Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Hovedkategori: Konferansebidrag og faglig presentasjon   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 201 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Alonso, Maria Justo.
How low can the heating supply temperature be in different building types in Norway?. Smart Energy Systems and future 4th Generation District Heating Technologies and Systems; 2017-09-12 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
2 Alonso, Maria Justo.
How low can the heating supply temperature be in different building types in Norway?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
SINTEF Untitled
 
3 Alonso, Maria Justo.
Interaksjon mellom lavtempertur-fjernvarmenett og bygg i seminar Grønn områdeutvikling og lavtemperatur-fjernvarme - muligheter på Nyhavna og Østbyen. SINTEF Energi; 2017-08-23
SINTEF Untitled
 
4 Alonso, Maria Justo.
Minimum fjernvarmetemperatur for eksisterende bygninger i ZEN - effekt av renoveringsnivå. SINTEF Byggforsk innen ZEN workshop Termiske energisystemer i nullutslippsområder; 2017-08-24
SINTEF Untitled
 
5 Alonso, Maria Justo.
Reduksjon av CO2 i energiforsyning til bygninger. Hvordan redusere CO2-utslipp i bygg og anlegg? Hva er status og hvordan jobber BA-næringen videre?; 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
6 Alonso, Maria Justo.
Updates Norwegian contribution. 4th working meeting IEA HPT annex 49 Nurnberg; 2017-10-23
SINTEF Untitled
 
7 Alonso, Maria Justo; Sartori, Igor.
How low can the heating supply temperature in district heating be in network with non-renovated buildings in Norway?. Cold Climate HVAC 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Andresen, Inger.
Energi- og utslippskrav til nær nullenergi og nullutslippsbygninger - ZEB definisjoner. VVS fagseminar, VVS-dagene 2017; 2017-11-01 - 2017-11-01
NTNU Untitled
 
9 Andresen, Inger.
Erfaringer fra pilotprosjektene i ZEN. ZEN partnerseminar Trondheim 21-22.11.2017; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU Untitled
 
10 Andresen, Inger.
FME ZEN, Nullutslippsområder og Bodø som pilot. Fremtidens energiløsninger for nye smarte Bodø og ny bydel; 2019-03-13 - 2019-03-13
NTNU Untitled
 
11 Andresen, Inger.
Fra nullenergi- til plusshus. Stø kurs mot nullenergi - hvor er vi og hvor skal vi; 2019-03-07 - 2019-03-07
NTNU Untitled
 
12 Andresen, Inger.
Fra nullenergi- til plusshus. VVS-foreningen i Bergen, Fagseminar Årsmøte; 2019-03-04 - 2019-03-04
NTNU Untitled
 
13 Andresen, Inger.
Fra ZEB til ZEN - Erfaringer og muligheter for innovasjon. Fra ZEB til ZEN - innovasjonsseminar; 2018-02-06 - 2018-02-06
NTNU Untitled
 
14 Andresen, Inger.
Fremtidige krav til energi og utslipp. Seminar hos Erichsen&Horgen; 2018-01-26 - 2018-01-26
NTNU Untitled
 
15 Andresen, Inger.
From ZEB to ZEN. Seminar with University of Augsburg, Germany; 2017-05-22 - 2017-05-22
NTNU Untitled
 
16 Andresen, Inger.
From ZEB to ZEN. Norwegian Research on Zero Emission Buildings and Neighborhoods. CITIES Conference; 2017-05-30 - 2017-05-31
NTNU Untitled
 
17 Andresen, Inger.
Furuset er pilotområde i ZEN. Hva innebærer det og hva kan ZEN tilby?. Workshop om planområdet Furuset i ZEN.; 2017-11-24 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
18 Andresen, Inger.
Hva innebærer ZEN definisjonen for omfanget av LCA for et ZEN-prosjekt. Workshop LCA i FME-ZEN; 2017-11-23 - 2017-11-23
NTNU Untitled
 
19 Andresen, Inger.
Nullutslippsbygg. Norsk bygningsfysikkdag 2017; 2017-11-29 - 2017-11-29
NTNU Untitled
 
20 Andresen, Inger.
Nullutslippsbygg- og områder. Kan vi oppnå det?. NTNU Kveld; 2017-10-02 - 2017-10-02
NTNU Untitled
 
21 Andresen, Inger.
Pilotbyggene i ZEB - Hva har vi lært?. Futurebuilt Frokostseminar; 2017-03-04 - 2017-03-04
NTNU Untitled
 
22 Andresen, Inger.
På vei mot Zero Emission Neighbourhoods - Teknologi, utfordringer og muligheter. Building Green; 2018-10-17 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
23 Andresen, Inger.
Smarte Nullutslippsbygg. Futurebuilt Konferansen 2017; 2017-06-08
NTNU Untitled
 
24 Andresen, Inger.
State-of-the art of energy-efficient buildings in Norway. PassivhusNorden 2017; 2017-09-27 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
25 Andresen, Inger.
Zero Emission Neighborhoods - Hva skal til?. Futurebuilt Konferansen 2017; 2017-06-08
NTNU Untitled
 
26 Andresen, Inger.
Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN - 9 pilotprosjekter - noen smakebiter. Webinar SmartGridsenteret; 2019-01-31 - 2019-01-31
NTNU Untitled
 
27 Andresen, Inger; Baer, Daniela.
FME Zero Emission Neighbourhoods - ZEN Definisjon, KPIs og stedskvaliteter. Seminar med Trondheim Kommune; 2019-02-01 - 2019-02-01
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Andresen, Inger; Baer, Daniela.
ZEN - Campus som nullutslippsbydel. Dialogseminar NTNU Campusutvikling FysiPlan; 2017-03-28 - 2017-03-28
NTNU Untitled
 
29 Andresen, Inger; Woods, Ruth.
ZEN Pilotprosjekter og Living Labs. Seminar om ZEN Pilotprosjekter og Living Labs; 2017-10-26 - 2017-10-26
NTNU Untitled
 
30 Backe, Stian.
Forretningsmodeller i nullutslippsområder. ZEN konferansen 2018; 2018-04-17
NTNU Untitled
 
31 Backe, Stian.
Introduksjon til arbeid i WP2 på Campus Evenstad. ZEN Workshop Evenstad: Arbeidsmøter med ulike temaer; 2017-10-27
NTNU Untitled
 
32 Backe, Stian.
Introduksjon til FME ZEN. Aksjonærsamling Greenstat; 2017-11-15 - 2017-11-15
NTNU Untitled
 
33 Backe, Stian.
Konsekvenser av energiselvforsyning på Campus Evenstad. Living lab week; 2018-03-07
NTNU Untitled
 
34 Backe, Stian.
Konseptutredning: Målscenarioer på Campus Evenstad. Presentasjon hos Statsbygg (brukerpartner i FME ZEN); 2018-02-15
NTNU Untitled
 
35 Backe, Stian.
Local Flexibility Markets in Smart Cities: Interactions between Positive Energy Blocks (PEBs). 16th IAEE European Conference 2019; 2019-08-25 - 2019-08-28
NTNU Untitled
 
36 Backe, Stian.
Multistage Stochastic Programming: Flexible Neighborhoods in the European Power System. CenSES Årskonferanse 2018; 2018-11-22
NTNU Untitled
 
37 Backe, Stian.
Presentasjon av stipendiat og planlagt arbeid i ZEN. ZEN Partner seminar; 2017-11-22
NTNU Untitled
 
38 Backe, Stian.
Representing low-carbon neighbourhoods in the energy system (Multi-scale stochastic programming). Winter School Workshop Geilo 2018; 2018-02-12
NTNU Untitled
 
39 Backe, Stian.
Soft-linking capacity expansion problems: Development of local energy systems connected to the central grid. 29th European Conference on Operational Research (EURO 2018); 2018-07-08 - 2018-07-11
NTNU Untitled
 
40 Backe, Stian.
Towards Zero Emission Neighbourhoods: Implications for the Power System. 15th International Conference on the European Energy Market (EEM); 2018-06-27 - 2018-06-29
NTNU Untitled
 
41 Backe, Stian.
Veien mot ZEN på Campus Evenstad. Presentasjon av foreløpige resultater fra ZEN-rapport hos Statsbygg; 2018-08-22
NTNU Untitled
 
42 Backe, Stian.
Zero Emission Neighbourhoods in the European Power Market. 15th International Conference on Computational Management Science (CMS 2018); 2018-05-29 - 2018-05-31
NTNU Untitled
 
43 Baer, Daniela.
Brukerinvolvering og områdedesign i Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). PI-SEC Workshop i Trondheim; 2018-01-10 - 2018-01-11
SINTEF Untitled
 
44 Baer, Daniela.
Five ZEN - on the way to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Norway. Annex 63 Meeting; 2017-10-16
SINTEF Untitled
 
45 Baer, Daniela.
FME ZEN fra A til Å. ZEN definisjon, stedskvaliteter, pilotprosjekter. ZEN WP 6 møte; 2019-01-31 - 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
46 Baer, Daniela.
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer  – FME ZEN. Kontormøte Byplanavdeling Bodø kommune; 2019-05-15
SINTEF Untitled
 
47 Baer, Daniela.
Hovedgrep og Utfordringer i Utviklingen av Nullutslippsområder. Møte med Arkitektbedriftene; 2018-02-06 - 2018-02-06
SINTEF Untitled
 
48 Baer, Daniela.
Hvilke stedskvaliteter trengs en nullutslippsområde?. ZEN Partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
49 Baer, Daniela.
Hvordan få til effektiv brukermedvirkning? Eksempler fra Bodø. ZEN WP 6 Workshop; 2019-05-20 - 2019-05-20
SINTEF Untitled
 
50 Baer, Daniela.
Sluppen som pilot i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN. Forum Sluppen; 2018-09-05 - 2018-09-05
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste