Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2019
1 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Selvaag, Sofie Kjendlie; Borch, Trude Kristin.
Social or ecological sustainability? Attitudes towards stricter harvest regulations of Norwegian marine recreational fisheries. ICES ASC; 2019-09-08 - 2019-09-12
NINA NMBU Untitled
 
2 Ericsson, Birgitta; Lerfald, Merethe; Øian, Hogne; Selvaag, Sofie Kjendlie; Breiby, Monica Adele.
Er dagens utvikling på Sjusjøen bærekraftig?. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
HINN NINA NMBU Untitled
 
3 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Bredin, Yennie Katarina; Sandal, Reidar Johan; Hermansen, Peter.
Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3423-8) 72 s. NINA rapport(1676)
NINA Untitled
 
4 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Ferdsel på Hardangervidda 2016-2019. Styringsgruppemøte; 2019-03-21 - 2019-03-21
NINA Untitled
 
5 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdselsregistrering på Hardangervidda 2016-2019. Sluttkonferanse; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
6 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Panzacchi, Manuela; Rauset, Geir Rune; Van Moorter, Bram; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda - Sluttrapport. Høstmøte for Hardangervidda; 2019-11-23 - 2019-11-23
NINA Untitled
 
7 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelser i verneområder i Norge. Nasjonale Turiststier; 2019-04-05 - 2019-04-05
NINA Untitled
 
8 Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3394-1) 41 s. NINA rapport(1650)
NINA Untitled
 
9 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruk og brukere av Ytre Hvaler, sommeren 2018. Oppstartsmøte besøksstrategi for Ytre Hvaler nasjonalpark; 2019-02-26 - 2019-02-26
NINA Untitled
 
10 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Raet nasjonalpark. Sommeren 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3347-7) 93 s. NINA rapport(1606)
NINA Untitled
 
11 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelser i Flekkefjord og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder. Sommeren 2018. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3395-8) 94 s. NINA rapport(1651)
NINA Untitled
 
12 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Kunnskap om brukere og bruksvariasjon i norske nasjonalparker. Samling marine nasjonalparker; 2019-01-17 - 2019-01-18
NINA Untitled
 
2018
13 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Mehmetoglu, Mehmet; Selvaag, Sofie Kjendlie; Reiertsen, Tone; Jathe, Kathrin.
Depreciative or considerate wildlife tourists? The role of social norms in regulating birder behavior. Pathways Europe 2018; 2018-09-16 - 2018-09-19
NINA NMBU Untitled
 
14 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel ut fra Rv7 over Hardangervidda 2018. Arbeidsseminar; 2018-11-16 - 2018-11-16
NINA Untitled
 
15 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav.
Ferdselsregistrering på Hardangervidda 2016 - 2018, orientering om det som er gjort og videre planer.. Høstmøte Hardangervidda villreinområde; 2018-11-24 - 2018-11-24
NINA Untitled
 
16 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav; Romtveit, Lena; Dokk, John Gunnar.
Ferdselsregistreringer på Hardangervidda. Villreinrådets fagdag 2018; 2018-06-07 - 2018-08-07
NINA NMBU Untitled
 
17 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Selvaag, Sofie Kjendlie; Panzacchi, Manuela; Romtveit, Lena.
Ferdselsregistreringer på Hardangervidda. Villreinkonferanse; 2018-04-07 - 2018-04-07
NINA Untitled
 
18 Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Selvaag, Sofie Kjendlie; Romtveit, Lena.
Hva sier ferdselsprosjektet om konflikter ferdsel og villrein?. Villreinkonferanse; 2018-10-26 - 2018-10-26
NINA Untitled
 
19 Lena, Romtveit; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdselstellingene på Hardangervidda. Fellesmøte; 2018-04-25 - 2018-04-25
NINA Untitled
 
20 Selvaag, Sofie Kjendlie.
Velkommen inn - men helst ikke overalt. Forskning.no [Internett] 2018-07-03
NINA Untitled
 
21 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein.
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3255-5) ;Volum 1518.65 s. NINA rapport(1518)
NINA Untitled
 
22 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias Houge.
Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3268-5) ;Volum 1530.130 s. NINA rapport(1530)
NINA Untitled
 
23 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Rauset, Geir Rune; Panzacchi, Manuela.
Spatial segmentation of hikers and wild reindeer (Rangifer tarandus tarandus) at Hardangervidda National Park: Management implications. International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV); 2018-08-28 - 2018-08-31
NINA Untitled
 
24 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruk og brukere av Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella, sommeren 2017. Fellesmøte mellom nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg for Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker; 2018-05-09 - 2018-05-09
NINA Untitled
 
25 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruk og brukere av Rago, Junkerdal og Saltfjellet sommeren 2017. Fellesmøte mellom nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg for Saltfjellet-Svartisen, Rago og Junkerdal nasjonalparker; 2018-06-08
NINA Untitled
 
26 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3237-1) ;Volum 1506.88 s. NINA rapport(1506)
NINA Untitled
 
27 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Revidert utgave. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3249-4) ;Volum 1471.97 s. NINA rapport(1471)
NINA Untitled
 
28 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Revidert utgave. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3250-0) ;Volum 1472.116 s. NINA rapport(1472)
NINA Untitled
 
29 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Revidert utgave. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3248-7) ;Volum 1470.92 s. NINA rapport(1470)
NINA Untitled
 
30 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard.
Unnskyld meg, hvor er nasjonalparken? Kunnskap om brukere og bruksvariasjon i norske nasjonalparker. Forskning i friluft 2018; 2018-12-05 - 2018-12-06
NINA Untitled
 
31 Singsaas, Marianne; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Selvaag, Sofie Kjendlie; Romtveit, Lena.
Ferdselsprosjektet på Hardangervidda. Fagseminar; 2018-05-03 - 2018-05-03
NINA NMBU Untitled
 
32 Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. Revidert utgåve. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3251-7) ;Volum 1490.148 s. NINA rapport(1490)
NINA Untitled
 
33 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3238-8) ;Volum 1507.30 s. NINA rapport(1507)
NINA Untitled
 
2017
34 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Role of social norms and attitudes in explaining angler behavior. World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
NINA NMBU Untitled
 
35 Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3034-6) ;Volum 1331.168 s. NINA rapport(1331)
NINA Untitled
 
36 Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Nerhoel, Ingrid.
Sluttrapport ferdsel i Forollhogna villreinområde. Fagseminar; 2017-04-04 - 2017-04-04
NINA Untitled
 
37 Rybråten, Stine; Nerhoel, Ingrid; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Ferdsel og næringsutvikling i Forollhogna. Forollhognakonferansen; 2017-03-13
NINA NMBU Untitled
 
38 Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse ved Kjerag sommer/høst 2017. Innspill til besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR). Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3139-8) ;Volum 1411.44 s. NINA rapport(1411)
NINA Untitled
 
39 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard.
Linking visitors’ spatial preferences to sustainable management planning in a national park. Conference on Environmental Psychology; 2017-11-29 - 2017-11-30
NINA NMBU Untitled
 
40 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Danielsen, Gørill; Wold, Line Camilla.
Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3092-6) ;Volum 1371.NINA rapport(1371)
NINA Untitled
 
41 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge.
Bruk og brukere av Trollheimen og Innerdalen, sommeren 2016. Møte i Verneområdestyret for Trollheimen og åpent møte om besøksforvaltning; 2017-10-05 - 2017-10-05
NINA Untitled
 
42 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 ;Volum 1377.84 s. NINA rapport(1377)
NINA Untitled
 
43 Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3057-5) ;Volum 1349.79 s. NINA rapport(1349)
NINA Untitled
 
44 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016. Kick-off seminar Gränsoverskridande besöksforvaltning; 2017-03-08
NINA Untitled
 
45 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3036-0) ;Volum 1333.69 s. NINA rapport(1333)
NINA Untitled
 
46 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016. Sølen-seminar; 2017-06-01
NINA Untitled
 
47 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Brukerundersøkelse i Sølen landskapsvernområde sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3035-3) ;Volum 1322.85 s. NINA rapport(1322)
NINA Untitled
 
48 Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge.
Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvern-områder sommeren 2016. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3075-9) ;Volum 1360.91 s. NINA rapport(1360)
NINA Untitled