Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Postnummer: 1211685   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-1 av 1

1 Økland, Tonje; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Mengdeendringer for utvalgte plantearter 1988–2012.. I: Terrestrisk naturovervåking i 2012 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2013 ISBN 978-82-426-2557-1.
NIBIO NINA UiO Untitled