Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for helsevitenskap Gjøvik (NTNU)   Underkategori: Populærvitenskapelig foredrag   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Hofmann, Bjørn.
«Magefølelsen» kommer fra hjernen. Forskningsdagene; 2020-09-24
NTNU UiO Untitled
 
2 Hofmann, Bjørn.
13 practical rules on how to write a good introduction (“kappe”) in order to preempt common criticism from the assessment committee. PhD seminar 2020; 2020-03-24
NTNU UiO Untitled
 
2019
3 Andfossen, Nina Beate; Obstfelder, Aud.
Leve Hele Livet - en kvalitetsreform for eldre. Senterpartiet, Valdersregionen; 2019-04-25 - 2019-04-25
NTNU UiT Untitled
 
4 Gransjøen, Ann Mari.
Bildediagnostikken i et historisk- og samfunnsperspektiv: Utvikling og kritiske refleksjoner i møte med fremtidens behov. Høstkonferansen 2019: Seminar for pensjonistforum; 2019-09-13 - 2019-09-13
NTNU Untitled
 
5 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske aspekter ved endringer i abortloven. Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om Endringer i abortloven; 2019-05-16
NTNU UiO Untitled
 
6 Taranrød, Liv Bjerknes; Eriksen, Siren; Pedersen, Ingeborg; Kirkevold, Øyvind.
Pårørende til personer med demens med et dagaktivitetstilbud på gård. Fagsamling, Demensnettverket i Vestfold; 2019-02-28 - 2019-02-28
VID NTNU SIV NMBU Untitled
 
2018
7 Finnbakk, Elisabeth Bell; Wangensteen, Sigrid; Skovdahl, Kirsti; Fagerstrøm, Lisbeth.
Sykepleieres kliniske kompetanse. Psykometrisk test av spørreskjemaet The Professional Nurse Self-Assessment Scale i norsk kommunehelsetjeneste. Poster konferanse Åbo Akademi; ”Människan i centrum av vården och vårdvetenskapen”; 2018-09-26 - 2018-09-26
LDH NTNU Untitled
 
8 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske utfordringer i fosterdiagnostikk. Morgendagens designerbarn; 2018-02-15
NTNU UiO Untitled
 
9 Hofmann, Bjørn Morten.
Å bli sin egen bestefar: Bør vi gjøre alt som er mulig innen moderne reproduksjon – og hvordan skal vi sette grenser (nå som gud er død og naturen redigeres av oss)?. Pensjonistuniversitetet; 2018-10-09
NTNU UiO Untitled
 
10 Hofmann, Bjørn Morten.
Å bli sin egen bestefar. Bør vi gjøre alt som er mulig innen moderne reproduksjon? Hvordan sette grenser?. Fagseminar; 2018-10-09
NTNU UiO Untitled
 
11 Ibsen, Tanja Louise; Eriksen, Siren; Patil, Grete Grindal; Kirkevold, Øyvind.
Foredrag om deltakerne ved dagaktivitetstilbud på gård. Erfaringskonferanse; 2018-10-23 - 2018-10-24
NTNU SIV NMBU Untitled
 
12 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Et prosjekt om frivillig innsats i omsorgstjenestene: Forekomst, aktiviteter, samarbeid og potensiale. Gneistanker; 2018-02-20 - 2018-02-20
NTNU Untitled
 
13 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Potensialet for å løse morgendagens omsorgsutfordringer med ubetalt arbeidskraft. Avslutningsseminar for prosjekt om om frivillig innsats i de kommunale omsorgstjenestene; 2018-04-10 - 2018-04-10
NTNU Untitled
 
14 Taranrød, Liv Bjerknes; Eriksen, Siren; Pedersen, Ingeborg; Kirkevold, Øyvind.
Foredrag om pårørende til personer med demens som har et dagaktivitetstilbud på gård. Erfaringskonferanse; 2018-10-23 - 2018-10-24
VID NTNU SIV NMBU Untitled
 
2017
15 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
Ti bud for innovasjon i kommunene.. Kronikk i Kommunal Rapport; 2017-06-20 - 2017-06-20
HINN NTNU Untitled
 
16 Magnussen, Siv; Sangvik, Morten.
Et år er ikke nok – om utvikling av Lokalmedisinske senter.. Kronikk i Gemini.no; 2017-05-30 - 2017-05-30
NTNU Untitled
 
2016
17 Hofmann, Bjørn.
Innovasjon, ovasjon og sirkulasjon. Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU; 2016-12-12
NTNU UiO Untitled
 
18 Hofmann, Bjørn.
Menneskeforbedrende teknologier - er det bra for oss?. Forskningsdagene; 2016-09-26
NTNU UiO Untitled
 
19 Hofmann, Bjørn.
Verdivirksom etiker og teknologielskende kritiker. Seminar for Jan Helge Solbakk; 2016-06-13
NTNU UiO Untitled
 
20 Waaler, Dag.
Debatt: Hva gjør den nye økonomien med norsk arbeidsliv?. Arendalskonferansen; 2016-08-17 - 2016-08-17
NTNU Untitled
 
21 Wigernæs, Ine.
Når og hvorfor ble det hverdagslige omkring mat og bevegelse så komplisert?. Fagdag Folkehelse og Mestring; 2016-02-16 - 2016-02-16
NTNU Untitled
 
22 Wigernæs, Ine.
Prestasjon og trivsel - for tilårskomne. Veteraner. Forsvaret; 2016-10-20 - 2016-10-20
NTNU Untitled
 
2015
23 Flinterud, Stine Irene; Andershed, Birgitta.
"I struggled...it was so unreal not being able to make a sound" - communication experienced by tracheostomized intensive care patients. EfCCNa 2015; 2015-01-28 - 2015-03-31
VID NTNU Untitled
 
24 Stokke, Randi.
Velferdsteknologi- muligheter, utfordringer og framtid. NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSENS FYLKESÅRSMØTE I HEDMARK OG OPPLAND; 2015-04-25 - 2015-04-26
NTNU Untitled
 
25 Wigernæs, Ine.
Folkehelsearbeid. Mer enn stunt og prosjekt. Senterkonferansen. Senterkonferansen; 2015-01-10 - 2015-01-10
NTNU Untitled
 
2013
26 Stokke, Randi; Abdurihim, Adiljan.
mobilapplikasjoner for mennesker med epilepsi. Norsk fagkonferanse om kompetanseutfordringer i endringstider; 2013-04-18 - 2013-04-19
NTNU Untitled
 
2012
27 Andersen, Torbjørn Herlof.
Skal vi snakke om det?. Fagkonferanse for Veiledernettverket Innlandet; 2012-02-08 - 2012-02-08
NTNU Untitled
 
28 Gjevjon, Edith L Roth.
Kontinuitet i hjemmetjenesten. Hjemmebaserte tjenester til personer med demens -kan de organiseres på en annen måte?; 2012-03-20 - 2012-03-20
NTNU Untitled
 
29 Gjevjon, Edith L Roth.
Kva kjenneteikner (dis)kontinuitet i heimesjukepleien og kva påvirkar kontinuiteta i praksis?. Helse- og omsorgskonferansen i Hordaland: Spreiing av kunnskap i helse- og omsorgstenestene i kommunene; 2012-05-07 - 2012-05-08
NTNU Untitled
 
30 Landmark, Brynjar Fowels.
Forskningsmuligheter i Innlandet. Koordineringsutvalget for helsemål i kommunene; 2012-05-15 - 2012-05-15
NTNU Untitled
 
31 Landmark, Brynjar Fowels.
1001 egg - en eggodyssé. Vitenforum; 2012-03-28 - 2012-03-28
NTNU Untitled
 
32 Tosterud, Randi.
Simulering som pedagogisk metode for å øke utdanningskvaliteten i sykepleierutdanning. Regional utdanningskonferanse; 2012-09-20 - 2012-09-20
NTNU Untitled
 
33 Ødegården, Terje.
Simulering som pedagogisk metode for å øke utdanningskvaliteten i sykepleierutdanning. Regional utdanningskonferanse; 2012-09-20 - 2012-09-20
NTNU Untitled
 
2011
34 Karlsen, Tore; Ballangrud, Randi.
Simulering for økt pasientsikkerhet. Klinikt 2011; 2011-04-06 - 2011-04-07
NTNU Untitled
 
35 Østlie, Ingrid Landgraff.
Hva sier forskningen om overgangen fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste? Siste nytt?. Fagseminar; 2011-11-21 - 2011-11-22
NTNU Untitled
 
2010
36 Østlie, Ingrid Landgraff.
Fra barn til voksen med juvenil idiopatisk artritt. Behov for kompetanse blant helseprofesjonene for å møte de unges behov. Rehabiliteringskonferanse; 2010-09-20 - 2010-09-21
NTNU Untitled
 
2009
37 Gjevjon, Edith L Roth.
Kontinuitet i hjemmesykepleien - et praksisnært forskningsprosjekt. Omsorg i utvikling: Fag - forskning – feiring; 2009-10-14 - 2009-10-15
NTNU Untitled
 
38 Karlsen, Tore.
Utvikling og testing av scenarier i intensivsykepleie- et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og Sykehuset Innlandet. Nordisk simuleringskonferanse; 2009-04-16 - 2009-04-17
NTNU Untitled
 
39 Karlsen, Tore; Haugom, Viktor T..
Utvikling og testing av scenarier i intensivsykepleie- et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik og SI,Lillehammer/Hamar/Gjøvik. Pedagogisk seminar for intensivsykepleiere; 2009-09-08 - 2009-09-08
NTNU Untitled
 
40 Karlsen, Tore; Ødegården, Terje; Tosterud, Randi.
Simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik. Nasjonal utdanningskonferanse for helsetjenesten; 2009-10-29 - 2009-10-30
NTNU Untitled
 
41 Østlie, Ingrid Landgraff.
Fra barndom til voksent liv med juvenil idiopatisk artritt. Fagmøte; 2009-04-23
NTNU Untitled
 
2008
42 Østlie, Ingrid Landgraff.
Fra ungdom til voksent liv med juvenil idiopatisk artritt. Årskonferanse; 2008-09-23
NTNU Untitled
 
2004
43 Berg, Geir Vegard.
helsefremmende sykepleie i sykehus. utenTitteltekst; 2004-09-17 - 2004-09-17
NTNU Untitled
 
2002
44 Andersen, Torbjørn Herlof.
Typisk mann. utenTitteltekst; 2002-12-05 - 2002-12-05
NTNU Untitled
 
2001
45 Gundersen, Kari Marie.
Videreutdanningsstudentenes bidrag i forskning og fagutviklingsarbeid i kommunehelsetjenesten. utenTitteltekst; 2001-09-26 - 2001-09-26
NTNU Untitled
 
46 Hummelvoll, Jan Kåre.
Handlingsorientert forskningssamarbeid : konsekvenser for praksis. utenTitteltekst; 2001-09-26 - 2001-09-26
NTNU Untitled
 
47 Simonsen, Siri.
Noen tanker om kjønn og utdanning. utenTitteltekst; 2001-09-24 - 2001-09-24
NTNU Untitled
 
2000
48 Andersen, Torbjørn Herlof.
Herrens utro tjenere. utenTitteltekst; 2000
NTNU Untitled
 
49 Andersen, Torbjørn Herlof.
Om begrepet maskulinitet. utenTitteltekst; 2000
NTNU Untitled
 
1999
50 Andersen, Torbjørn Herlof.
Kan menn være offer? Seksuelt misbruk av unge gutter i en religiøs kontekst. En kvalitativ intervju-undersøkelse. utenTitteltekst; 1999
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste