Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 94 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Hansson, Kristiane Myckland.
Barriers to family involvement in mental health care during severe mental illness. ESPMH 2019: 33rd EUROPEAN CONFERENCE ON PHILOSOPHY OF MEDICINE AND HEALTH CARE; 2019-08-07 - 2019-08-10
UiO Untitled
 
2 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre PårørendeSamarbeid (BPS)- Barrierer for pårørendesamarbeid knyttet til informasjon og dokumentasjon. Presentasjon av SME for Avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet; 2019-08-27 - 2019-08-27
UiO Untitled
 
3 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) - Et eksempel på systematisk forbedringsarbeid i psykisk helsevern. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen; 2020-06-05 - 2020-06-05
UiO Untitled
 
4 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre pårørendesamarbeid (BPS). Et forbedrings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. Grand-seminar LPP: Gi meg handa di, ven....; 2019-11-23 - 2019-11-23
UiO Untitled
 
5 Hansson, Kristiane Myckland.
Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. OUS-symposium:Psykiske lidelser i vårt teknologiske samfunn. Fra forskning til praktisk medisin; 2019-11-14 - 2019-11-15
UiO Untitled
 
6 Hansson, Kristiane Myckland.
Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?. Kick-off for kontrollenhetene i BPS; 2021-03-11 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
7 Hansson, Kristiane Myckland.
Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?. Kick-off for kontrollenhetene i BPS; 2021-03-17 - 2021-03-17
UiO Untitled
 
8 Hansson, Kristiane Myckland.
"Hadde noen hjulpet oss med å snakke sammen da jeg ble syk, hadde jeg vært nykter i dag"- En presentasjon av forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) i psykisk helsevern. Faglig seminar i Nettverk for pårørendeforskning; 2021-05-03 - 2021-05-03
UiO Untitled
 
9 Hansson, Kristiane Myckland.
Hemmere og fremmere for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser- Med utgangspunkt i forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS). Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap; 2020-11-23 - 2020-11-23
UiO Untitled
 
10 Hansson, Kristiane Myckland.
Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne?. Kick-off for kontrollenhetene i BPS; 2021-03-17 - 2021-03-17
UiO Untitled
 
11 Hansson, Kristiane Myckland.
Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne?. Kick-off for kontrollenhetene i BPS; 2021-03-11 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
12 Hansson, Kristiane Myckland.
Hvordan jobbe systematisk med pårørendesamarbeid? Eksempel fra psykisk helsevern. Etikk i helsetjenesten - temadag: Pårørendesamarbeid og forhåndssamtaler; 2020-12-01
UiO Untitled
 
13 Hansson, Kristiane Myckland.
Om psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) og betydningen av PEF for det generelle pårørendesamarbeidet. Nettverkssamling for deltagerenhetene iBedre Pårørendesamarbeid (BPS); 2021-09-24 - 2021-09-24
UiO Untitled
 
14 Hansson, Kristiane Myckland.
Taushetsplikten i pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.. Nasjonalt høstseminar for klinisk etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten; 2020-11-16 - 2020-11-16
UiO Untitled
 
15 Hansson, Kristiane Myckland.
The IFIP study: Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in mental health centres. Barriers and facilitators to family involvement. Advisory board meeting BPS; 2021-01-26 - 2021-01-26
UiO Untitled
 
16 Hansson, Kristiane Myckland.
Undervisning i pårørendesamarbeid og etikk på masteremne SME4210 (halv dag). SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende; 2020-12-02 - 2020-12-02
UiO Untitled
 
17 Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Romøren, Maria.
Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS. Nettverkssamling nr 2; 2020-09-21
UiO Untitled
 
18 Heiervang, Kristin Sverdvik.
Hvem skal gjøre hva på hvilket nivå – og hvem har ansvaret? Behandlere, pårørendekoordinator, forbedringsteam? Team, seksjon, avdeling, klinikk?. Nettverkssamling for Bedre Pårørendesamarbeid; 2021-09-24
UiO Untitled
 
19 Heiervang, Kristin Sverdvik.
Hvordan jobbe systematisk – med implementeringen og i praksis?. Digitalt kick-off-seminar 2 - kontrollenhetene BPS; 2021-03-17
UiO Untitled
 
20 Heiervang, Kristin Sverdvik.
Hvordan jobbe systematisk – med implementeringen og i praksis?. Digitalt kick-off-seminar 1 - kontrollenhetene BPS; 2021-03-11
UiO Untitled
 
21 Hestmark, Lars.
Bedre PårørendeSamarbeid - Et forsknings- og forbedringsprosjekt ved psykosepoliklinikken SODPS. Internundervisning ved Søndre Oslo DPS; 2021-09-15 - 2021-09-15
UiO Untitled
 
22 Hestmark, Lars.
Hva har intervensjonsenhetene lykkes med?. Kick-off for kontrollenhetene i BPS; 2021-03-11 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
23 Hestmark, Lars.
Intervensjonspakken. Kick-off for kontrollenhetene i BPS; 2021-03-11 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
24 Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Ruud, Torleif; Romøren, Maria.
Family involvement practices for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a cross-sectional fidelity-based study. BMC Psychiatry 2021 ;Volum 21:285. s. 1-11
UiO AHUS Untitled
 
25 Hestmark, Lars; Pedersen, Reidar.
Assessments of fidelity (primary outcome measure) - preliminary results, impressions, and status. BPS advisory board meeting; 2021-01-26
UiO Untitled
 
26 Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Pedersen, Reidar.
Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20:934. s. 1-15
UiO AHUS OSLOMET VV Untitled
 
27 Norheim, Irene.
Implementeringstøtte kontrollenhetene i BPS. Møte i kvalitetsutvalget Klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken; 2020-09-10
VV Untitled
 
28 Norheim, Irene.
Questionnaires patients and relatives - status and progress. BPS advisory board meeting; 2021-01-26
VV Untitled
 
29 Pedersen, Reidar.
A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness. Referansegruppemøte; 2017-10-19
UiO Untitled
 
30 Pedersen, Reidar.
Avslutning og veien videre. Nettverkssamling deltakerenheter BPS; 2021-09-24
UiO Untitled
 
31 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag. Kick off dag BPS Skien; 2019-02-08
UiO Untitled
 
32 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag. Kick off dag BPS Seljord; 2019-02-14
UiO Untitled
 
33 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag. Kick off dag BPS Larvik; 2019-03-08
UiO Untitled
 
34 Pedersen, Reidar.
Bedre PårørendeSamarbeid - presentasjon av prosjektet. Rekrutteringssmøte Ringerike DPS; 2018-11-12
UiO Untitled
 
35 Pedersen, Reidar.
Dilemmaer i moderne psykiatri - om pårørendesamarbeid m.m.. Seminar for medisinstudenter (psykiatriundervisning); 2020-11-02
UiO Untitled
 
36 Pedersen, Reidar.
Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn. Nasjonal nettverkssamling for psykoedukativt familiesamarbeid; 2020-10-19
UiO Untitled
 
37 Pedersen, Reidar.
Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet. Erfaringskompetanse 2020
UiO Untitled
 
38 Pedersen, Reidar.
Etiske aspekter ved en nullvisjon om selvmord og forebygging. 11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging; 2021-05-19
UiO Untitled
 
39 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid. Veiledningdsag Ringerike DPS - ambulant team; 2019-06-06
UiO Untitled
 
40 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid. Veiledningsdag i BPS for Skien DPS - ambulant team; 2019-06-17
UiO Untitled
 
41 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid. Veiledningsdag Øvre Telemark DPS - Seljord; 2019-06-03
UiO Untitled
 
42 Pedersen, Reidar.
Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon. Veiledningdsag Vinderen DPS; 2019-06-18
UiO Untitled
 
43 Pedersen, Reidar.
Hva har intervensjonsenhetene lyktes med?. Digitalt kick-off-seminar 2 - kontrollenhetene BPS; 2021-03-17
UiO Untitled
 
44 Pedersen, Reidar.
Hva slags pårørendesamarbeid bør alle pasienter med psykoselidelser og deres pårørende få tilbud om? Nasjonale føringer og intervensjonspakken i BPS. Digitalt kick-off-seminar 2 - kontrollenhetene BPS; 2021-03-17
UiO Untitled
 
45 Pedersen, Reidar.
Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?. TSB nyhetsbrev [Internett] 2020-04-28
UiO Untitled
 
46 Pedersen, Reidar.
Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene. Digitalt kick-off-seminar 1 - kontrollenhetene BPS; 2021-03-11
UiO Untitled
 
47 Pedersen, Reidar.
Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene. Digitalt kick-off-seminar 2 - kontrollenhetene BPS; 2021-03-17
UiO Untitled
 
48 Pedersen, Reidar.
Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer . Kick-off seminar NFR-prosjekt; 2017-10-20
UiO Untitled
 
49 Pedersen, Reidar.
Introduction to the project, status and progress. BPS advisory board meeting; 2021-01-26
UiO Untitled
 
50 Pedersen, Reidar.
Lokal veiledning i BPS for Asker DPS etter fidelitymåling. Lokal veiledning i BPS-prosjektet; 2021-03-04
UiO Untitled
 
    Vis neste liste