Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 157 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Aas, Øystein.
Økt legitimitet til konsekvensutredninger i Norge – Kan økt bevissthet om organisering og endrede roller styrke tilliten til ordningen?. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 177-189
NINA Untitled
 
2 Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein; Olaussen, Jon Olaf; Fiske, Peder.
Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3333-0) 60 s. NINA rapport(1594)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
3 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun.
Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge? En dokumentanalyse av resultater, prosess og kunnskapsgrunnlag. Kart og Plan 2019 ;Volum 79.(1-2019) s. 65-102
NINA Untitled
 
4 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein; Barton, David Nicholas.
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses. Civil engineering and environmental systems (Print) 2019 ;Volum 36.(1) s. 17-31
NINA Untitled
 
5 Riepe, Carsten; Meyerhoff, Jürgen; Fujitani, Marie; Aas, Øystein; Radinger, Johannes; Kochalski, Sophia; Arlinghaus, Robert.
Managing River Fish Biodiversity Generates Substantial Economic Benefits in Four European Countries. Environmental Management 2019 ;Volum 63.(6) s. 759-776
NINA NMBU Untitled
 
6 Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Lokal økologisk kunnskap i forskning og forvaltning av laks: Muligheter for et bredere kunnskapsgrunnlag og mindre konflikt?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-22
NINA NMBU Untitled
 
2018
7 Aas, Øystein.
Vilt og næringsutvikling: Småviltjakt og samfunnsfaglig kunnskap. Møte LMD - NINA; 2018-10-26 - 2018-10-26
NMBU Untitled
 
8 Aas, Øystein; Cucherousset, Julien; Fleming, Ian A.; Wolter, Christian; Höjesjö, Johan; Buoro, Mathieu; Santoul, Frederic; Johnsson, Jörgen I.; Hindar, Kjetil; Arlinghaus, Robert.
Salmonid stocking in five North Atlantic jurisdictions: Identifying drivers and barriers to policy change. Aquatic conservation 2018 ;Volum 28.(6) s. 1451-1464
NINA NMBU Untitled
 
9 Aas, Øystein; Stensland, Stian.
Hvordan tjene mer penger på villaks?. Fagmøte Gaula Elveeierlag; 2018-11-01 - 2018-11-01
NMBU Untitled
 
10 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Andersen, Oddgeir.
Laks i Gaula - en viktig ressurs for næringslivet i Gauldalen?. Gauldalskonferansen 2018; 2018-11-01 - 2018-11-01
NMBU HINN Untitled
 
11 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Mehmetoglu, Mehmet; Selvaag, Sofie Kjendlie; Reiertsen, Tone; Jathe, Kathrin.
Depreciative or considerate wildlife tourists? The role of social norms in regulating birder behavior. Pathways Europe 2018; 2018-09-16 - 2018-09-19
NINA NMBU Untitled
 
12 Aas, Øystein; Vistad, Odd Inge; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Skår, Margrete; Dokk, John Gunnar.
Korttidseffektar av å skilte og merke turruter?. Miniseminar om friluftsliv; 2018-05-15 - 2018-05-15
NINA NMBU Untitled
 
13 Aas, Øystein; Wold, Line Camilla; Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Mehmetoglu, Mehmet.
Developing an environmental attitude scale for Norway. Conference on Environmental Psychology; 2018-11-29 - 2018-11-30
NINA NMBU Untitled
 
14 Andersen, Oddgeir; Øian, Hogne; Aas, Øystein; Tangeland, Torvald.
Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2018 ;Volum 18.(2) s. 113-131
OSLOMET NINA NMBU Untitled
 
15 Dervo, Børre Kind; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Myrvold, Knut Marius; Fiske, Peder.
Forvaltningspraksis i nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. En analyse om beskyttelsesordningen har medført endret forvaltningspraksis. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3121-3) ;Volum 1394.67 s. NINA rapport(1394)
NINA Untitled
 
16 Gurholt, Kirsti Pedersen; Radmann, Aage; Bischoff, Anette; Haukeland, Per Ingvar; Stokke, Knut Bjørn; Stensland, Stian; Skår, Margrete; Aas, Øystein; Heimdal, Lasse; Dåsnes, Morten.
Kunnskapsløft for friluftsliv må til. Nettverk; 2018-04-18 - 2018-04-18
USN NIH NINA NMBU Untitled
 
17 Harrison, Hannah Lee; Aas, Øystein.
The Social Dimensions of Small-Scale salmon hatcheries. Kultiveringsmøtet 2018; 2018-03-20 - 2018-03-22
NMBU Untitled
 
18 Harrison, Hannah Lee; Kochalski, Sophia; Arlinghaus, Robert; Aas, Øystein.
"Nature's Little Helpers": A benefits approach to voluntary cultivation of hatchery fish to support wild Atlantic salmon (Salmo salar) populations in Norway, Wales, and Germany. Fisheries Research 2018 ;Volum 204. s. 348-360
NINA NMBU Untitled
 
19 Harrison, Hannah Lee; Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Hatching Knowledge: A Case Study on the Hybridization of Local Ecological Knowledge and Scientific Knowledge in Small-Scale Atlantic Salmon (Salmo salar) Cultivation in Norway. Human Ecology (New York, N.Y.) 2018 ;Volum 46.(4) s. 449-459
NINA NMBU Untitled
 
20 Helland, Ingeborg Palm; Aas, Øystein.
Snevre rammer for forskning på miljøvennlig energi. Teknisk Ukeblad 2018
NINA NMBU Untitled
 
21 Kochalski, Sophia; Riepe, Carsten; Fujitani, Marie; Aas, Øystein; Arlinghaus, Robert.
Public perception of river fish biodiversity in four European countries. Conservation Biology 2018 ;Volum 33.(1) s. 164-175
NINA NMBU Untitled
 
22 Köhler, Berit; Barton, David Nicholas; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of watercourses with hydropower production in Norway. IFED Konferanse "New challenges in decision making"; 2018-05-06 - 2018-05-09
NINA NMBU Untitled
 
23 Mykletun, Reidar J.; Oma, Peter Fredheim; Aas, Øystein.
Being raised in the outdoors makes a difference when a nice mountain hike becomes a difficult one. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research; 2018-09-24 - 2018-09-26
UIS NMBU Untitled
 
24 Ruud, Audun; Köhler, Berit; Aas, Øystein.
Prosjekt 4.1: Realizing value added environmental solutions Funn fra deprosjekt 4.1.1: How are environmental measures realized in European hydropower?. HydroCen Fagutvalgsmøte; 2018-09-19 - 2018-09-19
NINA NMBU Untitled
 
25 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein.
Sammenstilling av eksisterende kunnskap om befolkningens holdninger til verneområder i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3255-5) ;Volum 1518.65 s. NINA rapport(1518)
NINA Untitled
 
2017
26 Aas, Øystein.
Ontology, epistemology, and theoretical outsets for environmental (social) research. Implications for inter-/mulitdisciplinary research projects. Training School 4; 2017-06-12 - 2017-06-16
NMBU Untitled
 
27 Aas, Øystein; Arlinghaus, Robert; Fleming, Ian A.; Cucherousset, Julien; Hindar, Kjetil; Johnsson, Jörgen I.
Governance of salmonid stocking and introductions – a North Atlantic five-jurisdiction comparison. Open seminar and final meeting of SalmoInvade; 2017-03-21 - 2017-03-22
NINA NMBU Untitled
 
28 Aas, Øystein; Qvenild, Marte; Wold, Line Camilla; Jacobsen, Gerd Blindheim; Ruud, Audun.
Local opposition against high-voltage grids: public responses to agency-caused science policy trolls. Journal of Environmental Policy and Planning 2017 ;Volum 19.(4) s. 347-359
ENERGISINT NINA Untitled
 
29 Aas, Øystein; Stensland, Stian.
Keynote: Laxförvaltning och laxfisketurism i ett internationellt perspektiv. fisketurism. Nationell konferens, Umeå, Sverige, 2. februar 2017.. Konferansen Levande laxälvar 2.0.; 2017-02-01 - 2017-02-02
NMBU Untitled
 
30 Aas, Øystein; Stensland, Stian.
Laksefiske i Finnmark –trengsel og konflikter eller bred verdiskaping?. Fagseminar for lakseelvene i Finnmark; 2017-11-26 - 2017-11-26
NMBU Untitled
 
31 Aas, Øystein; Stensland, Stian; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Role of social norms and attitudes in explaining angler behavior. World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
NINA NMBU Untitled
 
32 Devine-Wright, Patrick; Batel, Susana; Aas, Øystein; Sovacool, Benjamin K.; Labelle, Michael Carnegie; Ruud, Audun.
A conceptual framework for understanding the social acceptance of energy infrastructure: Insights from energy storage. Energy Policy 2017 ;Volum 107. s. 27-31
NINA Untitled
 
33 Fangel, Kirstin; Bærum, Kim Magnus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Aas, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho.
Incidental bycatch of northern fulmars in the small-vessel demersal longline fishery for Greenland halibut in coastal Norway 2012–2014. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(1) s. 332-342
NINA NTNU Untitled
 
34 Harrison, Hannah Lee; Kochalski, Sophia; Aas, Øystein; Arlinghaus, Robert.
"God's Little Helpers": Examining the socio-cultural value of small-scale Atlantic salmon hatcheries in Norway, Wales, and Germany. World Recreational Fisheries Conference 8; 2017-07-16 - 2017-07-21
NMBU Untitled
 
35 Harrison, Hannah Lee; Rybråten, Stine; Aas, Øystein.
Ecological and research-based knowledge in Norwegian small-scale salmon cultivation: a case study examining drivers of knowledge hybridization. World Recreational Fisheries Conference 8; 2017-07-16 - 2017-07-21
NINA NMBU Untitled
 
36 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun.
Beslutningsstøtte for samlet vurdering av flerbruksinteresser i vilkårsrevisjoner. Brukermøtet SusWater prosjekt (CEDREN); 2017-12-05 - 2017-12-05
NINA NMBU Untitled
 
37 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
A sustainable future of regulated rivers and lakes? What can we learn from the revision of hydropower licenses in Norway?. ALTERNET conference "Nature and society: synergiers, conflicts, tradeoffs"; 2017-05-02 - 2017-05-04
NINA NMBU Untitled
 
38 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
River basin management for regulated rivers and lakes - what can we learn from the revision of hydropower licenses in Norway?. SDEWES conference; 2017-10-04 - 2017-10-08
NINA NMBU Untitled
 
39 Reiertsen, Tone; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Aas, Øystein.
Hornøya i lys av forskning, turisme og forvaltning. Møte om fugleturisme på Hornøya; 2017-01-19
NINA NMBU Untitled
 
40 Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinn-fell? En dokumentanalyse av prosessen i regulerte vassdrag med vannkraftproduksjon etter regjeringens godkjenninger i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3059-9) ;Volum 1351.57 s. NINA rapport(1351)
NINA Untitled
 
41 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard.
Linking visitors’ spatial preferences to sustainable management planning in a national park. Conference on Environmental Psychology; 2017-11-29 - 2017-11-30
NINA NMBU Untitled
 
42 Stensland, Stian; Aas, Øystein.
Changing salmon sport fisheries. - Implications for landowner based management and development of angling tourism. World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
NMBU Untitled
 
43 Stensland, Stian; Aas, Øystein; Mehmetoglu, Mehmet.
Understanding Constraints and Facilitators to Salmon Angling Participation: Insights From Structural Equation Modeling. Human Dimensions of Wildlife 2017 ;Volum 22.(1) s. 1-17
NINA NTNU NMBU Untitled
 
44 Stensland, Stian; Agnarsson, Sveinn; Helgason, Thorgils; Jóhannesson, Gunnar Þór; Larsen, Friðrik; Aas, Øystein.
A Survey of Resident Anglers Fishing for Salmon, Trout and Char in Iceland. Ås: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2017 172 s. MINA fagrapport(43)
NMBU Untitled
 
45 Stensland, Stian; Baardsen, Sjur; Fossgard, Knut; Kristiansen, Amund Hagen; Skullerud, Esten Sødal; Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Skår, Margrete; Øian, Hogne; agnarsson, sveinn; Helgason, Thorgils; Jóhannesson, Gunnar Þór; Larsen, Friðrik; Mehmet, Mehmetoglu.
Sustainable Salmon Angling Tourism In A Changing World (SALMONCHANGE). World Recreational Fisheries; 2017-07-16 - 2017-07-20
HINN NINA NMBU Untitled
 
46 Øian, Hogne; Aas, Øystein; Skår, Margrete; Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian.
Rhetoric and hegemony in consumptive wildlife tourism: polarizing sustainability discourses among angling tourism stakeholders. Journal of Sustainable Tourism 2017 ;Volum 25.(11) s. 1547-1562
NINA NMBU Untitled
 
2016
47 Aas, Øystein.
Utilsiktet fangst av sjøfugl i Norge. Et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om utilsiktet fangst av sjøfugl i fiskeriene generelt, og i rognkjeks- og blåkveitefisket spesielt.
NINA Untitled
 
48 Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Ruud, Audun.
Community acceptance of Hydro balancing: Insights from the case of Tyin, Norway. The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix; 2016-05-13 - 2016-05-16
NINA Untitled
 
49 Fangel, Kirstin; Aas, Øystein; Bærum, Kim Magnus; Anker-Nilssen, Tycho; Christensen-Dalsgaard, Signe.
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2868-8) 20 s. NINA temahefte(64)
NINA Untitled
 
50 Fangel, Kirstin; Bærum, Kim Magnus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Aas, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho.
How many did you catch? The Norwegian Seabird Bycatch Project 2008-2015. 13th International Seabird Group Conference; 2016-09-06 - 2016-09-09
NINA Untitled
 
    Vis neste liste