Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 76 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Finseraas, Henning; Kotsadam, Andreas.
Ancestry Culture and Female Employment - An Analysis Using Second-Generation Siblings. European Sociological Review 2017 ;Volum 33.(3) s. 382-392
FRISCH ISF Untitled
 
2 Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West.
Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I: Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press 2021 ISBN 019754570X. s. 219-246
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
3 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 s.
OSLOMET ISF Untitled
 
4 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
5 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. Oslo: European Migration Network Norway 2019 31 s.
ISF UiO Untitled
 
6 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring. I: Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg). Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-424005. s. 362-381
ISF UiO Untitled
 
7 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
The Role of Employer-Provided Sick Pay in Britain and Norway. Research in Labor Economics 2019 ;Volum 47. s. 227-252
ISF Untitled
 
8 Dale-Olsen, Harald.
Økte ulikheter med sykelønnskutt?. Magasinet Velferd 2018 ;Volum 107.(5) s. 40-41
ISF Untitled
 
9 Dale-Olsen, Harald; Godøy, Anna Aasen.
Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær. Aftenposten Vitenskap 2018 s. 12-13
ISF Untitled
 
10 Eriksen, Andreas.
Bokanmeldelse: New Contractualism in European Welfare State Policies. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(3) s. 357-360
OSLOMET Untitled
 
11 Eriksen, Andreas.
Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy. Journal of Social Policy 2018 s. 1-18
OSLOMET Untitled
 
12 Eriksen, Andreas; Molander, Anders.
Welfare reform and public justification. Policy Studies 2018 s. 1-20
OSLOMET Untitled
 
13 Frøjd, Elise Koppang; Gjersøe, Heidi Moen.
Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere. Viten og praksis [Internett] 2017-11-09
OSLOMET Untitled
 
14 Gjersøe, Heidi Moen.
Bort fra rettighetstenkningen? NAV-veilederes håndtering av aktivitetskrav og sanksjoner overfor trygde- og sosialhjelpsmottakere. Trygdeforskningsseminaret; 2018-11-29 - 2018-11-30
OSLOMET Untitled
 
15 Gjersøe, Heidi Moen.
Client participation in activation schemes within a holistic street-level service. Street-Level Bureaucracy Research Conference; 2017-06-21 - 2017-06-22
OSLOMET Untitled
 
16 Gjersøe, Heidi Moen.
Client participation in activation schemes within a holistic street-level service. Trygdeforskningsseminaret; 2017-12-14 - 2017-12-15
OSLOMET Untitled
 
17 Gjersøe, Heidi Moen.
Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising for activation competency. International Journal of Social Welfare 2020 s. 1-11
VID OSLOMET Untitled
 
18 Gjersøe, Heidi Moen.
"I believe that mandatory activation is a tool to help people further" – front line workers’ experiences with mandatory activation in Norway (presentation of working paper co-written with Anne Leseth and Susana Vilhena). Welfare Conditionality: Principles, Practices and Perspectives; 2018-06-26 - 2018-06-28
OSLOMET Untitled
 
19 Gjersøe, Heidi Moen.
Komplekse vurderinger i førstelinjen – arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.. 50 år med sosionomutdanning – 50 år i spenning; 2018-10-12 - 2018-10-12
OSLOMET Untitled
 
20 Gjersøe, Heidi Moen.
Profesjoner. I: Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-52217-6. s. 41-61
OSLOMET Untitled
 
21 Gjersøe, Heidi Moen.
Welfare Conditionality for young benefit recipients - Towards Individual Problem Explanations in an Encompassing Welfare State?. Towards Resilient Nordic Welfare States - Challenges, Responses and Consequences - The Nordic Welfare Research Conference; 2019-03-14 - 2019-03-15
OSLOMET Untitled
 
22 Gjersøe, Heidi Moen; Jakobsen, Siw Ellen; Leseth, Anne.
Flere unge blir uføretrygdet når NAV stiller krav.. https://forskning.no/arbeid/flere-unge-blir-uforetrygdet-nar [Internett] 2019-04-13
OSLOMET Untitled
 
23 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Stranden, Anne Lise.
Unge sosialhjelpsmottakere: Aktivitetsplikt er ok, men pengetrekk kan føles urettferdig.
OSLOMET Untitled
 
24 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana; Stranden, Anne Lise.
Young social welfare users: Mandatory activities are ok, but benefit sanctions can feel unfair.
OSLOMET Untitled
 
25 Gjersøe, Heidi Moen; Strand, Anne Hege Henden.
Between employmer needs and client needs – Tackling a new role for the street-level organization.. Street-Level Bureaucracy Research Conference; 2019-06-11 - 2019-06-13
FAFO OSLOMET Untitled
 
26 Godøy, Anna Aasen; Dale-Olsen, Harald.
Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism. Journal of Public Economics 2018 ;Volum 167. s. 190-204
ISF Untitled
 
27 Grødem, Anne Skevik.
Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?. VAM-programmets frokostseminar; 2017-10-18
ISF Untitled
 
28 Grødem, Anne Skevik.
Familiepolitikk i endring? Betydningen av innvandring og integrering. Likestilling på 1-2-3; 2018-03-07 - 2018-03-07
ISF Untitled
 
29 Grødem, Anne Skevik.
Familier og barn. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 160-175
ISF Untitled
 
30 Grødem, Anne Skevik.
Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy 2017 ;Volum 27.(1) s. 77-89
ISF Untitled
 
31 Grødem, Anne Skevik.
Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?. I: Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2017 ISBN 978-82-8286-317-9. s. 184-200
ISF Untitled
 
32 Grødem, Anne Skevik.
Fra Castberg til Solberg: Aleneforsørgernes vekst og fall i norsk sosialpolitikk. Sosiologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 24.(4) s. 303-326
ISF Untitled
 
33 Grødem, Anne Skevik.
Hvem har rett til offentlig forsørgelse? Velferdsdebatt etter finanskrise og migrantkrise. Avdelingsseminar; 2018-06-12 - 2018-06-12
ISF Untitled
 
34 Grødem, Anne Skevik.
Hvordan få flere i arbeid i Norge?. Agenda akademi; 2019-01-27 - 2019-01-27
ISF Untitled
 
35 Grødem, Anne Skevik.
Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit.. Flerkulturelt biblioteksmøte; 2017-10-27
ISF Untitled
 
36 Grødem, Anne Skevik.
Integrasjon og tillit. IMDI's Strategiseminar; 2017-09-25 - 2017-09-26
ISF Untitled
 
37 Grødem, Anne Skevik.
Integrasjon og tillit. Refleksjoner over NOU 2017:2. Seminar, Integreringsavdelingen; 2017-10-11
ISF Untitled
 
38 Grødem, Anne Skevik.
Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser. Forskerseminar: Innspill til LDOs CERD-rapport; 2017-12-05
ISF Untitled
 
39 Grødem, Anne Skevik.
Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen. UDs aspirantkurs; 2017-10-31
ISF Untitled
 
40 Grødem, Anne Skevik.
Migration as a Challenge to the Nordic Welfare States. I: The Current Nordic Welfare State Model. Nova Science Publishers, Inc. 2016 ISBN 978-1-63485-124-4. s. 149-170
ISF Untitled
 
41 Grødem, Anne Skevik.
Progressives facing the “progressive’s dilemma”: acknowledge, reject or redefine?. 14th Conference of the European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23
ISF Untitled
 
42 Grødem, Anne Skevik.
The Nordic Welfare Model and the Refugee Crisis: Buffer or Weakness? OECD Insights Blog.
ISF Untitled
 
43 Grødem, Anne Skevik; Hatland, Aksel.
Family and Working Life in the Nordic Countries. I: The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou 2017 ISBN 978-4-623-07535-5. s. -
ISF Untitled
 
44 Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge.
Kommunal inntektssikring. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 251-268
OSLOMET ISF Untitled
 
45 Grødem, Anne Skevik; Vilhena, Susana.
Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 294-310
OSLOMET ISF Untitled
 
46 Haugsgjerd, Atle; Kumlin, Staffan.
Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. Western European Politics 2019 s. -
ISF UiO Untitled
 
47 Haugsgjerd, Atle; Kumlin, Staffan.
Konsensus om den norske velferdsstaten?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 201-222
ISF UiO Untitled
 
48 Knutsen, Carl Henrik; Rasmussen, Magnus.
Offering pensions can help autocrats stay in power longer. Washington Post 2017
ISF UiO Untitled
 
49 Knutsen, Carl Henrik; Rasmussen, Magnus.
The Autocratic Welfare State: Old-Age Pensions, Credible Commitments, and Regime Survival. Comparative Political Studies 2018 ;Volum 51.(5) s. 659-695
ISF UiO Untitled
 
50 Knutsen, Carl Henrik; Rasmussen, Magnus Bergli.
Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review 2019
ISF UiO Untitled
 
    Vis neste liste