Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Institusjon: SINTEF AS   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06816-0) 18 s. SINTEF Rapport(2019:00025)
SINTEF Untitled
 
2 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptive acoustic vehicle alerting sound, AVAS, for Electric vehicles Results from field testing. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06846-7) 21 s. SINTEF Rapport(2019:00062)
SINTEF Untitled
 
3 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore.
Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06836-8) 33 s. SINTEF Rapport(2019:00245)
SINTEF Untitled
 
4 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06842-9) 25 s. SINTEF Rapport(2019:00048)
SINTEF Untitled
 
5 Dalaker, Halvor; Kero, Ida.
Reactivity of spent pot lining (SPL) - Preliminary results from the first experiments. : SINTEF 2019 54 s.
SINTEF Untitled
 
6 Denizou, Karine; Venås, Christoffer; Christophersen, Jon; Klinski, Michael.
Nye kriterier for Husbankens grunnlån. Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1625-4) 59 s. SINTEF Fag(60)
SINTEF Untitled
 
7 Engelsen, Christian John; Rise, Torun.
Vurdering av resirkulert tilslag. Egnethet i rørgrøfter. Oslo : Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06343-1) 21 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2019:00424)
SINTEF Untitled
 
8 Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo.
Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1616-2) 31 s. SINTEF Fag(58)
NIKU SINTEF Untitled
 
9 Foss, Trond.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06852-8) 53 s.
SINTEF Untitled
 
10 Foss, Trond; Seter, Hanne; Arnesen, Petter.
Geofencing for smart urban mobility. Summarizing the main findings of Work Package 1. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 (ISBN 978-82-14-06852-8) 44 s.
SINTEF Untitled
 
11 Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Ny støyanalyse for Arendal lufthavn Gullknapp. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06358-5) 25 s.
SINTEF Untitled
 
12 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06828-3) 26 s. SINTEF Rapport(2019:00317)
NIFU SINTEF OSLOMET Untitled
 
13 Hanson, Jens; Normann, Håkon Endresen; Aspelund, Arild; Steen, Markus; Afewerki, Samson; Bjørgum, Øyvind; Sæther, Erik Andreas; Kenzhegaliyeva, Assiya.
Conditions for growth in the Norwegian offshore wind industry. International market developments, Norwegian firm characteristics and strategies, and policies for industry development. : Centre for sustainable energy studies (CenSES) 2019 (ISBN 978-82-93198-30-7) 44 s.
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
14 Høyland, Karin; Grut, Lisbet; Thygesen, Hilde.
Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1626-1) 57 s. SINTEF Fag(59)
SINTEF Untitled
 
15 Lassemo, Eva; Tøndel, Gunhild; Sand, Kari.
Innsiktsarbeid ung.no Delrapport 2. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06342-4) 103 s. SINTEF Rapport(2019:00213)
SINTEF SAMFORSK Untitled
 
16 Lyngby, Narve.
Årsrapport for 2018 SINTEF Digital - Senter for Jernbanesertifisering. : SINTEF 2019 (ISBN 9788214068252) 10 s. SINTEF Rapport(2019:00292)
SINTEF Untitled
 
17 Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06860-3) 60 s. SINTEF Rapport(2019:00226)
SINTEF Untitled
 
18 Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard.
Temasamling | Tools for stormwater modelling. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 SINTEF Notat(69)
SINTEF NTNU Untitled
 
19 Mysen, Mads; Fjellheim, Øystein; Grini, Catherine.
Formålsdelt etterprøving av bygningers energibruk = Submeter based verification of energy use in buildings. Oslo: Standard Norge 2019 24 s. SN/TR (Standard Norge)(3069:2019)
SINTEF Untitled
 
20 Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for helikopterbase på Trøsen, alternativt Evenskjer, i Skånland kommune. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06850-4) 21 s. SINTEF Rapport(2019:00112)
SINTEF Untitled
 
21 Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støy fra helikopter ved Aker sykehus - Alternative planer. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06837-5) 22 s. SINTEF Rapport(2019:00383)
SINTEF Untitled
 
22 Olsen, Jan Erik; Hoem, Maria.
Heat loss during furnace tapping. : SINTEF 2019 31 s.
SINTEF Untitled
 
23 Omerovic, Aida; Karahasanovic, Amela.
"CyberWiseKids": Gamifying Education of Kids on Online Opportunities and Security Risks. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06950-1) 9 s. SINTEF Rapport(2019:00385)
SINTEF Untitled
 
24 Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støyberegning for Tromsø lufthavn Langnes med forlenget rullebane. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06819-1) 54 s. SINTEF Rapport(2019:00250)
SINTEF Untitled
 
25 Reitan, Nina Kristine; Friquin, Kathinka Leikanger; Mikalsen, Ragni Fjellgaard.
Brannsikkerhet ved bruk av krysslaminert massivtre i bygninger – en litteraturstudie. Trondheim, Norge: RISE Fire Research AS 2019 88 s.
HVL SINTEF Untitled
 
26 Rohde, Tarald; Bergsdal, Håvard; Hjelkrem, Odd Andre.
Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06821-4) 30 s. SINTEF Rapport(2019:00268)
SINTEF Untitled
 
27 Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit.
Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen. Oslo: SINTEF Byggforsk 2019 (ISBN 978-82-536-1610-0) 22 s. Klima 2050 Report(12)
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik; Krog, Bjørn-Roar.
Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer. Resultater og råd basert på laboratorieprøving. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1620-9) 55 s. SINTEF Fag(55)
SINTEF Untitled
 
29 Time, Berit.
Annual Report 2018. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1612-4) 43 s. Klima 2050 Report(14)
SINTEF Untitled
 
30 Time, Berit.
Forventninger og tiltak til Klima 2050 i 2019. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 Klima 2050 Note(71)
SINTEF Untitled
 
31 Time, Berit.
KPIer - Key Performance Indicators 2019. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 Klima 2050 Note(72)
SINTEF Untitled
 
32 Tronstad, Tron Vedul.
Spillaudiometri - Sluttrapport. : SINTEF AS 2019 (ISBN 978-82-14-06831-3) 12 s. SINTEF Rapport(2019:00345)
SINTEF Untitled
 
33 Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne; Hauge, Åshild Lappegard.
Organisering av klimatilpasningsarbeid. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 Klima 2050 Note(70)
BI SINTEF Untitled
 
34 Woods, Ruth; Andresen, Inger; Skaar, Christofer; Berker, Thomas.
Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK bygget på Lø» og evaluering av prosessen. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1627-8) 32 s. ZEN Report(16)
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild.
Annual report 2018. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1622-3) 56 s. ZEN Report(15)
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1615-5) 48 s. SINTEF Fag(57)
SINTEF Untitled
 
2018
37 Aakvaag, Niels.
Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06652-4) 9 s. SINTEF Rapport(2018:00372)
SINTEF Untitled
 
38 Aasheim, Andreas.
Process Tailoring in Large-Scale Agile Programs. Universitetet i Oslo 2018 110 s.
SINTEF UiO Untitled
 
39 Ahmadi, Mehdi; Sivertsen, Edvard.
Status flood risk framework. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 Klima 2050 Note(54)
SINTEF Untitled
 
40 Andersen, Thale Kvernberg; Håpnes, Tove Rigmor.
God toppledelse av kunnskapsbedrifter. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06788-0) 9 s. SINTEF Rapport(2018:01455)
SINTEF Untitled
 
41 Askeland, Magnus; Backe, Stian; Wolfgang, Ove; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William.
Prosumers’ role in the future energy system. : FME CenSES 2018 (ISBN 978-82-93198-27-7) 44 s.
ENERGISINT IFE NTNU SINTEF Untitled
 
42 Ausen, Dag; Karahasanovic, Amela; Grut, Lisbet.
Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av pilotprosjekt. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06632-6) 30 s. SINTEF Rapport(2018:00023)
SINTEF Untitled
 
43 Ausen, Dag; Røhne, Mette; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Eknes, Trine W.; Haslestad, Stine; Sørensen, Elisabeth; Omland, May.
Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06939-6) 10 s. SINTEF Rapport(2018:00836)
SINTEF Untitled
 
44 Auth, Jorunn.
Partnersamling | Klima 2050 dagen 2018. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 Klima 2050 Note(64)
SINTEF Untitled
 
45 Backer, Idun.
Fra tverrfaglig team til tverrfaglig samarbeid. Universitetet i Oslo 2018 93 s.
SINTEF UiO Untitled
 
46 Baer, Daniela.
Tools for stakeholder engagement in ZEN developments. Trondheim: NTNU; SINTEF; SINTEF Akademisk Forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1617-9) 44 s. ZEN Report(13)
SINTEF Untitled
 
47 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
ZEN PILOT PROJECTS. Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO emission neighbourhoods in smart cities. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1601-8) 41 s. ZEN Report(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Bakken, Trond; Iversen, Tor 0.; Kvamstad-Lervold, Beate; Myklebust, Thor.
Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT). : SINTEF 2018 (ISBN 9788214069280) 16 s. SINTEF Rapport(2018:01003)
OCEAN SINTEF Untitled
 
49 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF Byggforsk 2018 (ISBN 9788214068078) 35 s. SINTEF Rapport(2018:01249)
SINTEF Untitled
 
50 Bjørgum, Astrid Jørgine; Øye, Bjarte Arne; Kolderup, Herman.
Teoretisk vurdering av gassdannelse fra avfall - Filterkaker fra flyveaske lagret i kalksteingruver. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-14-06862-7) 21 s.
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste