Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 55 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Böcker, Lars.
Byen, miljø og trivsel: Byen som metabolisme. Fortetting – bilfritt – trivelig?. Bærekraftig byutvikling i miljøhovedstaden Oslo: Lykke og liv i byen - Klimakamp eller trivsel? Begge deler!; 2019-10-10 - 2019-10-11
UiO Untitled
 
2 Böcker, Lars.
The dynamics of urban metabolism in the face of digitalisation and changing lifestyles. UiO:Energy Forum 2019; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiO Untitled
 
3 Böcker, Lars; Røe, Per Gunnar.
Post-suburbanization in Oslo, Norway, and its implications for sustainable mobility. Nordic Geographers Meeting; 2019-06-17 - 2019-06-19
UiO Untitled
 
4 Böcker, Lars; Throndsen, Torstein S..
Smart Micro Cities. Kollektivforum Årskoferanse 2018; 2018-02-05 - 2018-02-06
UiO Untitled
 
5 Gunnes, Jarle.
Ski - en regionby i vekst: En studie av kommunens styringsrolle i en tid preget av krav, påvirkning og vekst.. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 128 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Hoen, Bera.
Dyre forstadsbyer - en studie av boligpriser, boligtyper og boligstørrelser i Osloområdets regionbyer.. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 161 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
7 Hofstad, Hege; Vedeld, Trond.
City climate governance and participation. Climate change governance and participation (in Europe); 2018-09-03 - 2018-09-04
OSLOMET Untitled
 
8 Nenseth, Vibeke.
Belønning for å la bilen stå?. Pan. Harvest Publishing 2020
TØI Untitled
 
9 Nenseth, Vibeke.
Mobilitetsendringer som følge av nye handelskonsepter. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2019
TØI Untitled
 
10 Nenseth, Vibeke.
Urban periphery - Interpretation from the Oslo Region. Expert meeting; 2019-05-14 - 2019-05-15
TØI Untitled
 
11 Pirotee, Samrand.
Fra soveby til regionby: En studie av regionnivåets innvirkning på planstrategier og styringsprosesser i Lillestrøm. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2019 128 s.
TØI UiO Untitled
 
12 Røe, Per Gunnar.
En identitetsskapende og inkluderende byutvikling (i en forstadskommune). Bærumskonferansen; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiO Untitled
 
13 Røe, Per Gunnar.
Energy Spaces and Flows. Workshop med brukerpartnere i Include-senteret; 2019-11-28 - 2019-11-28
UiO Untitled
 
14 Røe, Per Gunnar.
Er den nye areal- og transportplanleggingen sosialt bærekraftig?. North West-konferansen; 2019-04-25 - 2019-04-27
UiO Untitled
 
15 Røe, Per Gunnar.
Include - A centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders. Sustainable Development Goals Conference; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
16 Røe, Per Gunnar.
Multifunksjonelle og bærekraftige regionbyer - nye forståelser?. Workshop med brukerpartnere i prosjektet Smart Mobility Suburbs; 2019-12-05 - 2019-12-05
UiO Untitled
 
17 Røe, Per Gunnar.
Postsuburban social repercussions and the politics of social transformation in Greater Oslo. Spaces & Flows Research Network 2018 Conference; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiO Untitled
 
18 Røe, Per Gunnar.
Postsuburbanismens sosiale implikasjoner - den sosiale transformasjonens politikk i Stor-Oslo. Periferier - Vinterseminar i samfunnsgeografi 2019; 2019-03-14 - 2019-03-15
UiO Untitled
 
19 Røe, Per Gunnar.
Smart Mobility Suburbs - et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av EnergiX-programmet til Norges forskningsråd. Arendalsuka: "Byutvikling - hvor tett og høyt vil vi ha det?"; 2019-08-14 - 2019-08-14
UiO Untitled
 
20 Røe, Per Gunnar.
Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban microcities. PEER-meeting; 2016-06-17 - 2016-06-17
UiO Untitled
 
21 Røe, Per Gunnar.
Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban minicities. Lecture at ETH Zurich, Narional university of Singapore; 2016-07-05 - 2016-07-05
UiO Untitled
 
22 Røe, Per Gunnar.
Sosiale implikasjoner av regional plan for Oslo og Akershus (eller av post-suburban planlegging). Nasjonal masterklasse; 2020-02-26 - 2020-02-26
UiO Untitled
 
23 Røe, Per Gunnar.
The suburbanisation challenge and suburbanisms of Oslo. Seminar; 2016-07-27 - 2016-07-27
UiO Untitled
 
24 Røe, Per Gunnar.
Urbanisering av forstedene. Frokostseminar; 2018-09-05 - 2018-09-05
UiO Untitled
 
25 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of suburbia - the politics and planning of greater Oslo. Future Oslo - building a city that respects itself; 2016-05-13 - 2016-05-13
UiO Untitled
 
26 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo. Research Seminar; 2017-10-18 - 2017-10-18
UiO Untitled
 
27 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo.. The “After Suburbia?” conference; 2017-10-19 - 2017-10-21
UiO Untitled
 
28 Røe, Per Gunnar; Gever, Ryan.
Post-suburban visions of urbanism. Nordic Geographical Meeting; 2019-06-16 - 2019-06-19
UiO Untitled
 
29 Røe, Per Gunnar; Granerud, Kaare Martin.
Byutvikling. Finansavisen [Avis] 2016-04-28
UiO Untitled
 
30 Røe, Per Gunnar; Nickelsen, Trine.
Utvikler smarte mikrobyer. Apollon [Fagblad] 2016-04-01
UiO Untitled
 
31 Throndsen, Torstein S..
Does the Urban Structure Mobility?. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2017 159 s.
UiO Untitled
 
32 Throndsen, Torstein S.; Böcker, Lars; Wikstrøm, Ragnhild Dahl.
Utstilling med diverse plakater om bl.a. kollektivtransport, elsykkel insentiver, sykkeldeling og bildeling. Forkningstorget Oslo; 2019-09-20 - 2019-09-21
UiO Untitled
 
33 Ueland Seehusen, Nina.
Bærum - Den grønne bygda i utvikling. En kvalitativ studie av Bærum kommunes arealplanlegging og private aktørers påvirkning. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2019 134 s.
UiO Untitled
 
34 Vedeld, Trond.
Cross-scale networks in metropolitan governance. ECPR General Conference 2018; 2018-08-22 - 2018-08-25
OSLOMET Untitled
 
35 Vedeld, Trond.
C40: Co-creating the future we want. Bybloggen, OsloMet, https://blogg.hioa.no/byer/ 2019
OSLOMET Untitled
 
36 Vedeld, Trond.
Grønn mobilitet og attraktivt byliv i regionbyene rundt Oslo?. Bybloggen, OsloMet, https://blogg.hioa.no/byer/ 2018 s. -
OSLOMET Untitled
 
37 Vedeld, Trond.
Hvordan kan styring og planlegging i by skape muligheter for et mer bærekraftig samfunn?. Samsvar seminar ved OsloMet: Blir det bærekraftig utvikling gjennom et grønt skifte i Oslo regionen?; 2018-05-28 - 2018-05-28
OSLOMET Untitled
 
38 Vedeld, Trond.
Samskapende lederskap - en forutsetning for klimaomstilling i by?. CIENS Løsningspils i Kulturhuset; 2019-09-26 - 2019-09-26
OSLOMET Untitled
 
39 Vedeld, Trond.
Spenninger mellom by og bygd i diskusjonen rundt framtidas Osloregion. Bybloggen, OsloMet, https://blogg.hioa.no/byer/ 2018 s. -
OSLOMET Untitled
 
40 Vedeld, Trond.
Styring og ledelse av fortetting i by. Løsningspils på Kulturhuset: Hvor høyt og hvor tett bør vi bygge; 2019-03-26 - 2019-03-26
OSLOMET Untitled
 
41 Vedeld, Trond.
Styring og planlegging av kompakt byutvikling og grønn mobilitet i Oslo regionen. Workshop om Smart Mobility Suburbs; 2018-05-03 - 2018-05-03
OSLOMET Untitled
 
42 Vedeld, Trond.
Urban governance and scale: the case of edge-towns in Metropolitan Oslo. Smart Mobility Suburbs Expert Panel; 2018-09-10 - 2018-09-11
OSLOMET Untitled
 
43 Vedeld, Trond.
Urban governance, regional cities and co-creation. UERA/JPI Urban Europe - Working Group on governance and particpation; 2018-05-29 - 2018-05-29
OSLOMET Untitled
 
44 Vedeld, Trond; Hofstad, Hege.
Roles of residents in climate governance. Roles of residents in climate governance; 2018-09-03 - 2018-09-04
OSLOMET Untitled
 
45 Vedeld, Trond; Hofstad, Hege; Hanssen, Gro Sandkjær.
Cities and polycentric climate governance: creating synergies between integration and interaction in Oslo. European Consortium for Political Research (ECPR), General Conference, 2020; 2020-08-24 - 2020-08-28
OSLOMET NMBU Untitled
 
46 Wikstrøm, Ragnhild Dahl.
Everyday decarbonisation of mobility in suburban centres. UiO Energy - lunch & learn; 2020-06-10
UiO Untitled
 
47 Wikstrøm, Ragnhild Dahl.
Everyday decarbonisation of mobility systems. Cemore Seminar; 2020-02-27
UiO Untitled
 
48 Wikstrøm, Ragnhild Dahl.
Everyday mobilities in suburbia. Nordic Geographers Meeting - Trondheim 2019; 2019-06-16 - 2019-06-19
UiO Untitled
 
49 Wikstrøm, Ragnhild Dahl.
Following the e-bike through the suburban landscape. Showcase - Centre for Mobilities Research, Lancaster University; 2019-02-26 - 2019-02-26
UiO Untitled
 
50 Wikstrøm, Ragnhild Dahl.
Following the e-bike through the suburban landscape. Energiforskningskonferansen 2019; 2019-05-21
UiO Untitled
 
    Vis neste liste