Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-23 av 23

2018
1 Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner.
Elvemusling og fisk i Elstadelva, Nord-Trøndelag. Kartlegging i forbindelse med Knutfoss kraftverk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3182-4) 47 s. NINA rapport(1451)
NINA Untitled
 
2 Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017. Oslo: NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7004-4) 86 s. NIVA-rapport(7269)
NINA NIVA Untitled
 
3 Magerøy, Jon Hamner.
Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse og søk etter elvemusling i øvre del av bekken. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3183-1) 26 s. NINA rapport(1452)
NINA Untitled
 
4 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell.
Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3153-4) 72 s. NINA rapport(1424)
NINA Untitled
 
2017
5 Brownlee, Steven; Magerøy, Jon Hamner; Walker, Ian.
Rocky Mountain Ridged Mussel (Gonidea angulata Lea) in the Okanagan Valley, British Columbia: Host fish field sampling and mussel surveys in 2017.. : University of British Columbia - Okanagan 2017 13 s.
NINA Untitled
 
6 Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6878-2) 78 s. NIVA-rapport(7143)
NINA NIVA Untitled
 
7 Magerøy, Jon Hamner.
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Agder. Redoksmålinger i Hammerbekken, Lilleelv, Storelva, Straibekken og Vassbotnbekken. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3148-0) 62 s. NINA rapport(1419)
NINA Untitled
 
8 Magerøy, Jon Hamner.
Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Raudsjøbekken og Sognsvannsbekken. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3147-3) 46 s. NINA rapport(1418)
NINA Untitled
 
9 Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell.
Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder. Bestandsstatus og bevaringstiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3063-6) 28 s. NINA Kortrapport(70)
NINA Untitled
 
10 Magerøy, Jon Hamner; Snook, Roxanne M.; Nield, Lora M.; Walker, Ian R..
The impact of control methods for Eurasian watermilfoil (Myriophyllum spicatum, L.) on western ridged mussel (Gonidea angulata, Lea): does rotovation harm the mussel?. Northwest science 2017 ;Volum 91.(2) s. 186-197
Untitled
 
11 Magerøy, Jon Hamner; Walker, Ian.
Rocky Mountain ridged mussel (Gonidea angulata) in the Okanagan Valley, B.C.: Final report on host fish field sampling, mussel surveys, genetic analyses, and maximum age determination).. : University of British Columbia - Okanagan 2017 43 s.
NINA Untitled
 
2016
12 Fung, Laine; Rae, Jessica; Baylis, Andrew; Juteau, Christy; Magerøy, Jon Hamner.
Status of the western pearlshell mussel (Margaritifera falcata) in the Little Campbell River: Comparison between 2009 and 2015.. : A Roacha Canada 2016 29 s.
NINA Untitled
 
13 Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner.
Elvemusling i Storelva (Vegårvassdraget), Aust-Agder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 18 s.
NINA Untitled
 
14 Magerøy, Jon.
Rocky Mountain Ridged Mussel (Gonidea angulata) in the Okanagan Valley, B.C.: Final Report on Potential Threats from Lack of Host Fish Availability, Introduced Fish Species, and River Restoration, and Mitigation of Direct Damage from the Public.. : The University of British Columbia - Okanagan. Held by the British Columbia Ministry of Environment. 2016 71 s.
Untitled
 
15 Magerøy, Jon; Walker, Ian; Snook, Roxanne; Nield, Lora; MacConnachie, Sean; Wilson, Greg; Brownlee, Steven; Mitchell, Jeremy.
Moving forward with management of Gonidea angulata in the Okanagan Valley of British Columbia, Canada.. Common Resources, Challenges and Solutions; 2016-02-22 - 2016-02-26
Untitled
 
16 Magerøy, Jon; Wilson, Greg; Fung, Laine; Rae, Jessica; Harbo, R.; Whigtman, C.; Ptolemy, R.; Gelling, L.; McEwan, D.; McFadyen, S.; Madill, J.; Martel, A.; Lauzier, R.; Gilmore, S.; Stanton, L.; Baylis, Andrew; Juteau, Christy; Brownlee, Steven; Paige, W..
The status of Margaritifera falcata in British Columbia: Taking small steps forward.... Common Resources, Challenges and Solutions; 2016-02-26 - 2016-02-29
Untitled
 
2015
17 Magerøy, Jon.
Rocky Mountain Ridged Mussel (Gonidea angulata) in the Okanagan Valley, BC: Final Report on Juvenile Recruitment, Host Fish Field Sampling, and the Impact of Rototilling against Eurasian Watermilfoil (Myriophyllum spicatum).. : University of British Columbia - Okanagan. Held by the British Columbia Ministry of Environment. 2015 67 s.
Untitled
 
18 Magerøy, Jon; Snook, Roxanne.
Improved Management of Rocky Mountain Ridged Mussel in the Okanagan Valley, BC: 2014-2015 Technical Report to the Environment Canada Habitat Stewardship Program.. : The University of British Columbia - Okanagan. Held by Environment Canada. 2015 14 s.
Untitled
 
19 Reinicke, Matthias; Leathem, Jamie; Magerøy, Jon; Penn, Briony; MacConnachie, Sean; Nantel, Martin; Nield, Lora.
Rocky Mountain ridged mussel. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Informasjonsskilt. ; The Okangan Valley, Britisk Columbia. 2015-05-01 - 2015-06-20
Untitled
 
2014
20 Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Magerøy, Jon.
Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2678-3) 35 s. NINA rapport(1061)
NINA UiB Untitled
 
21 Magerøy, Jon.
Juvenile recruitment and host fish use among Rocky Mountain ridged mussel in the Okanagan.. Earth and Environmental Sciences, and Physical Geography Seminar Series; 2014-02-27 - 2014-02-27
Untitled
 
22 Magerøy, Jon.
Rocky Mountain ridged mussel (Gonidea angulata) in the Okanagan Valley, B.C.: Juvenile recruitment, host fish field sampling, and the impact of rototilling against Eurasian watermilfoil (Myriophyllum spicatum).. Internal Meeting; 2014-03-01 - 2014-03-01
Untitled
 
23 Snook, Roxanne; Magerøy, Jon; Nield, Lora; Pither, Jason; Curtis, Jeff; Walker, Ian.
Modeling habitat for the Rocky Mountain ridged mussel (Gonidea angulata) in Okanagan Lake, B.C., Canada.. Okanagan Water and Biodiversity Forum; 2014-09-16 - 2014-09-17
Untitled