Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 218 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Aasen, Marianne; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Standal, Karina; Sæle, Hanne; Westskog, Hege; Winther, Tanja.
Hvem kan jevne ut strømbruken sin?. Teknisk Ukeblad 2020
CICERO ENERGISINT UiO NMBU Untitled
 
2 abram, simone.
Decolonising Energy Transitions. UiO:Energy Forum 2019; 2019-11-27 - 2019-11-27
Untitled
 
3 Abram, Simone Almond.
Coronavirus: world’s response has slashed CO₂ emissions – here’s how to keep them down. The Conversation 2020
UiO Untitled
 
4 Abram, Simone Almond.
New Technologies, Ethics and Policy Engagement for Sustainable Development: Universal Access to Energy. IEEE/UN event on universal access to energy; 2021-02-11 - 2021-02-11
UiO Untitled
 
5 Abram, Simone Almond.
SIMONE ABRAM: ETHNOGRAPHY, ETHICS IN ENERGY GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY CHALLENGES. worldpodcasts [Internett] 2021-01-12
UiO Untitled
 
6 Abram, Simone Almond; Pegram, Tom.
Net-zero carbon emissions won’t be sustainable if social inequalities aren’t addressed. The Conversation 2020
UiO Untitled
 
7 Bailey, Ian; Fitch-Roy, Oscar; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Benson, David J..
Idealism, pragmatism, and the power of compromise in the negotiation of New Zealand's Zero Carbon Act. Climate Policy 2021
FNI Untitled
 
8 Böcker, Lars.
Byen, miljø og trivsel: Byen som metabolisme. Fortetting – bilfritt – trivelig?. Bærekraftig byutvikling i miljøhovedstaden Oslo: Lykke og liv i byen - Klimakamp eller trivsel? Begge deler!; 2019-10-10 - 2019-10-11
UiO Untitled
 
9 Böcker, Lars.
The dynamics of urban metabolism in the face of digitalisation and changing lifestyles. UiO:Energy Forum 2019; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiO Untitled
 
10 Böcker, Lars; Anderson, Ellinor Ragnhild.
Interest-adoption discrepancies, mechanisms of mediation and socio-spatial inclusiveness in bike-sharing: The case of nine urban regions in Norway. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2020 ;Volum 140.(October) s. 266-277
TØI UiO Untitled
 
11 Böcker, Lars; Holtsmark, Katinka Kristine; Winther, Tanja.
Bærekraftige bilavgifter 2025 – innspill fra enkeltforskere tilknyttet INCLUDE til Finansdepartementet.
UiO Untitled
 
12 Böcker, Lars; Priya Uteng, Tanu; Throndsen, Torstein S.; Anderson, Ellinor Ragnhild.
Bike sharing use in conjunction to public transport: Exploring spatiotemporal, age and gender dimensions in Oslo, Norway. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2020 ;Volum 138.(August 2020) s. 389-401
TØI UiO Untitled
 
13 Böcker, Lars; Røe, Per Gunnar.
Inclusive Urban Epidemic Resilience: Investigating and Mitigating uneven COVID-19 Impacts on Mobility, Health and Wellbeing. Storbykonferansen; 2020-10-28 - 2020-10-29
TØI UiO Untitled
 
14 Bredvold, Torjus Lunder.
«Where No One is Poor, and Energy is Abundant»: A Study of Energy Poverty in Norwegian Households. : Fridtjof Nansens Institutt 2020 (ISBN 978-82-7613-727-9) 85 s.
FNI Untitled
 
15 Bredvold, Torjus Lunder; Standal, Karina.
Energifattigdom – også i Norge. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2020
CICERO Untitled
 
16 Bridge, Gavin; Winther, Tanja.
Opening remarks: The role of energy and infrastructure in reaching social, environmental and economic development. Events 2019 What Works: Bridging research and policy on sustainable development; 2019-10-14 - 2019-10-14
UiO Untitled
 
17 Eikeland, Per Ove; Skjærseth, Jon Birger.
The Politics of low-carbon innovation: Implementing the European Union’s Strategic Energy Technology Plan. Energy Research & Social Science 2021
FNI Untitled
 
18 Foss, Lene.
KAPPASEMINAR. KAPPASEMINAR; 2020-09-09 - 2020-09-09
UiT Untitled
 
19 Foss, Lene.
Relevance of the PhD project- responsibility and stakeholders. Phd seminar - WORKING PROCESS AND WRITING IN RESEARCH - FLWPW30 - S 20; 2020-05-07 - 2020-05-07
UiT Untitled
 
20 Foss, Lene; Solnørdal, Mette Talseth.
Include. Foredrag til Mastergradsstudenter- ledelse innovasjon og marked; 2020-09-01 - 2020-09-01
UiT Untitled
 
21 Foss, Lene; Solnørdal, Mette Talseth.
Masteroppgave med FME Include. Presentasjon for Masterstudenter i Ledelse, Innovasjon og Marked; 2020-09-01
UiT Untitled
 
22 Gulbrandsen, Lars Harald.
Derfor fikk vi kommuneopprøret mot vindkraft. Aftenposten [Avis] 2021-06-08
FNI Untitled
 
23 Gulbrandsen, Lars Harald.
Ensidig syn på vindkraft. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
FNI Untitled
 
24 Gulbrandsen, Lars Harald.
Fare for at kommuner ofrer naturverdier. Kommunal rapport 2020
FNI Untitled
 
25 Gulbrandsen, Lars Harald.
Ingen lokal vetorett mot vindkraft. Dagens Næringsliv [Avis] 2020-12-03
FNI Untitled
 
26 Gulbrandsen, Lars Harald.
Klimaeliten forstår ikke vindkraftmotstanden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
FNI Untitled
 
27 Gulbrandsen, Lars Harald.
Kommunal vetorett er ingen miljøgaranti i vindkraftsaker. Dagens næringsliv 2020
FNI Untitled
 
28 Gulbrandsen, Lars Harald.
Kommunene vil ha mer makt i vindkraftsaker. NRK Dagsnytt 18 [Radio] 2020-06-22
FNI Untitled
 
29 Gulbrandsen, Lars Harald.
Miljøhensyn og medvirkning i vindkraftsaker. Vindkraftseminar; 2020-01-15 - 2020-01-15
FNI Untitled
 
30 Gulbrandsen, Lars Harald.
Nå skal kommunene styre vindkraften - for hvem og hvor?. Kommunal rapport [Fagblad] 2020-12-18
FNI Untitled
 
31 Gulbrandsen, Lars Harald.
Slåss mot vindmøller. Dagbladet Podcast: Siste med Marie Simonsen [Radio] 2020-06-18
FNI Untitled
 
32 Gulbrandsen, Lars Harald.
Stormfullt om vindkraft. NRK Debatten [TV] 2020-06-04
FNI Untitled
 
33 Gulbrandsen, Lars Harald.
Synspunkter på stortingsmeldingen Vindkraft på land - Endringer i konsesjonsbehandlingen (Meld. St. 28 (2019-2020). Lyttemøte om vindkraft; 2020-09-23 - 2020-09-23
FNI Untitled
 
34 Gulbrandsen, Lars Harald.
Uavhengig forskning om vindkraft. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
FNI Untitled
 
35 Gulbrandsen, Lars Harald.
Vi trenger en nasjonal oversikt over vindkraftens arealbeslag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
FNI Untitled
 
36 Gulbrandsen, Lars Harald.
Vindkampen. Fjell og vidde [Tidsskrift] 2021-01-26
FNI Untitled
 
37 Gulbrandsen, Lars Harald; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Jevnaker, Torbjørg.
Is political steering gone with the wind? Administrative power and wind energy licensing practices in Norway. Energy Research & Social Science 2021 ;Volum 74. s. -
FNI Untitled
 
38 Gulbrandsen, Lars Harald; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Valberg, Anna Helene.
Vindkraft: Vinden som snudde. forskning.no [Internett] 2021-03-10
FNI Untitled
 
39 Gulbrandsen, Lars Harald; Valberg, Anna Helene; Inderberg, Tor Håkon Jackson.
Windpower: The wind that shifted. Science Norway [Internett] 2021-04-02
FNI Untitled
 
40 Hansen, Arve.
Berekraftig forbruk i byen: Byrom og kvardagskonsum. Lykke og liv i byen - Klimakamp eller trivsel? Begge deler!; 2019-10-10 - 2019-10-11
UiO Untitled
 
41 Hansen, Arve.
Forbruk og endringer i hverdagslivet - på hvilke måter har nedstengingen forsterket eller endret husholdningers rutiner og vaner?. Nedstengt! - Hvilken effekt har nedstengingen av samfunnet hatt på livet? Oslo Life Science-konferansen; 2021-02-16 - 2021-02-16
UiO Untitled
 
42 Hansen, Arve.
Forbruksignoransen. Spire 2020
UiO Untitled
 
43 Hansen, Arve.
Intervju på NRK Radio om forbruksbaserte klimamålingar. [Radio] 2020-02-11
UiO Untitled
 
44 Hansen, Arve.
Panel participant during session "The role of energy and infrastructure in reaching social, environmental and economic Development". What works? Bridging Research and Policy on Sustainable Development. Annual Oslo SDG Initiative Conference; 2019-10-14 - 2019-10-15
UiO Untitled
 
45 Hansen, Arve.
Utan mindre forbruk er det grøne skiftet ein illusjon. SUM-bloggen 2020
UiO Untitled
 
46 Hjorteset, Mari Andrine; Böcker, Lars.
Car sharing in Norwegian urban areas: Examining interest, intention and the decision to enrol. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2020 ;Volum 84. s. 1-15
UiO Untitled
 
47 Holsten, Hilde; Böcker, Lars; Wikstrøm, Ragnhild Dahl.
Kan muligheten til å teste elsykkel gjøre at man endrer reisevaner?. Includes nettside [Internett] 2020-10-15
UiO Untitled
 
48 Holsten, Hilde; Jackson Inderberg, Tor Håkon.
Why some municipalities accept windpower farms. sciencenorway.com [Fagblad] 2020-07-14
UiO NMBU Untitled
 
49 Holsten, Hilde; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Westskog, Hege; Winther, Tanja.
Hvem skaffer seg solcellepanel hjemme?. Forskning.no [Tidsskrift] 2020-11-09
UiO NMBU Untitled
 
50 Holtsmark, Katinka Kristine; Böcker, Lars; Winther, Tanja.
Er bilkjøring en rettighet på lik linje med god helsehjelp?. Dagens næringsliv 2019
UiO Untitled
 
    Vis neste liste