Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2020
1 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard; Stange, Erik; Rolandsen, Christer Moe; Melhoop, Anne Catriona.
How to Quantify the Cumulative Impact of Human Activities & aid Sustainable Land Planning. Meeting with KMD (Kommunal og Moderniseringsdepartementet); 2020-01-21 - 2020-01-21
NINA UiT Untitled
 
2019
2 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Assessing the functionality of reindeer ranges, and the cumulative impact of anthropogenic activities. 15th AUC - Arctic Ungulate Conference; 2019-08-12 - 2019-08-16
NINA UiT Untitled
 
3 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Strand, Olav; Gundersen, Vegard.
Samla belasting og bærekraftig arealplanlegging. NINA-dagan 2019; 2019-11-05
NINA UiT Untitled
 
4 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut.
Renewable Energy and reindeer: New approaches to quantify cumulative impacts & Aid Sustainable Land Planning. Fagdag Vindkraft; 2019-10-14 - 2019-10-15
NINA UiT Untitled
 
5 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard.
Developing approaches to quantify, predict and mitigate Cumulative Impacts. Sluttsamling "Framtidas Reindrift" prosjekt; 2019-12-03
NINA UiT Untitled
 
2018
6 Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Langeland, Knut; Stien, Audun; Tveraa, Torkild.
Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3105-3) ;Volum 1380.64 s. NINA rapport(1380)
NINA Untitled
 
7 Tveraa, Torkild; Brøseth, Henrik; Langeland, Knut; Stien, Audun; Stien, Jennifer; Tovmo, Mari.
Produksjon og tap i reindriften i Nordland. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3160-2) ;Volum 1556.56 s. NINA rapport(1556)
NINA Untitled
 
8 Tømmervik, Hans; Henaug, Cathrine; Danielsen, Inge E.; Langeland, Knut.
Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3275-3) 53 s. NINA rapport(1537)
NINA Untitled
 
2017
9 Rolandsen, Christer Moe; Langeland, Knut; Tømmervik, Hans; Hesjedal, Anders; Kjørstad, Morten Andre; Van Moorter, Bram; Danielsen, Inge E.; Tveraa, Torkild; Solberg, Erling Johan.
Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3024-7) ;Volum 1326.118 s. NINA rapport(1326)
NIKU NINA Untitled
 
2016
10 Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans.
E6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2912-8) ;Volum 1260.49 s. NINA rapport(1260)
NINA Untitled
 
11 Stien, Audun; Hansen, Inger; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild.
Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2949-4) ;Volum 1285.NINA rapport(1285)
NIBIO NINA Untitled
 
12 Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Hansen, Inger; Langeland, Knut.
Kongeørn – Prosjekt Rissa. Midt-Norge prosjektet på kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Møte; 2016-08-29 - 2016-08-29
NIBIO NINA Untitled
 
13 Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Hansen, Inger; Langeland, Knut.
Kongeørn – Prosjekt Rissa. Midt-Norge prosjektet på kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Møte; 2016-08-29 - 2016-08-29
NIBIO NINA Untitled
 
14 Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut.
Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2895-4) ;Volum 1248.28 s. NINA rapport(1248)
NINA Untitled
 
15 Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut.
Reindrift og rovvilt. Ottar 2016 (309) s. 30-36
NINA Untitled
 
2015
16 Tømmervik, Hans; Danielsen, Inge E.; Langeland, Knut.
Kommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindrift. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2702-5) 96 s. NINA rapport(1083)
NINA Untitled
 
2014
17 Iversen, Marianne; Fauchald, Per; Langeland, Knut; Ims, Rolf Anker; Yoccoz, Nigel Gilles; Bråthen, Kari Anne.
Phenology and cover of plant growth forms predict herbivore habitat selection in a high latitude ecosystem. PLOS ONE 2014 ;Volum 9.(6)
NINA UiT Untitled
 
18 Bårdsen, Bård-Jørgen; Næss, Marius Warg; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Fauchald, Per.
Risk-sensitive reproductive allocation: fitness consequences of body mass losses in two contrasting environments. Ecology and Evolution 2014 ;Volum 4.(7) s. 1030-1038
CICERO NINA Untitled
 
2013
19 Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Langeland, Knut; Stien, Audun; Tveraa, Torkild.
Combined effects of long-term feeding, population density and vegetation green-up on reindeer demography. Ecosphere 2013 ;Volum 4.(4)
NINA Untitled
 
20 Henden, John-André; Yoccoz, Nigel; Ims, Rolf Anker; Langeland, Knut.
How spatial variation in areal extent and configuration of labile vegetation states affect the riparian bird community in Arctic Tundra. PLOS ONE 2013 ;Volum 8.(5)
NINA UiT Untitled
 
21 Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun.
Beregning av produksjon og tap i reindriften. Tromsø: Norsk institutt for natruforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2543-4) 38 s. NINA rapport(938)
NINA UiT Untitled
 
2012
22 Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Langeland, Knut; Fauchald, Per; Stien, Audun; Tveraa, Torkild.
The effect of warble flies on reindeer fitness: a parasite removal experiment. Journal of Zoology 2012 ;Volum 287.(1) s. 34-40
NINA Untitled
 
23 Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun.
Rovvilt og reindrift. Kunnskapsstatus i Finnmark. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2416-1) 28 s. NINA rapport(821)
NINA Untitled
 
2010
24 Bårdsen, Bård-Jørgen; Tveraa, Torkild; Fauchald, Per; Langeland, Knut.
Observational evidence of risk-sensitive reproductive allocation in a long-lived mammal. Oecologia 2010 ;Volum 162.(3) s. 627-639
NINA UiT Untitled
 
2009
25 Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Nieminen, Mauri.
Experimental evidence of cost of lactation in a low risk environment for a long-lived mammal. Oikos 2009 ;Volum 118.(6) s. 837-852
NINA UiT Untitled
 
2008
26 Bardsen, BJ; Fauchald, Per; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Yoccoz, Nigel Gilles; Ims, Rolf Anker.
Experimental evidence of a risk-sensitive reproductive allocation in a long-lived mammal. Ecology 2008 ;Volum 89.
NINA UiT Untitled
 
2007
27 Fauchald, Per; Rødven, Rolf; Bårdsen, Bård-Jørgen; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild; Yoccoz, Nigel Gilles; Ims, Rolf Anker.
Escaping parasitism in the selfish herd: age, size and density-dependent warble fly infestation in reindeer. Oikos 2007 ;Volum 116.(3) s. 491-499
NINA UiT Untitled
 
2006
28 Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw Turid; Henden, John-Andre; Ravolainen, Virve; Mørk, Torill; Langeland, Knut; Knutsen, Kjartan.
Fjellrev i Finnmark: Forskning og tiltak 2006. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2006
NINA UiT VETINST Untitled
 
2005
29 Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw Turid; Yoccoz, Nigel Gilles; Henden, John-Andre; Ravolainen, Virve; Skog, Elin; Scheie, Jon Ove; Mørk, Torill; Langeland, Knut.
Fjellrev i Finnmark: Forskning og tiltak 2005. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2005 10 s.
NINA UiT VETINST Untitled
 
30 Fauchald, Per; Tveraa, Torkild; Bårdsen, Bård-Jørgen; Langeland, Knut.
Utbredelsen av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1602-7) 35 s. NINA rapport(64)
NINA Untitled
 
31 Strann, Karl Birger; Langeland, Knut; Johnsen, Trond Vidar; Tømmervik, Hans.
Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2005 (ISBN 82-426-1520-9) 67 s. NINA rapport(8)
NINA Untitled
 
2004
32 Ims, Rolf Anker; Killengreen, Siw turid; Yoccoz, Nigel Gilles; Bråthen, Kari Anne; Langeland, Knut; Skog, Elin; Scheie, Jon Ove.
Fjellrev i Finnmark: Forskning og tiltak 2004. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2004 11 s.
NINA UiT Untitled
 
1999
33 Conradi, Elin; Essen, Madeleine von; Langeland, Knut; Lønø, Knut; Mørkved, Brynhild; Sandved, May; Saxhaug, Signe J; Grue, Unni Dahl red..
Ta vare på gamle prydplanter. Norges landbrukshøgskole - Ås: Det norske hageselskap i samarbeid med ILP og IPF 1999 64 s.
NMBU Untitled