Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 225 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Aars, Jacob.
Deltakelse og samtale: Tiltak for demokratisk fornyelse i norske kommuner. Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner (lokaldemokratikonferansen); 2018-06-25 - 2028-06-26
UiB Untitled
 
2 Askim, Jostein.
Ellevill kjøpefest. Aftenposten [Avis] 2019-10-07
UiO Untitled
 
3 Askim, Jostein.
Plyndrer de gamle kommunene de nye?. Arendalsuka, Presentasjon av resultat frå evaluering av kommunereforma; 2019-08-14 - 2019-08-14
UiO Untitled
 
4 Askim, Jostein.
Ville stoppe kjøpefest, droppet forslag om mottiltak. Aftenposten [Avis] 2019-10-14
UiO Untitled
 
5 Askim, Jostein; Blom-Hansen, Jens; Houlberg, Kurt; Serritzlew, Søren.
How Government Agencies React to Termination Threats. Journal of public administration research and theory 2019 ;Volum 30.(2) s. 324-338
UiO Untitled
 
6 Askim, Jostein; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling.
Fiscal easing in Local Governments Facing Potential Merger: Visible in Budgets or Hidden in Overruns?. Public Administration 2021
UiO Untitled
 
7 Askim, Jostein; Houlberg, Kurt; Serritzlew, Søren.
How Government Agencies React to Termination Threats. ECPR, European Consorium for Political Research; 2018-08-22 - 2018-08-25
UiO Untitled
 
8 Askim, Jostein; Houlberg, Kurt; Serritzlew, Søren.
How Government Agencies React to Termination Threats. NORKOM (Nordisk kommuneforskerkonferanse); 2017-12-01 - 2017-12-02
UiO Untitled
 
9 Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Houlberg, Kurt; Glomsrud, Hans Rasmus.
Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations. EGPA, European Group of Public Administration; 2018-09-05 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
10 Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene.
Kommunereform i perspektiv. I: Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245018912. s. 15-21
UiO Untitled
 
11 Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene.
Kommunereformen og dens alternativer. I: Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245018912. s. 275-290
UiO Untitled
 
12 Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene; Bjurstrøm, Karl Hagen.
Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies 2017 ;Volum 43.(4) s. 555-576
UiO Untitled
 
13 Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Klausen, Jan Erling.
Hvordan skal det gå med kommunereformen?. Stat og styring 2017 s. 10-15
UiO Untitled
 
14 Bukve, Oddbjørn.
- Helt åpent hva som skjer nå. Forsker tviler på at Troms og Finnmark-sammenslåing vil vare særlig lenge. Dagsavisen [Avis] 2018-06-23
HVL Untitled
 
15 Bukve, Oddbjørn.
Avgjerdsfelle eller tvitydig reform? Kvifor haltar kommunereforma?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2021 ;Volum 37.(2) s. 96-115
HVL Untitled
 
16 Bukve, Oddbjørn.
Bukve om Bremanger inn i Kinn kommune. NRK Sogn og Fjordane [Radio] 2017-04-20
HVL Untitled
 
17 Bukve, Oddbjørn.
Deltaking i paneldebatt om kommunesamanslåing. Folkemøte om kommunesamanslåing; 2017-10-24 - 2017-10-24
HVL Untitled
 
18 Bukve, Oddbjørn.
Finnmark kan stoppe sammenslåingen, mener eksperter. NRK Finnmark [Internett] 2018-06-18
HVL Untitled
 
19 Bukve, Oddbjørn.
Fullt på folkemøte (Gaupne bygdelag). Sogn avis [Avis] 2017-10-26
HVL Untitled
 
20 Bukve, Oddbjørn.
Helt åpent hva som skjer nå. Dagsavisen [Avis] 2018-06-23
HVL Untitled
 
21 Bukve, Oddbjørn.
Kommunereforma og den nye kommunen i Sogn. Workshop for kommunepolitikarar; 2017-05-23 - 2017-05-23
HVL Untitled
 
22 Bukve, Oddbjørn.
Kommunesamanslåing - Fordelar, ulemper og lokalt handlingsrom. Ope folkemøte; 2017-10-24
HVL Untitled
 
23 Bukve, Oddbjørn.
Policy noncompliance and policy change – the case of local government amalgamation. 3rd International Conference on Public Policy; 2017-06-28 - 2017-06-30
HVL Untitled
 
24 Bukve, Oddbjørn.
Policy noncompliance, dissonance and response - the case of local government amalgamation. ECPR General Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
HVL Untitled
 
25 Bukve, Oddbjørn.
Sogndal 2020: - Dei utfyller kvarandre. Sogn avis [Avis] 2018-01-15
HVL Untitled
 
26 Bukve, Oddbjørn.
Tror reformarbeidet kan bli reversert. Fjordenes Tidende [Avis] 2017-04-19
HVL Untitled
 
27 Bukve, Oddbjørn; Aars, Jacob.
Reform, Resistance and Results: Veto Players in Local Government Amalgamation in Norway. NEON-konferansen; 2017-11-23 - 2017-11-24
HVL UiB Untitled
 
28 Flo, Yngve.
- Bergen sit att med svarteper dersom Sunnhordland går til Rogaland. Stord24 [Internett] 2020-05-06
UiB Untitled
 
29 Flo, Yngve.
- Dette er et klart signal, Fitjar sier nei. NRK [Internett] 2015-04-25
NORCE Untitled
 
30 Flo, Yngve.
"... en naturlig inndeling med sterk forankring i livsforholdene i landet". Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval. (Vedlegg 2 til NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg. Ny valglov). Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2020 (ISBN 978-82-583-1445-2) 16 s. NOU - Norges offentlige utredninger(6)
UiB Untitled
 
31 Flo, Yngve.
"... en naturlig inndeling med sterk forankring i livsforholdene i landet". Dei historiske førsetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Vallovutvalet 2018
UiB Untitled
 
32 Flo, Yngve.
- Et nei trenger ikke å bety nei. P4 [Internett] 2016-05-26
NORCE Untitled
 
33 Flo, Yngve.
"- Kommunereformen bør inn i valgkampen" (oppslag basert på presentasjon under Arendalsuka). Kommunal Rapport [Avis] 2019-08-22
UiB Untitled
 
34 Flo, Yngve.
- Kommunereformen kan bli utsatt. P5 [Internett] 2016-05-24
NORCE Untitled
 
35 Flo, Yngve.
- Reformen vil styrke kommunesentrene. Trønder-Avisa [Avis] 2016-05-23
NORCE Untitled
 
36 Flo, Yngve.
"Annerledeskommunen" (intervju om kommunane Kinn og Bremanger i kommunereforma. Bergens Tidende (Magasinet) [Avis] 2019-08-31
UiB Untitled
 
37 Flo, Yngve.
"Ap vil ikke binde seg til tvangs-oppløsning" (om føresetnader for reversering av fylkessamanslåingar). Vårt Land [Avis] 2019-07-06
UiB Untitled
 
38 Flo, Yngve.
"Blått, raudt eller grønt?" (om det føreståande fylkestingsvalet, etter regionreforma). Kommunal rapport 2018 s. 16-17
UiB Untitled
 
39 Flo, Yngve.
Bunnkommuner vil stå alene. P4 [Internett] 2016-06-16
NORCE Untitled
 
40 Flo, Yngve.
Dagsrevyen (intervju). NRK Dagsrevyen [TV] 2017-11-03
NORCE Untitled
 
41 Flo, Yngve.
Deltakar på podkasten "36,9" i Bergens Tidende, tema: tilrådingane frå fylkesmennene i samband med kommunereforma. Bergens Tidende [Internett] 2016-09-30
NORCE Untitled
 
42 Flo, Yngve.
Deltaking i "Debatten", presentasjon av kommunar som vert føreslått tvangssamanslått. NRK1 Debatten [TV] 2017-02-23
NORCE Untitled
 
43 Flo, Yngve.
Deltaking i panel under direktesendt temaprogram ("Vestlandet") og i den etterfølgande Vestlandsrevyen om planane om ein vestlandsregion. NRK1 (riksdekkjande) [TV] 2016-11-16
NORCE Untitled
 
44 Flo, Yngve.
Deltaking i podcasten "36,9". Bergens Tidende [Avis] 2017-08-29
NORCE Untitled
 
45 Flo, Yngve.
Deltaking i radiodebatt i samband med tilrådingar frå fylkesmennene om ny kommunestruktur. Dagsnytt 18, NRK P2 og NRK2 [Radio] 2016-10-04
NORCE Untitled
 
46 Flo, Yngve.
Den kommunale x-faktoren. Kommunal rapport 2017 s. 16-16
NORCE Untitled
 
47 Flo, Yngve.
Derfor dropper bunnkommunene sammeslåing. NRK [Internett] 2016-06-16
NORCE Untitled
 
48 Flo, Yngve.
Dette vil de kalle regionen: Skjeller ut "Vestlandet" som fylkesnavn. Bergensavisen [Avis] 2017-11-02
NORCE Untitled
 
49 Flo, Yngve.
Diskuterte Trøndelags framtid på Slottemos sommerkafé. Trønder-Avisa [Avis] 2018-06-18
NORCE Untitled
 
50 Flo, Yngve.
Egentlig ikke så uenige om kommunereformen. I front [Fagblad] 2017-09-22
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste