Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Enhet: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 446 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Neste >>

2019
1 Ekstrom, Linda; Brevik, Lisbeth M.; Tengberg, Michael; Skolforskningsinstitutet, Sverige.
Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Systematisk översikt 2019:02. Stockholm: Skolforskningsinstitutet 2019 (ISBN 9789198438390) 136 s.
UiO Untitled
 
2 Mathé, Nora Elise Hesby.
Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation. Universitetet i Oslo: Universitetet i Oslo 2019 178 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(301)
UiO Untitled
 
3 Pettersen, Andreas.
Towards competency-oriented mathematics education. An investigation of task demands and teachers' knowledge of task demands from a competency perspective.. Oslo: UiO: Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 2019 163 s.
UiO Untitled
 
4 Sjøberg, Svein.
Teacher Training and IBSE Practice in Europe – A European Schoolnet overview. Brussels: European Schoolnet, Brussels 2019 (ISBN 9789492913845) 32 s.
UiO Untitled
 
5 Throndsen, Inger; Carlsten, Tone Cecilie; Björnsson, Julius Kristjan.
TALIS 2018 - Første hovedfunn fra ungdomstrinnet. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2019 32 s.
NIFU UiO Untitled
 
2018
6 Ahmadian, Shilan.
MA thesis: Girls in vocational studies: The academic voices in the classroom. A comparison of vocational girls’ use of English in and out of school. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 101 s.
UiO Untitled
 
7 Gloppen, Silje Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Ârlestig, Helene; Rud, Hanne; Strøm, Kristin Flood.
Ekstern evaluering av masterprogrammet i utdanningsledelse. Rapport fra eksternt panel. Periodisk programevaluering.. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2018 11 s.
UiO Untitled
 
8 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Micro Policy Making in Schools. Use of National Test Results in a Norwegian Context. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2018 70 s.
UiO Untitled
 
9 Isaksen, Anja Ramfjord.
MA thesis: Vocational students: Strategy use and motivation for reading in English. A quantitative study of self-reported comprehension strategy use and interest for reading. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 91 s.
UiO Untitled
 
10 Lanestedt, Jon; Aagaard, Toril; Kofoed, Trine; Swanberg, Anne; Ramberg, Kirsti Rye; Lund, Andreas.
Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning. Tromsø: Norgesuniversitetet 2018 18 s.
USN NTNU UiO UiT Untitled
 
11 Nortvedt, Guri A.; Bulien, Tone.
Rapport : norsk matematikkråds forkunnskapstest 2017. Oslo: Norsk matematikkråd og forfatterne 2018 (ISBN 9788293292067) 22 s.
UiO UIS Untitled
 
12 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha.
Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2017. : EKVA/ILS, Universitetet i Oslo 2018
UiO Untitled
 
13 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha.
Rapport fra skolelederundersøkelsen. Om Osloskolenes bruk av kartleggingsprøver i regning for småtrinnet. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-93292-05-0) 26 s.
UiO Untitled
 
14 Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein.
Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2018 37 s.
NTNU UiO Untitled
 
15 Throndsen, Inger.
TALIS 2018 - Teaching and Learning International Survey Statusrapport 2018. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2018 8 s.
UiO Untitled
 
2017
16 Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Lee Solheim, Luna; Swanberg, Anne Berit.
Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning.. Tromsø: Norgesuniversitetet 2017 44 s.
BI USN NTNU UiO UiT Untitled
 
17 Bentsen, Lisa.
MA thesis: To teach, or not to teach grammar? Teachers' approaches to grammar teaching in lower secondary school. Universitetet i Oslo 2017 98 s.
UiO Untitled
 
18 Doetjes, Gerard; Carrai, Debora; Vold, Eva Thue.
Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring.. Oslo: Kompetanse Norge 2017 (ISBN 978-82-7724-264-4) 62 s.
UiO Untitled
 
19 Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier. Avhandling for graden phd. Oslo: Universitetet i Oslo, 2017 342 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(277)
UiO Untitled
 
20 Garvoll, Katharina Køber.
MA thesis: The Gamer, the Surfer and the Social Media Consumer. Vocational students' English use in and out of school. Universitetet i Oslo 2017 107 s.
UiO Untitled
 
21 Ianuzzi, Manuela.
MA thesis: What to do with pronunciation? Teachers' approaches to English pronunciation in lower secondary school. Universitetet i Oslo 2017 104 s.
UiO Untitled
 
22 Jenset, Inga Staal.
Practice-Based Teacher Education Coursework: An Examination of the Extent and Characteristics of How Teacher Education Coursework Is Grounded in Practice Across Six Teacher Education Programs in Finland, Norway and California, US.. : Universitetet i Oslo 2017 210 s.
UiO Untitled
 
23 Pentrella, Martina Agnese.
MA thesis: Reading comprehension strategy use and motivation across the L1 and L2: Focusing on Norwegian poor L2 readers of English. : NTNU 2017 115 s.
NTNU UiO Untitled
 
24 Roe, Astrid; Tengberg, Michael.
Utvärdering av Läslyftet Delrapport 3: 14 nya moduler. Umeå, Sweden: Umeå Centre for Evaluation Research 2017 (ISBN 978-91-7601-775-3) 83 s.
UiO Untitled
 
25 Sagli, Sturla.
MA thesis: Teachers' and students' perceptions of vocatoinal orientation in the English subject. Universitetet i Oslo 2017 117 s.
UiO Untitled
 
26 Scherer, Ronny; Nilsen, Trude.
Relations between School Climate, Instructional Quality, and Educational Outcomes: Findings from TIMSS 2015 in Norway. Amsterdam: IEA-IRC Conference Proceedings 2017 19 s.
UiO Untitled
 
27 Solberg, Mina.
MA thesis: The Differentiated English Classroom. Teachers' approaches to differentiated instruction in group lessons in lower secondary school. Universitetet i Oslo 2017 108 s.
UiO Untitled
 
2016
28 Fiva, Toril; Lund, Andreas; Simonsen, Brynhild.
OECD Initial Teacher Preparation Study. Country Background Report Norway.. Oslo: KD 2016 69 s.
NORD OSLOMET UiO Untitled
 
29 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe; Skarpaas, Kaja Granum.
Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. : Reprosentralen, Universitetet i Oslo 2016 186 s.
UiO NMBU Untitled
 
30 Hall, Jeffrey Brooks.
State School Inspection - The Norwegian Example. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016 Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(No. 259)
UiO Untitled
 
31 Hjeltnes, Ingrid.
MA thesis: Quality teaching in text-based instruction: How can quality instruction be identified in a Year 9 English classroom, when the students are working with text?. Universitetet i Oslo 2016 121 s.
UiO Untitled
 
32 Mestad, Idar.
The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science. : University of Bergen 2016 (ISBN 978-82-308-3209-7)
UiB UiO Untitled
 
33 Nortvedt, Guri A.; Bulien, Tone.
Rapport Norsk matematikkråds forkunnskapstest 2015. http://matematikkradet.no/rapport2015/NMRRapport2015.pdf: © Norsk matematikkråd og forfatterne, 2016 2016 (ISBN 978-82-93292-04-3) 28 s.
NTNU UiO Untitled
 
34 Roe, Astrid; Tengberg, Michael.
Utvärdering av Läslyftet Delrapport 1: De första 13 modulerna. Umeå University, Sweden: Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå University 2016 (ISBN 978-91-7601-563-6) 64 s.
UiO Untitled
 
35 Rødnes, Kari Anne; Gilje, Øystein.
Grunnleggende ferdigheter - på tvers eller i fag?. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2016 147 s.
UiO Untitled
 
36 Siddiq, Fazilat.
Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era. : Universitetet i Oslo 2016 Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(261)
UiO Untitled
 
2015
37 Aagaard, Toril.
Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag. Oslo: Akademika Forlag 2015 168 s.
USN UiB UiO Untitled
 
38 Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A.; Reikerås, Elin Kristi Lie.
REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2015 102 s.
UIA UiB UiO UIS Untitled
 
39 Brevik, Lisbeth M..
How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school. Universitetet i Oslo 2015 89 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(221)
UiO Untitled
 
40 Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode.
Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2015 192 s.
NTNU UiO Untitled
 
41 Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ingulfsen, Line.
Lærerrollen i teknologitette klasserom - En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7022-3) 82 s.
UiO Untitled
 
42 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Swensen, Kaja Vembe.
Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7021-6) 73 s.
UiO Untitled
 
43 Jensen, Ragnhild Engdal; Skar, Morten; Eriksen, Anna.
Rapport Oslo-prøven i lesing 6. trinn 2015. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2015 31 s.
UiO Untitled
 
44 Jensen, Ragnhild Engdal; Skar, Morten; Weyergang, Cecilie.
Rapport Oslo-prøven i norsk Vg1 2015. Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2015 46 s.
UiO Untitled
 
45 Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje.
Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt.. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd 2015 86 s.
NORCE UiB UiO Untitled
 
46 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha; Pettersen, Andreas.
Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2015 45 s.
UiO Untitled
 
47 Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line; Gilje, Øystein.
"In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7019-3) 69 s.
UiO Untitled
 
48 Stølen, Svein; Leifsen, Torben; Endestad, Tor; Christiansen, Torgeir; Miøen, Tore; Jensenius, Alexander Refsum; Uleberg, Espen; Mehlum, Fridtjof; Ore, Katrine; Eide, Hans A; Kvale, Live Håndlykken; Noreik, Einar; Fotland, Margaret Louise.
Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet! Rapport fra arbeidsgruppen «Lagring og deling av forskningsdata» ved Universitetet i Oslo (UiO) 11.05.2015. : Uio 2015 28 s.
UiO Untitled
 
49 Vennebo, Kirsten Foshaug.
School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces. Oslo: Faculty of Educational Sciences, University in Oslo 2015 152 s.
UiB UiO Untitled
 
2014
50 Lillejord, Sølvi; Kristin, Børte; Erik, Ruud; Hauge, Trond Eiliv; Therese N., Hopfenbeck; Astrid, Tolo; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian.
Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. : Kunnskapssenter for utdannning: Oslo 2014 102 s.
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
    Vis neste liste