Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2020
1 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus; Davey, Marie Louise; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein.
Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3493-1) 51 s. NINA rapport(1738)
NINA Untitled
 
2019
2 Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Rusch, Graciela; Barton, David Nicholas; Åström, Jens; Olsen, Siri Lie; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NTNU Untitled
 
3 Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Pettersen, Oskar; Sandercock, Brett; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle.
Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
4 Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Brandsegg, Hege; Eriksen, Line Birkeland; Erlandsen, Sten Even; Spets, Merethe Hagen.
Stamlakskontroll 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3448-1) 15 s. NINA rapport(1698)
NINA VETINST Untitled
 
5 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Analyser av miljø-DNA og strykeprøver for overvåking av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Akershus. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3405-4) 23 s. NINA rapport(1660)
NINA Untitled
 
6 Thorstad, Eva Bonsak; Brandsegg, Hege; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H..
Uklar farskapssak - en historie om bekkerøye og tigerørret. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2019 ;Volum 25.(3) s. 6-6
NINA Untitled
 
7 Wacker, Sebastian; Fossøy, Frode; Larsen, Bjørn Mejdell; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Karlsson, Sten.
Downstream transport and seasonal variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) eDNA concentration. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
8 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege.
Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3296-8) 77 s. NINA rapport(1557)
NINA Untitled
 
2018
9 Fossøy, Frode; Thaulow, Jens; Anglès d'Auriac, Marc; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Mo, Tor Atle; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H..
Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3325-5) ;Volum 1586.47 s. NINA rapport(1586)
NINA NIVA Untitled
 
10 Karlsson, Sten; Florø-Larsen, Bjørn; Sollien, Vegard Pedersen; Eriksen, Line Birkeland; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Brandsegg, Hege; Halvorsen, Bente Uhre; Hemphill, Elisa June Keeling.
Stamlakskontroll 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3217-3) ;Volum 1486.15 s. NINA rapport(1486)
NINA VETINST Untitled
 
11 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Analyser av miljø-DNA for påvisning av soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Østfold. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3303-3) ;Volum 1564.19 s. NINA rapport(1564)
NINA Untitled
 
12 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3207-4) ;Volum 1476.30 s. NINA rapport(1476)
NINA Untitled
 
13 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
2017
14 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Bærum, Kim Magnus; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Ytrehus, Bjørnar; Miller, Andrea L.; Fossøy, Frode.
Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge. Bruk av miljø-DNA for påvisning av fremmede arter. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3126-8) ;Volum 1399.25 s. NINA rapport(1399)
NINA Untitled