Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Postnummer: 1350382   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-1 av 1

1 Oug, Eivind; Glenner, Henrik; Brattegard, Torleiv; Vader, Wim; Walseng, Bjørn; Djursvoll, Per.
Krepsdyr Crustacea. I: Norsk rødliste for arter 2015. Versjon 1.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 ISBN 978-82-92838-41-9. s. 73-77
NINA NIVA UiB UiT Untitled