Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 423 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2017
1 Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Lee Solheim, Luna; Swanberg, Anne Berit.
Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning.. Tromsø: Norgesuniversitetet 2017 44 s.
BI HSN NTNU UiO UiT Untitled
 
2 Bentsen, Lisa.
To teach, or not to teach grammar? Teachers' approaches to grammar teaching in lower secondary school. Universitetet i Oslo 2017 98 s.
UiO Untitled
 
3 Garvoll, Katharina Køber.
The Gamer, the Surfer and the Social Media Consumer. Vocational students' English use in and out of school. Universitetet i Oslo 2017 107 s.
UiO Untitled
 
4 Ianuzzi, Manuela.
What to do with pronunciation? Teachers' approaches to English pronunciation in lower secondary school. Universitetet i Oslo 2017 104 s.
UiO Untitled
 
5 Pentrella, Martina Agnese.
Reading comprehension strategy use and motivation across the L1 and L2: Focusing on Norwegian poor L2 readers of English. : NTNU 2017 115 s.
NTNU UiO Untitled
 
6 Sagli, Sturla.
Teachers' and students' perceptions of vocatoinal orientation in the English subject. Universitetet i Oslo 2017 117 s.
UiO Untitled
 
7 Solberg, Mina.
The Differentiated English Classroom. Teachers' approaches to differentiated instruction in group lessons in lower secondary school. Universitetet i Oslo 2017 108 s.
UiO Untitled
 
2016
8 Fiva, Toril; Lund, Andreas; Simonsen, Brynhild.
OECD Initial Teacher Preparation Study. Country Background Report Norway.. Oslo: KD 2016 69 s.
NORD HIOA UiO Untitled
 
9 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe; Skarpaas, Kaja Granum.
Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. : Reprosentralen, Universitetet i Oslo 2016 186 s.
UiO NMBU Untitled
 
10 Hall, Jeffrey Brooks.
State School Inspection - The Norwegian Example. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016 Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(No. 259)
UiO Untitled
 
11 Hjeltnes, Ingrid.
Quality teaching in text-based instruction: How can quality instruction be identified in a Year 9 English classroom, when the students are working with text?. Universitetet i Oslo 2016 121 s.
UiO Untitled
 
12 Mestad, Idar.
The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science. : University of Bergen 2016 (ISBN 978-82-308-3209-7)
UiB UiO Untitled
 
13 Nortvedt, Guri A.; Bulien, Tone.
Rapport Norsk matematikkråds forkunnskapstest 2015. http://matematikkradet.no/rapport2015/NMRRapport2015.pdf: © Norsk matematikkråd og forfatterne, 2016 2016 (ISBN 978-82-93292-04-3) 28 s.
NTNU UiO Untitled
 
14 Roe, Astrid; Tengberg, Michael.
Utvärdering av Läslyftet Delrapport 1: De första 13 modulerna. Umeå University, Sweden: Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå University 2016 (ISBN 978-91-7601-563-6) 64 s.
UiO Untitled
 
15 Siddiq, Fazilat.
Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era. : Universitetet i Oslo 2016 Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(261)
UiO Untitled
 
2015
16 Aagaard, Toril.
Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag. Oslo: Akademika Forlag 2015 168 s.
HSN UiB UiO Untitled
 
17 Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie.
REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2015 102 s.
UIA UiB UiO UIS Untitled
 
18 Brevik, Lisbeth M..
How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school. Universitetet i Oslo 2015 89 s. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(221)
UiO Untitled
 
19 Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode.
Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2015 192 s.
NTNU UiO Untitled
 
20 Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ingulfsen, Line.
Lærerrollen i teknologitette klasserom - En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7022-3) 82 s.
UiO Untitled
 
21 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Swensen, Kaja Vembe.
Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7021-6) 73 s.
UiO Untitled
 
22 Jensen, Ragnhild Engdal; Skar, Morten; Eriksen, Anna.
Rapport Oslo-prøven i lesing 6. trinn 2015. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2015 31 s.
UiO Untitled
 
23 Jensen, Ragnhild Engdal; Skar, Morten; Weyergang, Cecilie.
Rapport Oslo-prøven i norsk Vg1 2015. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2015 46 s.
UiO Untitled
 
24 Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje.
Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt.. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd 2015 86 s.
UiB UiO UNI Untitled
 
25 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha; Pettersen, Andreas.
Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2015 45 s.
UiO Untitled
 
26 Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
"In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7019-3) 69 s.
UiO Untitled
 
27 Stølen, Svein; Leifsen, Torben; Endestad, Tor; Christiansen, Torgeir; Miøen, Tore; Jensenius, Alexander Refsum; Uleberg, Espen; Mehlum, Fridtjof; Ore, Katrine; Eide, Hans A; Kvale, Live Håndlykken; Noreik, Einar; Fotland, Margaret Louise.
Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet! Rapport fra arbeidsgruppen «Lagring og deling av forskningsdata» ved Universitetet i Oslo (UiO) 11.05.2015. : Uio 2015 28 s.
UiO Untitled
 
28 Vennebo, Kirsten Foshaug.
School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces. Oslo: Faculty of Educational Sciences, University in Oslo 2015 152 s.
UiO UiB Untitled
 
2014
29 Lillejord, Sølvi; Kristin, Børte; Erik, Ruud; Hauge, Trond Eiliv; Therese N., Hopfenbeck; Astrid, Tolo; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian.
Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. : Kunnskapssenter for utdannning: Oslo 2014 102 s.
HIOA UiB UiO Untitled
 
30 Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein; Gram, Ida.
Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2014
UiO Untitled
 
31 Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd.
Læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning på ungdomstrinnet. Akademika forlag 2014 Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(219)
UiO Untitled
 
32 Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom; Kristensen, Tor Espen.
Matematikk i norsk skole anno 2014. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2014 115 s.
HIOF NTNU UiO Untitled
 
33 Buchholtz, Nils.
Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung. Hamburg: Universität Hamburg 2014
UiO Untitled
 
34 Carrai, Debora.
Fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av motivasjon og andre faktorer involvert i elevenes fagvalg og tilfredshet med faget. Akademika forlag 2014 353 s. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(206)
UiO Untitled
 
35 Elstad, Eyvind.
Rapport til drøfting i GNIST-partnerskapet. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2014 (ISBN 978-82-999655-0-7) 86 s.
UiO Untitled
 
36 Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Fjørtoft, Henning; Bysveen, Åslaug.
Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Sør-Trøndelag, pulje 1. Trondheim: NTNU, HiST 2014 28 s.
NTNU UiO Untitled
 
37 Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Engeness, Irina; Jessen, Stian.
Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse.. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-569-7008-7) 69 s.
UiO Untitled
 
38 Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit; Ottestad, Geir.
Newly qualified teachers. Professional digital competence and experiences from teacher education. Oslo: Senter for IKT i utdanningen 2014 (ISBN 9788293378112) 43 s.
UiO Untitled
 
39 Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit; Ottestad, Geir.
Nyutdannede lærarere. Profesjonsfagleg digital kompetanse og erfaringer med IKT I lærerutdanningen. Oslo: Senter for IKT i utdanningen 2014 (ISBN 9788293378013) 41 s.
UiO Untitled
 
40 Hellne-Halvorsen, Ellen Beate.
Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Akademika forlag 2014 365 s. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(212)
UiO Untitled
 
41 Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen. Fredrikstad: Medietilsynet 2014 (ISBN 978-82-91977-33-1) 43 s.
UiO Untitled
 
42 Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A.; Jensen, Fredrik.
Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-93292-02-9) 49 s.
UiO Untitled
 
43 Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild.
Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark 2014 (ISBN 978-82-7671-921-5) 94 s. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(3)
HIHM NTNU UiO Untitled
 
44 Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian.
Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning. Norges forskningsråd 2014 (ISBN 978-82-12-03332-0) 103 s.
HIOA UiB UiO Untitled
 
45 Nortvedt, Guri A..
Norsk matematikkråds forkunnskapstest 2013. Oslo: Norsk matematikkråd 2014 (ISBN 978-82-93292-03-6) 30 s.
UiO Untitled
 
46 Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha.
Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013. Oslo: Senter for IKT i utdanningen/Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2014 (ISBN 978-82-93378-09-9) 43 s.
UiO Untitled
 
47 Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line; Bakkene, Hildur.
Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-569-7010-0) 65 s.
UiO Untitled
 
48 Rasmussen, Ingvill; Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas.
Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: Ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 8. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 (ISBN 978-82-569-7001-8) 58 s.
UiO Untitled
 
49 Sjaastad, Jørgen; Carlsten, Tone Cecilie; Opheim, Vibeke; Jensen, Fredrik.
Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2014 (ISBN 978-82-327-0044-8) 78 s. NIFU-rapport(38)
NIFU UiO Untitled
 
50 Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne.
Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2014
UiO UIS Untitled
 
    Vis neste liste