Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU)   Underkategori: Populærvitenskapelig foredrag   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Austad, Bjarne; Getz, Linn Okkenhaug.
God allmennmedisin - hva, hvorfor og hvordan?. Grunnkurs A til spesialiseringen i allmennmedisin; 2021-09-29 - 2021-09-29
NTNU Untitled
 
2 Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Forma, Leena; Hagen, Terje P.; Aas, Eline.
En komparativ analyse av sammensetningen av helsetjenester, bosituasjon og totale helsetjenestekostnader for personer med kreft ved livets slutt. NORCHER-seminar: Brukerorientert helsetjenesteforskning; 2021-11-12
NTNU UiO Untitled
 
3 Ness, Ottar; Heimburg, Dina von.
Dialogue on Collaborative Action Research for the common good. Dialogue with the Authors of the SAGE Handbook of Social Constructionist Practice; 2021-01-27 - 2021-01-27
NTNU NORD Untitled
 
4 Skjellegrind, Håvard.
Demensutredning og demensforskning i HUNT. Medlemsmøte; 2021-09-06 - 2021-09-06
NTNU Untitled
 
5 Skjellegrind, Håvard.
Helse og hørsel i HUNT 70+. Medlemsmøte; 2021-11-16 - 2021-11-16
NTNU Untitled
 
6 Solbjør, Marit.
Pasienterfaringer i pakkeforløp for kreft. Webinar om pakkeforløp for kreft; 2021-03-03
NTNU Untitled
 
7 Vinjerui, Kristin Hestmann.
Sosiale skilnadar i multimorbiditet og felles samanheng med død i ein ålmenn folkesetnad. Webinar Diabetesforbundet; 2021-05-25 - 2021-05-25
NTNU Untitled
 
2020
8 Bjerkestrand, Mimi; Johansen, Anja; Tvinnereim, Endre; Korsvold, Lilly; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Heimburg, Dina Von; Sadownik, Alicja R..
Verdi-og kunnskapsgrunnlag for fremtidens barnehage. Paneldebatt på Norsk barnehageforskningskonferanse; 2020-09-28 - 2020-09-30
UiB NTNU UIS HVL Untitled
 
9 Foldal, Vegard.
Dobbeltrollen som veileder og forvalter: Har NAV-veiledere en umulig oppgave?. Avslutningswebinar for MI-NAV Prosjektet; 2020-12-01
NTNU Untitled
 
10 Fors, Egil Andreas.
Økt velstand - Verre helse for mange? ("Norge har det vondest"). NTNU Kveld; 2020-10-20 - 2020-10-20
NTNU Untitled
 
11 Kirkengen, Anna Luise.
Følgene av tilpasning til tidlig belastning. Streamet foredrag; 2020-11-12
NTNU Untitled
 
12 Kirkengen, Anna Luise.
Tidlig tilpasning til vanskelige forhold har omkostninger. Konferanse; 2020-10-23
NTNU Untitled
 
13 Næss, Marit.
HUNT undersøkelsen. En kilde til kreftforskning. Digitalt temamøte; 2020-12-09 - 2020-12-09
NTNU Untitled
 
14 Skjellegrind, Håvard.
Resultater fra HUNT 70+ - Med fokus på funksjon og livskvalitet. Voi Voi-festivalen 2020; 2020-01-24 - 2020-01-25
NTNU Untitled
 
15 Skjellegrind, Håvard.
Resultater fra HUNT4 70+. Foredrag ved Senioruniversitetet i Trondheim; 2020-12-08 - 2020-12-08
NTNU Untitled
 
16 Skjellegrind, Håvard; Håpnes, Odd Sigfast; Nordland, Jon Tormod Rækken.
Still hjerne dumme spørsmål. Forskningsdagene; 2020-09-23 - 2020-09-23
NTNU HNT Untitled
 
17 Solbjør, Marit.
Pasienterfaringer med brukermedvirkning i «Pakkeforløp for kreft». Temamøte Vardesenteret; 2020-10-02
NTNU Untitled
 
18 Solbjør, Marit; Bathen, Tone Frost; Brøgger, Helga Maria; Nydal, Rune.
KUNSTIG INTELLIGENS I KREFTDIAGNOSTIKK - MELLOM HÅP, REALISME OG ETISKE UTFORDRINGER. KUNSTIG INTELLIGENS I KREFTDIAGNOSTIKK - MELLOM HÅP, REALISME OG ETISKE UTFORDRINGER; 2020-11-26
NTNU OUS Untitled
 
19 Steinsbekk, Aslak.
Bedre pasientbehandling med 3D-briller?. Forskningsfrokost: Hvor gode er digitale læringsverktøy – egentlig?; 2020-10-29
NTNU Untitled
 
20 Vinjerui, Kristin Hestmann.
HUNT og HUNT4 - Folkehelse med kvinner i fokus. Beitstad sanitetslag; 2020-02-25 - 2020-02-25
NTNU Untitled
 
21 Vinjerui, Kristin Hestmann.
HUNT og HUNT4, folkehelse med kvinner i fokus. Levangers unge sanitetsforening, medlemsmøte og årsmøte; 2020-02-11 - 2020-02-11
NTNU Untitled
 
22 Westin, Steinar; Getz, Linn Okkenhaug.
Hva med journalnotatene? - bør pasienter ha tilgang til allmennlegejournalen sin på nett?. Grunnkurs A for allmennleger; 2020-03-04 - 2020-03-04
NTNU Untitled
 
2019
23 Aasdahl, Lene.
Hvordan vende tilbake til jobb etter langvarig sykefravær?. Arbeidsmiljø og helse; 2019-09-27 - 2019-09-27
NTNU Untitled
 
24 Fors, Egil Andreas.
Klinisk helsepsykologi - behandling av pasienter som faller mellom stolene. Boklansering; 2019-06-13 - 2019-06-13
NTNU Untitled
 
25 Getz, Linn Okkenhaug.
Allmennmedisin og samfunnsmedisin = VBK (verdens beste kampsaker). Prisvinnerforedrag. Nidaroskongressen 2019; 2019-10-24
NTNU Untitled
 
26 Getz, Linn Okkenhaug.
Hele pasienter i det delte helsevesen. Innlegg og etterfølgende paneldebatt i konferansens plenum. Schizofrenidagene 2019; 2019-11-08
NTNU Untitled
 
27 Greaker, Tove Kristin.
Egne erfaringer med og refleksjoner rundt ulike roller under togulykke Koppang 2018. Kveldsmøte; 2019-09-24 - 2019-09-24
NTNU Untitled
 
28 Horn, Julie.
Osteoporose i HUNT. Medlemsmøte Skogn Sanitetslag; 2019-09-30 - 2019-09-30
NTNU Untitled
 
29 Kirkengen, Anna Luise.
Den levde kroppen. Åpent seminar; 2019-11-05
NTNU Untitled
 
30 Kirkengen, Anna Luise.
Har tidlig krenkelseserfaring betydning for helsen. Trygghetsuke 2019; 2019-11-01
NTNU Untitled
 
31 Kirkengen, Anna Luise.
Utsatte barn. Årsmøteseminar; 2019-11-09
NTNU Untitled
 
32 Kirkengen, Anna Luise.
Vanskelig oppvekst. Kunnskapsformidling; 2019-03-14
NTNU Untitled
 
33 Kirkengen, Anna Luise.
Å forsømme barn blir dyrt. Trygghetsuke 2019; 2019-09-11
NTNU Untitled
 
34 Krokstad, Steinar.
Hele verdens gullbank! Hvorfor er nordtrønderen så viktig?. Inspirasjonsdager 2019; 2019-02-13
NTNU Untitled
 
35 Krokstad, Steinar.
HUNT kommer til Sør-Trøndelag! Folkehelsealliansen og frivilligheten. ABC for bedre mental helse. Trøndelag i endring – et aldersvennlig samfunn. Leve hele livet; 2019-05-15
NTNU Untitled
 
36 Krokstad, Steinar.
HUNT og eldreforskning. Møte i Steinkjer Seniorforum; 2019-04-04
NTNU Untitled
 
37 Krokstad, Steinar.
HUNT4 og HUNT i Trøndelag. Nettverksmøte folkehelse; 2019-06-13
NTNU Untitled
 
38 Krokstad, Steinar.
Oppsiktsvekkende trender i folkehelse regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fredagsforelesning St. Olavs Hospital; 2019-09-06
NTNU Untitled
 
39 Krokstad, Steinar.
Sosial ulikhet i helse i Norge. Verst i Norden. Ikke engang god i Europa.. Årsmøte; 2019-08-29
NTNU Untitled
 
40 Krokstad, Steinar.
Utviklingen i psykisk helse blant ungdom/yngre voksne. ABC-for mental sunnhet. NAV Innherred fagmøte; 2019-11-19
NTNU Untitled
 
41 Krokstad, Steinar; Sund, Erik.
HUNT – folkehelseutvikling, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hva kan vi svare på?. Friluftslivskonferansen 2019; 2019-05-22
NTNU Untitled
 
42 Krokstad, Steinar; Sund, Erik; Rangul, Vegar.
Ferske HUNT-data – Hvordan står det til med oss?. Fagdag om psykisk helse og bærekraftig samfunnsutvikling; 2019-10-01
NTNU Untitled
 
43 Lysberg, Karen Irene.
Pecha Kucha, Den fantastiske reisen fra universitetslektor til førstelektor.. Fagdag; 2019-12-13 - 2019-12-13
NTNU Untitled
 
44 Malmedal, Wenche Karin.
Inadekvat omsorg, overgrep og forsømmelser i sykehjem. Åpent møte; 2019-05-21 - 2019-05-21
NTNU Untitled
 
45 Ness-Jensen, Eivind.
Cøliaki i HUNT. Hvor står vi nå?. Medlemsmøte Norsk cøliakiforening Trøndelag; 2019-09-21 - 2019-09-22
HNT NTNU Untitled
 
46 Stafne, Signe Nilssen.
Kvinnehelse og underlivsplager. Medlemsmøte Sanitetskvinnene i Trøndelag; 2019-10-16
NTNU STO Untitled
 
47 Westin, Steinar.
Tilbake til sosialhjelpstaten? Innledning med Cathrine Strindin Amundsen - til debatt om Nav og velferdsstaten. Fellesarrangement: Nei til EU og flere arrangører; 2019-02-18
NTNU Untitled
 
48 Westin, Steinar.
Velferdsstaten på rødlista over truede sivilisasjoner?. Årsmøte; 2019-04-02 - 2019-04-02
NTNU Untitled
 
49 Westin, Steinar; Krokstad, Steinar; Bye, Tone; Klungerbo, Bodil.
Paneldebatt: En god alderdom, hvem har ansvaret?. Debattserie om "Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre"; 2019-10-02 - 2019-10-02
NTNU Untitled
 
50 Westin, Steinar; Trønsdal, Sissel; Johnsen, Tonje Ottosen; Lie, Britt Anna; Døhl, Øystein.
Pårørende - for lite, for mye eller feil ansvar? Debattmøte. Debattmøte; 2019-11-26 - 2019-11-26
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste