Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Pettersen, Oskar; Sandercock, Brett; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle.
Monitoring presence and abundance of two gyrodactylid ectoparasites and their salmonid hosts using environmental DNA. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
2 Wacker, Sebastian; Fossøy, Frode; Larsen, Bjørn Mejdell; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Karlsson, Sten.
Downstream transport and seasonal variation in freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) eDNA concentration. Environmental DNA 2019
NINA Untitled
 
2018
3 Berntsen, Henrik H.; Sivertsgård, Rolf; Uglem, Ingebrigt; Pettersen, Oskar; Frank, Kevin; Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt.
Testing av metodikk for å registrere forekomst av lakselus i oppdrettsanlegg. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3282-1) ;Volum 1544.40 s. NINA rapport(1544)
OCEAN NINA Untitled
 
4 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
5 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; SivertsgÅrd, rolf.
Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst i anlegg. Arbeidsgruppemøte lakselus, Bergen; 2018-04-25 - 2018-04-25
NINA Untitled
 
6 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
7 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Bruk av miljø-DNA til overvåkning av små- og storsalamander. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3207-4) ;Volum 1476.30 s. NINA rapport(1476)
NINA Untitled
 
2017
8 Taugbøl, Annette; Dervo, Børre Kind; Bærum, Kim Magnus; Brandsegg, Hege; Sivertsgård, Rolf; Ytrehus, Bjørnar; Miller, Andrea L.; Fossøy, Frode.
Første påvisning av den patogene soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) i Norge. Bruk av miljø-DNA for påvisning av fremmede arter. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3126-8) ;Volum 1399.25 s. NINA rapport(1399)
NINA Untitled
 
2011
9 Bjørn, Pål Arne; Sivertsgård, Rolf; Finstad, Bengt; Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Kristoffersen, Roar.
Area protection may reduce salmon louse infection risk to wild salmonids. Aquaculture Environment Interactions 2011 ;Volum 1.(3) s. 233-244
HAVFORSK NINA NOFIMA UiT Untitled
 
10 Plantalech Manel-la, Nuria; Chittenden, Cedar; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Davidsen, Jan Grimsrud; Sivertsgård, Rolf; McKinley, R. S.; Finstad, Bengt.
Does river of origin influence the early marine migratory performance of Salmo salar?. Journal of Fish Biology 2011 ;Volum 78.(2) s. 624-634
NINA UiT Untitled
 
2009
11 Plantalech Manel-la, Nuria; Thorstad, EB; Davidsen, Jan Grimsrud; Økland, F.; Sivertsgård, Rolf; McKinley, R. S.; Finstad, B..
Vertical movements of Atlantic salmon post-smolts relative to measures of salinity and water temperature during the first phase of the marine migration. Fisheries Management and Ecology 2009 ;Volum 16.(2) s. 147-154
NINA UiT Untitled
 
2008
12 Davidsen, Jan Grimsrud; Plantalech, Nùria; Okland, F; Diserud, Ola H.; Thorstad, EB; Finstad, B.; SivertsgÅrd, rolf; McKinley, R. S.; Rikardsen, Audun.
Changes in swimming depths of Atlantic salmon Salmo salar post-smolts relative to light intensity. Journal of Fish Biology 2008 ;Volum 73.(4) s. 1065-1074
UiT Untitled
 
13 Thorstad, EB; Finstad, B.; Økland, F.; Bjørn, P.A.; Davidsen, Jan Grimsrud; Jensen, AJ; McKinley, R. S.; Rikardsen, Audun; Plantalech, Nùria; SivertsgÅrd, rolf.
I smoltens kjøvann. Nytt om vandring av postsmolt i fjorder. Fiskesymposiet 2008; 2008-02-13
UiT Untitled
 
14 Thorstad, EB; Finstad, B.; Økland, F.; Bjørn, P.A.; Davidsen, Jan Grimsrud; Jensen, AJ; McKinley, R. S.; Rikardsen, Audun; Plantalech, Nùria; SivertsgÅrd, rolf.
Smolten er så liten og havet er så stort - vi følger postsmoltens vandringer i norske fjordsystemer. Lunsjseminar, NINA,; 2008-04-23 - 2008-04-23
UiT Untitled
 
2007
15 Davidsen, Jan Grimsrud; Plantalech, Nùria; Økland, F.; SivertsgÅrd, rolf; McKinley, R. S.; Rikardsen, Audun.
Change in swimming depths of Atlantic salmon post-smolts in relation to light intensity. The 7th conference on fish telemetry held in Europe; 2007-06-17 - 2007-06-21
UiT Untitled
 
16 Sivertsgård, Rolf; Thorstad, Eva B.; Økland, Finn; Finstad, Bengt; Bjørn, Pål Arne; Jepsen, Niels; Nordal, Trine; McKinely, R. Scott.
Effects of salmon lice infection and salmon lice protection on fjord migrating Atlantic salmon and brown trout post-smolts. Hydrobiologia 2007 ;Volum 582. s. 35-42
NINA NOFIMA UiT Untitled
 
17 Thorstad, Eva B.; Økland, Finn; Finstad, Bengt; Sivertsgård, Rolf; Plantalech, Nùria; Bjørn, Pål Arne; McKinely, R. Scott.
Fjord migration and survival of wild and hatchery-reared Atlantic salmon and wild brown trout post-smolts. Hydrobiologia 2007 ;Volum 582. s. 99-107
NINA NOFIMA UiT Untitled
 
18 Thorstad, Eva Bonsak; Uglem, Ingebrigt; Økland, Finn; Finstad, Bengt; Sivertsgård, Rolf; Jensen, Arne Johan.
Påvirker vannføringen i Eira fjordvandringen av postsmolt laks? Telemetriundersøkelser i 2002, 2004 og 2006. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2007 (ISBN 978-82-426-1813-9) 40 s. NINA rapport(253)
NINA Untitled
 
19 Wells, A; Grierson, CE; Marshall, L; MacKenzie, M; Russon, IJ; Reinardy, H; Sivertsgård, Rolf; Bjørn, Pål Arne; Finstad, B; Bonga, SEW; Todd, CD; Hazon, N.
Physiological consequences of "premature freshwater return" for wild sea-run brown trout (Salmo trutta) postsmolts infested with sea lice (Lepeophtheirus salmonis). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2007 ;Volum 64. s. 1360-1369
NOFIMA UiT Untitled
 
2005
20 Finstad, B.; Økland, F.; Thorstad, E.; Diserud, O.; Bjørn, P.A.; SivertsgÅrd, rolf; Kristoffersen, Roar; McKinley, R. S.; Svenning, Martin A.; Jonsson, Bror.
I smoltens kjølvann. Side 48 - 54 i: Svenning, M.-A. & Jonsson, B. (eds.) 2005. Kystøkologi: økosystemprosesser og menneskelig aktivitet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1613-2) 64 s. NINA temahefte(31)
UiT Untitled
 
2004
21 Thorstad, EB; Okland, F; Finstad, B; Sivertsgård, Rolf; Bjørn, Pål Arne; McKinley, RS.
Migration speeds and orientation of Atlantic salmon and sea trout post-smolts in a Norwegian fjord system. Environmental Biology of Fishes 2004 ;Volum 71. s. 305-311
NOFIMA UiT Untitled