Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

1 Barth, Erling.
monopsonistic discrimination and the gender wage gap. I: The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9780230226388. s. -
ISF Untitled
 
2 Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia.
The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review 2017 ;Volum 2017.(06) Suppl. Digital article s. -
ISF Untitled
 
3 Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia.
The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. Cambridge MA: NBER Working Paper # 23381 2017 30 s.
ISF Untitled
 
4 Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia; Barth, Erling.
The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review 2017 ;Volum 107.(5) Suppl. Papers & Proceedings s. 110-114
ISF Untitled
 
5 Halrynjo, Sigtona.
Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies. Jämställdhet och samspelet välfärdsstat-arbetsliv-familj; 2017-05-10 - 2017-05-12
ISF Untitled
 
6 Halrynjo, Sigtona.
Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser?. Fremtidens ledere; 2016-09-22 - 2016-09-22
ISF Untitled
 
7 Halrynjo, Sigtona.
Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?. Lengre yrkesliv – høyere lederalder?; 2016-04-28 - 2016-04-28
ISF Untitled
 
8 Halrynjo, Sigtona.
Karriere, kjønn og omsorgsansvar. Hva skjer i småbarnsfasen?. NHOs HR-dag; 2015-09-24 - 2015-09-24
ISF Untitled
 
9 Halrynjo, Sigtona.
Kjønn, karriere og familieliv i møte med konkurranselogikkens spilleregler. «Forsker, forelder og eksellent – et spørsmål om kjønn?» UiO 15. oktober 2015; 2015-10-15 - 2016-10-15
ISF Untitled
 
10 Halrynjo, Sigtona.
Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge.. Fler kvinnor i ledning i näringslivet; 2017-02-09 - 2017-02-09
ISF Untitled
 
11 Halrynjo, Sigtona.
Kvinner og men på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200.. Likestilt Norden 2017. Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet; 2017-02-07 - 2017-02-08
ISF Untitled
 
12 Halrynjo, Sigtona.
Kvinner og menn i toppledelse – karriereliv og familieliv. Rekrutteringsseminar BI “Trender 2015”; 2015-10-15 - 2015-10-15
ISF Untitled
 
13 Halrynjo, Sigtona.
Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv 2017
ISF Untitled
 
14 Halrynjo, Sigtona.
Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation. Sosiologiforeningens vinterseminar 22. januar 2016; 2016-01-22 - 2016-01-24
ISF Untitled
 
15 Halrynjo, Sigtona; Blair-Loy, Mary.
Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S.. The Work and Family Researchers Network (WFRN) Conference, Careers, Care, and Life-Course: Implications for Health, Equality, and Policy; 2016-06-23
ISF Untitled
 
16 Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard.
CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017. : Institutt for samfunnsforskning: CORE Kjernemiljø for kjønnslikestilling - Institute for Social Research: Centre for research on gender equality 2017 4 s.
ISF Untitled
 
17 Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari.
Likestilling i framtidas arbeidsliv?. I: Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9. s. 299-309
ISF Untitled
 
18 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Children and the Gender Gap in Management. Labour Economics 2017
ISF Untitled
 
19 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(1-2) s. 95-107
ISF Untitled
 
20 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) 300 s. Comparative Social Research(31)
ISF UiO Untitled
 
21 Kitterød, Hege.
Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav?. Glasstaket: Metaforen og mekanismene; 2015-06-16
ISF Untitled
 
22 Kitterød, Hege.
Men in families – changes in time use?. International Network on Leave Policies & Research; 2015-09-01
ISF Untitled
 
23 Kitterød, Ragni Hege.
Går vi mot et symmetrisk foreldreskap i Norge? Yrkes- og familiearbeid blant foreldrepar.. Møte i Moss Soroptimistklubb; 2017-01-16 - 2017-01-16
ISF Untitled
 
24 Kitterød, Ragni Hege.
Norwegian Gender Equality Policy: Historical Background, Development and Today's Challenges. Norsk-koreansk seminar om likestillingspolitikk; 2016-06-10 - 2016-06-10
ISF Untitled
 
25 Kitterød, Ragni Hege.
Policies and practices regarding the articulation of professional, family and personal life in Norway – an analysis adopting a time use approach. Os Usos do temnpo de homens e de mulheres em Portugal, Conferência Final do Projeto INUT; 2016-06-28 - 2016-06-28
ISF Untitled
 
26 Kitterød, Ragni Hege.
Tidsbruk og arbeidstidsmønstre blant mødre og fedre. Frokostmøte om arbeidstid: Er mannsdominerte arbeidsplasser klare for verdens beste pappa? 04.05.2016; 2016-05-04 - 2016-05-04
ISF Untitled
 
27 Kitterød, Ragni Hege.
Work-family policies and practices in Norway. Social research for evidence based family support policy. Seminar for Latvian Family Policy Specialists; 2017-02-02 - 2017-02-02
ISF Untitled
 
28 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries.. Gender, Work and Welfare in the New Europe: Adapting to Change; 2016-08-31 - 2016-09-02
ISF Untitled
 
29 Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit.
Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations 2017 s. -
ISF Untitled
 
30 Reisel, Liza.
Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(3) s. 279-280
ISF Untitled
 
31 Reisel, Liza.
Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?. Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?; 2017-08-14 - 2017-08-14
ISF Untitled
 
32 Reisel, Liza.
Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?. Rådgiverseminar for Osloskolen; 2017-05-30 - 2017-05-30
ISF Untitled
 
33 Reisel, Liza.
Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?. Kjønnsavdelingen podkast [Radio] 2017-09-13
ISF Untitled
 
34 Reisel, Liza.
Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer. Fellesforbundets likestillings- og likeverdskonferanse; 2017-10-27 - 2017-10-27
ISF Untitled
 
35 Reisel, Liza; Attewell, Paul; Østbakken, Kjersti Misje.
Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States. ECSR Stratification and Population Processes in European Societies; 2016-09-22 - 2016-09-24
ISF Untitled
 
36 Reisel, Liza; Hegna, Kristinn; Imdorf, Christian.
Gender segregation in vocational education: Introduction. I: Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 ISBN 978-1-78560-347-1. s. 1-22
ISF UiO Untitled
 
37 Reisel, Liza; Teigen, Mari.
Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. s. 323-338
ISF Untitled
 
38 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål; Hardoy, Ines.
Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
ISF UiO Untitled
 
39 Schøne, Pål.
Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning?. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(4) s. 360-376
ISF Untitled
 
40 Seehuus, Sara Marie Jorunn; Reisel, Liza.
Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices. Increasing mobility and reducing inequality: What guidance is provided by sociological research? ISA RC28 Summer meeting; 2017-08-08 - 2017-08-10
HIOA ISF Untitled
 
41 Teigen, Mari.
Er dette det norske samfunn?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(02) s. 232-235
ISF Untitled
 
42 Teigen, Mari; Skjeie, Hege.
The Nordic Gender Equality Model. I: The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2175-2. s. 125-147
ISF UiO Untitled
 
43 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling; Hardoy, Ines.
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-573-6) 132 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2017:09)
ISF Untitled