Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2019
1 Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Chipperfield, Joseph; Jokerud, Mari; Løkken, Jørn Olav; Myklebost, Heidi Elin; Often, Anders; Olsen, Siri Lie.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal bjørkeskog i Gutulia og Dividalen. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 22-45
NINA Untitled
 
2016
2 Bargmann, Tessa; Heegaard, Einar; Hatteland, Bjørn Arild; Chipperfield, Joseph; Grytnes, John-Arvid.
Species trait selection along a prescribed fire chronosequence. Insect Conservation and Diversity 2016 ;Volum 9.(5) s. 446-455
NIBIO UiB Untitled
 
3 Telford, Richard; Chipperfield, Joseph; Birks, Hilary H; Birks, Harry John Betteley.
How foreign is the past? (brief communication arising from Lyons et al. 2016). Nature 2016 ;Volum 538. s. E1-E2
UiB Untitled
 
2015
4 Trachsel, Mathias; Chipperfield, Joseph; Telford, Richard.
All age–depth models are wrong, but are getting better. EGU; 2015-04-17 - 2015-04-22
UiB Untitled
 
5 Wheeler, Helen Claire; Chipperfield, Joseph; Roland, Carl; Svenning, Jens-Christian.
How will the greening of the Arctic affect an important prey species and disturbance agent? Vegetation effects on arctic ground squirrels. Oecologia 2015 ;Volum 178.(3) s. 915-929
UiB Untitled