Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 166 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Aas, Øystein.
Lokaløkonomiske effekter av restaurering av laksefisket i Vefsna. Vefsnakonferansen; 2019-06-14 - 2019-06-14
NMBU Untitled
 
2 Aas, Øystein.
Naturbasert turisme og viltturisme – hva vet vi og hva skjer i Norge og andre land?. Miniseminar Stortinget; 2019-02-19 - 2019-02-19
NMBU Untitled
 
3 Aas, Øystein.
Økt legitimitet til konsekvensutredninger i Norge – Kan økt bevissthet om organisering og endrede roller styrke tilliten til ordningen?. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 177-189
NINA Untitled
 
4 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Selvaag, Sofie Kjendlie; Borch, Trude Kristin.
Social or ecological sustainability? Attitudes towards stricter harvest regulations of Norwegian marine recreational fisheries. ICES ASC; 2019-09-08 - 2019-09-12
NINA NMBU Untitled
 
5 Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
Lokaløkonomiske effekter av restaurering av laksefisket i Driva. Fjell og elv som verdiskaper; 2019-10-31 - 2019-10-31
NINA NMBU Untitled
 
6 Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein.
Ulike laksefiskere har ulike behov. Hvilken effekt har fiskeregler, fiskesoner og fiskekorttyper på ulike typer fiskere?. Regionmøte elveierlagene i Agder 2019; 2019-11-12 - 2019-11-12
NINA NMBU Untitled
 
7 Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein; Olaussen, Jon Olaf; Fiske, Peder.
Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3333-0) 60 s. NINA rapport(1594)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
8 Harrison, Hannah; Kochalski, Sophia; Arlinghaus, Robert; Aas, Øystein.
‘Do you care about the river?’ A critical discourse analysis and lessons for management of social conflict over Atlantic salmon (Salmo salar) conservation in the case of voluntary stocking in Wales. People and Nature 2019
NINA NMBU Untitled
 
9 Harrison, Hannah L.; Hauer, Janine; Nielsen, Jonas Ø.; Aas, Øystein.
Disputing nature in the Anthropocene: technology as friend and foe in the struggle to conserve wild Atlantic salmon (Salmo salar). Ecology & society 2019 ;Volum 24.(3) s. -
NINA NMBU Untitled
 
10 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun.
Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge? En dokumentanalyse av resultater, prosess og kunnskapsgrunnlag. Kart og plan 2019 ;Volum 79.(1-2019) s. 65-102
NINA Untitled
 
11 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein; Barton, David Nicholas.
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses. Civil Engineering and Environmental Systems 2019 ;Volum 36.(1) s. 17-31
NINA Untitled
 
12 Rasmussen, Gorm; L'Abee-Lund, Jan Henning; Degerman, Erik; Birzaks, Janis; Debowski, Piotr; Esin, Evgeny; Hammar, Johan; Hesthagen, Trygve H.; Huusko, Ari; Kesler, Martin; Kontautas, Antanas; Markevich, Grigorii; Petereit, Christoph; Titov, Sergey; Vehanen, Teppo; Aas, Øystein.
Trout and Char of Northern Europe. I: Trout and char of the world. American Fisheries Society 2019 ISBN 978-1-934874-54-7. s. 351-378
NINA NIVA Untitled
 
13 Riepe, Carsten; Meyerhoff, Jürgen; Fujitani, Marie; Aas, Øystein; Radinger, Johannes; Kochalski, Sophia; Arlinghaus, Robert.
Managing River Fish Biodiversity Generates Substantial Economic Benefits in Four European Countries. Environmental Management 2019 ;Volum 63.(6) s. 759-776
NINA NMBU Untitled
 
14 Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Lokal økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks: Muligheter for et bredere kunnskapsgrunnlag og mindre konflikt?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-22
NINA NMBU Untitled
 
15 Vølstad, Jon Helge; Christman, Mary C.; Ferter, Keno; Kleiven, Alf Ring; Otterå, Håkon Magne; Aas, Øystein; Arlinghaus, Robert; Borch, Trude; Colman, Jonathan Edward; Hartill, Bruce; Haugen, Thrond Oddvar; Hyder, Kieran; Lyle, Jeremy; Ohldieck, Martin Junker; Skov, Christian; Strehlow, Harry Vincent; van Voorhees, Dave; Weltersbach, Marc Simon; Weber, Edward D..
Field surveying of marine recreational fisheries in Norway using a novel spatial sampling frame reveals striking under-coverage of alternative sampling frames. ICES Journal of Marine Science 2019 s. -
HAVFORSK NINA NMBU Untitled
 
2018
16 Aas, Øystein.
Vilt og næringsutvikling: Småviltjakt og samfunnsfaglig kunnskap. Møte LMD - NINA; 2018-10-26 - 2018-10-26
NMBU Untitled
 
17 Aas, Øystein; Cucherousset, Julien; Fleming, Ian A.; Wolter, Christian; Höjesjö, Johan; Buoro, Mathieu; Santoul, Frederic; Johnsson, Jörgen I.; Hindar, Kjetil; Arlinghaus, Robert.
Salmonid stocking in five North Atlantic jurisdictions: Identifying drivers and barriers to policy change. Aquatic conservation 2018 ;Volum 28.(6) s. 1451-1464
NINA NMBU Untitled
 
18 Aas, Øystein; Stensland, Stian.
Hvordan tjene mer penger på villaks?. Fagmøte Gaula Elveeierlag; 2018-11-01 - 2018-11-01
NMBU Untitled
 
19 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Andersen, Oddgeir.
Laks i Gaula - en viktig ressurs for næringslivet i Gauldalen?. Gauldalskonferansen 2018; 2018-11-01 - 2018-11-01
HINN NMBU Untitled
 
20 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Mehmetoglu, Mehmet; Selvaag, Sofie Kjendlie; Reiertsen, Tone; Jathe, Kathrin.
Depreciative or considerate wildlife tourists? The role of social norms in regulating birder behavior. Pathways Europe 2018; 2018-09-16 - 2018-09-19
NINA NMBU Untitled
 
21 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
22 Aas, Øystein; Wold, Line Camilla; Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Mehmetoglu, Mehmet.
Developing an environmental attitude scale for Norway. Conference on Environmental Psychology; 2018-11-29 - 2018-11-30
NINA NMBU Untitled
 
23 Andersen, Oddgeir; Øian, Hogne; Aas, Øystein; Tangeland, Torvald.
Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2018 ;Volum 18.(2) s. 113-131
OSLOMET NINA NMBU Untitled
 
24 Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Myrvold, Knut Marius; Fiske, Peder.
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3121-3) ;Volum 1394.67 s. NINA rapport(1394)
NINA Untitled
 
25 Gurholt, Kirsti Pedersen; Radmann, Aage; Bischoff, Anette; Haukeland, Per Ingvar; Stokke, Knut Bjørn; Stensland, Stian; Skår, Margrete; Aas, Øystein; Heimdal, Lasse; Dåsnes, Morten.
Kunnskapsløft for friluftsliv må til. Nettverk; 2018-04-18 - 2018-04-18
USN NIH NINA NMBU Untitled
 
26 Harrison, Hannah Lee; Aas, Øystein.
The Social Dimensions of Small-Scale salmon hatcheries. Kultiveringsmøtet 2018; 2018-03-20 - 2018-03-22
NMBU Untitled
 
27 Harrison, Hannah Lee; Kochalski, Sophia; Arlinghaus, Robert; Aas, Øystein.
"Nature's Little Helpers": A benefits approach to voluntary cultivation of hatchery fish to support wild Atlantic salmon (Salmo salar) populations in Norway, Wales, and Germany. Fisheries Research 2018 ;Volum 204. s. 348-360
NINA NMBU Untitled
 
28 Harrison, Hannah Lee; Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Hatching Knowledge: A Case Study on the Hybridization of Local Ecological Knowledge and Scientific Knowledge in Small-Scale Atlantic Salmon (Salmo salar) Cultivation in Norway. Human Ecology (New York, N.Y.) 2018 ;Volum 46.(4) s. 449-459
NINA NMBU Untitled
 
29 Helland, Ingeborg Palm; Aas, Øystein.
Snevre rammer for forskning på miljøvennlig energi. Teknisk Ukeblad 2018
NINA NMBU Untitled
 
30 Kochalski, Sophia; Riepe, Carsten; Fujitani, Marie; Aas, Øystein; Arlinghaus, Robert.
Public perception of river fish biodiversity in four European countries. Conservation Biology 2018 ;Volum 33.(1) s. 164-175
NINA NMBU Untitled
 
31 Köhler, Berit; Barton, David Nicholas; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of watercourses with hydropower production in Norway. IFED Konferanse "New challenges in decision making"; 2018-05-06 - 2018-05-09
NINA NMBU Untitled
 
32 Mykletun, Reidar J.; Oma, Peter Fredheim; Aas, Øystein.
Being raised in the outdoors makes a difference when a nice mountain hike becomes a difficult one. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research; 2018-09-24 - 2018-09-26
UIS NMBU Untitled
 
33 Ruud, Audun; Köhler, Berit; Aas, Øystein.
Prosjekt 4.1: Realizing value added environmental solutions Funn fra deprosjekt 4.1.1: How are environmental measures realized in European hydropower?. HydroCen Fagutvalgsmøte; 2018-09-19 - 2018-09-19
NINA NMBU Untitled
 
34 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein.
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3255-5) ;Volum 1518.65 s. NINA rapport(1518)
NINA Untitled
 
2017
35 Aas, Øystein.
Ontology, epistemology, and theoretical outsets for environmental (social) research. Implications for inter-/mulitdisciplinary research projects. Training School 4; 2017-06-12 - 2017-06-16
NMBU Untitled
 
36 Aas, Øystein; Arlinghaus, Robert; Fleming, Ian A.; Cucherousset, Julien; Hindar, Kjetil; Johnsson, Jörgen I.
Governance of salmonid stocking and introductions – a North Atlantic five-jurisdiction comparison. Open seminar and final meeting of SalmoInvade; 2017-03-21 - 2017-03-22
NINA NMBU Untitled
 
37 Aas, Øystein; Qvenild, Marte; Wold, Line Camilla; Jacobsen, Gerd Blindheim; Ruud, Audun.
Local opposition against high-voltage grids: public responses to agency-caused science policy trolls. Journal of Environmental Policy and Planning 2017 ;Volum 19.(4) s. 347-359
ENERGISINT NINA Untitled
 
38 Aas, Øystein; Stensland, Stian.
Keynote: Laxförvaltning och laxfisketurism i ett internationellt perspektiv. fisketurism. Nationell konferens, Umeå, Sverige, 2. februar 2017.. Konferansen Levande laxälvar 2.0.; 2017-02-01 - 2017-02-02
NMBU Untitled
 
39 Aas, Øystein; Stensland, Stian.
Laksefiske i Finnmark –trengsel og konflikter eller bred verdiskaping?. Fagseminar for lakseelvene i Finnmark; 2017-11-26 - 2017-11-26
NMBU Untitled
 
40 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Role of social norms and attitudes in explaining angler behavior. World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
NINA NMBU Untitled
 
41 Devine-Wright, Patrick; Batel, Susana; Aas, Øystein; Sovacool, Benjamin K.; Labelle, Michael Carnegie; Ruud, Audun.
A conceptual framework for understanding the social acceptance of energy infrastructure: Insights from energy storage. Energy Policy 2017 ;Volum 107. s. 27-31
NINA Untitled
 
42 Fangel, Kirstin; Bærum, Kim Magnus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Aas, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho.
Incidental bycatch of northern fulmars in the small-vessel demersal longline fishery for Greenland halibut in coastal Norway 2012–2014. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(1) s. 332-342
NINA NTNU Untitled
 
43 Harrison, Hannah Lee; Kochalski, Sophia; Aas, Øystein; Arlinghaus, Robert.
"God's Little Helpers": Examining the socio-cultural value of small-scale Atlantic salmon hatcheries in Norway, Wales, and Germany. World Recreational Fisheries Conference 8; 2017-07-16 - 2017-07-21
NMBU Untitled
 
44 Harrison, Hannah Lee; Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Ecological and research-based knowledge in Norwegian small-scale salmon cultivation: a case study examining drivers of knowledge hybridization. World Recreational Fisheries Conference 8; 2017-07-16 - 2017-07-21
NINA NMBU Untitled
 
45 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun.
Beslutningsstøtte for samlet vurdering av flerbruksinteresser i vilkårsrevisjoner. Brukermøtet SusWater prosjekt (CEDREN); 2017-12-05 - 2017-12-05
NINA NMBU Untitled
 
46 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
A sustainable future of regulated rivers and lakes? What can we learn from the revision of hydropower licenses in Norway?. ALTERNET conference "Nature and society: synergiers, conflicts, tradeoffs"; 2017-05-02 - 2017-05-04
NINA NMBU Untitled
 
47 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
River basin management for regulated rivers and lakes - what can we learn from the revision of hydropower licenses in Norway?. SDEWES conference; 2017-10-04 - 2017-10-08
NINA NMBU Untitled
 
48 Reiertsen, Tone; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Aas, Øystein.
Hornøya i lys av forskning, turisme og forvaltning. Møte om fugleturisme på Hornøya; 2017-01-19
NINA NMBU Untitled
 
49 Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinn-fell? En dokumentanalyse av prosessen i regulerte vassdrag med vannkraftproduksjon etter regjeringens godkjenninger i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3059-9) ;Volum 1351.57 s. NINA rapport(1351)
NINA Untitled
 
50 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard.
Linking visitors’ spatial preferences to sustainable management planning in a national park. Conference on Environmental Psychology; 2017-11-29 - 2017-11-30
NINA NMBU Untitled
 
    Vis neste liste