Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Breiby, Monica Adele; Duedahl, Eva; Øian, Hogne; Ericsson, Birgitta.
Exploring sustainable experiences in tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2020 s. -
HINN NINA Untitled
 
2 Ericsson, Birgitta; Breiby, Monica Adele; Duedahl, Eva; Øian, Hogne.
God bærekraftig Norgesferie!. GD Gudbrandsølen Dagningen 2020
HINN NINA NMBU Untitled
 
3 Rybråten, Stine; Skår, Margrete; Øian, Hogne.
Bynatur i det flerkulturelle Oslo. URBAN SIS Avslutningsseminar; 2020-05-13 - 2020-05-13
NINA Untitled
 
4 Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Øian, Hogne.
Barn og unges friluftsliv. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4558-6) 95 s. NINA rapport(1801)
NINA Untitled
 
5 Øian, Hogne; Kaltenborn, Bjørn Petter.
Turisme på Svalbard og i Arktis. Effekter på naturmiljø, kulturminner og samfunn med hovedvekt på cruiseturisme. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4500-5) 52 s. NINA rapport(1745)
NINA Untitled
 
2019
6 Ericsson, Birgitta; Lerfald, Merethe; Øian, Hogne; Selvaag, Sofie Kjendlie; Breiby, Monica Adele.
Er dagens utvikling på Sjusjøen bærekraftig?. Gudbrandsdølen Dagningen 2019
HINN NINA NMBU Untitled
 
7 Kaltenborn, Bjørn Petter; Øian, Hogne.
Effects of tourism in Svalbard and the Arctic. Optimal Tourism Balance workshop; 2019-09-11 - 2019-09-13
NINA Untitled
 
8 Moe, Windy; Breiby, Monica Adele; Duedahl, Eva; Øian, Hogne; Bjursted, Carl; Bjørnstadhaugen, Ole Erik.
Lunsjseminar på Dombås om framtidige nasjonalparkopplevelser. Forskningsdagene på Dombås; 2019-09-18 - 2019-09-18
HINN NINA Untitled
 
9 Øian, Hogne.
Pilgrim routes as contested spaces in Norway. Tourism Geographies 2019
NINA Untitled
 
2018
10 Andersen, Oddgeir; Øian, Hogne; Aas, Øystein; Tangeland, Torvald.
Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2018 ;Volum 18.(2) s. 113-131
OSLOMET NINA NMBU Untitled
 
11 Breiby, Monica A.; Lerfald, Merethe; Øian, Hogne; Ericsson, Birgitta.
Sustainable development of second-home destinations. IACR 21st Annual Conference; 2018-08-29 - 2018-08-31
HINN NINA Untitled
 
12 Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Øian, Hogne.
Bynatur i det flerkulturelle Oslo. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3334-7) 60 s. NINA temahefte(72)
NINA Untitled
 
13 Vistad, Odd Inge; Øian, Hogne.
Kven er det som går og går,og kvifor går dei?. Pilegrim i dag 2018 (nr 2) s. 8-11
NINA Untitled
 
14 Øian, Hogne; Fredman, Peter; Sandell, Klas; Sæþórsdóttir, Anna Dóra; Tyrväinen, Liisa; Jensen, Frank Søndergaard.
Tourism, nature and sustainability: A review of policy instruments in the Nordic countries. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2018 (ISBN 978-92-893-5622-0) 102 s. TemaNord(2018:534)
NINA NMBU Untitled
 
15 Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge.
Pilegrimsleder og stedsutvikling. Forskningsprosjektet Heritage Routes. Pilegrim i dag 2018 (nr 2) s. 4-7
NINA Untitled
 
2017
16 Skrede, Joar; Swensen, Grete; Øian, Hogne.
Natur- og kulturmiljøer som integrert ressurs og miljøgode i byer. En litteraturstudie. Oslo: NIKU/NINA/CIENS 2017 45 s.
NIKU NINA Untitled
 
17 Skår, Margrete; Kraabøl, Morten; Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Stange, Erik.
Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2997-5) ;Volum 1309.93 s. NINA rapport(1309)
NINA Untitled
 
18 Stensland, Stian; Baardsen, Sjur; Fossgard, Knut; Kristiansen, Amund Hagen; Skullerud, Esten Sødal; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Skår, Margrete; Øian, Hogne; agnarsson, sveinn; Helgason, Thorgils; Jóhannesson, Gunnar Þór; Larsen, Friðrik; Mehmet, Mehmetoglu.
Sustainable Salmon Angling Tourism In A Changing World (SALMONCHANGE). World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
HINN NINA NMBU Untitled
 
19 Øian, Hogne; Aas, Øystein; Skår, Margrete; Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian.
Rhetoric and hegemony in consumptive wildlife tourism: polarizing sustainability discourses among angling tourism stakeholders. Journal of Sustainable Tourism 2017 ;Volum 25.(11) s. 1547-1562
NINA NMBU Untitled
 
2016
20 Øian, Hogne.
Conflicting interests and perspectives in the heritagization of a Pilgrim route in Norway. Beyond the Great Beauty: Rescaling Heritage and Tourism; 2016-02-10 - 2016-02-12
NINA Untitled
 
21 Øian, Hogne.
Erfaringer med Norsk skogmuseums utstilling TRÅKK i mangfoldig natur. En forskingsbasert evaluering av skolelevers utbytte. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2897-8) ;Volum 1250.51 s. NINA rapport(1250)
NINA Untitled
 
22 Øian, Hogne.
Skoleelevers erfaringer med utstillingen TRÅKK i mangfold natur, Norsk skogmuseum. En forskningsbasert evaluering av skoleelevers utbytte. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2897-8) ;Volum 1250.51 s. NINA rapport(1250)
NINA Untitled
 
23 Øian, Hogne.
The post-secularity and polysemy of a reinvented pilgrim trail in Norway. RGS-IBG 2016 - Annual International Conference; 2016-08-29 - 2016-09-01
NINA Untitled
 
24 Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir.
Ekstern evaluering av Friluftslivets år 2015. Samarbeid, informasjon og kommunikasjon. Norsk institutt for naturforskning: Lillehammer 2016 (ISBN 978-82-426-2998-2) ;Volum 1310.73 s. NINA rapport(1310)
NINA Untitled
 
25 Øian, Hogne; Skogen, Ketil.
Property and Possession: Hunting Tourism and the Morality of Landownership in Rural Norway. Society & Natural Resources 2016 ;Volum 29.(1) s. 104-118
NINA Untitled
 
2015
26 Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Follestad, Arne; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Kaltenborn, Bjørn Petter.
Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2810-7) 77 s. NINA rapport(1182)
NINA Untitled
 
27 Øian, Hogne; Bredin, Yennie Katarina.
Konsekvensutredning av tiltak på nærmiljø og friluftsliv. Kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya i Tromsø kommune. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2799-5) 120 s. NINA rapport(1174)
NINA Untitled
 
28 Øian, Hogne; Skår, Margrete.
Bynært friluftsliv langs et regulert vassdrag-Mesnaelva i Lillehammer. I: Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015: 27. og 28. januar. Oslo: Norsk friluftsliv 2015 s. 21-35
NINA Untitled
 
29 Øian, Hogne; Skår, Margrete; Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
Rhetoric and Hegemonies in Controversies over Management Policies in the Salmon River of Orkla, Norway.. EIFAAC International Symposium: Recreational fishing in an era of change.; 2015-06-14 - 2015-06-17
HINN NINA NMBU Untitled
 
2014
30 Dervo, Børre Kind; Skår, Margrete; Köhler, Berit; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard.
Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. Lillehammmer: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2691-2) 98 s. NINA rapport(1073)
NINA Untitled
 
31 Skår, Margrete; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard; Dervo, Børre Kind.
Oppsummering og anbefalinger. I: Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. Lillehammmer: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2691-2. s. 79-89
NINA Untitled
 
32 Øian, Hogne.
Friluftsliv – norsk kulturarv og nasjonal identitet. I: Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. Lillehammmer: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2691-2. s. 30-34
NINA Untitled
 
33 Øian, Hogne.
Friluftslivet og utvidelse av skytebaneanlegg i Kjoselvdalen, Tromsø kommune. Vurdering av konsekvenser for friluftslivet. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2726-1) 45 s. NINA rapport(1106)
NINA Untitled
 
34 Øian, Hogne.
Samfunnsmessige endringer av betydning for friluftslivet. I: Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer. Lillehammmer: Norsk institutt for naturforskning 2014 ISBN 978-82-426-2691-2. s. 18-29
NINA Untitled
 
2013
35 Andersen, Oddgeir; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Øian, Hogne; Fangel, Kirstin.
Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene. En gjennomgang av kommunale erfaringer med loven. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2573-1) 63 s. NINA rapport(964)
NINA UiT Untitled
 
36 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Øian, Hogne; Gjertsen, Arild; Magnussen, Tone; Andersen, Oddgeir; Johansen, Thomas.
Verdiskaping i randsonen av norske verneområder - lokale og regionale praksiser. Bodø: Nordlandsforskning 2013 (ISBN 978-82-7321-641-0) 148 s. Nordlandsforskning rapport(3/2013)
NORD NF NINA Untitled
 
37 Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Berglann, Helge; Bugge, Hans Christian; Norderhaug, Ann; Rønningen, Katrina; Swensen, Grete; Øian, Hogne.
Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Tidsskriftet Utmark 2013 (1)
BYGDEFORSK HINN NIBIO NIKU NINA UiO Untitled
 
38 Øian, Hogne.
Wilderness tourism and the moralities of commitment: Hunting and angling as modes of engaging with the natures and animals of rural landscapes in Norway. Journal of Rural Studies 2013 ;Volum 32. s. 177-185
NINA Untitled
 
39 Øian, Hogne; Rønningen, Katrina.
Utvalgte kulturlandskap – mellom landbruksdrift, endring, forståelse og mening i landskapet. Tidsskriftet Utmark 2013 (1-2013)
BYGDEFORSK NINA Untitled
 
2012
40 Øian, Hogne.
Friluftslivet og etablering av ny skytebane i Tromsø. Vurdering av konsekvenser for friluftslivsområdene Kattfjordeidet, Krabbåsen og Simavika. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2518-2) 47 s. NINA rapport(914)
NINA Untitled
 
41 Øian, Hogne; Aas, Øystein.
Utfordringer og muligheter for utvikling av fisketurisme i ferskvann. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. s. 337-356
NINA Untitled
 
42 Øian, Hogne; Skår, Margrete; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Eira, Lájlá Helene.
Felt 5 - Varangerhalvøya øst. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2478-9) 152 s. NINA rapport(881)
NINA Untitled
 
2010
43 Aas, Øystein; Øian, Hogne; Waaler, Rune; Skår, Margrete.
Allmenhetens bruk av utmarka i Finnmark : sammenstilling basert på skrevne kilder. Lillehammer: Norsk Institutt for Naturforskning 2010 (ISBN 9788242622228) 90 s. NINA rapport(642)
NINA Untitled
 
44 Skår, Margrete; Øian, Hogne; Krogh, Erling.
Opplevelse av natur og tid i hverdagslivet. Tidsskrift for kulturforskning 2010 ;Volum 9.(3) s. 37-55
NINA NMBU Untitled
 
45 Skår, Margrete; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir.
Full City-havariet: effekter på friluftsliv sommeren 2010. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2212-9) 83 s. NINA rapport(633)
NINA Untitled
 
46 Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir.
Fiskerne i Søndre Rena og andre vassdrag i Åmot kommune, Hed-mark. Resultater fra to fokusgruppeintervjuer og en spørreundersøkelse om fangstregule-ring, fiskevaner, holdninger og preferanser. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2113-9) 125 s. NINA rapport(538)
NINA Untitled
 
47 Øian, Hogne; Dervo, Børre Kind; Andersen, Oddgeir; Tangeland, Torvald; Hagen, Stein Erik.
Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og tfordringer. En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2232-7) 81 s. NINA rapport(651)
HINN OSLOMET NINA Untitled
 
48 Øian, Hogne; Skår, Margrete; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir.
Full City-havariet: Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. Forprosjekt. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2150-4) 89 s. NINA rapport(573)
NINA Untitled
 
2008
49 Øian, Hogne.
Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1981-5) 52 s. NINA rapport(415)
NINA Untitled
 
50 Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Fangel, Kirstin; Vistad, Odd Inge.
Utredning om vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvenser for friluftsliv. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2008 (ISBN 978-82-426-1914-3) 37 s. NINA rapport(350)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste