Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU)   Underkategori: Vitenskapelig foredrag   Underkategori: Poster   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Aasdahl, Lene.
Effekten av arbeidsrettet rehabilitering – oppsummering av 5 års forskning og 2 års oppfølgingsdata. Helse og Arbeid Webinar i Midt-Norge; 2020-03-24
NTNU Untitled
 
2 Foldal, Vegard.
Sykefravær, motiverende intervju og return to work: Sykmeldte sin opplevelse av motiverende intervju ved retur til arbeid. Kunnskapstimen i NAV; 2020-06-10
NTNU Untitled
 
3 Horn, Julie; Haugberg, Anne; Xanthoulis, Athanasios; Ness-Jensen, Eivind; Nordrum, Ivar Skjåk; Fjukstad, Katrine Kveli; Sundstrøm, Stein Harald; Lillebo, Børge.
Skandinavias første langsgående integrert klinisk tjeneste: NTNU Link. Læringsfestivalen 2020 - Webinarer; 2020-05-04 - 2020-05-05
NTNU Untitled
 
4 Lilja, Johan; Hansen, David; Ness, Ottar; Ahlin, Karin; Heimburg, Dina Von.
Time for Universities to Step up as Agent for Collaborative Transformation? Towards co-producing and co-creating a better world for all, in time. International Conference on Organisational Learning, Knowledge and Capabilities; 2020-04-23 - 2020-04-24
NORD NTNU Untitled
 
5 Malmedal, Wenche Karin.
Elder Abuse and Neglect. Webinar on Elder Abuse and Neglect; 2020-05-18 - 2020-05-18
NTNU Untitled
 
6 Malmedal, Wenche Karin.
Ongoing elder abuse research at NTNU. USC Judith D. Tamkin International Symposium on Elder Abuse; 2020-02-26 - 2020-02-28
NTNU Untitled
 
7 Ness-Jensen, Eivind; Bringeland, Erling Audun; Mattsson, Fredrik; Lagergren, Jesper; Grønbech, Jon Erik; Waldum, Helge; Fossmark, Reidar.
Hypergastrinemi er assosiert med forekomst av proksimale adenokarsinom i ventrikkel. Årsmøte i Norsk gastroenterologisk forening; 2020-02-06 - 2020-02-08
NTNU STO HNT Untitled
 
8 Ness-Jensen, Eivind; Bringeland, Erling Audun; Mattsson, Fredrik; Lagergren, Jesper; Grønbech, Jon Erik; Waldum, Helge; Fossmark, Reidar.
Hypergastrinemia is associated with proximal and intestinal type gastric adenocarcinoma. Digestive Disease Week (DDW) 2020; 2020-05-02 - 2020-05-05
STO HNT NTNU Untitled
 
9 Teigen, Per Kristen; Stauri, Elisabeth; Lonnee-Hoffmann, Risa; Fors, Egil Andreas; Hagemann, Cecilie Therese.
Chronic vulvar pain among gynecological outpatients. European Congress of Obstetrics and Gynaecology EBCOG 2020; 2020-05-14 - 2020-05-16
NTNU STO Untitled
 
10 Westin, Steinar.
Allmennmedisin i internasjonalt perspektiv: Foreninger, tidsskrifter, konferanser, faglige foreninger, nettsteder og internasjonale nettverk. Grunnkurs A for allmennleger; 2020-03-03 - 2020-03-03
NTNU Untitled
 
11 Westin, Steinar.
Allmennmedisin som forskningsbasert fag. Grunnkurs A for allmennleger; 2020-03-03 - 2020-03-03
NTNU Untitled
 
12 Westin, Steinar.
Fra pasientmøter til diagnose og journal: Om den allmennmedisinske klassifikasjonen ICPC. Grunnkurs A for allmennleger; 2020-05-05 - 2020-05-05
NTNU Untitled
 
13 Westin, Steinar.
Særtrekk ved allmennmedisin som fag og praksis - og hvorfor bli spesialist på "det allmenne"?. Grunnkurs A for allmennleger; 2020-03-03 - 2020-03-03
NTNU Untitled
 
14 Ytterhus, Borgunn; Pape, Kristine; Oldervoll, Line Merethe; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland.
Blikk på barn. Forskningstorget; 2020-09-18 - 2020-09-19
STO NTNU Untitled
 
15 Øines, Øivind; Pettersen, Kristin Sæbø; Llarena, Ann-Katrin; Haverkamp, Thomas Hendricus Augustus; Herstad, Kristin Marie Valand; Rannem, Lisbeth; Holst-Jensen, Arne; Hveem, Kristian; Skjerve, Eystein.
HUNT One Health Enabling human-animal health investigations by population-wide studies of metagenomic data. Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) 2020; 2020-01-25 - 2020-01-29
VETINST NMBU NTNU Untitled
 
2019
16 Aasdahl, Lene.
Arbeidsrettet rehabilitering: når starte og hva bør innholdet være?. Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering; 2019-04-05
NTNU Untitled
 
17 Aasdahl, Lene.
Er det virkelig slik at tidlig er bedre i arbeidsrettet rehabilitering?. Helse og Arbeid seminar i Midt-Norge; 2019-03-27
NTNU Untitled
 
18 Aasdahl, Lene; Gismervik, Sigmund Østgård; Marchand, Gunn Hege; Vasseljen, Ottar; Johnsen, Roar; Fimland, Marius Steiro.
Changes in fear-avoidance beliefs and work participation after occupational rehabilitation: a randomized clinical trial. WDPI; 2019-06-06
NTNU Untitled
 
19 Aasdahl, Lene; Marchand, Gunn Hege; Gismervik, Sigmund Østgård; Myhre, Kjersti; Fimland, Marius Steiro; Røe, Cecilie.
The Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ): does it really measure fear beliefs?. MUSS Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse; 2019-11-07 - 2019-11-08
OUS NTNU UiO Untitled
 
20 Andersen-Hollekim, Tone Elisabeth; Solbjør, Marit; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein; Landstad, Bodil.
Narratives of patient participation in haemodialysis. International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI); 2019-05-15 - 2019-05-19
HMR HNT NTNU Untitled
 
21 Askim, Torunn; Saltvedt, Ingvild; Hokstad, Anne; Indredavik, Bent; Halsteinli, Vidar; Thingstad, Pernille; Bergh, Elin; Lydersen, Stian; Døhl, Øystein; Thommessen, Bente.
A MULTIMODAL INDIVIDUALIZED INTERVENTION TO PREVENT FUNCTIONAL DECLINE AFTER STROKE. A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL ON LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER STROKE (THE LAST-LONG TRIAL). European Stroke Organisation Conference; 2019-05-22 - 2019-05-24
AHUS NTNU Untitled
 
22 Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla; Hansèn, Sven-erik; Fiskum, Tove Anita; Holand, Anna Marie; Jegstad, Kirsti Marie; Orset, Ann-Karin; Pajchel, Katarina; Valle, Anne Marit.
Teacher educators’ perceptions on scientifically designed teacher education in a Finnish and Norwegian context. Den 8. Nordiska läroplansteoretiska konferensen; 2019-11-07 - 2019-11-08
NORD OSLOMET NTNU Untitled
 
23 Aune, Anders; Vartdal, Gunnar; Bergseng, Håkon; Randeberg, Lise Lyngsnes; Darj, Elisabeth.
Evaluation of Smartphone based screening tool for neonatal jaundice. 3rd National PhD Conference in Global Health; 2019-04-03 - 2019-04-05
NTNU STO Untitled
 
24 Aune, Anders; Vartdal, Gunnar; Randeberg, Lise Lyngsnes; Bergseng, Håkon; Darj, Elisabeth.
Evaluation of a smartphone based screening tool for neonatal jaundice. Don Ostrow Trieste Yellow Retreat 2019; 2019-09-04 - 2019-09-05
NTNU Untitled
 
25 Aune, Ingvild.
«Har epidural en plass i den normale fødselen?»Norske jordmødres holdninger og erfaringer. Konferanse; 2019-08-26 - 2019-08-29
NTNU Untitled
 
26 Aune, Ingvild.
Jordmødres erfaringer med bruk av epidural under den normale fødselen. Fagmøte; 2019-05-14 - 2019-05-14
NTNU Untitled
 
27 Aune, Ingvild.
Postnatal care. Examples from Norway. Congress; 2019-10-03 - 2019-10-06
NTNU Untitled
 
28 Austad, Bjarne; Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Toch-Marquardt, Marlen; Skarshaug, Lena Janita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon.
Increasing workload in Norwegian general practice – a qualitative study. Nidaroskongressen; 2019-10-24 - 2019-10-24
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Backman, Helena; Bhatta, Laxmi; Hedman, Linnea; Brumpton, Ben Michael; Vähätalo, Iida; Lassman-Klee, Paul G.; Nwaru, Bright I.; Mai, Xiao-Mei; Vikjord, Sigrid Anna; Lindberg, Anne; Lundbäck, Bo; Rönmark, Eva; Langhammer, Arnulf.
Asthma is still a risk factor for mortality in Sweden and Norway – the Nordic EpiLung Study. European Respiratory Society (ERS) Congress 2019; 2019-09-28
NTNU Untitled
 
30 Berg, Helen.
Smart læring for helsepersonell Simulering i Virtuell Realitet (VR). Smarte Samfunn - Samspillskonferansen 2019 - Nye Ålesund; 2019-02-08 - 2019-02-08
NTNU Untitled
 
31 Berg, Helen.
Virtuell virkelighet og Virtuell samhandling. Utvikling og test av virtuelt læringsverktøy for systematisk klinisk observasjon med ABCDE-metodikken. Fagdag simulering for kommunehelsetjenesten med USHT Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF; 2019-06-05 - 2019-06-06
NTNU Untitled
 
32 Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak.
Developing a virtual reality (VR)- application for practicing the ABCDE- approach. Fjordkonferansen 2019; 2019-06-19 - 2019-06-20
NTNU Untitled
 
33 Bjørngaard, Johan Håkon; Nilsen, Sara Marie; Asheim, Andreas; Anthun, Kjartan Sarheim; Carlsen, Fredrik; Vatten, Lars Johan; Johnsen, Lars Gunnar.
Fremskyndet utskrivning etter hoftebrudd og risiko for død. Helsetjenesteforskningskonferansen 2019; 2019-03-12 - 2019-03-13
NTNU STO Untitled
 
34 Blom, Ellen Eimhjellen; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Solbraa, Ane Kristiansen; Oldervoll, Line Merethe.
Norwegian Healthy Life Centres -Three months behavior change intervention’s impact on health-related quality of life and physical activity level. Folkehelsekonferansen; 2019-10-15 - 2019-10-16
NTNU HVL MF Untitled
 
35 Blom, Ellen Eimhjellen; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Solbraa, Ane Kristiansen; Oldervoll, Line Merethe.
Physical acivity and health-related quality of life among participants attending primary care services for lifestyle change. ISBNPA 2019; 2019-06-04 - 2019-06-07
HVL MF NTNU Untitled
 
36 Blom, Ellen Eimhjellen; Oldervoll, Line Merethe; Aadland, Eivind; Solbraa, Ane Kristiansen; Skrove, Guri Kaurstad.
Helserelatert livskvalitet og fysisk aktivitet hos voksne i en høy-risikogruppe. Folkehelsekonferansen; 2019-10-15 - 2019-10-16
NTNU MF HVL Untitled
 
37 Borch, Kristin Benjaminsen; Andersen, Sigve; Oldervoll, Line Merethe; Berntsen, Sveinung.
Hva vet onkologer om fysisk aktivitet og kreft?. KreftRehabiliteringskonferansen 2019; 2019-04-09 - 2019-04-09
NTNU UIA UiT Untitled
 
38 Botngård, Anja; Eide, Arne Henning; Mosqueda, Laura; Malmedal, Wenche Karin.
Relative-to-resident abuse in Norwegian nursing homes: preliminary results of a cross-sectional study. European Conference on Domestic Violence; 2019-09-01 - 2019-09-04
NTNU Untitled
 
39 Cepelis, Aivaras; Brumpton, Ben Michael; Laugsand, Lars Erik; Langhammer, Arnulf; Janszky, Imre; Strand, Linn B.
Asthma, asthma control and risk of stroke: the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). ERS International Congress 2019; 2019-09-28 - 2019-10-01
NTNU Untitled
 
40 Deliktas, Ayse; Kukulu, Kamile; Haugan, Gørill; Aune, Ingvild.
I want a birth without interventions, but need to be empowered, and supported”: A Grounded Theory Study Concepts of Birth Experiences from First Time Mothers in Turkey. International Conference on Nursing and Health care; 2019-07-08 - 2019-07-10
NTNU NORD Untitled
 
41 Engan, Harald; Torp, Steffen; Oldervoll, Line Merethe.
Arbeidsdeltakelse hos kreftpasienter i Norge. CANWORK-Studien.. Kreftrehab 2019; 2019-04-08 - 2019-04-09
USN LHL NTNU Untitled
 
42 Ernstad, Erica G; Opdahl, Signe; Spangmose, Anne Lærke; Wennerholm, Ulla-Britt; Bergh, Christina; Pinborg, Anja; Malchau, Sara Sofia.
P-784 Outcome in singletons born after vitrification and slow-freeze – a CoNARTaS study of 11,773 singletons born after frozen embryo transfer in Sweden and Denmark. ESHRE 2019; 2019-06-24
NTNU Untitled
 
43 Evans-Jordan, Sarah Beth; Skolbekken, John-Arne.
Collaborative Map-making in Situational Analysis: Involving Participants. Fifteenth International Congress of Qualitative Inquiry; 2019-05-15 - 2019-05-18
NTNU Untitled
 
44 Fasting, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Hetlevik, Irene.
General Practitioners' experiences with palliative and end of life care: a Norwegian qualitative study. Nidaroskongressen; 2019-10-24 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
45 Fasting, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Hetlevik, Irene.
Palliative care in general practice; a Norwegian questionnaire study on the GPs role.. Nordic congress of general practice; 2019-06-17 - 2019-06-20
NTNU Untitled
 
46 Foldal, Vegard.
Sykmeldte sin opplevelse av å få motiverende intervju av NAV-veiledere ved tilbakeføring til arbeid. Forskningsmøte; 2019-10-30
NTNU Untitled
 
47 Foldal, Vegard; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Bagøien, Gunnhild; Solbjør, Marit.
Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process. WDPI; 2019-06-07 - 2019-06-07
NTNU STO Untitled
 
48 Fors, Egil Andreas; Smith, Blair H; Barke, Antonia; Korwisi, Beatrice; Rief, Winfried; Treede, Rolf-Detlef.
ICD11 PC LINEARIZATION AND CLASSIFICATION OF CHRONIC PAIN IN PRIMARY CARE. EFIC; 2019-09-04 - 2019-09-07
NTNU Untitled
 
49 Frydenberg, Stein; Westgaard, Sjur; Mohanty, S.; Ådland, Roar Os; Ekrem, Hilde; Kristensen, Cecilie.
Modelling Shipping Stocks Return. Workshop on Banking and Finance Trondheim NTNU 20th and 21th May 2019; 2019-05-20 - 2019-05-21
NTNU NHH Untitled
 
50 Gabriela, Jimenez Diaz; Darj, Elisabeth; Aune, Anders; Reyes Berlanga, Monica.
Validation of a new smartphone app to assess neonatal jaundice in a Mexican population.. Global Health Day; 2019-10-24 - 2019-10-24
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste