Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: SINTEF AS   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2018
1 Aakvaag, Niels.
Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06652-4) 9 s. SINTEF Rapport(2018:00372)
SINTEF Untitled
 
2 Aasheim, Andreas.
Process Tailoring in Large-Scale Agile Programs. Universitetet i Oslo 2018 110 s.
SINTEF UiO Untitled
 
3 Ahmadi, Mehdi; Sivertsen, Edvard.
Status flood risk framework. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 Klima 2050 Note(54)
SINTEF Untitled
 
4 Andersen, Thale Kvernberg; Håpnes, Tove Rigmor.
Sluttrapport god toppledelse i kunnskapsbedrifter. : SINTEF 2018 11 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Ausen, Dag; Karahasanovic, Amela; Grut, Lisbet.
Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av pilotprosjekt. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06632-6) 30 s. SINTEF Rapport(2018:00023)
SINTEF Untitled
 
6 Ausen, Dag; Røhne, Mette; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Eknes, Trine W.; Haslestad, Stine; Sørensen, Elisabeth; Omland, May.
Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06939-6) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00836)
SINTEF Untitled
 
7 Auth, Jorunn.
Partnersamling | Klima 2050 dagen 2018. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 Klima 2050 Note(64)
SINTEF Untitled
 
8 Backer, Idun.
Fra tverrfaglig team til tverrfaglig samarbeid. Universitetet i Oslo 2018 93 s.
SINTEF UiO Untitled
 
9 Bakken, Trond; Iversen, Tor 0.; Kvamstad-Lervold, Beate; Myklebust, Thor.
Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT). : SINTEF 2018 (ISBN 9788214069280) 16 s. SINTEF Rapport(2018:01003)
OCEAN SINTEF Untitled
 
10 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 9788214068078) 35 s. SINTEF Rapport(2018:01249)
SINTEF Untitled
 
11 Bjørgum, Astrid Jørgine; Øye, Bjarte Arne; Kolderup, Herman.
Teoretisk vurdering av gassdannelse fra avfall - Filterkaker fra flyveaske lagret i kalksteingruver. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-14-06862-7) 21 s.
SINTEF Untitled
 
12 ; Jarl Erik, Cedergren.
Evaluating the User Experience and Usability of Virtual Reality Locomotion Techniques: An Empirical Comparison. Universitetet i Oslo 2018 116 s.
SINTEF UiO Untitled
 
13 ; Stian, Kongsvik.
Text Input Techniques in Virtual Reality Environments - An empirical comparison. Universitetet i Oslo 2018 102 s.
SINTEF UiO Untitled
 
14 Bull-Berg, Heidi; Richardsen, Roger; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Myhre, Magnus Stoud.
Betydningen av fiskeflåten Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2017. Trondheim: SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06904-4) 42 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
15 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Båtsfjord lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068009) 41 s. SINTEF Rapport(2018:01158)
SINTEF Untitled
 
16 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Hasvik lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214067750) 41 s. SINTEF Rapport(2018:01374)
SINTEF Untitled
 
17 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Sandane lufthamn, Anda. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214067774) 35 s. SINTEF Rapport(2018:01389)
SINTEF Untitled
 
18 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Sogndal lufthamn, Haukåsen. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214067767) 40 s. SINTEF Rapport(2018:01385)
SINTEF Untitled
 
19 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner på Sandefjord lufthavn, Torp. Støysoner etter T1442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06649-4) 58 s. SINTEF Rapport(2018:00350)
SINTEF Untitled
 
20 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner på Sandefjord lufthavn, Torp. Støysoner etter T1442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06888-7) 59 s. SINTEF Rapport(2018:00455)
SINTEF Untitled
 
21 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Flystøysoner for Krokstad luftsportssenter -Sørum Støysoner etter T1442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06634-0) 36 s. SINTEF Rapport(2018:00038)
SINTEF Untitled
 
22 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, blanda trafikk. Støysoner etter 11442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068030) 27 s. SINTEF Rapport(2018:01182)
SINTEF Untitled
 
23 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter 11442/2016. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214067941) 25 s. SINTEF Rapport(2018:01181)
SINTEF Untitled
 
24 Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støykartlegging for Oslo Lufthavn. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06927-3) 44 s. SINTEF Rapport(2018:00932)
SINTEF Untitled
 
25 Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støykartlegging for Oslo Lufthavn. Framtidige scenarioer med tre rullebaner. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06943-3) 41 s. SINTEF Rapport(2018:00868)
SINTEF Untitled
 
26 Buvik, Marte Pettersen; Thun, Sylvi; Øyum, Lisbeth.
Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette?. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06940-2) 178 s. SINTEF Rapport(2018:00851)
SINTEF Untitled
 
27 Buvik, Marte Pettersen; Vie, Ola Edvin; Finnestrand, Hanne Gudrun; Lebesby, Kristin.
Evaluering av TK‐Utvikling. Et organisasjonsutviklingsprosjekt i Trafikant og Kjøretøy i Statens vegvesen Region øst. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2018 (ISBN 978-82-14-06868-9) ;Volum 2018.86 s. SINTEF Rapport(2018:00609)
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug.
Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus. Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder. Notat med støtte fra Husbanken. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1592-9) 16 s. SINTEF Notat(30)
SINTEF Untitled
 
29 Bø, Lars Eirik.
Ultrasound in image-guided spine surgery: Enabling technologies and first steps. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2018 (ISBN 978-82-326-3304-3) ;Volum 2018.193 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(257)
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Dahl, Bjørn; Karlsen, Lina Sund; Schjødt-Osmo, Stine.
Challenges for Autonomous Development Teams. : NTNU 2018 118 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt.
Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 978-82-14-06934-1) 40 s. SINTEF Rapport(2018:00812)
SINTEF Untitled
 
32 Dodelin, Paul; Ringdalen, Eli.
TiC formation in Silicomanganese production- Internship report – ENSICAEN 2017-2018. Caen, France: ENSI Caen 2018 33 s.
SINTEF Untitled
 
33 Edfeldt, Hanne; Nordnes, Elisabeth; Ringdalen, Eli.
Permeability Tests of Packed Bed in the Silicon Production Process - NTNU Student report. : NTNU 2018 24 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Eide, Arne Henning; Munthali, Alister.
Living conditions among persons with disabilities in Malawi. A National, representative survey 2017.. Oslo: SINTEF Digital 2018 (ISBN 978-82-14-06877-1) 126 s.
SINTEF Untitled
 
35 Eikebrokk, Bjørnar; Furuberg, Kjetil; Haaland, Ståle Leif; Jarvis, Peter; Riise, Gunnhild; Vogt, Rolf David; Zahlsen, Kolbjørn.
NOMiNOR: Natural Organic Matter in drinking waters within the Nordic Region. Hamar, Norway: Norwegian Water 2018 (ISBN 978-82-414-0406-1) 200 s. Norsk Vann Rapport(231)
SINTEF UiO NMBU Untitled
 
36 Eikebrokk, Bjørnar; Furuberg, Kjetil; Haaland, Ståle Leif; Zahlsen, Kolbjørn; Vogt, Rolf David.
NOMiNOR: Naturlig Organisk Materiale i Nordiske drikkevann. Hamar, Norge: Norsk Vann 2018 (ISBN 978-82-414-0405-4) 62 s. Norsk Vann Rapport(230)
SINTEF UiO NMBU Untitled
 
37 Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore.
Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1583-7) 24 s. Klima 2050 Report(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Engelsen, Christian John; Kaunisto, Tuija; Rod, Olivier; Kloppenborg, Sten; Latva, Martti; Gulbrandsen-Dahl, Sverre; Krog, Bjørn-Roar.
Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector – Report 3. MaiD Final report. A Nordic Innovation project. Oslo: Nordic Innovation 2018 48 s.
SINTEF Untitled
 
39 Evjemo, Tor Erik.
Sikkerhet og autonomi i norsk luftfart utfordringer og muligheter. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06785-9) 56 s. SINTEF Rapport(2018:01451)
SINTEF Untitled
 
40 Finne, Håkon; Løvland, Jarle; Mariussen, Åge; Madsen, Einar Lier; Bjørkan, Maiken.
Blir Nordland mer nyskapende? Midtveisrapport fra følgeforskningen av fylkets strategi for smart spesialisering. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06933-4) 86 s. SINTEF Rapport(2018:00805)
NF SINTEF Untitled
 
41 Fridstrøm, Lasse; Tomasgard, Asgeir; Eskeland, Gunnar; Espegren, Kari Aamodt; Rosenberg, Eva; Helgesen, Per Ivar; Lind, Arne; Ryghaug, Marianne; Berg, Heidi Bull; Walnum, Hans Jakob; Ellingsen, Linda Ager-Wick; Graabak, Ingeborg.
Decarbonization of transport; A position paper prepared by FME MOZEES and FME CenSES. : FME CenSES og MoZEES 2018 (ISBN 978-82-93198-25-3) 51 s.
IFE NHH NTNU SINTEF TØI UiO VF Untitled
 
42 Fridstrøm, Lasse; Tomasgard, Asgeir; Eskeland, Gunnar; Espegren, Kari Aamodt; Rosenberg, Eva; Helgesen, Per Ivar; Lind, Arne; Ryghaug, Marianne; Berg, Heidi Bull; Walnum, Hans Jakob; Ellingsen, Linda Ager-Wick; Graabak, Ingeborg.
Decarbonization of transport; Short version of a position paper prepared by FME MoZEES and FME CenSES. : FME CenSES og MoZEES 2018 31 s.
IFE NHH NTNU SINTEF TØI UiO VF Untitled
 
43 Fufa, Selamawit Mamo.
GHG emission calculation from construction phase of Lia barnehage. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1586-8) 23 s. SINTEF Notat(29)
SINTEF Untitled
 
44 Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming.
Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1589-9) 72 s. SINTEF Fag(49)
SINTEF Untitled
 
45 Færevik, Hilde; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene.
Delrapport 1 Resultater fra spørreundersøkelse knyttet til offshorearbeid i Barentshavet. Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. Arbeidspakke 1 - kvantitativ kartlegging. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06657-9) 29 s. SINTEF Rapport(2018:00206)
SINTEF Untitled
 
46 Føre, Heidi Moe; Gaarder, Rune Harald.
RobustNot -Dokumentasjon av mekaniske egenskaper og dimensjoner til notlin i oppdrettsnøter. : SINTEF Ocean 2018 (ISBN 978-82-14-06914-3) 95 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
47 Gjestvang, Bjørn H.; Belsvik, Embla; Kjær, Jørgen; Nygaard, Bjørn; Leszczynski, Eva; Kummeneje, Bjørn; Walday, Malin; Kalhagen, Kjell Ove; Thorenfeldt, Unn Karin; Malmin, Olav Kåre.
Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050. : KPMG 2018 84 s.
SINTEF Untitled
 
48 Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støyutredning Notodden flyplass Tuven. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06772-9) 24 s. SINTEF Rapport(2018:01361)
SINTEF Untitled
 
49 Grut, Lisbet; Berntsen, Karin.
Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06795-8) 22 s. SINTEF Rapport(2018:01125)
USN SINTEF Untitled
 
50 Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore.
Pilotprosjekt | Smart dampsperre Sveabakken, Norgeshus. Premissser og trefuktmåling. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 Klima 2050 Note(56)
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste