Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: SINTEF AS   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari.
Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1657-5) 68 s. ZEN Report(19)
SINTEF Untitled
 
2 Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Foss, Trond; Dahl, Erlend; Lillestøl, Per J; Jenssen, Gunnar.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214063073) 56 s.
SINTEF Untitled
 
3 Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin.
Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1662-9) 80 s. ZEN Report(22)
SINTEF NTNU Untitled
 
4 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind.
Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1672-8) 40 s. ZEN Report(25)
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Bech Gjørv, Alexandra; Dingsør, Liv; Føyen, Arve; Kjesbu, Erland; Lervik, John Markus; Nordsletta, Anne Torill; Rydningen, Jan Børre; Seljeseth, Terje; Undheim, Astrid; Viste, Jan Helge.
Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet. : Andre 2020 93 s.
SINTEF UNN Untitled
 
6 Bekele, Yared Worku; Sinitsyn, Anatoly.
Impact of Climate Change on Infrastructure in Longyearbyen. Case Study of Pile Foundations on Sloping Terrains. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1658-2) 52 s. SINTEF Notat(36)
SINTEF Untitled
 
7 Bunaziv, Ivan; Akselsen, Odd Magne.
Laser and laser hybrid welding of bridge components: 2nd progress report. : SINTEF AS 2020 46 s.
SINTEF Untitled
 
8 Bunkholt, Nora Schjøth.
Kompakte tak med utvendig nedløp - Varmestrømsberegninger for å vurdere snøsmeltepotensiale. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(94)
SINTEF Untitled
 
9 Bye, Rolf Johan; Ramstad, Lone Sletbakk; Finne, Håkon.
Evaluering av Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-14-06407-0) 64 s.
SINTEF Untitled
 
10 Bygballe, Lena Elisabeth; Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Riis, Christian.
Temasamling. Samfunnsøkonomiske aspekter ved klimatilpasning. SINTEF akademisk forlag 2020 59 s. Klima 2050 Report(102)
BI SINTEF Untitled
 
11 Dahl, Tone Lise; Torvatn, Hans Yngvar; Landmark, Andreas D..
Managing Extended Reality Initiatives in Organisations. A manager´s guide to XR. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06570-1) 27 s.
SINTEF Untitled
 
12 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf.
Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06295-3) 100 s. SINTEF Rapport(2020-00179)
IFE NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
13 Danner, Tobias; Belda Revert, Andres; Geiker, Mette Rica.
Field Station Sandnessjøen, Effect of cracks in concrete after 25 years - Data report. Trondheim, NOrway: Statens vegvesen 2020 116 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn.
Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1647-6) 62 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Finne, Håkon; Torvatn, Hans Yngvar.
Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover. Trondheim: SINTEF Digital, Teknologiledelse 2020 (ISBN 978-82-14-06539-8) ;Volum 2020.27 s. SINTEF Rapport(00478)
SINTEF Untitled
 
16 Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig.
Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06288-5) 132 s.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
17 Fjørtoft, Siw Olsen; Thøring, Linn.
iMAL som pedagogisk metode i lese- og skriveopplæringen - Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnlag for videre forskning og praksis. Trondheim: SINTEF Digital 2020 20 s.
SINTEF Untitled
 
18 Folstad, Marit Buhaug; Ksiazek, Michal Tomasz.
Report of a Si excavation 2019. Trondheim: SINTEF 2020 108 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
19 Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet.
Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler. SINTEF akademisk forlag 2020 62 s. SINTEF Notat(34)
SINTEF Untitled
 
20 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 s. SINTEF Rapport(00383)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
21 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann; Hansen, Nina Vanvik.
Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06290-8) 36 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00337)
SINTEF Untitled
 
22 Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland; Auran, Per Gunnar; Mathisen, Bjørn Magnus; Karlsen, Geir Hågen; Magin, Melanie; Brandtzæg, Petter Bae.
På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06304-2) 68 s.
FORSV NTNU SINTEF UiO Untitled
 
23 Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda.
Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1659-9) 112 s. SINTEF Viten(2)
SINTEF Untitled
 
24 Hagen, Anette Brocks; Alvaro, Antonio.
Hydrogen Influence on Mechanical Properties in Pipeline Steel. Trondheim: SINTEF Industri 2020 (ISBN 978-82-14-06311-0) 110 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
25 Hampus, Karlsson; Roche-Cerasi, Isabelle; Torun, Rise.
Kartlegging av nye kjøretøy- eller maskinteknologier for vinterdrift av gang- og sykkelveger. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 978-82-14-06506-0) 45 s.
SINTEF Untitled
 
26 Helness, Herman; Sivertsen, Edvard.
Thematic meeting. Use of grey-green solutions for rooftops, permeable pavements and rain gardens to manage stormwater at Zeb Laboratoriet. SINTEF akademisk forlag 2020 106 s. Klima 2050 Note(101)
SINTEF Untitled
 
27 Høyland, Karin; Denizou, Karine; Halvorsen, Trond; Moe, Ellinor.
Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1667-4) 148 s. SINTEF Fag(65)
SINTEF Untitled
 
28 Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer.
Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1653-7) 40 s. ZEN Report(20)
SINTEF Untitled
 
29 Luneng, Raymond.
Thermal Insulation Materials in Aluminum Electrolysis Cells. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-326-4574-9) 191 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2020:112)
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike.
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1665-0) 148 s. SINTEF Fag(66)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
31 Muñoz Ortiz, Miguel; Rizza, Andrea; Kaut, Michal; Bovim, Thomas.
Public models of business cases. : SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06389-9) 14 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
32 Nuijten, Annemarie; Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud.
Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020. Trondheim: NTNU 2020 20 s.
ENERGISINT NTNU SINTEF UiO Untitled
 
33 Nygaard, Marit Owren; Vik, Lars Harald.
Skatt fra studenter i Oslo. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-310-0) ;Volum 2020.40 s. NIBR-rapport(12)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
34 Olden, Vigdis; Maincon, Philippe Emmanuel.
Cohesive zone modelling of fatigue crack propagation in X70 steel. Trondheim: SINTEF Industri 2020 (ISBN 978-82-14-06538-1) 109 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
35 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon.
Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1648-3) 44 s. Klima 2050 Report(19)
SINTEF Untitled
 
37 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise.
Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1673-5) 78 s. Klima 2050 Report(21 E)
SINTEF Untitled
 
38 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise.
Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1660-5) 70 s. Klima 2050 Report(21)
SINTEF Untitled
 
39 Sartori, Igor; Sørensen, Åse Lekang; Woods, Ruth; Wolfgang, Ove.
ZEN Case - Energisystem Risvollan: Analyse av energisystensløsninger, kostnader og beslutningsprosess for Risvollan borettslag. : ZEN Memo No. 24 2020 22 s.
SINTEF ENERGISINT NTNU Untitled
 
40 Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir.
Veikart for energi i Norge mot 2050. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06244-1) 80 s. SINTEF Rapport(2019:01467)
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
41 Sivertsen, Edvard.
Høringsuttalelse. Klima 2050. SINTEF akademisk forlag 2020 Klima 2050 Note(103)
SINTEF Untitled
 
42 Skjermo, Jo; Södersten, Carl-Johan Hugo; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend; Seter, Hanne.
Kunstig intelligens for høyfjellsoverganger. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06529-9) 46 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00429)
SINTEF Untitled
 
43 Solheim, Asbjørn; Senanu, Samuel.
Recycling of the Flue Gas from Aluminium Electrolysis Cells. Trondheim: SINTEF Industry 2020 15 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
44 Solstad, Runar Gjerp; Vang, Birthe; Øvrum Gaarder, Mari; Molesworth, Peter Patrick; Aspevik, Tone; Dankel, Elin Katinka; Wubshet, Sileshi Gizachew; Glomm, Wilhelm; Lindberg, Diana.
Smaksnøytrale protein fra makrell (SMELL). Delrapport for AP 1. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-631-3) 15 s. Nofima rapportserie(15/2020)
NOFIMA SINTEF Untitled
 
45 Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin.
Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1663-6) 54 s. ZEN Report(23)
SINTEF NTNU Untitled
 
46 Sunde, Jonas Kristoffer.
The Effect of Elevated Temperatures on Precipitation in Aluminium Alloys. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 (ISBN 978-82-326-4806-1) 206 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(229)
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Time, Berit.
Forventninger og tiltak til senteret i 2020. Klima 2050. Oslo: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(97)
SINTEF Untitled
 
48 Time, Berit.
Klima 2050 Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1655-1) 39 s. Klima 2050 Report(20)
SINTEF Untitled
 
49 Time, Berit.
KPIer - Key Performance Indicators 2020. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(95)
SINTEF Untitled
 
50 Time, Berit.
Oppfølging av anbefalingene fra Midtveisevalueringen med tiltak. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(89)
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste