Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 137 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Berg, Sigrun Høgetveit.
Tithes in Trondheim Diocese: A Regional Reformation Study. I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Berlin / Boston: de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 34-61
UiT Untitled
 
2 Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E.
The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Berlin / Boston: de Gruyter 2020 (ISBN 978-3-11-068621-0) 396 s.
UiT Untitled
 
3 Berg, Sigrun Høgetveit; Hansen, Lars Ivar.
Introduction. I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Berlin / Boston: de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 1-7
UiT Untitled
 
4 Hansen, Lars Ivar.
The Trading Networks of the High North during the Sixteenth Century. I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Berlin / Boston: de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 139-168
UiT Untitled
 
5 Storm, Dikka.
Pietistic Mission to Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century. I: The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Berlin / Boston: de Gruyter 2020 ISBN 978-3-11-068621-0. s. 169-201
UiT Untitled
 
2019
6 Storm, Dikka.
Samiske markebygder i et forskningshistorisk perspektiv. Dollagáddis Dikka Stormain sagastallan márkkusámiid kultuvrra ja historjjá birra / Rundt bålet med Dikka Storm samtale om markasamisk kultur og historie; 2019-06-22 - 2019-06-22
UiT Untitled
 
7 Storm, Dikka; Fonneland, Trude A..
"The long drum time": Traces of Medieval Indigenous Religious Practices around the Arctic.. International Medieval Congress Leeds 2019; 2019-07-03 - 2019-07-03
UiT Untitled
 
2018
8 Storm, Dikka.
Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - En forskningshistorisk oversikt.. Fortellerkveld på Sážža – Senja natur- og kultursenter; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiT Untitled
 
9 Storm, Dikka.
Pietisme og misjon på 1700-tallet. – Etableringen av et misjonsnettverk og dets oppgaver i Sør-Troms.. Samene og "Den langstrakte reformasjonen", Samisk søndag på Tromsø Museum; 2018-02-04
UiT Untitled
 
10 Storm, Dikka.
The Pietistic Mission: An Analysis of the complex Religious Situation in The Mission District of Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century - Network, Space and Local Knowledge.. Religious Contacts in Scandinavia in Early Modern Times 1500-1750; 2018-10-10 - 2018-10-11
UiT Untitled
 
2017
11 Berg, Sigrun Høgetveit.
Da Luther kom til Norge. NRK P2 [Radio] 2017-11-26
UiT Untitled
 
12 Berg, Sigrun Høgetveit.
Dei første reformasjonsbiskopane i ei kyrkje dømd til endring. Reformasjonsseminaret Ørlandet; 2017-03-22 - 2017-03-23
UiT Untitled
 
13 Berg, Sigrun Høgetveit.
Dei nordnorske kannikgjelda. Ottar 2017 (4) s. 4-10
UiT Untitled
 
14 Berg, Sigrun Høgetveit.
Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen for Nord-Norge?. Prosalong i Bodø; 2017-11-29 - 2017-11-29
UiT Untitled
 
15 Berg, Sigrun Høgetveit.
Kva gjorde reformasjonen med Nord-Noreg?. Kulturdagane i Sortland; 2017-03-14
UiT Untitled
 
16 Berg, Sigrun Høgetveit.
Nordnorsk utakt? Den lange reformasjonen på Nordkalotten. Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv; 2017-11-09 - 2017-11-09
UiT Untitled
 
17 Berg, Sigrun Høgetveit.
Nordnorsk utakt? Om dei katolske kannikgjelda sin skjebne gjennom reformasjonshundreåret.. Nordisk historikarmøte Aalborg; 2017-08-15 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
18 Berg, Sigrun Høgetveit.
Nordnorsk utakt? Reformasjonshundreåret i nord.. Vin&Viten - lansering av Ottar 4/2017; 2017-10-11 - 2017-10-11
UiT Untitled
 
19 Berg, Sigrun Høgetveit.
"På Luthers tid". Innslag nummer ein i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. NRK [Radio] 2017-01-01
UiT Untitled
 
20 Berg, Sigrun Høgetveit.
"På Luthers tid". Innslag nummer fem i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. NRK P1 [Radio] 2017-02-05
UiT Untitled
 
21 Berg, Sigrun Høgetveit.
"På Luthers tid". Innslag nummer fire i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1. NRK P1 [Radio] 2017-01-22
UiT Untitled
 
22 Berg, Sigrun Høgetveit.
"På Luthers tid". Innslag nummer seks i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. NRK P1 [Radio] 2017-02-12
UiT Untitled
 
23 Berg, Sigrun Høgetveit.
"På Luthers tid". Innslag nummer to i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. NRK P1 [Radio] 2017-01-08
UiT Untitled
 
24 Berg, Sigrun Høgetveit.
"På Luthers tid". Innslag nummer tre i ein serie i programposten "Mellom himmel og jord" på NRK P1.. NRK P1 [Radio] 2017-01-15
UiT Untitled
 
25 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjon av liv og død - utstillingsomvising. Desembernatt; 2017-11-30 - 2017-11-30
UiT Untitled
 
26 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen. Det Norske Samlaget 2017 (ISBN 978-82-521-9220-9) 182 s.
UiT Untitled
 
27 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen - mest dramatisk i nord?. Lørdagsuniversitetet; 2017-02-04 - 2017-02-04
UiT Untitled
 
28 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen - statskuppet som førte til religionsskifte. Foredrag og samtale; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiT Untitled
 
29 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen i Danmark-Noreg & Reformasjonen i Nord-Noreg. Studiedag for Indre Troms og Senja prosti; 2017-10-18 - 2017-10-18
UiT Untitled
 
30 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen i nord – dramatisk og langvarig. Solmøte 2017; 2017-01-18 - 2017-01-18
UiT Untitled
 
31 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen i nord - ei kyrkje dømd til endring. Trondenesdagene; 2017-11-04 - 2017-11-04
UiT Untitled
 
32 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen i Noreg. Luther. Europa i endring.; 2017-10-31 - 2017-10-31
UiT Untitled
 
33 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen og konsekvensar for Nord-Noreg. Kveldsmøte i Tromsø domkirke; 2017-01-10 - 2017-01-10
UiT Untitled
 
34 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen og reformasjonsforskinga ved UiT. Møte i Forum for teologiske og religionsvitenskapelige bibliotek; 2017-11-20 - 2017-11-20
UiT Untitled
 
35 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen sett frå nord. Ope kveldsmøte; 2017-08-31 - 2017-08-31
UiT Untitled
 
36 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjonen sett frå nord. Fagdag for kyrkjeleg tilsette, Nord-Hålogaland bispedøme; 2017-03-30 - 2017-03-30
UiT Untitled
 
37 Berg, Sigrun Høgetveit.
Reformasjson 2017 - samtale om boka Reformasjonen.. Bokbad og musikalsk urframføring; 2017-10-15 - 2017-10-15
UiT Untitled
 
38 Berg, Sigrun Høgetveit.
Samtale om reformasjonen. Reformasjon og revolusjon. Samtale og konsert.; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiT Untitled
 
39 Bergesen, Rognald Heiseldal.
Diabolisme i Lapponias bokillustrasjoner. Ottar 2017 ;Volum 317.(4) s. 34-41
UiT Untitled
 
40 Bergesen, Rognald Heiseldal.
Et nordnorsk reformasjonsportrett. Nordlys 2017 s. -
UiT Untitled
 
41 Bergesen, Rognald Heiseldal.
Foredrag/omvisning Kvæfjord skapet og foredrag om Trondenes kirke. Festivalen Historiske Trondenes; 2017-09-03 - 2017-09-03
UiT Untitled
 
42 Bergesen, Rognald Heiseldal.
Hybrid Iconoclasm: Three Ways of Viewing the Sámi as the Other. I: Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4. s. 31-48
UiT Untitled
 
43 Bergesen, Rognald Heiseldal.
Introduksjon av Kvæfjord 2 alterskapet. Avduking av Kvæfjord 2 alterskapet; 2017-04-28 - 2017-04-28
UiT Untitled
 
44 Bergesen, Rognald Heiseldal.
Sámi Images of a Protracted Reformation. Northern Reformations; 2017-09-21 - 2017-09-22
UiT Untitled
 
45 Bergesen, Rognald Heiseldal; Nylund, Per helge; Reibo, Ola; Christensen, karen marie b.; Hansen, John; Griehl, Stefan; Høgtun, Ernst asbjørn; Berg, Sigrun Høgetveit.
Gud bevare meg vel. Den lange reformasjonen i Nord-Norge. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling ved Tromsø Museum Universitetsmuséet. Forskningsprosjektet The Protracted Reformation i Northern Norway; Tromsø Museum. 2017-09-20 - 2018-01-31
UiT Untitled
 
46 Dahl Hambro, Cathinka.
The Repudiated Reformation Revisited: English Attempts at Reform and Irish Expressions of Resistance. Northern Reformations; 2017-09-20 - 2017-09-22
UiT Untitled
 
47 Dalen, Ingebjørg Aamlid.
"da syndfloden kom [...] blev landet [Norge] saa sønderrevet og afvasket, som det nu er". Nord-Norge og nordnorske forhold beskrevet i Den Norske So. Norske historiedager; 2017-06-23 - 2017-06-25
UiT Untitled
 
48 Dalen, Ingebjørg Aamlid.
«Nordentil er den ville sjø overalt, med store grunner og rå klipper»». Nord-Norge beskrevet i et skrift fra slutten av 1500-tallet. Seminardag; 2017-07-31
UiT Untitled
 
49 Dalen, Ingebjørg Aamlid.
Små kastrerte haner, horejegere og drankere: Presteskapet i Den Norske So. Nordisk historikermøde 2017; 2017-08-14 - 2017-08-18
UiT Untitled
 
50 Davenport, Randi Lise.
Cervantes på romantokt i nordområdene: Persiles og Sigismundas prøvelser, en nordlig historie. Ottar 2017 ;Volum 4.(317) s. 27-32
UiT Untitled
 
    Vis neste liste