Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

Bok
1 Haugen, Torgeir.
Litterære skygger. Norsk fantastisk litteratur. Cappelen Damm Akademisk 1998 (ISBN 82-456-0546-8) 258 s. LNUs skriftserie(115)
HIOA Untitled
 
2 Haugen, Torgeir; Lindboe, Inger Marie.
Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Vidarforlaget AS 2016 (ISBN 978-82-7990-315-4) 344 s.
HIOA Untitled
 
3 Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar.
Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS 2018 (ISBN 978-82-7990-317-8) 546 s.
OSLOMET Untitled
 
Del av bok/rapport
4 Haugen, Torgeir.
Det ukjente og tilfeldige. Selvbiografiske møter og studier i Hamsuns tidlige skjønnlitterære prosa. I: Gaden. Æstetisk, sprogligt, kulturelt.. Forlaget Spring 2016 ISBN 978-87-93358-22-5. s. 95-107
HIOA Untitled
 
5 Haugen, Torgeir.
Dobbeltgjengermotivet - noen momenter til en definisjonsdiskusjon. I: Nordisk litteratur og mentalitet: foredrag fra den 22. studiekongress i International Association for Scandinavian Studies (IASS). Tórshavn: Føorya fródskaparfelag 2000 ISBN 9991841253. s. 213-221
HIOA Untitled
 
6 Haugen, Torgeir.
Favouring the Different - Oral Fairy Tales. I: Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS 2018 ISBN 978-82-7990-317-8.
OSLOMET Untitled
 
7 Haugen, Torgeir.
Idealitet og selvmedlidenhet i Vildanden. Hvordan samspill mellom foreldre og barn kan føre til personlighetsforstyrrelse. I: Ibsen og barndom. Møter mellom profesjonsfag og litteratur. Vidarforlaget AS 2016 ISBN 978-82-7990-315-4. s. 237-267
HIOA Untitled
 
8 Haugen, Torgeir.
Societas subjecta. Et essay om menneskelig identitet. I: Jeget og ordene. Festskrift til Rolf Reitan. Århus: Klim - Institut for Nordisk Sprog og Litteratur 2001 ISBN 87-7955-125-4. s. 44-68
HIOA Untitled
 
9 Haugen, Torgeir.
Transcendens, galskap og tomhet. Teoretiske og historiske betraktninger om fantastisk litteratur. I: Litterære skygger. Norsk fantastisk litteratur. Cappelen Damm Akademisk 1998 ISBN 82-456-0546-8. s. 17-72
HIOA Untitled
 
10 Haugen, Torgeir; Karlsson, Eivind.
Fra fastlagt livsbane til prosjektets åpne horisont. Mat og dannelse i barnelitteraturen. I: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027265. s. 155-169
OSLOMET Untitled
 
Rapport/avhandling
11 Haugen, Torgeir.
Romanen og moderniteten. En studie i Tor Åge Bringsværds roman Ker Shus. Oslo: UIO 1992 112 s.
HIOA Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
12 Haugen, Torgeir.
Gerd Karin Omdal: Grenseerfaringer. Fantastisk litteratur i Norge og omegn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2011 (1) s. 66-71
HIOA Untitled
 
13 Haugen, Torgeir.
I tegnenes rike. Dekadente mønstre i Solstads forfatterskap. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2001 (1) s. 48-69
HIOA Untitled
 
14 Haugen, Torgeir.
Lul av Axel Jensen - en dårlig roman?. Plastikk 1993 ;Volum 1.(1) s. 44-50
HIOA Untitled
 
15 Haugen, Torgeir.
Smal dekadansebok. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2002 (1) s. 113-115
HIOA Untitled
 
16 Haugen, Torgeir.
Språk og bilde. Et møte med Knut Roses maleriske univers. Billedkunst 1996 ;Volum 4.(3) s. 18-22
HIOA Untitled