Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for helsevitenskap Gjøvik (NTNU)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Bok   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 922 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    Neste >>

2021
1 Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi.
A human factors intervention in a hospital - evaluating the outcome of a TeamSTEPPS program in a surgical ward. BMC Health Services Research 2021
UIS UIA SUS NTNU Untitled
 
2 Gjevjon, Edith Roth; Rostad, Hanne Marie; Bjørnnes, Ann Kristin.
Vi styrker Sykepleien Forsknings vitenskapelige kvalitet. Sykepleien Forskning 2021
OSLOMET NTNU LDH Untitled
 
3 Haave, Randi Olsson; Schröder, Ingrid Agneta; Hammerud Bakke, Hilde.
Family satisfaction in the intensive care unit, a cross-sectional study from Norway. BMC Emergency Medicine 2021 ;Volum 21.(1)
NTNU SI Untitled
 
4 Hofmann, Bjørn; Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten.
Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202693992)
HINN MF NTNU UiO Untitled
 
5 Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine.
Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach. BMJ Open 2021
HAUKELAND OSLOMET USN NTNU UiB Untitled
 
6 Magnussen, Siv; Andfossen, Nina Beate; Høiland, Gry Cecilie Lunder.
En oppsummering av kunnskap: Kommunal medvirkning og samarbeid med forsknings- miljøer om innovasjon og forskning i omsorgssektoren. Omsorgsbiblioteket 2021 (23) s. -
NTNU UiO Untitled
 
7 Nordhagen, Siv Sønsteby.
En stor takk til dere som gjør studentene trygge!. Universitetsavisa 2021
NTNU Untitled
 
8 Rostad, Hanne Marie; Skinner, Marianne Sundlisæter; Sogstad, Maren Kristine Raknes.
Sammenheng i kommunale helse- og omsorgstjenester – hvor mye flytter eldre mellom ulike tilbud i kommunen?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2021
NTNU Untitled
 
9 Stigen, Linda; Arntzen, Cathrine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Gramstad, Astrid; Bonsaksen, Tore.
Kjennetegn, styrker og utfordringer ved norske kommuneergoterapeuters praksis. Ergoterapeuten 2021
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
2020
10 Aamold, Kristin; Grov, Ellen Karine; Rostad, Hanne Marie.
Hjemmesykepleieres erfaringer når kreftpasienter ønsker å dø hjemme. Klinisk Sygepleje 2020 ;Volum 34.(1) s. 3-15
OSLOMET NTNU Untitled
 
11 Aas, Maren H.; Austad, Vilde Mittet; Lindstad, Marte Ørud; Bonsaksen, Tore.
Occupational Balance and Quality of Life in Nursing Home Residents. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 2020
VID OSLOMET NTNU Untitled
 
12 Aass, Lisbeth Kjelsrud; Skundberg-Kletthagen, Hege; Schröder, Ingrid Agneta; Moen, Øyfrid Larsen.
It’s Not a Race, It’s a Marathon! Families Living with a Young Adult Suffering from Mental Illness. Issues in Mental Health Nursing 2020
NTNU Untitled
 
13 Aass, Lisbeth Kjelsrud; Skundberg-Kletthagen, Hege; Schröder, Ingrid Agneta; Moen, Øyfrid Larsen.
Young Adults and Their Families Living With Mental Illness: Evaluation of the Usefulness of Family-Centered Support Conversations in Community Mental Health care Settings. Journal of Family Nursing 2020 s. 1-13
NTNU Untitled
 
14 Allvin, Renee; Bisholt, Birgitta; Blomberg, Karin; Bååth, Carina Barbro; Wangensteen, Sigrid.
Self-assessed competence and need for further training among registered nurses in somatic hospital wards in Sweden: a cross-sectional survey. BMC Nursing 2020 ;Volum 19. s. -
HIOF NTNU Untitled
 
15 Andersen, Eivind Richter; Egeland, Cecilie Halvorsen; Hafskjold, Linda; Lysdahl, Kristin Bakke.
Meningen med «Mening med master»?. Hold Pusten 2020
USN NTNU OUS Untitled
 
16 Andfossen, Nina Beate.
Co-production between long-term care units and voluntary organisations in Norwegian municipalities: a theoretical discussion and empirical analysis. Primary Health Care Research and Development 2020 ;Volum 21. s. -
HINN NTNU Untitled
 
17 Andfossen, Nina Beate; Fjær, Kari Kirkbakk; Furnes, Merete; Gamme, Wenke Iren.
Covid-19 stanset ikke praksisforberedende undervisning for studentene. Sykepleien 2020
NTNU Untitled
 
18 Anker, Markus S; von Haehling, Stephan; Coats, Andrew JS; Riess, Hanno; Eucker, Jan; Porthun, Jan; Butler, Javed; Karakas, Mahir; Haverkamp, Wilhelm; Landmesser, Ulf; Anker, Stefan D..
Ventricular tachycardia, premature ventricular contractions, and mortality in unselected patients with lung, colon, or pancreatic cancer: a prospective study. European Journal of Heart Failure 2020
NTNU Untitled
 
19 Ballangrud, Randi; Aase, Karina; Vifladt, Anne.
Longitudinal team training programme in a Norwegian surgical ward: a qualitative study of nurses' and physicians' experiences with teamwork skills. BMJ Open 2020 ;Volum 10. s. -
NTNU UIS Untitled
 
20 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Batt-Rawden, Victoria Helen.
A qualitative study of innovation processes between public and private actors regarding follow-up procedures of patients after treatment and rehabilitation in the health sector, Norway. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal 2020 ;Volum 25.(2) s. 1-25
HINN NTNU Untitled
 
21 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Bjørk, Evastina; Waaler, Dag.
User expectations and experiences during implementation of new technology in healthcare services. Gerontechnology 2020 ;Volum 19. s. 1-1
NTNU Untitled
 
22 Batt-Rawden, Kari Bjerke; Stedje, Kristi.
Singing as a health-promoting activity in elderly care: a qualitative, longitudinal study in Norway. Journal of Research in Nursing 2020 ;Volum 25.(5) s. 404-418
NMH NTNU Untitled
 
23 Stigen, Linda; Björk, Evastina; Lund, Anne.
The power of observation. Occupational therapists’ descriptions of doing observations of people with cognitive impairments in the context of community practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2020
OSLOMET NTNU Untitled
 
24 Bjørnnes, Ann Kristin; Rostad, Hanne Marie.
Kvinner og menn oppfatter smerte ulikt - hva innebærer det for måling?. Sykepleien 2020
OSLOMET NTNU Untitled
 
25 Bogsti, Wenche Bergseth; Sveen, Silje; Sogstad, Maren Kristine Raknes; Norbye, Bente.
Forebyggende hjemmebesøk:Legger kommunen mest vekt på mestring eller omsorg?. Sykepleien 2020
NTNU UiT Untitled
 
26 Bogsti, Wenche Bergseth; Sønsteby Nordhagen, Siv; Struksnes, Solveig.
Veiledere er best egnet til å vurdere sykepleiestudenter i praksis. Dagens medisin 2020
NTNU Untitled
 
27 Borgen, Ida Maria Henriksen; Løvstad, Marianne; Andelic, Nada; Hauger, Solveig; Sigurdardottir, Solrun; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Forslund, Marit Vindal; Kleffelgård, Ingerid; Lindstad, Marte Ørud; Winter, Laraine; Røe, Cecilie.
Traumatic brain injury-needs and treatment options in the chronic phase: Study protocol for a randomized controlled community-based intervention. Trials 2020 ;Volum 21.(1) s. -
OSLOMET NTNU OUS SUNNAAS UiO Untitled
 
28 Brooker, Kathrine Johnsen; Vikan, Magnhild; Thyli, Bente.
A Qualitative Exploratory Study of Norwegian OR Nurses' Patient Positioning Priorities. AORN Journal 2020 ;Volum 111.(2) s. 211-220
OSLOMET LDH NTNU OUS Untitled
 
29 DaLomba, Elaina; Stigen, Linda; Johnson, Susanne Grødem; Mørk, Gry; Gramstad, Astrid; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Åsli, Lene Angell; Bonsaksen, Tore.
Psychometric properties and associations between subscales of a study approach measure. Nursing and Health Sciences 2020
VID HVL OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
30 Elstad, Tiril; Ulleberg, Pål; Klonteig, Sandra; Hisdal, Jonny; Dyrdal, Gunvor Marie; Bjørndal, Arild.
The effects of yoga on student mental health: a randomised controlled trial. Health Psychology and Behavioral Medicine 2020 ;Volum 8.(1) s. 573-586
NTNU OUS RBUP-ØS UiO Untitled
 
31 Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke; Hofmann, Bjørn.
Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics 2020
NTNU UiO Untitled
 
32 Finnbakk, Elisabeth Bell; Skovdahl, Kirsti-Iren; Wangensteen, Sigrid; Fagerström, Lisbeth.
"It's Not for Amateurs!" - Registered Nurses' Experiences of their clinical competence when caring for elderly patients. International journal for human caring 2020 ;Volum 24.(3) s. 184-195
USN LDH NTNU Untitled
 
33 Gjevjon, Edith Roth; Bjørnnes, Ann Kristin; Rostad, Hanne Marie.
Fra mastergradsarbeid til vitenskapelig artikkel – hva må til?. Sykepleien Forskning 2020
OSLOMET LDH NTNU Untitled
 
34 Gonzalez, Marianne Thorsen.
Psykiske lidelser, faglig forståelse og terapeutisk tilnærming.. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 (ISBN 978-82-05-51670-0) 505 s.
NTNU Untitled
 
35 Gramstad, Astrid; Åsli, Lene Angel; Johnson, Susanne Grødem; Magne, Trine A; Carstensen, Tove; Mørk, Gry; Stigen, Linda; Bonsaksen, Tore.
Approaches to Studying: A Cross-Sectional Comparison of Occupational Therapy Students in Six Education Programs in Norway. The Open Journal of Occupational Therapy 2020 ;Volum 8.(2)
VID HVL OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
36 Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Health care personnel’s perception of guideline implementation for musculoskeletal imaging: a process evaluation. BMC Health Services Research 2020 s. -
USN NTNU UiO UIS Untitled
 
37 Gudmundsen, Anita Carin; Norbye, Bente; Dahlgren, Madeleine Abrandt; Obstfelder, Aud.
Interprofessional student groups using patient documentation to facilitate interprofessional collaboration in clinical practice - A field study. Nurse Education Today 2020 ;Volum 95. s. -
NTNU UiT Untitled
 
38 Hall-Lord, Marie Louise; Skoogh, Annika; Ballangrud, Randi; Nordin, Anna; Bååth, Carina Barbro.
The Swedish Version of the TeamSTEPPS® Teamwork Perceptions Questionnaire (T-TPQ): A Validation Study. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2020 ;Volum 13. s. 829-837
HIOF NTNU Untitled
 
39 Hamnes, Bente; Berdal, Gunnhild; Bø, Ingvild; Kjeken, Ingvild.
Patients' experiences with goal pursuit after discharge from rheumatology rehabilitation: A qualitative study. Musculoskeletal Care 2020 s. -
DIAKON NTNU RS Untitled
 
40 Hauger, Birgit; Wiker, Marit; Hamnes, Bente.
Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende. Nordisk sygeplejeforskning 2020 (4) s. 266-279
HINN NTNU RS Untitled
 
41 Hofmann, Bjørn.
Devaluation of persons by biotechnology-facilitated practices at the beginning and at the end of life. Journal of Medical Ethics 2020 ;Volum 46.(8) s. 550-551
NTNU UiO Untitled
 
42 Hofmann, Bjørn.
Diagnosenes makt. Oppland arbeiderblad 2020 s. 13-
NTNU UiO Untitled
 
43 Hofmann, Bjørn.
Diagnosenes makt. GD Gudbrandsølen Dagningen 2020 s. 24-
NTNU UiO Untitled
 
44 Hofmann, Bjørn.
Diagnosenes makt. Helsemagasinet VOF 2020 s. 12-15
NTNU UiO Untitled
 
45 Hofmann, Bjørn.
Diagnosens makt. NTNU Medisin og Helse Fagblogg 2020
NTNU UiO Untitled
 
46 Hofmann, Bjørn.
Endelig kan alle norske kvinner være sikre på å få en sønn. Oppland arbeiderblad 2020 s. 21-
NTNU UiO Untitled
 
47 Hofmann, Bjørn.
Endringer i bioteknologiloven Endelig kan alle få en sønn. Dagbladet 2020
NTNU UiO Untitled
 
48 Hofmann, Bjørn.
Evidensen er epidemiens første offer. Dagens medisin 2020
NTNU UiO Untitled
 
49 Hofmann, Bjørn.
Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140.(3)
NTNU UiO Untitled
 
50 Hofmann, Bjørn.
Helsetjenestens irrasjonelle håndtering av målrasjonelle midler (som teknologi). Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 Oslo, 10.–11. mars 2020 s. 18-
NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste