Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 312 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

1 Alvestad, Marit.
Analyse av caser. Workshop Oslo 15.-16. mars 2018. Workshop; 2018-03-15 - 2018-03-16
UIS Untitled
 
2 Alvestad, Marit.
FILIORUM - nasjonalt senter for barnehageforskning. Styringsgruppemøte programområdet Læringskulturer i barnehagen (LiB), UiS; 2018-01-29 - 2018-01-29
UIS Untitled
 
3 Alvestad, Marit.
FILIORUM senter for barnehageforskning - en kort presentasjon. Instituttmøte, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), UiS; 2018-01-23 - 2018-01-23
UIS Untitled
 
4 Alvestad, Marit.
GoBaN kvalitative studie workshop - videoanalyser. Arbeidsmøte i GoBaN kvalitative dybdestudie; 2018-10-18 - 2018-10-19
UIS Untitled
 
5 Alvestad, Marit.
Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?. Filiorum.no [Internett] 2019-11-28
UIS Untitled
 
6 Alvestad, Marit.
Kommentar til rapporten Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Overlevering av rapport til kunnskapsminister jan Tore Sanner i KD; 2018-12-05 - 2018-12-05
UIS Untitled
 
7 Alvestad, Marit.
Møte i Arbeidspakke 1 Tilhørighet 11. juni 2019 Prosjekter status våren 2019 Evaluering 2018-19. Arbeidspakke 1 møte FIliorum Senter for barnehageforskning; 2019-06-11 - 2019-06-11
UIS Untitled
 
8 Alvestad, Marit.
Status in the qualitative BePro study per 01.10.2018. Steering committee meeting; 2018-10-01 - 2018-10-01
UIS Untitled
 
9 Alvestad, Marit; Flote, Birgitte.
Kjønnsdelinga overraska forskarane.. Stavanger Aftenblad [Avis] 2020-02-18
UIS Untitled
 
10 Alvestad, Marit; Garred, Rudy.
Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen. Barn 2018 ;Volum 36.(2) s. 47-60
UIS Untitled
 
11 Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor.
Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 Universitetet i Stavanger 16-17.oktober 2019; 2019-10-16 - 2019-10-17
NORD USN UIS Untitled
 
12 Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth.
Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN).. Stavanger, UiS: Skriftserien ved Universitetet i Stavanger rapport nr nr.85 2019 (ISBN 978-82-7644-890-0) 80 s.
NORD OSLOMET USN UIS Untitled
 
13 Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018. Forum FILIORUM, FUH, UiS; 2018-12-04 - 2018-12-04
UIS Untitled
 
14 Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023. Ledermøte FUH; 2018-12-18 - 2018-12-18
UIS Untitled
 
15 Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie.
Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education. Infomøte; 2019-09-10
UIS Untitled
 
16 Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal.
Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat.. Sluttkonferanse GoBaN-prosjektet, OsloMET, 14-15.januar 2019; 2019-01-14 - 2019-01-15
UIS Untitled
 
17 Barstad, Elisabeth.
Forestilling Eventyrsti.
UIS Untitled
 
18 Barstad, Elisabeth.
Konsertturné,Kulturfestival i Nablus.
UIS Untitled
 
19 Barstad, Elisabeth.
Kurs for barnehageansatte. Musikksamling 1-3 år. Kurs; 2019-09-20 - 2019-09-20
UIS Untitled
 
20 Barstad, Elisabeth.
Kurslederkurs for Syngende barnehage. Kurslederkurs; 2018-09-21 - 2018-09-21
UIS Untitled
 
21 Barstad, Elisabeth.
Kurslederkurs for Syngende barnehager, Webforedag Musikk fra livets begynnelse.
UIS Untitled
 
22 Barstad, Elisabeth.
Kursrekke Hakkebakkeskogen barnehage. Kurs; 2018-09-01 - 2018-11-30
UIS Untitled
 
23 Barstad, Elisabeth.
Musikk og bevegelse, workshop. Konferanse "Kulturbarn"; 2018-10-18 - 2018-10-18
UIS Untitled
 
24 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 03.03.18.
UIS Untitled
 
25 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 05.10.19.
UIS Untitled
 
26 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 16.03.19.
UIS Untitled
 
27 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 19.01.19.
UIS Untitled
 
28 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 27.10.18.
UIS Untitled
 
29 Barstad, Elisabeth.
Musikklek 29.09.18.
UIS Untitled
 
30 Barstad, Elisabeth.
Musikksamling Jåttå barnehage.
UIS Untitled
 
31 Barstad, Elisabeth.
Musikksamling Jåttå barnehage.
UIS Untitled
 
32 Barstad, Elisabeth.
Søndagsbarn.
UIS Untitled
 
33 Barstad, Elisabeth.
The interaction and benefits of doing music together with babies and toddlers. Workshop; 2018-06-04 - 2018-06-06
UIS Untitled
 
34 Barstad, Elisabeth.
Utdanning av barnehagelærere ved Universitetet i Stavanger. Ride ranke 2019 (03) s. 9-11
UIS Untitled
 
35 Barstad, Elisabeth.
Workshops Nablus. Workshops An-Najah University, Child Institute og Flyktningeleirer(2); 2019-09-07 - 2019-09-14
UIS Untitled
 
36 Barstad, Elisabeth.
Åpning av Norsk barnehageforskningskonferanse 2019.
UIS Untitled
 
37 Berge, Anita.
‘I Believe that a Sofa can be of Great Help’: Materiality in a Kindergarten Room and the Impact on Social Practices. International Journal of Early Childhood 2019 ;Volum 51.(1) s. 59-72
UIS Untitled
 
38 Berge, Anita.
Politics of belonging. Collectivties in preschools. Forum FILIORUM; 2019-02-19
UIS Untitled
 
39 Berge, Anita.
The Norwegian group: Politics of Belonging- Collectivities in Preschools. Workshop: Politics of Belonging Promoting children’s inclusion in educational settings across borders (POB); 2019-05-14 - 2019-05-16
UIS Untitled
 
40 Berge, Anita.
Åpen barnehage som integreringsarena-forutsetninger, utfordringer og særlige bidrag.. Fagsamling: Åpen barnehage. Pedagogisk virksomhet og lokal integreringsarena.; 2019-02-07
UIS Untitled
 
41 Berge, Anita; Johansson, Eva Marianne.
Educators’ interpretation of processes for belonging, inclusion and exclusion within diverse educational settings. EARLI 2019, Symposium Teaching to/about diversity:teaching and teacher education; 2019-08-10 - 2019-08-16
UIS Untitled
 
42 Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve.
Systematiske tiltak for å støtte opp under barns tilhørighet i leken.. Seminar i forskningsbarnehage; 2019-06-06
UIS Untitled
 
43 Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve.
Tilhørighet i barnehagefellesskapet. Seminar i forskningsbarnehage; 2019-09-05
UIS Untitled
 
44 Berge, Anita; Röthle, Monika.
Tiltak for å støtte opp om barns tilhørighet i leken. Seminar i forskningsbarnehage; 2019-05-09
UIS Untitled
 
45 Berge, Anita; Röthle, Monika.
Å støtte opp om barns tilhørighet i leken.. Seminar i forskningsbarnehage; 2019-02-20
UIS Untitled
 
46 Bergersen, Ove.
Barns flerkulturelle steder. Foredrag for språkveiledernettverket i Holbæk kommune; 2019-08-27 - 2019-08-27
UIS Untitled
 
47 Bergersen, Ove.
Building blocks of reasoning. Kinder im Gespreäch - mit Kindern im Gespräch; 2020-01-23 - 2020-01-25
UIS Untitled
 
48 Bergersen, Ove.
Flerspråklige barns deltakelse i resonnerende språkbruk. Nordand14; 2019-05-27 - 2019-05-29
UIS Untitled
 
49 Bergersen, Ove.
Organisering av situasjoner som legger til rette for barns resonnerende språkbruk. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019; 2019-10-16 - 2019-10-17
UIS Untitled
 
50 Bergersen, Ove.
Translocation as methodological approach in interactive CPD research. ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
UIS Untitled
 
    Vis neste liste