Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Helse (SINTEF)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 652 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    Neste >>

2018
1 Ausen, Dag; Karahasanovic, Amela; Grut, Lisbet.
Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av pilotprosjekt. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06632-6) 30 s. SINTEF Rapport(2018:00023)
SINTEF Untitled
 
2 Ausen, Dag; Røhne, Mette; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Eknes, Trine W.; Haslestad, Stine; Sørensen, Elisabeth; Omland, May.
Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06939-6) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00836)
SINTEF Untitled
 
3 Færevik, Hilde; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene.
Delrapport 1 Resultater fra spørreundersøkelse knyttet til offshorearbeid i Barentshavet. Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. Arbeidspakke 1 - kvantitativ kartlegging. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06657-9) 29 s. SINTEF Rapport(2018:00206)
SINTEF Untitled
 
4 Hansen, Jakob Hønborg; Færevik, Hilde; Wiggen, Øystein.
Delrapport 2 Menneskelig yteevne i nordområdene Arbeidspakke 2 - Laboratorietesting av kognitiv yteevne i kulde. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06655-5) 28 s. SINTEF Rapport(2018:00207)
SINTEF Untitled
 
5 Lippestad, Jan Wilhelm.
Følgeevaluering av prosjekt Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06946-4) 66 s. SINTEF Rapport(2018:00886)
SINTEF Untitled
 
6 Lippestad, Jan Wilhelm; Pedersen, Eirin; Melby, Line; Kaasbøll, Jannike.
Utredning av mulig framtidig organisering av Familie for første gang – Nurse Family Partnership i Norge.. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06668-5) 59 s. SINTEF Rapport(2018:00123)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
7 Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm; Grut, Lisbet.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068665) 62 s. SINTEF Rapport(2018:00595)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
8 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Sandvik, Camilla.
En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer.. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06658-6) 97 s. SINTEF Rapport(2018:00201)
NORD SINTEF Untitled
 
9 Røhne, Mette; Grut, Lisbet; Ausen, Dag; Thaqi, Elisa; Andersen, Gina Iren; Sandåker, Torjus.
Planlegging av arbeidslister i hjemmetjenesten. Erfaringer fra OPTET-prosjektet i Sandefjord kommune. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06647-0) 12 s. SINTEF Rapport(2018:00313)
SINTEF Untitled
 
10 Røhne, Mette; Melby, Line; Tjelta, Tor Helge; Fjørtoft, Torstein.
Digitalisering av FACT. For oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og eventuell rusproblematikk. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06932-7) 23 s. SINTEF Rapport(2018:00788)
SINTEF Untitled
 
11 Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit.
Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06646-3) 29 s.
OCEAN SINTEF UiT Untitled
 
12 Wiggen, Øystein; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene; Hansen, Jakob Hønborg; Færevik, Hilde.
ST4 - Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06768-2) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00205)
SINTEF Untitled
 
2017
13 Ausen, Dag; Austad, Hanne Opsahl; Svagård, Ingrid Storruste; Landmark, Andreas D.; Tjønnås, Maria Suong; Rohde, Tarald; Halvorsen, Trond; Halvorsen, Marit Røed; Trondsen, Trond; Tomasevic, Tanja.
Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06599-2) 51 s. SINTEF Rapport(2017:00881)
SINTEF Untitled
 
14 Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May.
Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061604) 56 s. SINTEF Rapport(A28137)
SINTEF Untitled
 
15 Braathen, Stine Hellum; Rohleder, Poul; Azalde, Gloria.
Sexual and reproductive health and rights of girls with disabilities: A review of the literature. Oslo: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06720-0) 51 s.
SINTEF Untitled
 
16 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid.
Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole - Utfordringer og gode grep. Stavanger: IRIS 2017 (ISBN 978-82-490-0883-4) 68 s.
IRIS NTNU SINTEF Untitled
 
17 Finne, Håkon; Landmark, Andreas D.; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn.
R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU).. Trondheim: Stiftelsen SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06963-1) 79 s.
SINTEF Untitled
 
18 Finne, Håkon; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn.
Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 (ISBN 978-82-14-06201-4) 43 s. SINTEF Rapport(A28066)
SINTEF Untitled
 
19 Heggem, Reidun; Brigham, Anne Margrethe; Zahl-Thanem, Alexander.
Overvekt blant bygdebarn - årsaker og forebygging. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2017 45 s.
BYGDEFORSK NTNU SINTEF Untitled
 
20 Kaasbøll, Jannike; Melby, Line; Ådnanes, Marian.
Evaluering av pilotprosjektet "Kartlegging av barn og unges psykiske helse ved inntak i barnevernsinstitusjon og samhandling om videre tilbud ved behov". : SINTEF 2017 (ISBN 9788214067026) 53 s. SINTEF Rapport(2017:00169)
SINTEF Untitled
 
21 Kaspersen, Silje Lill.
Health and Unemployment in Norway: Selection or Causation?. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 (ISBN 978-82-326-2688-5) 218 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2017/310)
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Kilskar, Stine Skaufel; Wasilkiewicz, Kinga; Nygaard, Bjørn; Øren, Anita.
Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06700-2) 98 s.
SINTEF Untitled
 
23 Melby, Line; Das, Anita; Halvorsen, Thomas; Steihaug, Sissel.
Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06044-7) 186 s. SINTEF Rapport(A27799)
SINTEF Untitled
 
24 Melby, Line; Ådnanes, Marian; Kasteng, Frida.
Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 9788214061987) 100 s. SINTEF Rapport(A28053)
SINTEF Untitled
 
25 Mordal, Siri.
Miljøterapeuter i skolen. En prosessevaluering av første år med prosjektet "miljøterapeuter i skolen".. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06628-9) 25 s. SINTEF Rapport(2017:00816)
SINTEF Untitled
 
26 Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill.
Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06625-8) 228 s. SINTEF Rapport(2017:00801)
SINTEF Untitled
 
27 Røhne, Mette; Ausen, Dag; Grut, Lisbet.
Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten. OPTET – Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06680-7) 44 s. SINTEF Rapport(2017:00672)
SINTEF Untitled
 
28 Røhne, Mette; Øderud, Tone; Dale, Øystein.
GPS som varslings- og lokaliseringsteknologi i helse og omsorg. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061543) 45 s. SINTEF Rapport(A28038)
SINTEF Untitled
 
29 Øderud, Tone; Ausen, Dag; Aketun, Sigrid; Thorgersen, Morten.
GPS for trygghet, frihet og mestring. Fra prosjekt til drift - Bruk av GPS for lokalisering av personer med demens/kognitiv svikt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06699-9) 56 s. SINTEF Rapport(2017:00342)
SINTEF Untitled
 
2016
30 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Sørensen, Elisabeth; Stanarevic, Marija.
Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061390) 54 s. SINTEF Rapport(A27871)
SINTEF Untitled
 
31 Austad, Hanne Opsahl; Liverud, Anders Erik; Strisland, Frode; Ausen, Dag; Reitan, Jarl.
Sensorer til støtte for avstandsoppfølging av kronisk syke. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060461) 26 s. SINTEF Rapport(A27802)
SINTEF Untitled
 
32 Braathen, Stine Hellum; Munthali, Alister.
Disability and education: Qualitative case studies from Malawi (Summary of results). : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059991) 35 s. SINTEF Rapport(A27470)
SINTEF Untitled
 
33 Braathen, Stine Hellum; Munthali, Alister.
Disability and education: Qualitative case studies from Malawi. Oslo: SINTEF 2016 (ISBN 9788214059991) 32 s. SINTEF Rapport(A27470)
SINTEF Untitled
 
34 Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Osmundsen, Tonje.
Samhandling med IKT (SIKT), prosjekt 229623 Sluttrapport til Forskningsrådet. NTNU: Prosjektrapport 2016
NTNU SAMFORSK SINTEF UiO Untitled
 
35 Das, Anita; Røhne, Mette; Reitan, Jarl; Fossland, Kirsti Brørs.
Fremtidens trygghetsalarm. Kunnskapsutvikling for funksjonsinnhold i fremtidens trygghetsalarm. SINTEF akademisk forlag 2016
SINTEF Untitled
 
36 Dyrstad, Karin; Binningsbø, Helga Malmin; Bakke, Kristin; Eide, Arne Henning.
Public Support for Peace Agreements: The Cases of Guatemala, Nepal, and Northern Ireland. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO) 2016 (ISBN 978-82-7288-759-8) ;Volum 2016.4 s. Conflict Trends(5)
PRIO SINTEF Untitled
 
37 Eide, Arne Henning.
Living conditions among people with disability in Nepal. Oslo: SINTEF 2016 157 s. SINTEF Rapport(A27656)
SINTEF Untitled
 
38 Eide, Arne Henning; Neupane, Shailes; Hem, Karl-Gerhard.
Living conditions among people with disability in Nepal. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060362) 157 s. SINTEF Rapport(A27656)
SINTEF Untitled
 
39 Grut, Lisbet; Fauske, Anne Liv; Kraver, Inger Johanne Øverberg; Sandåker, Torjus; Røhne, Mette; Ausen, Dag.
Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. Oslo: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061789) 50 s. SINTEF Rapport(A27853)
USN SINTEF Untitled
 
40 Hem, Karl-Gerhard; Dahl, Øyvind; Rohde, Tarald; Øren, Anita.
Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214059984) 27 s. SINTEF Rapport(A27430)
SINTEF Untitled
 
41 Hem, Karl-Gerhard; Dale, Øystein.
Nyttekostnadsanalyse av hjelpemidler. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061840) 50 s. SINTEF Rapport(A27934)
SINTEF Untitled
 
42 Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Trond Uhre; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061284) 61 s. SINTEF Rapport(A27754)
SINTEF Untitled
 
43 Lippestad, Jan Wilhelm.
Hvordan fungerer IA-avtalen? Enunderveisoppsummring av status utføt på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Oslo: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060416) 21 s. SINTEF Rapport(A27726)
SINTEF Untitled
 
44 Lippestad, Jan Wilhelm; Braathen, Stine Hellum.
Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trøndelag", og Pleiepengetelefonen. Sluttrapport. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060263) 93 s. SINTEF Rapport(A27507)
SINTEF Untitled
 
45 Mandal, Roland; Dyrstad, Karin; Melby, Line; Midtgård, Trude Mariane.
Evaluering av bedriftshelsetjenesten. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060485) 162 s. SINTEF Rapport(A27819)
SINTEF Untitled
 
46 Mandal, Roland; Dyrstad, Karin; Melby, Line; Midtgård, Trude Mariane.
Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060386) 223 s. SINTEF Rapport(A27675)
SINTEF UiO Untitled
 
47 Næsgaard, Ole Petter.
Sarinor WP4 og 5 Behovsområder knyttet til overlevelse og redning i nordområdene. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060270) 30 s. SINTEF Rapport(A27508)
SINTEF Untitled
 
48 Næsgaard, Ole Petter.
SARINOR WP4/5. Behovsområder knyttet til overlevelseog redning i nordområdene. Trondhem: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060270) 30 s. SINTEF Rapport(A27508)
SINTEF Untitled
 
49 Nøkleby, Heid; Nguyen, Lien; Blaasvær, Nora; Flodgren, Gerd Monika; Kurtze, Nanna; Meneses, Jose; Berg, Rigmor.
Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker. Oslo: Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978‐82‐8082‐701‐2) 74 s.
FHI SINTEF UiO UiT Untitled
 
50 Reinertsen, Randi Eidsmo; Bull-Berg, Heidi; Farshchian, Babak A.; Høyland, Karin; Reitan, Jarl; Svagård, Ingrid Storruste.
Konsernsatsing velferdsteknologi. : SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06040-9) 44 s. SINTEF Rapport(A27717)
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste