Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

1 Angell, Carl.
Relekvant - Relativitetsteori og kvantefysikk i fysikk 2. Sørlandske lærerstevne; 2018-10-19
UiO Untitled
 
2 Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden 2016 (1) s. 21-25
NTNU UiO Untitled
 
3 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag 2015 (2) s. 10-13
UiO Untitled
 
4 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas; Sørborg, Øystein.
Kvantefysikk. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2016
NTNU UiO Untitled
 
5 Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Relativt moderne fysikkundervisning - Kvantefysikk og generell relativitetsteori. Nettverkssamling for fysikklærere; 2018-09-19
UiO Untitled
 
6 Blair, David; Henriksen, Ellen Karoline; Hendry, Martin.
Why don’t we teach Einstein’s theories in school?. The Conversation 2016
UiO Untitled
 
7 Bungum, Berit.
ReleKvant: Ressurser for undervisning i relativitetsteori og kvantefysikk. NTFK Nettverksamling for realfaglærere; 2014-11-27 - 2014-11-28
NTNU Untitled
 
8 Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline.
Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics. I: Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future.. ESERA 2016 ISBN 978-951-51-1541-6. s. 11-19
NTNU UiO Untitled
 
9 Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline.
Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics. ESERA Conference 2015; 2015-08-31 - 2015-09-04
NTNU UiO Untitled
 
10 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag 2017 ;Volum 2017.(2) s. 50-53
NTNU UiO Untitled
 
11 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education 2018 ;Volum 102.(4) s. 856-877
NTNU UiO Untitled
 
12 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics. ESERA conference; 2017-08-21 - 2017-08-25
NTNU UiO Untitled
 
13 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Light talking: Students' reflection on the wave-particle duality for light in small-group discussions. XVIII Ioste Symposium: Future Educational Challenges From Science & Technology Perspectives; 2018-08-13 - 2018-08-17
NTNU UiO Untitled
 
14 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Light talking: Students’ reflections on the wave-particle duality for light in small-group discussions. I: Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. Malmö: Malmö University 2018 ISBN 978-91-7104-971-1. s. 48-54
NTNU UiO Untitled
 
15 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter.
ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education 2015 ;Volum 11.(2) s. 153-168
NTNU UiO Untitled
 
16 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas; Kersting, Magdalena.
ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori. Fagseminar i anledning Carl Angells 70-årsdag; 2016-11-18 - 2016-11-18
NTNU UiO Untitled
 
17 Bungum, Berit; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i kvantefysikk gjennom digitale ressurser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volum 2.(1) s. 2-16
NTNU UiO Untitled
 
18 Bungum, Berit; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i moderne fysikk. FoU i praksis 2015; 2015-04-09 - 2015-05-10
NTNU UiO Untitled
 
19 Bungum, Berit; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Combining research with development in schools within a Design-Based Research framework. NFSUN; 2017-06-06 - 2017-06-09
NTNU UiO Untitled
 
20 Bøe, Maria Vetleseter.
High achieving students' science identity performances within STEM disciplinary cultures in Norway. ESERA 2019 Conference; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
21 Bøe, Maria Vetleseter.
Motivation and interest development in traditional physics classrooms in Norway. EARLI Conference; 2017-08-29 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
22 Bøe, Maria Vetleseter.
Science identity development within teaching and learning cultures in University STEM programs. ICM Conference 2018; 2018-08-15 - 2018-08-17
UiO Untitled
 
23 Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms. ESERA 2015; 2015-08-31 - 2015-09-04
NTNU UiO Untitled
 
24 Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl.
Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education 2018 ;Volum 102.(4) s. 649-667
UiO Untitled
 
25 Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter. ESERA 2019 Conference; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO NTNU Untitled
 
26 Frågåt, Thomas.
Designing and implementing a web-based teacher guide in modern physics. International Workshop on the Teaching and Learning of Einsteinian Physics in the Era of Gravitational Astronomy; 2016-11-28 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
27 Frågåt, Thomas.
General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students. General Relativity for High School Students; 2017-12-08 - 2017-12-08
UiO Untitled
 
28 Frågåt, Thomas.
General Relativity for High School Students - A teachers’ professional development workshop introducing new materials and on-line tools for teaching Einstein’s general theory of relativity to high school students. General Relativity for High School Students; 2017-11-17 - 2017-11-17
UiO Untitled
 
29 Frågåt, Thomas.
Investigating physics teachers’ professional development when collaborating in a research project. International Workshop on the Teaching and Learning of Einsteinian Physics in the Era of Gravitational Astronomy; 2016-11-28 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
30 Frågåt, Thomas.
Science student teachers’ and physics teachers’ views on professional knowledge. ESERA 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
31 Frågåt, Thomas.
Teaching of Einsteinian physics – Experiences from a Norwegian development and research project. The Ninth Australasian Conference on General Relativity and Gravitation; 2017-11-27 - 2017-11-30
UiO Untitled
 
32 Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl.
Enhancing Physics Teachers’ Professional Development Using a Design-Based Research Project. ESERA 2019; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
33 Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence. ESERA 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
34 Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Pre-service science teachers’ views on professional knowledge. Bringing Teacher Education Forward: National and International Perspectives; 2016-06-06 - 2016-06-08
UiO Untitled
 
35 Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective. Physics teacher competence and the culture for teaching and learning in physics departments (with transferability to other science subjects!); 2017-10-25 - 2017-10-25
UiO Untitled
 
36 Henriksen, Ellen Karoline.
Developing learning resources and investigating students' learning in general relativity and quantum physics. General Relativity as a Challenge for Physics Education; 2019-02-10 - 2019-02-15
UiO Untitled
 
37 Henriksen, Ellen Karoline.
Fra forskning til fysikkundervisning med ReleKvant: Nettbaserte læringsressurser i relativitetsteori og kvantefysikk, utviklet av forskere, lærere og lærerstudenter. "Fra forskning til fysikkundervisning"; 2016-03-14 - 2016-03-15
UiO Untitled
 
38 Henriksen, Ellen Karoline.
Pupils’ learning and understanding in quantum physics: the nature of light and the concept of quantization. FUTURE SCIENCE conference; 2016-12-02 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
39 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter.
Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik 2016 ;Volum 1.(1) s. 53-64
NTNU UiO Untitled
 
40 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas.
ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk. Landskonferansen om Fysikkundervisning; 2014-08-06 - 2014-08-09
NTNU UiO Untitled
 
41 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas; Kersting, Magdalena.
ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk. Landskonferansen om fysikkundervisning; 2016-08-07 - 2016-08-10
NTNU UiO Untitled
 
42 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN); 2014-06-04 - 2014-06-06
NTNU UiO Untitled
 
43 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025. s. 45-56
UiO Untitled
 
44 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit.
What Is Light? Students’ Reflections on the Wave-Particle Duality of Light and the Nature of Physics. Science & Education 2018 ;Volum 27.(1-2) s. 81-111
NTNU UiO Untitled
 
45 Henriksen, Ellen Karoline; Blair, David.
Einsteinian Physics; no longer optional. FUTURE SCIENCE conference; 2016-12-02 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
46 Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas; Sørborg, Øystein.
ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk". Naturfagkonferansen; 2016-10-20 - 2016-10-20
NTNU UiO Untitled
 
47 Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter.
Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education 2014 ;Volum 49.(6) s. 678-684
NTNU UiO Untitled
 
48 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics. CERN physics education seminar; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiO Untitled
 
49 Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F; Bøe, Maria Vetleseter.
Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school. European Quantum Technology Conference (EQTC19); 2019-02-18 - 2019-02-22
UiO Untitled
 
50 Henriksen, Ellen Karoline; Villanger-Larsen, Elisabeth.
ReleKvant fysikkundervisning: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter. KiS avslutningsseminar; 2015-12-04 - 2015-12-04
UiO Untitled
 
    Vis neste liste