Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

1 Barth, Erling.
monopsonistic discrimination and the gender wage gap. I: The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9780230226388. s. -
ISF Untitled
 
2 Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia.
The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review 2017 ;Volum 2017.(06) Suppl. Digital article s. -
ISF Untitled
 
3 Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia.
The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. Cambridge MA: NBER Working Paper # 23381 2017 30 s.
ISF Untitled
 
4 Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia; Barth, Erling.
The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review 2017 ;Volum 107.(5) Suppl. Papers & Proceedings s. 110-114
ISF Untitled
 
5 Halrynjo, Sigtona.
Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies. Jämställdhet och samspelet välfärdsstat-arbetsliv-familj; 2017-05-10 - 2017-05-12
ISF Untitled
 
6 Halrynjo, Sigtona.
Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser?. Fremtidens ledere; 2016-09-22 - 2016-09-22
ISF Untitled
 
7 Halrynjo, Sigtona.
Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?. Lengre yrkesliv – høyere lederalder?; 2016-04-28 - 2016-04-28
ISF Untitled
 
8 Halrynjo, Sigtona.
Karriere, kjønn og omsorgsansvar. Hva skjer i småbarnsfasen?. NHOs HR-dag; 2015-09-24 - 2015-09-24
ISF Untitled
 
9 Halrynjo, Sigtona.
Kjønn, karriere og familieliv i møte med konkurranselogikkens spilleregler. «Forsker, forelder og eksellent – et spørsmål om kjønn?» UiO 15. oktober 2015; 2015-10-15 - 2016-10-15
ISF Untitled
 
10 Halrynjo, Sigtona.
Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge.. Fler kvinnor i ledning i näringslivet; 2017-02-09 - 2017-02-09
ISF Untitled
 
11 Halrynjo, Sigtona.
Kvinner og menn i toppledelse – karriereliv og familieliv. Rekrutteringsseminar BI “Trender 2015”; 2015-10-15 - 2015-10-15
ISF Untitled
 
12 Halrynjo, Sigtona.
Kvinner og menn på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200.. Likestilt Norden 2017. Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet; 2017-02-07 - 2017-02-08
ISF Untitled
 
13 Halrynjo, Sigtona.
Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv 2017
ISF Untitled
 
14 Halrynjo, Sigtona.
Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation. Sosiologiforeningens vinterseminar 22. januar 2016; 2016-01-22 - 2016-01-24
ISF Untitled
 
15 Halrynjo, Sigtona; Blair-Loy, Mary.
Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S.. The Work and Family Researchers Network (WFRN) Conference, Careers, Care, and Life-Course: Implications for Health, Equality, and Policy; 2016-06-23
ISF Untitled
 
16 Halrynjo, Sigtona; Stoltenberg, Christina Hoelgaard.
CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017. : Institutt for samfunnsforskning: CORE Kjernemiljø for kjønnslikestilling - Institute for Social Research: Centre for research on gender equality 2017 4 s.
ISF Untitled
 
17 Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari.
Likestilling i framtidas arbeidsliv?. I: Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49601-9. s. 299-309
ISF Untitled
 
18 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Children and the gender gap in management. Labour Economics 2017 ;Volum 47. s. 124-137
ISF Untitled
 
19 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(1-2) s. 95-107
ISF Untitled
 
20 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) 300 s. Comparative Social Research(31)
ISF UiO Untitled
 
21 Kitterød, Hege.
Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav?. Glasstaket: Metaforen og mekanismene; 2015-06-16
ISF Untitled
 
22 Kitterød, Hege.
Men in families – changes in time use?. International Network on Leave Policies & Research; 2015-09-01
ISF Untitled
 
23 Kitterød, Ragni Hege.
Går vi mot et symmetrisk foreldreskap i Norge? Yrkes- og familiearbeid blant foreldrepar.. Møte i Moss Soroptimistklubb; 2017-01-16 - 2017-01-16
ISF Untitled
 
24 Kitterød, Ragni Hege.
Norwegian Gender Equality Policy: Historical Background, Development and Today's Challenges. Norsk-koreansk seminar om likestillingspolitikk; 2016-06-10 - 2016-06-10
ISF Untitled
 
25 Kitterød, Ragni Hege.
Policies and practices regarding the articulation of professional, family and personal life in Norway – an analysis adopting a time use approach. Os Usos do temnpo de homens e de mulheres em Portugal, Conferência Final do Projeto INUT; 2016-06-28 - 2016-06-28
ISF Untitled
 
26 Kitterød, Ragni Hege.
Tidsbruk og arbeidstidsmønstre blant mødre og fedre. Frokostmøte om arbeidstid: Er mannsdominerte arbeidsplasser klare for verdens beste pappa? 04.05.2016; 2016-05-04 - 2016-05-04
ISF Untitled
 
27 Kitterød, Ragni Hege.
Work-family policies and practices in Norway. Social research for evidence based family support policy. Seminar for Latvian Family Policy Specialists; 2017-02-02 - 2017-02-02
ISF Untitled
 
28 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona.
Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries.. Gender, Work and Welfare in the New Europe: Adapting to Change; 2016-08-31 - 2016-09-02
ISF Untitled
 
29 Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit.
Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations 2017 ;Volum 66.(July) s. 468-483
ISF Untitled
 
30 Reisel, Liza.
Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(3) s. 279-280
ISF Untitled
 
31 Reisel, Liza.
Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?. Arendalsuka: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?; 2017-08-14 - 2017-08-14
ISF Untitled
 
32 Reisel, Liza.
Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?. Frokostseminar: Det nye arbeidslivet; 2017-10-25
ISF Untitled
 
33 Reisel, Liza.
Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Viten 2017
ISF Untitled
 
34 Reisel, Liza.
Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?. Rådgiverseminar for Osloskolen; 2017-05-30 - 2017-05-30
ISF Untitled
 
35 Reisel, Liza.
Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?. Menn til berikelse eller besvær? Å rekruttere og beholde menn i barnehagen; 2017-11-16 - 2017-11-17
ISF Untitled
 
36 Reisel, Liza.
Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?. Kjønnsavdelingen podkast [Radio] 2017-09-13
ISF Untitled
 
37 Reisel, Liza.
Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer. Fellesforbundets likestillings- og likeverdskonferanse; 2016-10-27 - 2016-10-27
ISF Untitled
 
38 Reisel, Liza.
Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker?. NRK P3 [Radio] 2017-08-23
ISF Untitled
 
39 Reisel, Liza; Attewell, Paul; Østbakken, Kjersti Misje.
Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States. ECSR Stratification and Population Processes in European Societies; 2016-09-22 - 2016-09-24
ISF Untitled
 
40 Reisel, Liza; Hegna, Kristinn; Imdorf, Christian.
Gender segregation in vocational education: Introduction. I: Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 ISBN 978-1-78560-347-1. s. 1-22
ISF UiO Untitled
 
41 Reisel, Liza; Teigen, Mari.
Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. s. 323-338
ISF Untitled
 
42 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål; Hardoy, Ines.
Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
ISF UiO Untitled
 
43 Schøne, Pål.
Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning?. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(4) s. 360-376
ISF Untitled
 
44 Seehuus, Sara Marie Jorunn; Reisel, Liza.
Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices. Increasing mobility and reducing inequality: What guidance is provided by sociological research? ISA RC28 Summer meeting; 2017-08-08 - 2017-08-10
HIOA ISF Untitled
 
45 Teigen, Mari.
Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volum 58.(02) s. 232-235
ISF Untitled
 
46 Teigen, Mari; Skjeie, Hege.
The Nordic Gender Equality Model. I: The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2175-2. s. 125-147
ISF UiO Untitled
 
47 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling; Hardoy, Ines.
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-573-6) 132 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:09)
ISF Untitled