Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

1 Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun; Christensen, Dag Arne.
Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 261-284
ISF NORCE Untitled
 
2 Saglie, Jo; Sivesind, Karl Henrik.
Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society 2018 ;Volum 14.(4) s. 292-310
ISF Untitled
 
3 Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia; Joachim Benedikt, Pahl.
Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England. I: Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg. : Idealistas Förlag 2019 ISBN 978-91-87003-28-8. s. 53-85
ISF Untitled
 
4 Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia; Pahl, Joachim Benedikt.
Decisive factors for national political discourses on EU policies for public procurement. The conditions for non-profit health and social service providers. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
5 Segaard, Signe Bock; Sivesind, Karl Henrik.
The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
6 Sivesind, Karl Henrik.
Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volum 21.(1) s. 70-76
ISF Untitled
 
7 Sivesind, Karl Henrik.
De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk. Kirkens Bymisjons ledersamling; 2017-09-21
ISF Untitled
 
8 Sivesind, Karl Henrik.
Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser. Møte for til Det norske Diakonhjems hovedstyre; 2018-09-27 - 2018-09-27
ISF Untitled
 
9 Sivesind, Karl Henrik.
Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle. Styremøtet til Virke; 2018-06-05
ISF Untitled
 
10 Sivesind, Karl Henrik.
Hva er en ideell aktør. Møte for Frivillighet Norges gruppe for institusjonsdrift; 2017-09-20
ISF Untitled
 
11 Sivesind, Karl Henrik.
Ideell og snill? Velferd på anbud. FAFO-båten i Arendalsuka; 2016-08-17
ISF Untitled
 
12 Sivesind, Karl Henrik.
Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle. Møte med ledelsen i Virke og Frivillighet Norge; 2017-12-19
ISF Untitled
 
13 Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland. Nordisk frivillighet; 2019-09-10
ISF Untitled
 
14 Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland. Mangfold, velferdsstat og frivillighet; 2018-11-13
ISF Untitled
 
15 Sivesind, Karl Henrik.
Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor. Nye tall om ideell og frivillig sektor; 2019-12-06
ISF Untitled
 
16 Sivesind, Karl Henrik.
Nyere forskning om ideelle organisasjoner. Nordisk kontaktmøte for ideelle paraplyorganisasjoner; 2017-03-29
ISF Untitled
 
17 Sivesind, Karl Henrik.
Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet. N.K.S. som ideell aktør – veien videre; 2019-11-25 - 2019-11-25
ISF Untitled
 
18 Sivesind, Karl Henrik.
Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany". Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
19 Sivesind, Karl Henrik.
Sivilsamfunnets rolle i et fremtidsperspektiv. Perspektivkonferansen; 2016-08-25
ISF Untitled
 
20 Sivesind, Karl Henrik.
The role of nonprofit organizations in the modern welfare society. Nordic Diaconal Network Meeting; 2017-03-15
ISF Untitled
 
21 Sivesind, Karl Henrik.
Velferdskapitalismen. Dag og tid [Avis] 2017-08-04
ISF Untitled
 
22 Sivesind, Karl Henrik.
Velferdsstaten i et nordisk lys. Grenser for solidaritet? Velferdsstatens status og framtid, Forskningsdagene; 2016-09-20
ISF Untitled
 
23 Sivesind, Karl Henrik.
Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. European Conference for Educational Research; 2018-09-03 - 2018-09-06
ISF Untitled
 
24 Sivesind, Karl Henrik.
Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. 2018 AAACS Annual Conference; 2018-04-11 - 2018-04-13
ISF Untitled
 
25 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu.
God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv 2017 s. -
ISF Untitled
 
26 Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette; Kendall, Jeremy.
Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
27 Trætteberg, Håkon Solbu.
Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle. Foredrag i Barne- og likestillingsdepartementet; 2019-01-04 - 2019-01-04
UiO Untitled
 
28 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelle aktører i den skandinaviske velferdsmodellen. seminar om velferd uten profitt; 2018-03-07 - 2018-03-07
ISF Untitled
 
29 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelle organisasjoner i norsk velferd. Foredrag for Fagforbundet; 2019-02-08 - 2019-02-08
ISF Untitled
 
30 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?. Framtidens ideelle sektor; 2017-02-16 - 2017-02-16
ISF Untitled
 
31 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?. Fremtidens ideelle sektor; 2017-02-15 - 2017-02-15
ISF Untitled
 
32 Trætteberg, Håkon Solbu.
Stability and Change in Scandinavian Welfare: The Nonprofit Sector as a Buffer against For-Profit Expansion. I: Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5. s. 273-295
ISF Untitled
 
33 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-07-09
ISF Untitled
 
34 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Private, ideelle barnehager har de mest fornøyde foreldrene. Aftenposten Viten 2019
ISF Untitled
 
35 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2019
ISF Untitled
 
36 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. ISTR 2018: Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled