Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

1 Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West; Schøne, Pål.
Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. FISS 2016 Conference; 2016-06-19 - 2016-06-21
ISF Untitled
 
2 Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West.
A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS) 2019 ;Volum 21.(3) s. 241-261
ISF Untitled
 
3 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2017 28 s. Discussion papers(855)
ISF SSB Untitled
 
4 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Trygdeforskningsseminaret 2016; 2016-12-05 - 2016-12-06
ISF SSB Untitled
 
5 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy 2018 ;Volum 29.(1) s. 130-143
ISF SSB Untitled
 
6 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Equity versus efficiency in public pension schemes: Compensating for joint work-family decisions. 6. IMA World Congress; 2017-06-21 - 2017-06-23
ISF SSB Untitled
 
7 Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West.
Umoderne ytelser til etterlatte?. Dagbladet.no 2017
ISF SSB Untitled
 
8 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Pedersen, Axel West.
Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-574-3) 67 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:10)
ISF Untitled
 
9 Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West.
Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(3) s. 199-221
OSLOMET ISF Untitled
 
10 Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 226-250
ISF Untitled
 
11 Pedersen, Axel West.
Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Noen synspunkter og resultater fra pågående forskning. Innledning for offentlig utvalg om etterlattepensjon mv.; 2016-01-11 - 2016-01-11
ISF Untitled
 
12 Pedersen, Axel West.
Det svenske pensjonssystemet fra et nordisk perspektiv. Gysinge konferansen; 2015-10-08 - 2015-10-09
ISF Untitled
 
13 Pedersen, Axel West.
Det svenske pensjonssystemet. Hvorfor brutalt sett fra Norge?. Pensjonsseminar; 2015-10-28 - 2015-10-28
ISF Untitled
 
14 Pedersen, Axel West.
Disentangling the gender gap in pensions. A micro-simulation of the reformed Norwegian pension system. Nordisk pensjonskonferanse; 2016-05-02 - 2016-05-03
ISF Untitled
 
15 Pedersen, Axel West.
Hvor går Ny AFP? Fra columbi egg til gordisk knute, til....?. Møte i Pensjonsforum om evalueringsrapport om AFP; 2017-12-15 - 2017-12-15
ISF Untitled
 
16 Pedersen, Axel West.
Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i et kjønnsperspektiv. Formidlingsseminar fra NFRs pensjonsevaluering; 2015-10-05 - 2015-10-05
ISF Untitled
 
17 Pedersen, Axel West.
Kommentar til rapport om offentlig tjenestepensjon. Seminar om offentlig tjenestepensjon; 2015-12-18 - 2015-12-18
ISF Untitled
 
18 Pedersen, Axel West.
Levealdersjustering av aldersgrensene. Argumenter for og et konkret forslag. Møte i Pensjonspolitisk arbeidsgruppe; 2018-06-13 - 2018-06-13
ISF Untitled
 
19 Pedersen, Axel West.
Likestillingsperspektiver på det norske pensjonssystemet. Frokostseminar; 2016-10-26 - 2016-10-26
ISF Untitled
 
20 Pedersen, Axel West.
Mot et kvinnevennlig pensjonssystem?. Åpent seminar; 2016-04-16 - 2016-04-16
ISF Untitled
 
21 Pedersen, Axel West.
Partenes rolle i det norske pensjonssystemet. EISS jubeleumsseminar; 2018-05-31 - 2018-05-31
ISF Untitled
 
22 Pedersen, Axel West.
Pensjonsopptjening som insentiv til arbeid. Vil pensjonsreformen få oss til å jobbe mer?. Evaluering av pensjonsreformen, formidlingsseminar; 2017-10-25 - 2017-10-25
ISF Untitled
 
23 Pedersen, Axel West.
Pensjonsreformen - hovedtrekk og uløste problemer. Avdelingsseminar; 2018-06-12 - 2018-06-12
ISF Untitled
 
24 Pedersen, Axel West.
Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. I: Evaluering av pensjonsreformen - EVAPEN : avslutningskonferanse, artikler fra prosjektene. : Norges forskningsråd 2018 s. 61-74
ISF Untitled
 
25 Pedersen, Axel West.
Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen. VG : Verdens gang 2017
ISF Untitled
 
26 Pedersen, Axel West.
Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
ISF Untitled
 
27 Pedersen, Axel West.
The Swedish pension reform. Just how bad is it? Comments from a Norwegian macro perspective. Seminar om svensk pensjonspolitikk.; 2016-09-07 - 2016-09-07
ISF Untitled
 
28 Pedersen, Axel West.
Tjenestepensjon i et likestillingsperspektiv. Nasjonal pensjonskonferanse; 2015-10-27 - 2015-10-27
ISF Untitled
 
29 Pedersen, Axel West.
Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Workshop on Occupational Pensions; 2017-03-16 - 2017-03-17
ISF Untitled
 
30 Pedersen, Axel West.
Trends, needs and opportunities for Research. The case for Nordic comparisons. Nordisk pensjonskonferanse; 2016-05-02 - 2016-05-03
ISF Untitled
 
31 Pedersen, Axel West.
Underregulering av løpende pensjon og avkortning av pensjon for gifte/samboende. Bakgrunn og politiske alternativer. Møte i AP Akershus Veterangruppe; 2016-01-15 - 2016-01-15
ISF Untitled
 
32 Pedersen, Axel West.
Utviklingen i ekteskapsmønstre blant etniske minoriteter i Norge og Danmark. Har den danske 24-års regelen faktisk virket?. Seminar om familieinnvandring; 2016-01-14 - 2016-01-14
ISF Untitled
 
33 Pedersen, Axel West.
Veivalg for offentlig tjenestepensjon. Noen innspill fra sidelinjen. Konferanse om offentlig tjenestepensjon; 2015-06-02 - 2015-06-02
ISF Untitled
 
34 Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål.
Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. Trygdeforskningsseminaret; 2016-12-05 - 2016-12-06
ISF Untitled
 
35 Pedersen, Axel West; Halvorsen, Elin.
Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the Norwegian NDC pension system. ESPAnet Conference 2016; 2016-09-01 - 2016-09-03
ISF SSB Untitled
 
36 Pedersen, Axel West; Halvorsen, Elin.
Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the reformed Norwegian pension system. FISS conference 2016; 2016-06-19 - 2016-06-21
ISF SSB Untitled
 
37 Pedersen, Axel West; Halvorsen, Elin.
Is the Norwegian pension system progressive? Taking social inequalities in longevity into account. EVAPEN avslutningskonferanse; 2018-05-24 - 2018-05-25
ISF SSB Untitled
 
38 Pedersen, Axel West; Halvorsen, Elin.
Pensjonsreformen – mellom likhet og effektivitet. Insentivstruktur og fordelingsvirkninger i ny folketrygd. Forskningsfrokost; 2018-06-19 - 2018-06-19
ISF SSB Untitled
 
39 Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias.
En norsk trygdehistorie. 50-års jubileum for Folketrygden; 2017-05-23 - 2017-05-23
FAFO ISF Untitled
 
40 Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik; Sørensen, Ole Beier.
Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research 2018 ;Volum 24.(1) s. 109-122
FAFO ISF Untitled
 
41 Stølen, Nils Martin; Nicolajsen, Stian.
Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen :. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(1/2) s. 24-44
SSB UiO Untitled