Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Postnummer: 1903729   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-1 av 1

1 Kålås, John Atle; Øien, Ingar Jostein; Stokke, Bård Gunnar; Vang, Roald.
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl – TOV-E. I: Terrestrisk naturovervåking i 2020: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2021 ISBN 978-82-426-4750-4. s. 121-132
NINA Untitled