Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Medisinsk teknologi (SINTEF)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-14 av 14

2018
1 Bø, Lars Eirik.
Ultrasound in image-guided spine surgery: Enabling technologies and first steps. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2018 (ISBN 978-82-326-3304-3) ;Volum 2018.193 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(257)
SINTEF NTNU Untitled
 
2016
2 Aanonli, Anne Karen; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete; Hansen, Nina Vanvik; Kaasbøll, Jannike; Storaas, Synneva Gjertrudsdotter.
Sykepleiere + Innovasjon = ? - Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061970) 150 s. SINTEF Rapport(A28025)
SINTEF Untitled
 
3 Aanonli, Anne Karen; Hansen, Nina Vanvik.
Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06954-9) 67 s.
SINTEF Untitled
 
4 Aanonli, Anne Karen; Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik.
Barn (ungdom) og overvekt. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06953-2) 81 s.
SINTEF Untitled
 
5 Kaasbøll, Jannike; Aanonli, Anne Karen.
Helsetjenester i barnevernsinstitusjoner. Trondheim: Stiftelsen SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-05997-7) 47 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Kaasbøll, Jannike; Hansen, Nina Vanvik; Storaas, Synneva Gjertrudsdotter; Forshaug, Ann Kristin.
Samhandling for bedre mestring av lettere psykiske lidelser hos unge voksne. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214069556) 43 s.
SINTEF Untitled
 
2014
7 Iversen, Daniel Høyer.
Improved methods for navigated 3-D vascular ultrasound imaging. : NTNU-trykk 2014 (ISBN 978-82-326-0302-2) ;Volum 2014.87 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(190)
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete.
Den eldre akuttpasienten. Trondheim: Sintef Teknologi og samfunn 2014 (ISBN 978-82-14-05661-7)
SINTEF Untitled
 
2013
9 Aspnes, Espen.
Hvordan søke hva som finnes av helseprodukt/-løsninger nasjonalt og internasjonalt?. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056655) 16 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
10 Friderichsen, Peter; Hansen, Nina Vanvik; Øvstedal, Liv R.; Kummeneje, An-Magritt.
Forprosjekt: Etter slaget – hva nå?. Trondheim: InnoMed-rapport 2013
SINTEF Untitled
 
2012
11 Aspnes, Espen; Ausen, Dag; Høyland, Karin; Mikalsen, Marius; Steen-Hansen, Anne Elise; Storesund, Karolina; Schjølberg, Ingrid; Svagård, Ingrid Storruste; Walderhaug, Ståle.
Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer. : SINTEF 2012 (ISBN 978-82-14-05249-7) 105 s. SINTEF Rapport(A23938)
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
12 Reitan, Jarl; Storholmen, Tore Christian B; Friderichsen, Peter; Næsgaard, Ole Petter; Holbø, Kristine; Rørvik, Merete.
Behovsdrevet innovasjon. 10 steg til innovasjon i helsesektoren.Versjon 1.. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214053944) 59 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
13 Solberg, Ole Vegard.
3D ultrasound and navigation - Applications in laparoscopic surgery. Trondheim: NTNU-trykk 2011 (ISBN 978-82-471-2627-1)
SINTEF Untitled
 
2003
14 Halvorsen, Thomas; Guldberg, Chris; Tyrmi, Geir.
Kommersialisering av produkter i helsesektoren - en studie av bedrifter med OFU-kontrakt. Trondheim: SINTEF rapport 2003 (ISBN 8214035228) 51 s. SINTEF Rapport(A6243)
SINTEF Untitled