Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Alle publ. kanaler

Viser treff 1-40 av 40

1 Arnoldussen, Yke Jildouw; Ervik, Torunn Kringlen; Berlinger, Balazs; Kero, Ida; Shaposhnikov, Sergey; Zienolddiny, Shanbeh.
Cellular responses of human astrocytoma cells to dust from the Acheson process. An in vitro study. Neurotoxicology 2018 ;Volum 65. s. 241-247
SINTEF STAMI Untitled
 
2 Arnoldussen, Yke Jildouw; Ervik, Torunn Kringlen; Berlinger, Balazs; Skaug, Vidar; Zienolddiny, Shanbeh.
Neurotoxicological effects of ultrafine industrially relevant dust on human astrocytes. Konferanse; 2017-03-12 - 2017-03-16
STAMI NMBU Untitled
 
3 Føreland, Solveig.
Masks and dust protection. Dust seminar; 2018-02-01 - 2018-02-02
NTNU STO Untitled
 
4 Føreland, Solveig; Kero, Ida; Robertsen, Øystein.
Vanskelig å finne støvmasker som passer til kvinner. Germini.no [Internett] 2018-03-19
NTNU SINTEF STO UiT Untitled
 
5 Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst.
Do Various Respirator Models Fit the Workers in the Norwegian Smelting Industry?. SH@W Safety and Health at Work 2019 ;Volum 10.(3) s. 370-376
NTNU STO UiT UNN Untitled
 
6 Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst.
Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere, hvordan passer støvmaskene?. Norsk yrkeshygienisk forenings årskonferanse; 2018-11-29 - 2018-12-01
NTNU STO UiT Untitled
 
7 Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst.
Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere. Hvordan passer støvmaskene?. Yrkeshygienikeren 2019 (3) s. 8-11
NTNU UiT Untitled
 
8 Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst.
How do various respirator models fit the workers in the Norwegian smelting industry?. OH2017; 2017-04-24 - 2017-04-27
NTNU STO UiT UNN Untitled
 
9 Gates, Sarel Johannes Francois; Kornelius, Gerrit; Kero, Ida; Tranell, Gabriella.
The Influence of Water Vapour on the Fuming Rate in a Ferromanganese System. TMS Annual Meeting and Exhibition; 2017-02-26 - 2017-03-02
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Hegseth, Marit Nøst.
Arbeidsmiljø, luft og forebygging. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet DeMaskUs. HMS-konferansen 2019; 2019-06-05 - 2019-06-05
UiT Untitled
 
11 Hegseth, Marit Nøst.
Nettside: Forskningsprosjektet DeMaskUs.
UiT Untitled
 
12 Hegseth, Marit Nøst.
Om forskningsprosjektet DeMaskUs. Årskonferanse Norsk Industri: HMS i smelteverk; 2016-04-07 - 2016-04-08
UNN Untitled
 
13 Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein.
DeMaskUs-prosjektet. Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte; 2019-09-25 - 2019-09-25
UiT Untitled
 
14 Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Tranell, Gabriella; Arnoldussen, Yke Jildouw; Zienolddiny, Shanbeh; Kero, Ida.
DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri -Dannelse, helseeffekter og beskyttelse. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2019 ;Volum 27.(1) s. 8-11
NTNU SINTEF STAMI UiT NMBU Untitled
 
15 Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig.
Reasons for not using respiratory protective equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- and silicon-alloy industry.. SAIMM Journal 2018
NTNU UiT Untitled
 
16 Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig.
Reasons for not using respiratory protective Equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- alloy and Silicon-alloy industry.. INFACON XV; 2018-02-25
NTNU STO UiT UNN Untitled
 
17 Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig.
Holder maska?. Regional helseforskningskonferanse; 2016-11-02 - 2016-11-03
NTNU STO UiT UNN Untitled
 
18 Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig.
Informasjonsfilm: DeMaskUs- bruk av åndedrettsvern i norsk smelteverksindustri.
NTNU UiT Untitled
 
19 Jørgensen, Rikke Bramming; Kero, Ida.
Real-Time Measurements and Characterization of Airborne Particulate Matter from a Primary Silicon Carbide Production Plant. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2017 ;Volum 14.(12) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Kero, Ida.
Airborne emissions from ferroalloy production. Innovasjon i industriovervåkning og miljømålinger; 2017-12-06
SINTEF Untitled
 
21 Kero, Ida.
Airborne Emissions from Silicon Production.. Silicon Summerschool in Reykjavik; 2017-06-01
SINTEF Untitled
 
22 Kero, Ida.
Airborne Emissions from Silicon Production.. Silicon Course; 2017-09-01
SINTEF Untitled
 
23 Kero, Ida.
The DeMaskUs Project. DeMaskUs Project Open Final Seminar; 2019-01-16
SINTEF Untitled
 
24 Kero, Ida.
Thermal generation of particulate matter (PM) from FeMn and SiMn. Seminar on Industrial Dust; 2018-02-01 - 2018-02-02
SINTEF Untitled
 
25 Kero, Ida; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein.
Kvinner trenger bedre støvmasker. HMS magasinet [Internett] 2018-03-22
NTNU SINTEF STO UiT Untitled
 
26 Kero, Ida; Lauritzen, Ida Eir; Tønseth, Svein.
Støvmasker beskytter ikke kvinner like godt som menn. Forskning.no 2018
SINTEF Untitled
 
27 Kero, Ida; Lauritzen, Ida Eir; Tønseth, Svein.
Vanskelig å finne støvmasker som passer til kvinner. Gemini 2018
SINTEF Untitled
 
28 Kero, Ida; Tranell, Gabriella.
Active Oxidation and Fume Formation from Liquid SiMn. TMS 2016 Annual Meeting & Exhibition; 2016-02-14 - 2016-02-19
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Kero, Ida; Tønseth, Svein.
Ultrafint industristøv skal undersøkes. Gemini.no [Internett] 2015-11-16
SINTEF Untitled
 
30 Ma, Yan; Jiang, Bo; Moosavi-Khoonsari, Elmira; Andersson, Stefan; Opila, Elizabeth J.; Tranell, Gabriella.
Oxidation of Liquid Silicon in Air Atmospheres Containing Water Vapor. Industrial & Engineering Chemistry Research 2019 ;Volum 58.(16) s. 6785-6795
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Ma, Yan; Kero, Ida; Gates, Sarel Johannes Francois; Tranell, Gabriella.
Trace elements behavior during the oxidation of liquid SiMn alloy. The Minerals, Metals & Materials Series 2017 ;Volum Part F5. s. 215-224
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Ma, Yan; Kero, Ida; Tranell, Gabriella.
Fume formation from oxidation of liquid SiMn alloy. Oxidation of Metals 2017 ;Volum 89.(1-2) s. 211-231
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Ma, Yan; Moosavi-Khoonsari, Elmira; Kero, Ida; Tranell, Gabriella.
Element distribution in the silicomanganese production process. Metallurgical and Materials Transactions B 2018 ;Volum 49.(5) s. 2444-2457
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Ma, Yan; Moosavi-Khoonsari, Elmira; Kero, Ida; Tranell, Gabriella.
The effect of water vapor on fume formation in a SiMn alloy system. International Ferroalloys congress, INFACON XV; 2018-02-25 - 2018-02-28
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst.
Forskningsprosjektet DeMaskUs: Status og innledende funn. Årskonferanse Norsk Industri: HMS i smelteverk; 2017-05-10 - 2017-05-11
UiT UNN Untitled
 
36 Robertsen, Øystein; Siebler, Frank; Eisemann, Martin; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones.
Predictors of respiratory protective equipment use in the Norwegian smelter industry: The role of the Theory of Planned Behavior, safety climate and work experience in understanding protective behavior.. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9. s. 1-12
NTNU STO UiT UNN Untitled
 
37 Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig; Hegseth, Marit Nøst.
Predicting the use of respiratory protective Equipment in the Norwegian smelter industry. INFACON XV; 2018-02-25
NTNU STO UiT UNN Untitled
 
38 Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein.
DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte; 2019-09-27
UiT Untitled
 
39 Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein.
DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte; 2019-10-15
UiT Untitled
 
40 Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise.
DeMaskUs- Oppsummering av resultater. Informasjonsmøte ledelse og ansatte; 2019-10-18
UiT Untitled