Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OSLOMET)   Underkategori: Rapport   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 691 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    Neste >>

2021
1 Arvesen, Petter; Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl; Ørmen, Nita.
Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom – Kan Velferdspiloten vise vei?. Fredrikstad: Høgskolen i Østfold 2021 76 s.
OSLOMET HIOF Untitled
 
2 Astrup, Kim; Monkerud, Lars Chr..
Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-338-4) ;Volum 2021.41 s. NIBR-rapport(5)
OSLOMET Untitled
 
3 Barlindhaug, Rolf; Kallaos, James; Iratxe, Landa-Mata; Engebretsen, Øystein; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo.
Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1704-6) 32 s. SINTEF Fag(76)
TØI SINTEF OSLOMET Untitled
 
4 Borgen, Svein Ole; Braathen, Einar; Eika, Anders.
Guidelines for the identification and involvement of city food system actors. Spain: CARTIF 2021 62 s.
OSLOMET NMBU Untitled
 
5 Borgen, Svein Ole; Braathen, Einar; Eika, Anders.
Guidelines for the management of Food2030 Living Labs - Governance Strategy. Spain: CARTIF 2021 49 s.
OSLOMET NMBU Untitled
 
6 Borgen, Svein Ole; Braathen, Einar; Eika, Anders.
Living Labs for Urban Food System Transformation - an inventory report. Spain: CARTIF 2021 30 s.
OSLOMET NMBU Untitled
 
7 Borgen, Svein Ole; Braathen, Einar; Eika, Anders.
Manual for Responsible Innovation Self-Assessment. Spain: CARTIF 2021 50 s.
OSLOMET NMBU Untitled
 
8 Dyb, Evelyn; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Bostedsløse i Norge 2020 - en kartlegging. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-340-7) ;Volum 2021.151 s. NIBR-rapport(10)
OSLOMET Untitled
 
9 Fufa, Selamawit Mamo; Kallaos, James; Engebretsen, Øystein; Landa-Mata, Iratxe; Busswald, Petra; Fjellheim, Kristin; Neugebauer, Georg; Lichtenwöhrer, Peter; Barlindhaug, Rolf; Felberg, Knut.
EE Settlement final report 2017–2021. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1705-3) 28 s. SINTEF Fag(77)
OSLOMET SINTEF TØI Untitled
 
10 Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-327-8) ;Volum 2020.100 s. NIBR-rapport(26)
OSLOMET Untitled
 
11 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Olsen, Dorothy Sutherland; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O.
Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020: Sluttrapport. Oslo: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-07630-1) 80 s. SINTEF Rapport(2021:00703)
SINTEF OSLOMET NIFU Untitled
 
12 Hanssen, Gro Sandkjær; Indset, Marthe.
Samordnet innsats for bedre vannmiljø?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-346-9) ;Volum 2021.81 s. NIBR-rapport(13)
OSLOMET Untitled
 
13 Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne.
Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-336-0) ;Volum 2021.65 s. NIBR-rapport(4)
OSLOMET Untitled
 
14 Haug, Marit.
Universitetsskoler. Et samarbeid mellom Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og fem skoler i Oslo og Viken.. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-342-1) ;Volum 2021.24 s. NIBR-rapport(9)
OSLOMET Untitled
 
15 Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager. OSLO: OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-330-8) 139 s.
OSLOMET Untitled
 
16 Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose.
Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-347-6) ;Volum 2021.86 s. NIBR-rapport(14)
OSLOMET Untitled
 
17 Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose.
Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-333-9) ;Volum 2021.30 s. NIBR-notat(101)
OSLOMET Untitled
 
18 Hofstad, Hege.
Sosialt bærekraftige lokalsamfunn –en litteraturstudie. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-345-2) ;Volum 2021.54 s. NIBR-rapport(7)
OSLOMET Untitled
 
19 Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr..
Boligrådgivning i kommunene - kartlegging, vurdering og anbefalinger. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-332-2) ;Volum 2021.82 s. NIBR-rapport(1)
OSLOMET Untitled
 
20 Holm-Hansen, Jørn; Rabinovych, Maryna.
Democracy promotion through schools in Ukraine: Mid-term evaluation of the European Wergeland Centre’s Schools for Democracy Programme. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2021 (ISBN 978-82-8309-335-3) ;Volum 2021.31 s. NIBR-rapport(3)
OSLOMET Untitled
 
21 Hølland, Silje; Bjørnestad, Elisabeth; Dalland, Cecilie Pedersen; Sundtjønn, Trude; Myrvold, Trine; Andersson-Bakken, Emilia; Svanes, Ingvill Krogstad.
Overgangspraksiser, læring og undervisningspraksiser – barnehage og førsteklasse. En arbeidsrapport av litteraturgjennomgang.. Oslo: OsloMet skriftserie 2021 (ISBN 978-82-8364-300-8) ;Volum 2021.82 s. OsloMet Skriftserie(1)
OSLOMET UIA Untitled
 
22 Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid.
Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien - Utredning for Koronakommisjonen. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 51 s.
OSLOMET Untitled
 
23 Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone; Tronstad, Kristian Rose.
Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-349-0) ;Volum 2021.162 s. NIBR-rapport(15)
OSLOMET Untitled
 
24 Monkerud, Lars Chr.; Holm, Arne.
Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del II): Hvem søker om stipend og hvem får tilslag?. : By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-341-4) ;Volum 2021.37 s. NIBR-notat(103)
OSLOMET Untitled
 
25 Onsager, Knut; Eika, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnessen, Marianne.
Osloregionen - utvikling og samarbeid mot 2030. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-351-3) 105 s.
OSLOMET Untitled
 
26 Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars Chr.; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne.
Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-343-8) ;Volum 2021.212 s. NIBR-rapport(2)
OSLOMET Untitled
 
27 Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars Chr.; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne.
Mindre byer og regionsentres rolle og funksjon i regioner og regional utvikling.. : NIBR-rapport 2021:2 2021 212 s.
OSLOMET NMBU Untitled
 
28 Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Wiig, Henrik; Tronstad, Kristian Rose.
Covid-19: informasjon, etterlevelse og vaksinasjon blant innvandrere–en kunnskapsoppsummering. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-344-5) ;Volum 2021.59 s. NIBR-rapport(11)
OSLOMET Untitled
 
29 Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Winger, Nina; Hernes, Leif.
Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager. Oslo: OsloMet 2021 (ISBN 978-82-8309-331-5) 141 s.
OSLOMET Untitled
 
30 Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne.
Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-328-5) ;Volum 2020.78 s. NIBR-rapport(27)
OSLOMET Untitled
 
31 Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne.
Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 3. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-337-7) ;Volum 2021.45 s. NIBR-rapport(6)
OSLOMET Untitled
 
32 Tønnessen, Marianne; Syse, Astri.
Growing numbers of older immigrants in Norway’s future labour force - and how low emigration among older immigrants can make it possible to project their future education, employment and urbanity. : NIBR-kortnotat 2021 4 s. NIBR kortnotat(1)
OSLOMET SSB Untitled
 
33 Wiig, Henrik.
Norge etter oljen - fremtidens regionale næringsliv og bosetting. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-329-2) ;Volum 2020.12 s. NIBR-notat(103)
OSLOMET Untitled
 
2020
34 Aas, Øystein; Indset, Marthe; Prip, Christian; Platjouw, Froukje Maria; Singsaas, Frode Thomassen.
Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4559-3) 72 s. NINA rapport(1802)
FNI OSLOMET NINA NIVA Untitled
 
35 Aasen, Berit.
Utdanning for bærekraftig utvikling – hvordan kan man organisere et følgeforskningsprosjekt av FN-sambandets digitale læringsressurs "Bærekraft". Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-308-7) ;Volum 2020.25 s. NIBR-rapport(10)
OSLOMET Untitled
 
36 Asphjell, Magne Krogstad; Dyb, Evelyn; Liane, Gro Karin Mæle; Velten, Cassandra.
Evaluering av Nasjonal strategi - Bolig for velferd, delrapport 1 av 2. Oslo: Oslo Economics 2020 70 s.
OSLOMET NHH Untitled
 
37 Asphjell, Magne Krogstad; Dyb, Evelyn; Liane, Gro Karin Mæle; Velten, Cassandra.
Evaluering av Nasjonal strategi - Bolig for velferd, delrapport 2 av 2: Vurdering av statens innsats i Bolig for velferd. Oslo: Oslo Economics 2020 50 s.
OSLOMET NHH Untitled
 
38 Barlindhaug, Rolf.
Veier inn og ut av dårlige boforhold. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-315-5) ;Volum 2020.85 s. NIBR-rapport(16)
OSLOMET Untitled
 
39 Barlindhaug, Rolf; Nygaard, Marit Owren.
Kommunale boligstrategier – undersøkelse av praksis i fem kommuner. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-307-0) ;Volum 2020.51 s. NIBR-rapport(9)
OSLOMET Untitled
 
40 Danielsen, Ole Andreas; Gotaas, Nora; Myrvold, Trine.
Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-320-9) ;Volum 2020.54 s. NIBR-rapport(22)
OSLOMET Untitled
 
41 Dyb, Evelyn.
Housing for Welfare Steering with soft measures within a weak framework of statutory right to housing. Brussels: European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion 2020 9 s.
OSLOMET Untitled
 
42 Gotaas, Nora.
Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-311-7) ;Volum 2020.45 s. NIBR-rapport(11)
OSLOMET Untitled
 
43 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 s. SINTEF Rapport(2020:00383)
NIFU OSLOMET SINTEF Untitled
 
44 Hanssen, Gro Sandkjær; Skogheim, Ragnhild.
Styring av arealutvikling på områdenivå. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-296-7) ;Volum 2019.70 s. NIBR-rapport(23)
OSLOMET Untitled
 
45 Harvold, Kjell Arve.
Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-293-6) ;Volum 2019.51 s. NIBR-rapport(19)
OSLOMET Untitled
 
46 Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne.
Indikatorer for ny integreringslov. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-314-8) ;Volum 2020.84 s. NIBR-rapport(19)
OSLOMET Untitled
 
47 Hofstad, Hege; Vedeld, Trond; Millstein, Marianne; Agger, Annika; Hansen, Karsten Bruun; Taylor, Anna; Tønnesen, Anders; Torfing, Jacob; Valencia, Sandra.
Urban climate governance and co-creation – In Cape Town, Copenhagen, Gothenburg and Oslo. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2020 (ISBN 978-82-8309-309-4) ;Volum 2020.111 s. NIBR-rapport(8)
OSLOMET TØI Untitled
 
48 Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr..
Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk - vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige analyser. : By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 ;Volum 2020.24 s. NIBR-notat(102)
OSLOMET Untitled
 
49 Holm, Arne; Nygaard, Marit Owren; Bråthen, Aleksander; Løyland, Hanna Isabel; Asphaug, Lars; Asphjell, Magne Krogstad.
Evaluering av Barna først: Husbankens virkemidler for å få barnefamilier fra leie til eie. : Oslo Economics 2020 (ISBN 978-82-303-4614-3) 69 s.
OSLOMET NHH Untitled
 
50 Holm-Hansen, Jørn.
NU, PiM and 42 – An evaluation of a Russian-Norwegian environmentalist youth partnership. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2020 (ISBN 978-82-8309-299-8) ;Volum 2020.37 s. NIBR-rapport(3)
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste