Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for rettsvitenskap (UIA)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 130 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Göller, Ingvill Helland.
Grenser for lovtolkning - eller grenseløs "tolkning"?. Faglunsj; 2021-01-11 - 2021-01-11
UIA Untitled
 
2020
2 Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne; Søvig, Karl Harald.
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2020 (ISBN 978-82-583-1439-1) 468 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2020: 3)
UIA UiO UiT UiB Untitled
 
3 Bahus, Marianne.
Har barn blitt en vare?. Avisa Vårt land 2020
UIA Untitled
 
4 Bahus, Marianne; Andersen, Sigve; Broen, Peder; Farsund, Helge; Flovik, Anne Marie; Hagerup, Søren Vincent; Husby, Bodil; Kaasa, Stein; Schjødt, Borrik; Slaaen, Joran.
Organisering av det palliative tilbudet Faglig begrunnet eller et udemokratisk politisk spill?. Fædrelandsvennen 2020
UIA LDS HAUKELAND UiO UiT Untitled
 
5 Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre; Magelssen, Morten.
Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land 2020 ;Volum 76.(121) s. 16-17
HVL UIA UiO Untitled
 
6 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Spesialundervisningstimer forsvinner uten å bli registrert. Fædrelandsvennen 2020
UIA Untitled
 
7 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina.
Alminnelig og spesialisert tvisteløsning - i og utenfor domstolene. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 127-150
UIA Untitled
 
8 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina.
An introduction to French Legal Culture. I: Comparing Legal Cultures (Revised and Extended 2nd Edition). Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3394-6. s. 471-511
UIA Untitled
 
9 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Eivind Smith 70 år. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 7-9
UIA UiO Untitled
 
10 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Torjesen, Stina.
Diplomatisk hodebry: internasjonale reaksjoner på kontroversielle avgjørelser i norsk barnevern. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 2020 ;Volum 78.(1) s. 1-31
UIA Untitled
 
11 Göller, Ingvill Helland.
Grenser for lovtolkning - eller grenseløs tolkning?. Faglunsj; 2020-01-28 - 2020-01-28
UIA Untitled
 
12 Harbo, Tor-Inge.
Folkerettspragmatisme. Rettspragmatismeseminar; 2020-03-03
UIA Untitled
 
13 Harbo, Tor-Inge.
Folkerettspragmatisme. Kritisk juss 2020 ;Volum 46.(3) s. 222-235
UIA Untitled
 
14 Harbo, Tor-Inge.
Prelansering av spesialnummer i Kritisk juss om rettspragmatisme. Faglunsj rettsvitenskaplig institutt, UiA; 2020-09-24
UIA Untitled
 
15 Harbo, Tor-Inge.
Spesialnummer av Kritisk juss - introduksjon. Kritisk juss 2020 ;Volum 46.(3) s. 155-165
UIA Untitled
 
16 Kaasa, Stein; Bahus, Marianne; Andersen, Sigve; Broen, Peder; Farsund, Helge; Flovik, Anne Marie; Hagerup, Søren Vincent; Husby, Bodil; Schjødt, Borrik; Slaaen, Joran.
De er døende. Gi dem lindring. Dagbladet 2020
UIA LDS HAUKELAND UiO UiT Untitled
 
17 Nguyen Duy, Iris.
Brorskap: Fra ideal til konstitusjonelt prinsipp. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 433-454
UIA Untitled
 
18 Nguyen Duy, Iris.
The case of the Norwegian “Infection Stop” application. Blogdroiteuropéen 2020
UIA Untitled
 
19 Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3300-7) 713 s.
UIA UiO Untitled
 
2019
20 Aarhus, Jarand Hanto; Jakobsen, Tor Georg.
Rewards of reforms: Can economic freedom and reforms in developing countries reduce the brain drain?. International Area Studies Review 2019 ;Volum 22.(4) s. 327-347
NTNU UIA Untitled
 
21 Bahus, Marianne.
Advokatetikk- rollemoral og integritet. Årsmøte og kurs/seminar for Advokatforeningen Vest-Agder krets; 2019-03-08 - 2019-03-08
UIA Untitled
 
22 Bahus, Marianne.
Incorporation of the principle of the child’s best interest in end of life-decisions for infants. Philosophy & Ethics at the Edge of Medicine; 2019-08-07 - 2019-08-10
UIA Untitled
 
23 Bahus, Marianne.
Juristetikk - Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245033465) 155 s.
UIA Untitled
 
24 Bahus, Marianne.
Pasientautonomi - en rettighet med moralske implikasjoner. Temakveld; 2019-01-29 - 2019-01-29
UIA Untitled
 
25 Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje.
Patient Autonomy - A Human Right with Moral Implications. International Conference on Clinical Ethics Consultations; 2019-05-23 - 2019-05-25
SSHF UIA Untitled
 
26 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
The Child’s Best Interest in Legal-Pedagogical Dilemmas. ECER 2019, Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future; 2019-09-03 - 2019-09-06
UIA Untitled
 
27 Bahus, Marianne; Søvik, Olav.
Helsehjelp til alvorlig syke pasienter uten oppholdstillatelse. Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten; 2019-11-14 - 2019-11-15
SSHF UIA Untitled
 
28 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina.
Overprøving av vedtak i miljøsaker - i domstol eller klagenemnd?. I: Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2701-3. s. 119-137
UIA Untitled
 
29 Malde, Erlend.
Det enkle er fortsatt det beste. Skatterett 2019 (4) s. 308-310
UIA Untitled
 
30 Malde, Erlend.
Det enkle er ofte det beste – bortfall av tidligere ilagt tilleggsskatt etter nye opplysninger fra den skattepliktige. Skatterett 2019 ;Volum 38.(1) s. 39-50
UIA Untitled
 
31 Mpembeni, Rose N.M.; Kakoko, Deodatus C.V.; Aasen, Henriette Sinding; Helland Göller, Ingvill.
Realizing women's right to maternal health: A study of awareness of rights and utilization of maternal health services among reproductive age women in two rural districts in Tanzania. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(5)
UIA UiB Untitled
 
32 Nguyen Duy, Iris.
Cass Sunstein, den pragmatiske idealist. I: Agder Vitenskapsakademi Årbok 2018. Novus Forlag 2019 ISBN 9788283900279. s. 184-189
UIA Untitled
 
33 Nguyen Duy, Iris.
La rémunération du travail politique en Norvège. Des règles souples pour des rémunérations confortables. I: La rémunération du travail politique en Europe. : Berger-Levrault 2019 ISBN 978-2-7013-2035-9. s. 325-339
UIA Untitled
 
34 Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne.
In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights 2019 ;Volum 27.(3) s. 517-544
SSHF UIA Untitled
 
2018
35 Bahus, Marianne.
Et juridisk blikk på legers beslutnings-prosesser i liv/død-avgjørelser. Seminarrekke med inviterte foredragsholdere; 2018-09-13 - 2018-09-13
UIA Untitled
 
36 Bahus, Marianne.
Liv/død-avgjørelser. Internundervisning, kirurgisk avdeling SSK; 2018-11-09 - 2018-11-09
UIA Untitled
 
37 Bahus, Marianne.
Profesjonsetikk. UIA seminaret Juss 2018; 2018-10-12 - 2018-10-12
UIA Untitled
 
38 Bahus, Marianne; Fensli, Rune Werner.
Helseteknologi, juss og etikk. Arendalsuka Teknologi, økonomi, politikk – og etikk; 2018-08-13 - 2018-08-13
UIA Untitled
 
39 Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje.
Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner. Kritisk juss 2018 ;Volum 56.(2) s. 56-78
SSHF UIA Untitled
 
40 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
De som faller utenfor – eller gjør de det?. Fylkesmannens oppvekstmøte 2018; 2018-02-13 - 2018-02-13
UIA Untitled
 
41 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals. NERA 2018 - 46th Congress; 2018-03-08 - 2018-03-10
UIA Untitled
 
42 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Om profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere. Presentasjon for opplæringslov-utvalg; 2018-04-24 - 2018-04-24
UIA UiT Untitled
 
43 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
Profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere. Faglunsj UIA; 2018-11-22 - 2018-11-22
UIA UiT Untitled
 
44 Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla.
The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law. ECER 2019; 2018-09-03 - 2018-09-07
UIA Untitled
 
45 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Smith, Eivind.
Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège. I: Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics. : Mare & Martin 2018 ISBN 978-2-84934-343-2. s. 169-181
UIA UiO Untitled
 
46 Harbo, Tor-Inge.
Et kritisk blikk på internasjonaliseringen av retten. Internasjonalisering av retten; 2018-04-20
UIA Untitled
 
47 Harbo, Tor-Inge.
"Grenser for anvendelse av den norske forsvarsmakten etter Grunnlovens § 26 første ledd". Ekspertuttalelse til offentlig utvalg; 2018-02-27
UIA Untitled
 
48 Harbo, Tor-Inge.
Grunnlovens autonomi: om forholdet mellom nasjonale og internasjonale menneskerettigheter. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(9) s. 537-557
UIA Untitled
 
49 Harbo, Tor-Inge.
Grunnlovens grense for anvendelse av den norske forsvarsmakten. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 ;Volum 35.(2) s. 151-164
UIA Untitled
 
50 Husby, Marianne.
Oppgavesamling i skatterett, revisoreksamen. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-59464-0) 312 s.
UIA Untitled
 
    Vis neste liste