Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OSLOMET)   Underkategori: Rapport   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 654 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    Neste >>

2021
1 Arvesen, Petter; Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl; Ørmen, Nita.
Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom – Kan Velferdspiloten vise vei?. Fredrikstad: Høgskolen i Østfold 2021 76 s.
HIOF OSLOMET Untitled
 
2 Astrup, Kim; Monkerud, Lars Chr..
Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-338-4) ;Volum 2021.41 s. NIBR-rapport(5)
OSLOMET Untitled
 
3 Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-327-8) ;Volum 2020.100 s. NIBR-rapport(26)
OSLOMET Untitled
 
4 Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager. OSLO: OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-330-8) 139 s.
OSLOMET Untitled
 
5 Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose.
Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-333-9) ;Volum 2021.30 s. NIBR-notat(101)
OSLOMET Untitled
 
6 Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr..
Boligrådgivning i kommunene - kartlegging, vurdering og anbefalinger. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-332-2) ;Volum 2021.82 s. NIBR-rapport(1)
OSLOMET Untitled
 
7 Holm-Hansen, Jørn; Rabinovych, Maryna.
Democracy promotion through schools in Ukraine: Mid-term evaluation of the European Wergeland Centre’s Schools for Democracy Programme. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2021 (ISBN 978-82-8309-335-3) ;Volum 2021.31 s. NIBR-rapport(3)
OSLOMET Untitled
 
8 Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Winger, Nina; Hernes, Leif.
Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager. Oslo: OsloMet 2021 (ISBN 978-82-8309-331-5) 141 s.
OSLOMET Untitled
 
9 Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne.
Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-328-5) ;Volum 2020.78 s. NIBR-rapport(27)
OSLOMET Untitled
 
10 Wiig, Henrik.
Norge etter oljen - fremtidens regionale næringsliv og bosetting. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2021 (ISBN 978-82-8309-329-2) ;Volum 2020.12 s. NIBR-notat(103)
OSLOMET Untitled
 
2020
11 Aas, Øystein; Indset, Marthe; Prip, Christian; Platjouw, Froukje Maria; Singsaas, Frode Thomassen.
Ecosystem-based management: Miracle or Mirage? Mapping and rapid evidence assessment of international and Nordic research literature on ecosystem-based management. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4559-3) 72 s. NINA rapport(1802)
FNI OSLOMET NINA NIVA Untitled
 
12 Aasen, Berit.
Utdanning for bærekraftig utvikling – hvordan kan man organisere et følgeforskningsprosjekt av FN-sambandets digitale læringsressurs "Bærekraft". Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-308-7) ;Volum 2020.25 s. NIBR-rapport(10)
OSLOMET Untitled
 
13 Asphjell, Magne Krogstad; Dyb, Evelyn; Liane, Gro Karin Mæle; Velten, Cassandra.
Evaluering av Nasjonal strategi - Bolig for velferd, delrapport 1 av 2. Oslo: Oslo Economics 2020 70 s.
OSLOMET NHH Untitled
 
14 Asphjell, Magne Krogstad; Dyb, Evelyn; Liane, Gro Karin Mæle; Velten, Cassandra.
Evaluering av Nasjonal strategi - Bolig for velferd, delrapport 2 av 2: Vurdering av statens innsats i Bolig for velferd. Oslo: Oslo Economics 2020 50 s.
OSLOMET NHH Untitled
 
15 Barlindhaug, Rolf.
Veier inn og ut av dårlige boforhold. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-315-5) ;Volum 2020.85 s. NIBR-rapport(16)
OSLOMET Untitled
 
16 Barlindhaug, Rolf; Nygaard, Marit Owren.
Kommunale boligstrategier – undersøkelse av praksis i fem kommuner. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-307-0) ;Volum 2020.51 s. NIBR-rapport(9)
OSLOMET Untitled
 
17 Danielsen, Ole Andreas; Gotaas, Nora; Myrvold, Trine.
Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-320-9) ;Volum 2020.54 s. NIBR-rapport(22)
OSLOMET Untitled
 
18 Dyb, Evelyn.
Housing for Welfare Steering with soft measures within a weak framework of statutory right to housing. Brussels: European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion 2020 9 s.
OSLOMET Untitled
 
19 Gotaas, Nora.
Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-311-7) ;Volum 2020.45 s. NIBR-rapport(11)
OSLOMET Untitled
 
20 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 s. SINTEF Rapport(00383)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
21 Hanssen, Gro Sandkjær; Skogheim, Ragnhild.
Styring av arealutvikling på områdenivå. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-296-7) ;Volum 2019.70 s. NIBR-rapport(23)
OSLOMET Untitled
 
22 Harvold, Kjell Arve.
Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-293-6) ;Volum 2019.51 s. NIBR-rapport(19)
OSLOMET Untitled
 
23 Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne.
Indikatorer for ny integreringslov. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-314-8) ;Volum 2020.84 s. NIBR-rapport(19)
OSLOMET Untitled
 
24 Hofstad, Hege; Vedeld, Trond; Millstein, Marianne; Agger, Annika; Hansen, Karsten Bruun; Taylor, Anna; Tønnesen, Anders; Torfing, Jacob; Valencia, Sandra.
Urban climate governance and co-creation – In Cape Town, Copenhagen, Gothenburg and Oslo. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2020 (ISBN 978-82-8309-309-4) ;Volum 2020.111 s. NIBR-rapport(8)
OSLOMET TØI Untitled
 
25 Holm, Arne; Nygaard, Marit Owren; Bråthen, Aleksander; Løyland, Hanna Isabel; Asphaug, Lars; Asphjell, Magne Krogstad.
Evaluering av Barna først: Husbankens virkemidler for å få barnefamilier fra leie til eie. : Oslo Economics 2020 (ISBN 978-82-303-4614-3) 69 s.
OSLOMET NHH Untitled
 
26 Holm-Hansen, Jørn.
NU, PiM and 42 – An evaluation of a Russian-Norwegian environmentalist youth partnership. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2020 (ISBN 978-82-8309-299-8) ;Volum 2020.37 s. NIBR-rapport(3)
OSLOMET Untitled
 
27 Holm-Hansen, Jørn; Aasland, Aadne; Dybtsyna, Elena.
Still building neighbourhood: Mid-term evaluation of the Norwegian Barents Secretariat’s grant programme. Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University 2020 (ISBN 978-82-8309-326-1) ;Volum 2020.58 s. NIBR-rapport(24)
NORD OSLOMET Untitled
 
28 Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne; Staver, Anne Balke.
Mange vil hjelpe, men hjelper det? En gjennomgang av hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-303-2) ;Volum 2020.209 s. NIBR-rapport(5)
OSLOMET Untitled
 
29 Lid, Stian; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye.
Evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-318-6) ;Volum 2020.111 s. NIBR-rapport(21)
OSLOMET Untitled
 
30 Lidén, Hilde; Aasen, Berit; Seeberg, Marie Louise; Staver, Anne Balke.
Fra bosetting til voksenliv: Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-660-3) 190 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:1)
OSLOMET ISF Untitled
 
31 Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim.
Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander – en undersøkelse av mulighetsrommet i startlånsordningen. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-306-3) ;Volum 2020.41 s. NIBR-rapport(7)
OSLOMET Untitled
 
32 Monkerud, Lars Chr.; Klausen, Jan Erling.
Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-297-4) ;Volum 2020.50 s. NIBR-rapport(1)
OSLOMET Untitled
 
33 Myrvold, Trine; Christiansen, Øivin; Haune, Monica Christine; Sarfi, Monica; Heiervang, Einar.
Evaluering av CARE-modellen. Tverrfaglig kartlegging av utsatte barns helse og omsorgsbehov. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet 2020 (ISBN 978-82-692293-1-8) 109 s.
OSLOMET NORCE UiO Untitled
 
34 Myrvold, Trine; Møller, Geir Holtan; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Evaluering av Opptrappingsplan mot vold og overgrep. Underveisrapport. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-316-2) ;Volum 2020.88 s. NIBR-rapport(18)
OSLOMET TF Untitled
 
35 Nordahl, Berit Irene; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne.
Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-294-3) ;Volum 2019.62 s. NIBR-rapport(21)
OSLOMET Untitled
 
36 Nordvik, Viggo; Astrup, Kim.
Inntektsdynamikk og bostøtte. Oslo: NOVA, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-7894-743-2) 51 s.
OSLOMET Untitled
 
37 Nygaard, Marit Owren; Vik, Lars Harald.
Skatt fra studenter i Oslo. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-310-0) ;Volum 2020.40 s. NIBR-rapport(12)
OSLOMET SINTEF Untitled
 
38 Onsager, Knut; Nygaard, Marit Owren; Orderud, Geir; Wiig, Henrik.
Evaluering av Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus (2014-19). Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-319-3) ;Volum 2020.76 s. NIBR-rapport(20)
OSLOMET Untitled
 
39 Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Staver, Anne Balke.
Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-298-1) ;Volum 2019.96 s. NIBR-rapport(25)
OSLOMET Untitled
 
40 Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit Owren.
Midtveisundersøkelse Områdeløft Trosterud og Haugerud. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-324-7) ;Volum 2020.81 s. NIBR-rapport(23)
OSLOMET Untitled
 
41 Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Bell, Justyna; Hyggen, Christer; Tolgensbakk, Ida.
Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 2020 (ISBN 978-82-7894-723-4) ;Volum 2020.73 s. NOVA Rapport(2)
OSLOMET Untitled
 
42 Stokstad, Sigrid; Barlindhaug, Rolf.
Hvordan fungerer leiegårdsloven i praksis?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-304-9) ;Volum 2020.40 s. NIBR-rapport(6)
OSLOMET Untitled
 
43 Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai Kristoffersen.
Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen. OSLO: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-313-1) ;Volum 2020.112 s. NIBR-rapport(17)
NORD OSLOMET NMBU Untitled
 
44 Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar.
Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-300-1) ;Volum 2020.114 s. NIBR-rapport(2)
OSLOMET Untitled
 
45 Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Aasen, Berit; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke.
Kunnskapsoppsummeringer – om fem strategier for å styrke flyktningenes overgang til arbeid og kvalifisering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 2. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-322-3) ;Volum 2020.83 s. NIBR-rapport(14)
OSLOMET Untitled
 
46 Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke.
Åtte kommuner – åtte tiltak for integrering: Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 1. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-321-6) ;Volum 2020.146 s. NIBR-rapport(13)
OSLOMET Untitled
 
47 Søholt, Susanne; Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete.
Fra prosessevaluering til pilotering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 3. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-8309-323-0) ;Volum 2020.64 s. NIBR-rapport(15)
OSLOMET Untitled
 
48 Sørvoll, Jardar; Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette.
Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer. Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet -- storbyuniversitetet 2020 (ISBN 978-82-7894-730-2) ;Volum 20.147 s. NOVA Rapport(5)
OSLOMET Untitled
 
49 Tønnessen, Marianne; Aradhya, Siddartha; Mussino, Eleonora.
How the War in Syria Changed the Demography of Sweden and Norway - A Demographic Butterfly Effect. : SUDA, Stockholm University 2020 ;Volum 2020.26 s. Stockholm Research Reports in Demography(15)
OSLOMET Untitled
 
50 Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna.
Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet 2020 (ISBN 978-82-8309-302-5) ;Volum 2020.66 s. NIBR-rapport(4)
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste