Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-47 av 47

1 Degefa, Merkebu Zenebe.
How to estimate flexibility potential of household appliances? (To reduce peak load).
ENERGISINT Untitled
 
2 Deng, Han; Roussanaly, Simon; Skaugen, Geir.
Better understanding of CO2 liquefaction (Towards identifying optimal transport conditions for ship-based CCS).
ENERGISINT Untitled
 
3 Farahmand, Hossein.
Consumer and prosumer cooperation may equal reduced electricity prices.
NTNU Untitled
 
4 Foros, Jørn.
Maskinlæring for bedre avbruddshåndtering i framtidens smartgrid.
ENERGISINT Untitled
 
5 Fuchs, Ida.
Innovation on the agenda for CINELDI PhDs.
NTNU Untitled
 
6 Garau, Michele.
Smart grid monitoring: new opportunities and challenges with digitalization and 5G integration.
NTNU Untitled
 
7 Göthner, Fredrik T. B. W..
Mikronett: Hva er det, virtuell impedans og øydrift.
ENERGISINT Untitled
 
8 Hermansen, Tonje Skoglund.
CINELDI partnersamling: planlegging og asset management i fremtidens distribusjonsnett.
ENERGISINT Untitled
 
9 Hermansen, Tonje Skoglund.
CINELDI presenterte forskning på CIRED konferansen.
ENERGISINT Untitled
 
10 Hermansen, Tonje Skoglund.
CINELDI-dagene 2018 var en suksess.
ENERGISINT Untitled
 
11 Hermansen, Tonje Skoglund.
CINELDI-prisen delt ut til et «nytt vernkonsept» – et pilotprosjekt av Hafslund nett.
ENERGISINT Untitled
 
12 Hermansen, Tonje Skoglund.
Digitizing grid data for a future-proof SmartGrid.
ENERGISINT Untitled
 
13 Hermansen, Tonje Skoglund.
En oppsummering fra CINELDI-konferansen 2019.
ENERGISINT Untitled
 
14 Hermansen, Tonje Skoglund.
Finding Smart Grid driving forces and how they affect Smart Grid development.
ENERGISINT Untitled
 
15 Hermansen, Tonje Skoglund.
How can the distribution grid be adapted to facilitate a large-scale electrification of the society?.
Untitled
 
16 Hermansen, Tonje Skoglund.
Registration open for CINELDI Conference: Future electricity distribution grid R&D.
ENERGISINT Untitled
 
17 Istad, Maren Kristine.
Smartere og sikker nettdrift – hvordan skal vi få til dette?.
ENERGISINT Untitled
 
18 Kjølle, Gerd Hovin.
CINELDI Annual Report 2017.
ENERGISINT Untitled
 
19 Kjølle, Gerd Hovin.
CINELDI avspark.
ENERGISINT Untitled
 
20 Kjølle, Gerd Hovin.
CINELDI Kickoff.
ENERGISINT Untitled
 
21 Kjølle, Gerd Hovin.
CINELDI pilot projects, PhDs, deliverables and milestones are well under way.
ENERGISINT Untitled
 
22 Kjølle, Gerd Hovin.
CINELDI årsrapport.
ENERGISINT Untitled
 
23 Kjølle, Gerd Hovin.
cineldi.no.
ENERGISINT Untitled
 
24 Kjølle, Gerd Hovin.
FME CINELDI – Workshop Smart grid scenarios.
ENERGISINT Untitled
 
25 Kjølle, Gerd Hovin.
Hafslund Nett – Månedens brukerpartner i CINELDI.
ENERGISINT Untitled
 
26 Kjølle, Gerd Hovin.
Mer kunnskap for et smartere nett.
NTNU Untitled
 
27 Korpås, Magnus.
Batterier blir en del av strømnettet.
NTNU Untitled
 
28 Korpås, Magnus.
Energy Modelling workshop and 5th Pyomofest.
NTNU Untitled
 
29 Lundquist, Astrid B.
A picture blog from the opening of CINELDI and the Smart Grid Laboratory.
ENERGISINT Untitled
 
30 Lundquist, Astrid B.
www.cineldi.no.
ENERGISINT Untitled
 
31 Mathisen, Geir.
Using home area network to extract information about the grid.
NTNU Untitled
 
32 Mendis, Handunneththi V. Kalpanie.
5G enabling digitalization of the distribution grid.
NTNU Untitled
 
33 Moore, Richard.
Drones protecting the grid – UAS Norway Fagdag.
SINTEF Untitled
 
34 Sperstad, Iver Bakken.
Keeping solar and wind energy stored in the battery: What is the value?.
ENERGISINT Untitled
 
35 Sperstad, Iver Bakken.
Kva er verdien av å spare på sol- og vindenergien lagra i batteriet?.
ENERGISINT Untitled
 
36 Sperstad, Iver Bakken.
Slik bør ein planlegge framtidas aktive distribusjonsnett.
ENERGISINT Untitled
 
37 Sperstad, Iver Bakken; Solvang, Eivind; Gjerde, Oddbjørn.
Slik bør ein planlegge framtidas aktive distribusjonsnett.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
38 Steenstrup-Duch, Anne.
Playing Mozart on an inductor in our new SmartGrid-Lab.
ENERGISINT Untitled
 
39 Sæle, Hanne.
CINELDI WP3 og 5 hadde felles workshop 12. juni.
ENERGISINT Untitled
 
40 Sæle, Hanne.
De første CINELDI-dagene er gjennomført.
ENERGISINT Untitled
 
41 Sæle, Hanne.
Electric vehicles in Norway and the potential for demand response.
ENERGISINT Untitled
 
42 Sæle, Hanne.
Elektriske biler i Norge og potensialet for forbrukerfleksibilitet.
ENERGISINT Untitled
 
43 Sæle, Hanne.
FME CINELDI Workshop – Interaction DSO/TSO, Microgrids og Flexible resources in the power system.
ENERGISINT Untitled
 
44 Taxt, Henning.
Eksperter fra Europas fremste smartgrid laboratorier møttes i Trondheim.
ENERGISINT Untitled
 
45 Torsæter, Bendik Nybakk.
Workshop i CINELDI WP4: Mikronett i fremtidens distribusjonsnett.
ENERGISINT Untitled
 
46 Vefsnmo, Hanne.
CINELDI partnermøte: Utvikle scenarier for fremtidens distribusjonsnett.
ENERGISINT Untitled
 
47 Øye, Bjarte Arne.
Could the chloride process replace the Hall-Héroult process in aluminium production?.
SINTEF Untitled