Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-9 of 9

2021
1 Dörnbrack, Nora.
Longitudinal variation in verb inflection in Mary Ann Wodrow Archbald’s writings. HiSoN 2021: Intra-Writer Variation in Historical Sociolinguistics; 2021-03-17 - 2021-03-19
UiO Untitled
 
2 Dörnbrack, Nora.
Longitudinal variation in verb inflection in the writings of the Scottish migrant Mary Ann Wodrow Archbald (1762-1841). English Language and Corpus Linguistics Research Group; 2021-03-11 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
3 Dörnbrack, Nora.
Multilingual practices in British women’s private correspondence. North American Research Network in Historical Sociolinguistics 2021 Research Incubator; 2021-04-22 - 2021-04-24
UiO Untitled
 
4 Dörnbrack, Nora.
Tracing language contact and multilingual resources in the writings of three nineteenth-century women migrants. Wednesday Seminar; 2021-03-03 - 2021-03-03
UiO Untitled
 
2020
5 Dörnbrack, Nora.
Historisk flerspråklighet blant flensburgere i Trondheim. Skriftspråk og talemål i familien til Herman Hoë (1751–1837). Maal og Minne 2020 ;Volume 112.(1) p. 1-26
NTNU Untitled
 
2019
6 Dörnbrack, Nora.
Flerspråklige Trondheimere på 1700- og 1800-tallet i Trondheim. Om bruken av brevmateriale fra Statsarkivet i språkhistorisk forskning.. Lunsjforedrag på Arkivsenteret Dora; 2019-10-30 - 2019-10-30
NTNU Untitled
 
7 Dörnbrack, Nora.
Flerspråklighet og språkkontakt på 1700- og 1800-tallet i Trondheim. SONE 2019; 2019-04-25 - 2019-04-26
NTNU Untitled
 
8 Dörnbrack, Nora.
Fra skrift til tale - brevmateriale fra dansketiden som utgangspunkt for forskning på historisk flerspråklighet. Møte om norsk språk 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
2017
9 Buerskogen, Linnea Eirin Timmermann; Dörnbrack, Nora; Segtnan, Thea.
Oversettelse eller en "klønete bearbeidelse". Om en uautorisert oversettelse av "Samfunnets støtter". Mellom. Tidsskrift for omsett litteratur 2017 ;Volume 2. p. 114-121
NTNU Untitled