Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for spesialpedagogikk (UiO)   Hovedkategori: Bok   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 330 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2021
1 Impedovo, Maria Antonietta; Tateo, Luca.
Identity and Teacher Professional Development. Springer Nature 2021 (ISBN 978-3-030-71366-9) 101 s. Springer briefs in education(174)
UiO Untitled
 
2 Aas, Gudrun; Buli-Holmberg, Jorun.
Arr i hjertet. Lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing.. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-58037-7) 169 s.
UiO UiT Untitled
 
3 Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven.
De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20) - Om det som var, det som er og det som ennå ikke er til. Gyldendal Akademisk 2021 (ISBN 9788205542884) 288 s.
USN UiO Untitled
 
4 Brante, Eva Wennås; Anmarkrud, Øistein.
Gode digitale lesestrategier. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202657925) 80 s.
UiO Untitled
 
5 Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete.
Samtaler som tidlig innsats. På hvilke måter kan samtaler være verktøy i tidlig innsats?. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82.02.69885-0) 22 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2020
6 Joranger, Line; Valerio, Tatiana; Bastos, Ana Clara; Tateo, Luca.
From Dream to Action: Imagination and (Im)Possible Futures. Information Age Publishing 2020 (ISBN 3-030-58190-X) 298 s.
USN UiO Untitled
 
7 Tateo, Luca.
A Theory of Imagining, Knowing, and Understanding. Springer Nature 2020 (ISBN 978-3-030-38024-3) SpringerBriefs in Theoretical Advances in Psychology(7)
UiO Untitled
 
8 Valerio, Tatiana; Bastos, Ana Clara; Tateo, Luca.
From Dream to Action Imagination and (Im)Possible Futures. Information Age Publishing 2020 (ISBN 978-1-64802-279-1) 296 s.
UiO Untitled
 
9 Befring, Edvard.
Grunnbok i spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-04496-5) 213 s.
UiO Untitled
 
10 Befring, Edvard; Befring, Edvard.
Sentrale forskningsmetoder- med etikk og statistikk. Oslo: Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-02-66998-0) 153 s.
UiO Untitled
 
11 Frost, Jørgen.
Merk språket - skriv og les. 4349 Bryne: INFOVEST forlag 2020 (ISBN 978-82-8360-101-5) 188 s.
UiO Untitled
 
12 Johnsen, Berit Helene.
International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing Teaching-Learning Processes. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-47062-3) 435 s.
UiO Untitled
 
13 Olsen, Mirjam Harkestad; Buli-Holmberg, Jorun.
Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202620745) 147 s.
UiO UiT Untitled
 
2019
14 Marsico, Giuseppina; Tateo, Luca.
Ordinary Things and Their Extraordinary Meanings. Information Age Publishing 2019 (ISBN 978-1641136822) Annals of Cultural Psychology(3)
UiO Untitled
 
15 Anmarkrud, Øistein; Refsahl, Vigdis.
Gode lesestrategier. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202596804) 88 s.
UiO Untitled
 
16 Befring, Edvard; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Tangen, Reidun Synnøve.
Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202592059) 715 s.
UiO Untitled
 
17 Grue, Jan.
Det var en gang et menneske. Posthumanisme som tanke og tendens. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031798) 192 s.
UiO Untitled
 
18 Horst, Jessica; Torkildsen, Janne von Koss.
International Handbook of Language Acquisition. Routledge 2019 (ISBN 9781138087217) 592 s.
UiO Untitled
 
19 Lyster, Solveig-Alma Halaas.
Elever med lese-og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Revidert utgave. Cappelen Damm AS 2019 (ISBN 978-82-02-62534-4) 132 s.
UiO Untitled
 
20 Olsen, Mirjam Harkestad; Skogen, Kjell.
Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59812-9) 112 s.
UiO UiT Untitled
 
2018
21 Befring, Edvard.
De pedagogiske kvalitetene. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03032-6) 184 s.
UiO Untitled
 
22 Befring, Edvard.
De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03032-6) 184 s.
UiO Untitled
 
23 Grue, Jan.
Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse.. Gyldendal Litteratur 2018 (ISBN 9788205515574) 176 s.
UiO Untitled
 
24 Krogtoft, Marit Synnøve; Sjøvoll, Jarle Normann; Fuglseth, Kåre Sigvald; Holand, Aasmund; Valle, Anne Marit; Skogen, Kjell; Johnsen, Gisle; Næss, Nils Gjermund.
Masteroppgaven i lærerutdanninga. Temavalg, forskningsplan, metoder. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-59212-7) 265 s.
NORD NTNU UiO UIS Untitled
 
2017
25 Befring, Edvard; Moen, Bjørg-Elin.
Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-53336-6) 152 s.
UiO Untitled
 
26 Grue, Jan.
Bortenfor, bortenfor, bortenfor. Flamme forlag 2017 (ISBN 978-82-8288-226-2) 28 s.
UiO Untitled
 
27 Mononen, Riikka; Aunio, Pirjo Annika; Väisänen, Eija; Korhonen, Johan; Tapola, Anna.
Matemaattiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus 2017 (ISBN 978-952-451-777-5) 220 s.
UiO Untitled
 
28 Nilsen, Sven.
Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02776-0) 288 s.
UiO Untitled
 
29 Rygvold, Anne-Lise; Ogden, Terje.
Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205500648) 303 s.
UiO Untitled
 
2016
30 Befring, Edvard.
Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02643-5) 228 s.
UiO Untitled
 
31 Buli-Holmberg, Jorun; Ekeberg, Torill Rønsen.
Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215025780) 259 s.
UiO Untitled
 
32 Hulme, Charles; Melby-Lervåg, Monica.
Effects from Interventions for Psychological Learning and Behavioural Disorders in Children.. Wiley-Blackwell 2016 (ISBN 978-1-118-38196-0) 1096 s.
UiO Untitled
 
33 Smedsrud, Jørgen; Skogen, Kjell.
Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245016765) 320 s.
UiO Untitled
 
34 Varlokosta, Spyridoula; Stamouli, Spyridoula; Karasimos, Athanasios; Markopoulos, Georgios; Kakavoulia, Maria; Nerantzini, Michaela; Pantoula, Aikaterini; Fyndanis, Valantis; Economou, Alexandra; Protopapas, Athanassios.
A Greek Corpus of Aphasic Discourse: Collection, Transcription, and Annotation Specifications. : Linköping Electronic Conference Proceedings 2016 (ISBN 978-91-7685-730-4) 8 s.
UiO Untitled
 
2015
35 Befring, Edvard.
Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-47713-4) 176 s.
UiO Untitled
 
36 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-41899-1) 169 s.
UiO Untitled
 
37 Hagtvet, Bente Eriksen; Frost, Jørgen; Refsahl, Vigdis.
Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg.. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-27716-1) 425 s.
UiO Untitled
 
38 Martinsen, Harald; Nærland, Terje; Tetzchner, Stephen von.
Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelse: Prinsipper for opplæring og tilrettelegging, Annen utgave. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48986-8) 290 s.
UiO Untitled
 
39 Næss, Kari-Anne Bottegaard; Karlsen, Asgjerd Vea.
God kommunikasjon med ASK-brukere. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1837-0) 261 s.
USN UiO Untitled
 
40 Ostad, Snorre.
Matematikkvansker. En forskningsbasert tilnærming. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-747-7485-8) 237 s.
UiO Untitled
 
41 Skogen, Kjell.
Læreren som talentutvikler. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215026121) 152 s.
UiO Untitled
 
2014
42 Befring, Edvard.
Den forløsende pedagogikken. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 9788205431133) 178 s.
UiO Untitled
 
43 Bjørnsrud, Halvor.
Den inkluderende fellesskolen : læringskraft for elever og lærere?. Gyldendal Akademisk 2014 (ISBN 978-82-05-46277-9) 153 s.
USN UiO Untitled
 
44 Buli-Holmberg, Jorun.
Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedringer for børn og unge med særlige behov. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-87-7955-924-0) 253 s.
UiO Untitled
 
45 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 (ISBN 978-87-7955-924-0) 253 s.
UiO Untitled
 
46 Fosse, Per; Grindheim, Bjørn Sigurd; Martinsen, Harald; Storliløkken, Magnar; Tellevik, Jon Magne.
Orientering og mobilitet - hos voksne og eldre mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse. Trondheim: Statped 2014 (ISBN 978-82-323-0076-1) 58 s.
UiO Untitled
 
47 Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell; Wistedt, Inger.
Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 9788202420536) 160 s.
UiO Untitled
 
48 Johnsen, Berit Helene.
Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978–82-02–47061–6) 331 s.
UiO Untitled
 
49 Lassen, Liv Margarete.
Rådgivning - kunsten å hjelpe og å sikre vekstfremmende prosesser. Oslo: Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02370-0) 186 s.
UiO Untitled
 
50 Olsen, Mirjam Harkestad; Skogen, Kjell.
Kontaktlæreren. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02320-5) 215 s.
UiO UiT Untitled
 
    Vis neste liste