Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 155 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Oudman, Thomas; Laland, Kevin; Ruxton, Graeme; Tombre, Ingunn; Shimmings, Paul; Proup, Jouke.
Young birds switch but old birds lead: How Barnacle Geese adjust migratory habits to environmental change. Frontiers in Ecology and Evolution 2020
NINA Untitled
 
2 Tombre, Ingunn.
Forskning og samarbeid regionalt og internasjonalt 2019; en oppdatering.. Møte i Samarbeidsforum Gås, Nordland; 2020-01-17 - 2020-01-17
NINA Untitled
 
3 Tombre, Ingunn.
Goose research; from ecology to an inter- and transdisciplinary framework.. The 19th Conference of the Goose Specialist Group; 2020-01-27 - 2020-01-31
NINA Untitled
 
2019
4 Fuglei, Eva; Holmgaard, Sanne Bech; Stien, Jenny; Tombre, Ingunn; Pedersen, Åshild Ønvik.
Svalbardrypenes jaktstatistikk. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. Prosjektnummer 16/54. Tromsø: Norsk Polarinstitutt 2019 66 s. Norsk Polarinstitutt. Kortrapport(051)
NIKU NINA NPI Untitled
 
5 Hitchcock, Daniel James; Andersen, Tom; Varpe, Øystein; Loonen, Maarten; Warner, Nicholas Alexander; Herzke, Dorte; Tombre, Ingunn; Griffin, Larry R.; Shimmings, Paul; Borgå, Katrine.
Potential Effect of Migration Strategy on Pollutant Occurrence in Eggs of Arctic Breeding Barnacle Geese (Branta leucopsis). Environmental Science and Technology 2019 ;Volum 53.(9) s. 5427-5435
NILU NINA UiO UNIS Untitled
 
6 Montràs-Janer, Teresa; Knape, Jonas; Nilsson, Lovisa; Tombre, Ingunn; Pärt, Tomas; Månsson, Johan.
Relating national levels of crop damage to the abundance of large grazing birds: Implications for management. Journal of Applied Ecology 2019 ;Volum 56.(10) s. 2286-2297
NINA Untitled
 
7 Speed, James David Mervyn; Skjelbred, Ina Åsnes; Barrio, Isabel C.; Martin, Michael David; Berteaux, Dominique; Bueno, C. Guillermo; Christie, Katie S.; Forbes, Bruce C.; Forbey, Jennifer; Fortin, Daniel; Grytnes, John-Arvid; Hoset, Katrine Skamfer; Lecomte, Nicolas; Marteinsdóttir, Bryndís; Mosbacher, Jesper Bruun; Pedersen, Åshild Ønvik; Ravolainen, Virve; Rees, Eileen C.; Skarin, Anna; Sokolova, Natalya; Thornhill, Andrew H.; Tombre, Ingunn; Soininen, Eeva M.
Trophic interactions and abiotic factors drive functional and phylogenetic structure of vertebrate herbivore communities across the Arctic tundra biome. Ecography 2019 ;Volum 42.(6) s. 1152-1163
NINA NPI NTNU UiB UiT Untitled
 
8 Tombre, Ingunn.
Adaptive management of increasing goose populations; the European framework. 4th Conference of the Norwegian Ecological Society: Towards Policy-Relevant Ecology.; 2019-02-11 - 2019-02-13
NINA Untitled
 
9 Tombre, Ingunn.
Agriculture Task Force; 2nd face-to-face meeting. 4th Meeting of the AEWA European Goose Management International Working Group (EGM IWG 4); 2019-06-17
NINA Untitled
 
10 Tombre, Ingunn.
Forvalting av kortnebbgås: jakt er et viktig verktøy.. Småviltseminar: Forskning, forvaltning og jakt på ender og gjess; 2019-04-05 - 2019-04-06
NINA Untitled
 
11 Tombre, Ingunn.
Gjessenes biologi - økologi, migrasjon og kryssing av landegrenser. Nasjonal Gåsekonferanse; 2019-05-14 - 2019-05-15
NINA Untitled
 
12 Tombre, Ingunn.
Gåsejakt – et verktøy for å begrense avlingstap på dyrket mark. Blir det mer effektivt om en organiserer jakten?. Ettermiddagsmøte m inviterte grunneiere; 2019-09-26 - 2019-09-26
NINA Untitled
 
13 Tombre, Ingunn.
Gåsejakt og skadeforebygging, Færder 2019; Planene, hvordan har det gått, veien videre?. Evalueringsseminar; 2019-10-29 - 2019-10-29
NINA Untitled
 
14 Tombre, Ingunn.
Gåsejegere i Trøndelag er (fortsatt!) viktige!. Kveldsmøte; 2019-09-26 - 2019-09-26
NINA Untitled
 
15 Tombre, Ingunn.
Jakten på den optimale jakt. Nasjonal Gåsekonferanse; 2019-05-14 - 2019-05-15
NINA Untitled
 
16 Tombre, Ingunn.
Skadeforebyggende tiltak – gressforsøkene på Andøy. Styringsgruppen for Norges Bondelags gåseprosjekt; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
17 Tombre, Ingunn.
The Agriculture Task Force; Implementering av forvaltningsplanene. Møte i Stakeholdergruppen, EGMP; 2019-11-25 - 2019-11-25
NINA Untitled
 
18 Tombre, Ingunn.
The European Goose Management Platform: Adaptive Management in Practice. Seminar the student course Adaptive Management of Resources; 2019-03-29 - 2019-03-29
NINA Untitled
 
19 Tombre, Ingunn.
Totaltelling av grågås og hvitkinngås i Vestfold, 2019.. Styringsgruppen for Norges Bondelags gåseprosjekt; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
20 Tombre, Ingunn.
Unge gjess i klimabevegelse. NINA-dagan 2019; 2019-11-05 - 2019-11-05
NINA Untitled
 
21 Tombre, Ingunn; Andersen, Gørli E. Bruun; Axelsen, Terje; Brandt, Morten; Hauge, Finn; Soglo, Egil; Syvertsen, Ragnar; Karlsen, Hans Erik; Kræmer, Fredrik; Lassen, Mette; Meyer, Rolf; Moholt, Øistein; Nilsen, Reidar Nicander; Sondbø, Sverre; Tjønnås, Trygve.
Gåseregistreringer i Vestfold. En vurdering av samlede bestander i fylket. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3459-7) 24 s. NINA rapport(1709)
NINA UiO Untitled
 
22 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Gjess i Østfold: Lokale problemstillinger og løsninger, internasjonale føringer og lokal delaktighet. Kveldsmøte Østfold Bondelag; 2019-01-08 - 2019-01-08
NINA Untitled
 
23 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Grågås i Bø og Øksnes; lokale problemstillinger og veien videre. Informasjonsmøte om grågås i Vesterålen - lokale problemstillinger og veien videre; 2019-03-12 - 2019-03-12
NINA Untitled
 
24 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Grågås i Namsos: lokale problemstillinger og veien videre. Åpen møte for grunneirere og jegere; 2019-03-26 - 2019-03-26
NINA Untitled
 
25 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Grågås i Sortland og Hadsel; lokale problemstillinger og veien videre. Informasjonesmøte om grågås i Vesterålen - lokale problemstillinger og veien videre; 2019-03-13 - 2019-03-13
NINA Untitled
 
26 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Grågås på Andøy; lokale problemstillinger og veien videre.. Informasjonsmøte om grågås i Vesterålen - lokale problemstillinger og veien videre; 2019-03-13 - 2019-03-13
NINA Untitled
 
27 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Gåsejakt og skadeforebygging, Færder 2019. Styringsgruppen for Norges Bondelags gåseprosjekt; 2019-11-25 - 2019-11-26
NINA Untitled
 
28 Tombre, Ingunn; Oudman, Thomas; Shimmings, Paul; Griffin, Larry; Prop, Jouke.
Northward range expansion in spring‐staging barnacle geese is a response to climate change and population growth, mediated by individual experience. Global Change Biology 2019 ;Volum 25.(11) s. 3680-3693
NINA Untitled
 
2018
29 Pedersen, Åshild Ønvik; Stien, Jenny; Eidesen, Pernille Bronken; Ims, Rolf Anker; Jepsen, Jane Uhd; Stien, Audun; Tombre, Ingunn; Fuglei, Eva.
High goose abundance reduces nest predation risk in a simple rodent-free high-Arctic ecosystem. Polar Biology 2018 ;Volum 41.(4) s. 619-627
NINA NPI UiT UNIS Untitled
 
30 Aarseth, Jo Jorem; Tombre, Ingunn; Dalmannsdottir, Sigridur.
Effekten av skadefelling av grågås (Anser anser) for grovfôr-produksjonen på et nordnorsk gårdsbruk. Ås: NIBIO 2018 (ISBN 978-82-17-02219-0) ;Volum 4.32 s. NIBIO Rapport(154)
NIBIO NINA Untitled
 
31 Andersen, Gørli E. Bruun; Tombre, Ingunn.
Gjess i Vestfold. En oversikt over utbredelse, antall og preferanser i sentrale områder. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3129-9) ;Volum 1402.35 s. NINA rapport(1402)
NINA Untitled
 
32 Cusack, Jeremy J.; Duthie, A. Brad; Rakotonarivo, O. Sarobidy; Pozo, Rocío A.; Mason, Tom H.E.; Månsson, Johan; Nilsson, Lovisa; Tombre, Ingunn M.; Eythórsson, Einar; Madsen, Jesper; Tulloch, Ayesha; Hearn, Richard D.; Redpath, Steve; Bunnefeld, Nils.
Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe. Conservation Letters 2018 ;Volum 12.(1) s. 1-11
NIKU NINA Untitled
 
33 Hitchcock, Daniel James; Loonen, M. J.; Warner, Nicholas Alexander; Herzke, Dorte; Tombre, Ingunn; Shimmings, Paul; Griffin, L. R.; Varpe, Øystein; Andersen, Tom; Borgå, Katrine.
Migration effects on pollutants in eggs of Arctic - breeding geese. SETAC Europe 28th Annual Meeting; 2018-05-13 - 2018-05-17
NILU NINA UiO UNIS Untitled
 
34 Holmgaard, Sanne Bech; Eythórsson, Einar; Tombre, Ingunn.
Hunter opinions on the management of migratory geese: a case of stakeholder involvement in adaptive harvest management. Human Dimensions of Wildlife 2018 ;Volum 23.(3) s. 284-292
NIKU NINA Untitled
 
35 Tombre, Ingunn.
AEWA – Agriculture Task Force; prosess og resultater. Møte i styringsgruppa for Norges Bondelags gåseprosjekt; 2018-04-18 - 2018-04-19
NINA Untitled
 
36 Tombre, Ingunn.
AEWA work in progress – an update. Ekenäs Scientific Meeting – goose project “From Fields to Flyway”; 2018-01-29 - 2018-01-31
NINA Untitled
 
37 Tombre, Ingunn.
First Case of Adaptive Management of Migratory Waterbird Population in Europe.. Workshop “Adaptive management and adaptive monitoring”,; 2018-03-16 - 2018-03-16
NINA Untitled
 
38 Tombre, Ingunn.
Forebygging av beiteskader forårsaket av gjess i Vestfold; Fungerer det med gjerder?. Styringsgruppen Norges Bondelags gåseprosjekt; 2018-10-17 - 2018-10-17
NINA Untitled
 
39 Tombre, Ingunn.
Joint Session for the AEWA Task Forces; Activities and recommendations from the Agriculture Task Force. AEWA European Goose Management Platform, Task Force Meeting; 2018-06-18 - 2018-06-18
NINA Untitled
 
40 Tombre, Ingunn.
Key obstacles for implementing adaptive goose management, and how can they be overcome?. Ekenäs Scientific Meeting – goose project “From Fields to Flyway"; 2018-01-29 - 2018-01-31
NINA Untitled
 
41 Tombre, Ingunn.
Ny, forvaltingsrelevant kunnskap om kortnebbgås.. Seminar for formidling av ny kunnskap til Svalbardmiljøvernforvaltningen; 2018-03-06 - 2018-03-08
NINA Untitled
 
42 Tombre, Ingunn.
Report and recommendations from the Agriculture Task Force to the EGMP IWG.. 3rd meeting of the AEWA European Goose Management International Working group; 2018-06-20 - 2018-06-21
NINA Untitled
 
43 Tombre, Ingunn.
Skremt som ei gås? Gjess’ sårbarhet for forstyrrelser.. Seminar for formidling av ny kunnskap til Svalbardmiljøvernforvaltningen; 2018-03-06 - 2018-03-08
NINA Untitled
 
44 Tombre, Ingunn.
The Goose System; The Links between Biology and Management.. Ekenäs Scientific Meeting – goose project “From Fields to Flyway”; 2018-01-29 - 2018-01-31
NINA Untitled
 
45 Tombre, Ingunn.
Update and discussion points from the AEWA Agriculture Task Force. AEWA European Goose Management Platform, Task Force Meeting Agriculture; 2018-06-18 - 2018-06-18
NINA Untitled
 
46 Tombre, Ingunn; Aarseth, Jo Jorem; Dalmannsdottir, Sigridur.
Skadefelling av grågås på Musvær, Troms. Styringsgruppen for Norges Bondelags Gåseprosjekt; 2018-10-17 - 2018-10-17
NINA Untitled
 
47 Tombre, Ingunn; Andersen, Gørli E. Bruun; Gundersen, Ove Martin.
Forebygging av beiteskader forårsaket av hekkende gjess i Vestfold. Fungerer det med gjerder?. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3290-6) ;Volum 1552.26 s. NINA rapport(1552)
NINA Untitled
 
48 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Forvaltningsplaner for gjess; hva bør de inneholde og hvordan få planen til å bli et godt verktøy?. Gåseseminar i Kristiansand; 2018-05-31 - 2018-05-31
NINA Untitled
 
49 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
Gjess i Trøndelag; Jakt som sentralt virkemiddel li forvaltningen.. Møte om Jakt i Trøndelag; 2018-10-15 - 2018-10-15
NINA Untitled
 
50 Tombre, Ingunn; Gundersen, Ove Martin.
GÅS – beiteskader, jakt og forvalting. Viltseminar 2018, Førde; 2018-03-02 - 2018-03-03
NINA Untitled
 
    Vis neste liste