Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

1 Flatø, Martin.
Debatt med Erlend Lae Solberg og Audun Lysbakken om karakterprogresjon i Dagsnytt 18. NRK [TV] 2019-09-03
FHI Untitled
 
2 Flatø, Martin.
Demografiske perspektiver på den nylig fremlagte NOU-en om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Frokostseminar; 2019-02-12 - 2019-02-12
FHI Untitled
 
3 Flatø, Martin.
En skole for alle. Hvordan kan flere gutter lykkes?. Stovnerseminaret; 2019-10-07 - 2019-10-07
FHI Untitled
 
4 Flatø, Martin.
Inntak basert på karakterprogresjon. Møte i inntaksutvalget; 2019-04-02 - 2019-04-02
FHI Untitled
 
5 Flatø, Martin.
Tiltak i videregående opplæring. Presentasjon for Kunnskapsdepartementet om tiltak i Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3.. avdelingsseminar; 2019-05-21 - 2019-05-21
FHI Untitled
 
6 Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla; Torvik, Fartein Ask.
Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole 2019 (4) s. 10-15
FHI UiO UIS Untitled
 
7 Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla.
Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
FHI Untitled
 
8 Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen; Ogden, Terje.
Vi vil vite mer om barna. Klassekampen 2019
FHI UiB UiO UiT Untitled
 
9 Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje; Nereid, Camilla Trud.
Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste. Sykepleien 2019
FHI NTNU UiT Untitled
 
10 Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje; Nereid, Camilla Trud.
Håper at helsesykepleierne blir lyttet til. Sykepleien 2019
FHI NTNU UiT Untitled
 
11 Lomsdalen, Christian; Flatø, Martin.
Martin Flatø om inntak til videregående. Lektor Lomsdalens innfall (podcast) [Internett] 2019-11-19
FHI Untitled
 
12 Reisel, Liza.
Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. NRK [Radio] 2019-08-05
ISF Untitled
 
13 Stoltenberg, Camilla.
National Commission on Gender Equality in Education. Åpent møte som del av jubileumsseminar/-feiring; 2019-05-08 - 2019-05-08
FHI Untitled
 
14 Stoltenberg, Camilla.
National Commission on Gender Equality in Education. OECD Forum 2019; 2019-05-19 - 2019-05-21
FHI Untitled
 
15 Stoltenberg, Camilla.
Overlevering av rapporten fra Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Kunnskapsdepartementet - møte; 2019-02-04 - 2019-02-04
FHI Untitled
 
16 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Civita frokostmøte; 2019-02-06 - 2019-02-06
FHI Untitled
 
17 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Møte med Lied-utvalget; 2019-02-11 - 2019-02-11
FHI Untitled
 
18 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Statpedkonferansen; 2019-03-19 - 2019-03-19
FHI Untitled
 
19 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Kommunekonferanse; 2019-03-07 - 2019-03-07
FHI Untitled
 
20 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Avdelingsmøte Kunnskapsdepartementet; 2019-02-07 - 2019-02-07
FHI Untitled
 
21 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Gruppemøte; 2019-02-19 - 2019-02-19
FHI Untitled
 
22 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Styremøte; 2019-04-01 - 2019-04-01
FHI Untitled
 
23 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Møte i Forum for fylkesutdanningssjefer; 2019-03-20 - 2019-03-20
FHI Untitled
 
24 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Medlemsmøte; 2019-03-07 - 2019-03-07
FHI Untitled
 
25 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Møte for ansatte; 2019-03-11 - 2019-03-11
FHI Untitled
 
26 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Møte med forskere; 2019-03-14 - 2019-03-14
FHI Untitled
 
27 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Internt ledermøte HOD; 2019-02-19 - 2019-02-19
FHI Untitled
 
28 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Medlemsmøte; 2019-01-16 - 2019-01-16
FHI Untitled
 
29 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Seminar for ansatte; 2019-06-13 - 2019-06-13
FHI Untitled
 
30 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Åpent møte; 2019-03-06 - 2019-03-06
FHI Untitled
 
31 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Landsstyremøte; 2019-03-21 - 2019-03-21
FHI Untitled
 
32 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Jubileumskonferansen; 2019-06-14 - 2019-06-14
FHI Untitled
 
33 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Møte for ansatte; 2019-06-07 - 2019-06-07
FHI Untitled
 
34 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. FAFO-konferansen; 2019-05-15 - 2019-05-15
FHI Untitled
 
35 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Fredagsforum; 2019-03-22 - 2019-03-22
FHI Untitled
 
36 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Allmøte; 2019-03-01 - 2019-03-01
FHI Untitled
 
37 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Nordisk møte; 2019-03-06 - 2019-03-06
FHI Untitled
 
38 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Bratteli-seminaret; 2019-01-11 - 2019-01-11
FHI Untitled
 
39 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Fylkeslederkonferanse; 2019-02-07 - 2019-02-07
FHI Untitled
 
40 Stoltenberg, Camilla.
Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Spekterkonferansen; 2019-03-26 - 2019-03-26
FHI Untitled