Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Postnummer: 1141915   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-1 av 1

1 Kålås, John Atle; Husby, Magnar; Vang, Roald.
Ekstensiv overvåking av hekkebestander av fugl. I: Terrestrisk naturovervåking i 2013:Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2651-6. s. 138-148
NINA Untitled