Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2020
1 Endrestøl, Anders; Jacobsen, Rannveig Margrete; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken. NINA fakta 2020 (1-2020)
NINA Untitled
 
2 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Insects in a changing world. Klimaseminar; 2020-09-19 - 2020-09-19
NINA Untitled
 
3 Jacobsen, Rannveig Margrete; Burner, Ryan C.; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Near-natural forests harbor richer saproxylic beetle communities than those in intensively managed forests. Forest Ecology and Management 2020 ;Volum 466. s. -
NINA UiO NMBU Untitled
 
4 Jacobsen, Rannveig Margrete; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie Louise; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett; Åström, Jens.
Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3483-2) 97 s. NINA rapport(1729)
NINA Untitled
 
5 Jacobsen, Rannveig Margrete; Framstad, Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne; Storaunet, Ken Olof.
Betydningen av størrelse og mangfold av naturtyper for skogområders naturverdi. En kunnskapsgjennomgang. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4655-2) 41 s. NINA rapport(1883)
NINA NMBU Untitled
 
2019
6 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Bør vi vokte våre barn som bjørketegen?. http://blogg.nmbu.no/insektokologene/ [Internett] 2019-01-18
NMBU Untitled
 
7 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Humler og bier. Kveldsseminar for Spydeberg Bygdekvinnelag; 2019-05-14
NINA Untitled
 
8 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Hva skjer med insektene?. ung.forskning.no [Internett] 2019-03-01
NMBU Untitled
 
9 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Hvordan finne nåla i høystakken?. Insektøkologene - en forskerblogg om insektenes fantastiske verden 2019
NINA Untitled
 
10 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Tilstandsrapport for norsk natur: Skog. : WWF Verdens naturfond 2019 45 s.
NMBU Untitled
 
11 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Økologenes ønskedrøm. Insektøkologene - en forskerblogg om insektenes fantastiske verden 2019
NINA Untitled
 
12 Jacobsen, Rannveig Margrete; Bendiksen, Egil; Jonsson, Bror.
Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Revidert utgave. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-4642-2) 25 s. NINA rapport(1577c)
NINA Untitled
 
13 Jacobsen, Rannveig Margrete; Dillinger, Benno; Blumentrath, Stefan; Framstad, Erik.
Effekter av et supplerende vern på verneområdenes funksjon som økologiske nettverk og toleranse for klimaendringer. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3412-2) 109 s. NINA rapport(1666)
NINA Untitled
 
14 Jacobsen, Rannveig Margrete; Sverdrup-Thygeson, Anne; Birkemoe, Tone; Kauserud, Håvard; Mundra, Sunil.
Experimental exclusion of invertebrates influences saprotrophic fungal community and wood decay rate in the field. 4th Conference of the Norwegian Ecological Society; 2019-02-11 - 2019-02-13
UiO NMBU Untitled
 
15 Jacobsen, Rannveig Margrete; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett.
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3308-8) ;Volum 1569.116 s. NINA rapport(1569)
NINA Untitled
 
16 Schou, Ingrid; Jacobsen, Rannveig Margrete.
Svetter du mye, kan du være ekstra utsatt for myggestikk. Forskning.no [Internett] 2019-05-06
NINA Untitled
 
17 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege.
Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3296-8) 77 s. NINA rapport(1557)
NINA Untitled
 
2018
18 Bendiksen, Egil; Jacobsen, Rannveig Margrete; Jonsson, Bror.
Kartlegging og verdisetting av naturmangfoldet i forbindelse med områderegulering for Nedre Ekornrud (Oppegård, Akershus). Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3316-3) ;Volum 1577.20 s. NINA rapport(1577)
NINA Untitled
 
19 Birkemoe, Tone; Jacobsen, Rannveig Margrete; Sverdrup-Thygeson, Anne; Biedermann, Peter H.W..
Insect-Fungus Interactions in Dead Wood Systems. I: Saproxylic Insects : Diversity, Ecology and Conservation. Springer 2018 ISBN 978-3-319-75936-4. s. 377-427
NMBU Untitled
 
20 Jacobsen, Rannveig Margrete; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Forskeren forteller: Samarbeider skogens ryddehjelp?. Forskning.no 2018
NINA NMBU Untitled
 
21 Jacobsen, Rannveig Margrete; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne; Mundra, Sunil; Kauserud, Håvard.
Experimental exclusion of invertebrates influences fungal community and wood decay rate. The Nordic Oikos Conference; 2018-02-19 - 2018-02-22
UiO NMBU Untitled
 
22 Jacobsen, Rannveig Margrete; Sverdrup-Thygeson, Anne; Kauserud, Håvard; Birkemoe, Tone.
Revealing hidden insect–fungus interactions; moderately specialized, modular and anti-nested detritivore networks. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2018 ;Volum 285. s. -
NINA UiO NMBU Untitled
 
23 Jacobsen, Rannveig Margrete; Sverdrup-Thygeson, Anne; Kauserud, Håvard; Mundra, Sunil; Birkemoe, Tone.
Exclusion of invertebrates influences saprotrophic fungal community and wood decay rate in an experimental field study. The 10th European Saproxylic Beetle Conference; 2018-06-08 - 2018-06-10
NMBU UiO Untitled
 
24 Jacobsen, Rannveig Margrete; Sverdrup-Thygeson, Anne; Kauserud, Håvard; Mundra, Sunil; Birkemoe, Tone.
Exclusion of invertebrates influences saprotrophic fungal community and wood decay rate in an experimental field study. Functional Ecology 2018 ;Volum 32.(11) s. 2571-2582
NINA UiO NMBU Untitled
 
25 Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Skarpaas, Olav; Jacobsen, Rannveig Margrete; Birkemoe, Tone.
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring. : Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2018 33 s. MINA fagrapport(50)
NINA UiO NMBU Untitled
 
26 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
2017
27 Jacobsen, Rannveig M; Kauserud, Håvard; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bjorbækmo, Marit Markussen; Birkemoe, Tone.
Wood-inhabiting insects can function as targeted vectors for decomposer fungi. Fungal ecology 2017 ;Volum 29. s. 76-84
UiO NMBU Untitled
 
28 Jacobsen, Rannveig Margrete.
Sommeråpent i Ås: Om sopp som haiker med insekter. NRK [TV] 2017-08-17
NMBU Untitled
 
29 Lorentzen, Trude; Jacobsen, Rannveig Margrete.
Kan småkryp bli gourmetmat?. Dagbladet [Avis] 2017-06-17
NMBU Untitled
 
2016
30 Jacobsen, Rannveig M.
Den invaderende vepsen. Avisa Vårt land 2016
NMBU Untitled
 
31 Jacobsen, Rannveig M.
Ekko: Sopp som haiker med insekter – er soppspredning bare flaks, eller er det en taktikk et sted?. NRK P2 Ekko [Radio] 2016-01-28
NMBU Untitled
 
32 Jacobsen, Rannveig M.
Hvilke insekter trenger vi flere av?. Eviggrønn. Organ for linjeforeningene ved Institutt for naturforvaltning 2016 (1) s. 6-7
NMBU Untitled
 
33 Jacobsen, Rannveig M.
Norgesglasset: Mose-sex. NRK P1 Norgesglasset [Radio] 2016-11-29
NMBU Untitled
 
34 Jacobsen, Rannveig M; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne; Kauserud, Håvard; Botnen, Synnøve Smebye.
The potential of insects to act as spore vectors. XXV International Congress of Entomology; 2016-09-25 - 2016-09-30
UiO NMBU Untitled
 
2015
35 Jacobsen, Rannveig M.
Ingeniørbiller holder skogen ryddig. Forskning.no [Internett] 2015-11-11
NMBU Untitled
 
36 Jacobsen, Rannveig M.
Nature’s engineers keep forests tidy. Sciencenordic.com [Internett] 2015-11-30
NMBU Untitled
 
37 Jacobsen, Rannveig M.
Sopp og insekt ryddar skogvegen. Forskning.no [Internett] 2015-01-02
NMBU Untitled
 
38 Jacobsen, Rannveig M; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Beetles in early succession influence the fungal community in late succession of dead wood. The Royal Entomological Society International Symposium & National Science Meeting Ento'15; 2015-09-02 - 2015-09-04
NMBU Untitled
 
39 Jacobsen, Rannveig M; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Priority effects of early successional insects influence late successional fungi in dead wood. Ecology and Evolution 2015 ;Volum 5.(21) s. 4896-4905
NMBU Untitled
 
40 Jacobsen, Rannveig M; Sverdrup-Thygeson, Anne; Birkemoe, Tone.
Scale-specific responses of saproxylic beetles: combining dead wood surveys with data from satellite imagery. Journal of Insect Conservation 2015 ;Volum 19.(6) s. 1053-1062
NMBU Untitled
 
2014
41 Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne; Jacobsen, Rannveig M.
Species richness of saproxylic beetles in recently dead aspen (Populus tremula); the importance of the surroundings. 8th Symposium on the Conservation of Saproxylic Beetles; 2014-06-13 - 2014-06-15
NMBU Untitled
 
42 Jacobsen, Rannveig M.
Hvor godt kjenner du ospa?. Biolog 2014 ;Volum 32.(2) s. 20-24
NMBU Untitled
 
43 Jacobsen, Rannveig M; Sverdrup-Thygeson, Anne; Birkemoe, Tone.
Do early colonizing beetles on dead aspen affect fungi present 10 years later?. 8th Symposium on the Conservation of Saproxylic Beetles; 2014-06-13 - 2014-06-15
NMBU Untitled
 
44 Jacobsen, Rannveig M; Sverdrup-Thygeson, Anne; Birkemoe, Tone.
Do early colonizing beetles on dead aspen affect fungi present 10 years later?. OIKOS Nordic conference; 2014-02-03 - 2014-02-06
NMBU Untitled
 
2013
45 Jacobsen, Rannveig M; Sverdrup-Thygeson, Anne; Birkemoe, Tone.
Do saproxylic beetles display scale-specific responses to dead wood abundance, and can forest parameters from digital maps be used as a proxy for dead wood surveys?. Biodiversity and ecosystem services in a changing environment: Challenges for science and conservation; 2013-03-13 - 2013-03-15
NMBU Untitled