Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Postnummer: 1316091   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-1 av 1

1 Halvorsen, Rune; Bendiksen, Egil.
Planter og lav i skogsmark på fastmark. I: Grunnlag for typeinndeling av natursystem-nivået i NiN – analyser av generaliserte artslistedatasett. Natur i Norge, Artikkel 2, versjon 2.0.2. Trondheim: Artsdatabanken 2015 s. 135-160
NINA UiO Untitled