Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for rettsvitenskap (UIA)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 133 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Göller, Ingvill Helland.
Grenser for lovtolkning - eller grenseløs "tolkning"?. Faglunsj; 2021-01-11 - 2021-01-11
UIA Untitled
 
2020
2 Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne; Søvig, Karl Harald.
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2020 (ISBN 978-82-583-1439-1) 468 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2020: 3)
UIA UiO UiT UiB Untitled
 
3 Bahus, Marianne.
Har barn blitt en vare?. Avisa Vårt land 2020
UIA Untitled
 
4 Bahus, Marianne; Andersen, Sigve; Broen, Peder; Farsund, Helge; Flovik, Anne Marie; Hagerup, Søren Vincent; Husby, Bodil; Kaasa, Stein; Schjødt, Borrik; Slaaen, Joran.
Organisering av det palliative tilbudet Faglig begrunnet eller et udemokratisk politisk spill?. Fædrelandsvennen 2020
UIA LDS HAUKELAND UiO UiT Untitled
 
5 Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre; Magelssen, Morten.
Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land 2020 ;Volum 76.(121) s. 16-17
HVL UIA UiO Untitled
 
6 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Spesialundervisningstimer forsvinner uten å bli registrert. Fædrelandsvennen 2020
UIA Untitled
 
7 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina.
Alminnelig og spesialisert tvisteløsning - i og utenfor domstolene. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 127-150
UIA Untitled
 
8 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina.
An introduction to French Legal Culture. I: Comparing Legal Cultures (Revised and Extended 2nd Edition). Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3394-6. s. 471-511
UIA Untitled
 
9 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Eivind Smith 70 år. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 7-9
UIA UiO Untitled
 
10 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Torjesen, Stina.
Diplomatisk hodebry: internasjonale reaksjoner på kontroversielle avgjørelser i norsk barnevern. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2020 ;Volum 78.(1) s. 1-31
UIA Untitled
 
11 Göller, Ingvill Helland.
Grenser for lovtolkning - eller grenseløs tolkning?. Faglunsj; 2020-01-28 - 2020-01-28
UIA Untitled
 
12 Harbo, Tor-Inge.
Challenging the rule of political liberalism. Examples from Europe and the U.S.. European Journal of Comparative Law and Governance 2020 ;Volum 7.(3) s. 231-296
UIA Untitled
 
13 Harbo, Tor-Inge.
Folkerettspragmatisme. Rettspragmatismeseminar; 2020-03-03
UIA Untitled
 
14 Harbo, Tor-Inge.
Folkerettspragmatisme. Kritisk juss 2020 ;Volum 46.(3) s. 222-235
UIA Untitled
 
15 Harbo, Tor-Inge.
Prelansering av spesialnummer i Kritisk juss om rettspragmatisme. Faglunsj rettsvitenskaplig institutt, UiA; 2020-09-24
UIA Untitled
 
16 Harbo, Tor-Inge.
Spesialnummer av Kritisk juss - introduksjon. Kritisk juss 2020 ;Volum 46.(3) s. 155-165
UIA Untitled
 
17 Kaasa, Stein; Bahus, Marianne; Andersen, Sigve; Broen, Peder; Farsund, Helge; Flovik, Anne Marie; Hagerup, Søren Vincent; Husby, Bodil; Schjødt, Borrik; Slaaen, Joran.
De er døende. Gi dem lindring. Dagbladet 2020
UIA LDS HAUKELAND UiO UiT Untitled
 
18 Nguyen Duy, Iris.
Brorskap: Fra ideal til konstitusjonelt prinsipp. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 433-454
UIA Untitled
 
19 Nguyen Duy, Iris.
The case of the Norwegian “Infection Stop” application. Blogdroiteuropéen 2020
UIA Untitled
 
20 Nguyen Duy, Iris.
The Limits to Free Speech on Social Media: On Two Recent Decisions of the Supreme Court of Norway. Nordic Journal of Human Rights 2020 ;Volum 38.(3) s. 237-245
UIA Untitled
 
21 Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3300-7) 713 s.
UIA UiO Untitled
 
22 Serna de la Garza, José Maria; Krunke, Helle; Nguyen Duy, Iris.
Covid-19 and Constitutional Law. Covid-19 et droit constitutionnel. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2020 (ISBN 978-607-30-4290-1) 241 s.
UIA Untitled
 
2019
23 Aarhus, Jarand Hanto; Jakobsen, Tor Georg.
Rewards of reforms: Can economic freedom and reforms in developing countries reduce the brain drain?. International Area Studies Review 2019 ;Volum 22.(4) s. 327-347
NTNU UIA Untitled
 
24 Bahus, Marianne.
Advokatetikk- rollemoral og integritet. Årsmøte og kurs/seminar for Advokatforeningen Vest-Agder krets; 2019-03-08 - 2019-03-08
UIA Untitled
 
25 Bahus, Marianne.
Incorporation of the principle of the child’s best interest in end of life-decisions for infants. Philosophy & Ethics at the Edge of Medicine; 2019-08-07 - 2019-08-10
UIA Untitled
 
26 Bahus, Marianne.
Juristetikk - Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245033465) 155 s.
UIA Untitled
 
27 Bahus, Marianne.
Pasientautonomi - en rettighet med moralske implikasjoner. Temakveld; 2019-01-29 - 2019-01-29
UIA Untitled
 
28 Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje.
Patient Autonomy - A Human Right with Moral Implications. International Conference on Clinical Ethics Consultations; 2019-05-23 - 2019-05-25
SSHF UIA Untitled
 
29 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
The Child’s Best Interest in Legal-Pedagogical Dilemmas. ECER 2019, Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future; 2019-09-03 - 2019-09-06
UIA Untitled
 
30 Bahus, Marianne; Søvik, Olav.
Helsehjelp til alvorlig syke pasienter uten oppholdstillatelse. Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten; 2019-11-14 - 2019-11-15
SSHF UIA Untitled
 
31 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina.
Overprøving av vedtak i miljøsaker - i domstol eller klagenemnd?. I: Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2701-3. s. 119-137
UIA Untitled
 
32 Malde, Erlend.
Det enkle er fortsatt det beste. Skatterett 2019 (4) s. 308-310
UIA Untitled
 
33 Malde, Erlend.
Det enkle er ofte det beste – bortfall av tidligere ilagt tilleggsskatt etter nye opplysninger fra den skattepliktige. Skatterett 2019 ;Volum 38.(1) s. 39-50
UIA Untitled
 
34 Mpembeni, Rose N.M.; Kakoko, Deodatus C.V.; Aasen, Henriette Sinding; Helland Göller, Ingvill.
Realizing women's right to maternal health: A study of awareness of rights and utilization of maternal health services among reproductive age women in two rural districts in Tanzania. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(5)
UIA UiB Untitled
 
35 Nguyen Duy, Iris.
Cass Sunstein, den pragmatiske idealist. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2018. Novus Forlag 2019 ISBN 9788283900279. s. 184-189
UIA Untitled
 
36 Nguyen Duy, Iris.
La rémunération du travail politique en Norvège. Des règles souples pour des rémunérations confortables. I: La rémunération du travail politique en Europe. : Berger-Levrault 2019 ISBN 978-2-7013-2035-9. s. 325-339
UIA Untitled
 
37 Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne.
In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights 2019 ;Volum 27.(3) s. 517-544
SSHF UIA Untitled
 
2018
38 Bahus, Marianne.
Et juridisk blikk på legers beslutnings-prosesser i liv/død-avgjørelser. Seminarrekke med inviterte foredragsholdere; 2018-09-13 - 2018-09-13
UIA Untitled
 
39 Bahus, Marianne.
Liv/død-avgjørelser. Internundervisning, kirurgisk avdeling SSK; 2018-11-09 - 2018-11-09
UIA Untitled
 
40 Bahus, Marianne.
Profesjonsetikk. UIA seminaret Juss 2018; 2018-10-12 - 2018-10-12
UIA Untitled
 
41 Bahus, Marianne; Fensli, Rune Werner.
Helseteknologi, juss og etikk. Arendalsuka Teknologi, økonomi, politikk – og etikk; 2018-08-13 - 2018-08-13
UIA Untitled
 
42 Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje.
Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner. Kritisk juss 2018 ;Volum 56.(2) s. 56-78
SSHF UIA Untitled
 
43 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
De som faller utenfor – eller gjør de det?. Fylkesmannens oppvekstmøte 2018; 2018-02-13 - 2018-02-13
UIA Untitled
 
44 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals. NERA 2018 - 46th Congress; 2018-03-08 - 2018-03-10
UIA Untitled
 
45 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Om profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere. Presentasjon for opplæringslov-utvalg; 2018-04-24 - 2018-04-24
UIA UiT Untitled
 
46 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere. Faglunsj UIA; 2018-11-22 - 2018-11-22
UIA UiT Untitled
 
47 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law. ECER 2019; 2018-09-03 - 2018-09-07
UIA Untitled
 
48 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Smith, Eivind.
Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège. I: Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics. : Mare & Martin 2018 ISBN 978-2-84934-343-2. s. 169-181
UIA UiO Untitled
 
49 Harbo, Tor-Inge.
Et kritisk blikk på internasjonaliseringen av retten. Internasjonalisering av retten; 2018-04-20
UIA Untitled
 
50 Harbo, Tor-Inge.
"Grenser for anvendelse av den norske forsvarsmakten etter Grunnlovens § 26 første ledd". Ekspertuttalelse til offentlig utvalg; 2018-02-27
UIA Untitled
 
    Vis neste liste