Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for helsevitenskap Gjøvik (NTNU)   Underkategori: Vitenskapelig foredrag   Underkategori: Faglig foredrag   Underkategori: Poster   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 969 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Akerjordet, Kristin; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Gonzalez, Marianne Thorsen; kirsti-Iren, skovdahl; Slettebø, Åshild.
Aiming for quality in nursing home care: rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies (QUALinCLINstud). 8th International Nurse Education Conference; 2020-04-26 - 2020-04-29
NTNU UIA UIS Untitled
 
2 Andfossen, Nina Beate.
Kommunikasjon og samhandling. Fagdag eldre med rus og psykisk helseproblemer; 2020-10-21 - 2020-10-21
NTNU Untitled
 
3 Ballangrud, Randi; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Karlsen, Tore.
TeamSTEPPS Fundamentals & Implementation. TeamSTEPPS Train the Trainer instruktørkurs/Masterkurs; 2020-10-13 - 2020-10-14
NTNU UIA Untitled
 
4 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Bjørk, Evastina; Waaler, Dag.
User expectations and experiences during implementation of new technology in healthcare services. ISG2020.; 2020-10-06 - 2020-10-07
NTNU Untitled
 
5 Goyal, Alka Rani; Kirkevold, Øyvind; Bergh, Sverre; Engedal, Knut; Kirkevold, Marit.
Association between quality of life and anxiety, depression, and comorbid anxiety and depression in people with dementia in nursing homes: A 12-month follow-up study. Free Oral presentation- IPA Virtual Conference 2020; 2020-10-02 - 2020-10-03
OSLOMET SIV NTNU UiO Untitled
 
6 Haug, Erik Hagaseth.
Prosessveiledning – et relevant virkemiddel i omsetningen av nasjonale planer til god lokal praksis. Leve Hele Livet - nasjonal konferanse; 2020-11-18 - 2020-11-18
NTNU Untitled
 
7 Hofmann, Bjørn.
Critical perspectives on health and disease. Health Science I – PHVIT9000; 2020-01-13
UiO NTNU Untitled
 
8 Hofmann, Bjørn.
Emerging Biotechnologies – Opportunities and Challenges. University of Oslo; 2020-08-14
NTNU UiO Untitled
 
9 Hofmann, Bjørn.
Enhancing the value of HTA by addressing the values in HTA. Seminar for the Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment; 2020-02-25
UiO NTNU Untitled
 
10 Hofmann, Bjørn.
Etikk i helsefremmende og forebyggende arbeid. HEL6920; 2020-11-02
NTNU UiO Untitled
 
11 Hofmann, Bjørn.
Etiske aspekter ved velferdsteknologi og e-helse. Digitalisering og innovasjon i helse og velferdstjenester; 2020-10-29
NTNU UiO Untitled
 
12 Hofmann, Bjørn.
Etiske problemstillinger innen forskning på tema pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet; 2020-01-09
NTNU UiO Untitled
 
13 Hofmann, Bjørn.
Etiske utfordringer med velferdsteknologi: 1. Innledning 2. Etiske utfordringer på mikronivå 3. Etiske utfordringer på mesonivå 4. Etiske utfordringer på makronivå. Seminar Velferdsteknologi; 2020-05-14
NTNU UiO Untitled
 
14 Hofmann, Bjørn.
Etiske utfordringer ved velferdsteknologi. Individuell tilrettelegging VETEK 6100; 2020-11-18
NTNU UiO Untitled
 
15 Hofmann, Bjørn.
Eutanasi – helsehjelp eller?. Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling; 2020-01-16
NTNU UiO Untitled
 
16 Hofmann, Bjørn.
Folkehelseetikk 1. Etiske utfordringer ved folkehelsetiltak: Innledning 2. Etiske utfordringer ved folkehelsetiltak: Temaer og eksempler 3. Overdiagnostikk og overbehandling – etiske utfordringer 4. Prioriteringsetikk: En superkort innføring. Seminar NTNU; 2020-05-25
NTNU UiO Untitled
 
17 Hofmann, Bjørn.
Health as a philosophical issue. World Philosophy day 2020; 2020-11-20
UiO NTNU Untitled
 
18 Hofmann, Bjørn.
How to study the relationship between loneliness and technology. Virtual Presence; 2020-09-09
NTNU UiO Untitled
 
19 Hofmann, Bjørn.
Hva er helse? Hva er sykdom?. Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning; 2020-08-20
NTNU UiO Untitled
 
20 Hofmann, Bjørn.
Hva kjennetegner godt etikk(komite)arbeid? Og Hvordan oppnår vi det?. Klinisk etikk-komite; 2020-09-30
NTNU UiO Untitled
 
21 Hofmann, Bjørn.
Improving Radiological Services (IROS): From low-value care to effective high-value services. Seminar for Improving Radiological Services (IROS) From low-value care to effective high-value services; 2020-08-17
NTNU UiO Untitled
 
22 Hofmann, Bjørn.
Klok bildediagnostikk – strålevernets etikk. Introduksjon til medisinsk bildeteknologi RAT3001; 2020-08-27
NTNU UiO Untitled
 
23 Hofmann, Bjørn.
Klok bildediagnostikk – strålevernets etikk. NTNU; 2020-08-27
NTNU UiO Untitled
 
24 Hofmann, Bjørn.
Legens rolle i det forebyggende arbeidet og etiske utfordringer. OFFENTLIG HELSEARBEID; 2020-10-13
NTNU UiO Untitled
 
25 Hofmann, Bjørn.
Medikaliseringsbegreppet: etymologisk, historisk och teoretisk bakgrund. Medikalisering – när livet blir en sjukdom; 2020-10-22
UiO NTNU Untitled
 
26 Hofmann, Bjørn.
Medisinsk overaktivitet – ikke bærekraftig, likevel uunngåelig?. Medisinsk overaktivitet - kunnskap, dilemmaer, strategier; 2020-02-06
NTNU UiO Untitled
 
27 Hofmann, Bjørn.
Medisinsk overaktivitet - ikke bærekraftig, men likevel uunngåelig?. Medisinsk overaktivitet - kunnskap, dilemmaer, strategier; 2020-02-06
UiO NTNU Untitled
 
28 Hofmann, Bjørn.
Medisinsk teknologi – velsignet forbannelse eller forbannet velsignelse?. LDH Lovisenberg Diakonale Høgskole; 2020-10-20
NTNU UiO Untitled
 
29 Hofmann, Bjørn.
Omtak - problemet som ikke lot seg digialisere bort. Radiografiwebinar 2020; 2020-05-25
NTNU UiO Untitled
 
30 Hofmann, Bjørn.
Omtak av radiografiske bilder – uunngåelig utfordring, eller faglig slurv?. NTNU Radiografseminar; 2020-06-06
NTNU UiO Untitled
 
31 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers: Distortions of scientific knowledge production. Seminar University of Oslo; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
32 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers: Forms of causality. Seminar University of Oslo; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
33 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers: Forms of rationality in science: Inference and hypothesis testing. Seminar University of Oslo; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
34 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers: Introduction. Seminar for PhD-candidates; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
35 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers: Kinds of scientific uncertainty. Seminar University of Oslo; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
36 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers: What do we study in science, and how do we know what it is?. Seminar University of Oslo; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
37 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers: What is science. PhD seminar 2020; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
38 Hofmann, Bjørn.
Philosophy of Science for Health Researchers:Demarcation of science. Seminar University of Oslo; 2020-05-13
NTNU UiO Untitled
 
39 Hofmann, Bjørn.
Prioritering og etikk i et sjeldenperspektiv. En sjelden hjern: Har vi råd til persontilpasset medisin for sjeldne tilstander?; 2020-09-21
NTNU UiO Untitled
 
40 Hofmann, Bjørn.
Prioriteringar i Sjukvården: När praxis undergrävar principerna. Vårdarenan 2020; 2020-03-18
UiO NTNU Untitled
 
41 Hofmann, Bjørn.
Prioriteringar i sjukvården: När praxis undergräver principerna. Vårdarenaen 2020; 2020-03-17 - 2020-03-18
NTNU UiO Untitled
 
42 Hofmann, Bjørn.
Scientific Dishonesty: A Survey of Doctoral Students at the Major MedicalFaculties in Sweden and Norway. Seminar i forskningsetikk; 2020-09-24
NTNU UiO Untitled
 
43 Hofmann, Bjørn.
Separating science from fiction: how to recognize low-quality and misleading research. ESCMID Conference on Coronavirus Disease (ECCVID); 2020-09-23 - 2020-09-25
UiO NTNU Untitled
 
44 Hofmann, Bjørn.
Separating science from fiction: Recognise low quality research. State of the Art Covid-19; 2020-12-15 - 2020-12-16
NTNU UiO Untitled
 
45 Hofmann, Bjørn.
The principle of beneficence (in Principles of biomedical ethics). Seminar University of Oslo; 2020-05-25
NTNU UiO Untitled
 
46 Hofmann, Bjørn.
Undermining rational deliberation and priority setting: biases in handling medical technology. Law, Democracy and Welfare; 2020-11-26
NTNU UiO Untitled
 
47 Hofmann, Bjørn.
13 råd for å skrive en god kappe. SKRIVESEMINAR for stipendiater; 2020-10-26
NTNU UiO Untitled
 
48 Hofmann, Bjørn Morten.
New technologies in health care – disrupting practices, professions, and societies?. IPOQ 2020 – 6th Nordic research conference: Digitalizing and new technology: Impacts on work climate, professional identity and patient care - Challenges and opportunities; 2020-03-02 - 2020-03-03
UiO NTNU Untitled
 
49 Karlsen, Tore.
TeamSTEPPS- Hvordan kan teamferdigheter bidra til læring av praktiske ferdigheter og pasientsikkerhetskultur?. Simulering i Helseutdanning- Ferdighetstrening og pasientsikkerhetskultur; 2020-02-05 - 2020-02-06
NTNU Untitled
 
50 Karlsen, Tore; Wangensteen, Sigrid; Hall-Lord, Marie Louise; Ballangrud, Randi.
Is the TeamSTEPPS® Team-Attitude-Questionnaire a valid and reliable instrument when applied to bachelor-nursing students in Norway? Objectives: To test the psychometric properties of the TeamSTEPPS® Team Attitude Questionnaire (T-TAQ) among nursing students in Norway.. NETNEP2020 9. International Conference for Nursing Education; 2020-04-27 - 2020-04-29
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste