Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 61 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Rusch, Graciela; Barton, David Nicholas; Åström, Jens; Olsen, Siri Lie; Brandsegg, Hege; Fossøy, Frode.
Assessing the spatial and temporal distribution of flower resources for pollinators with DNA metabarcoding. 8th International Barcode of Life Conference; 2019-06-17 - 2019-06-20
NINA NTNU Untitled
 
2 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens.
Fremmede arter med planteimport. Gartneryrket 2019 ;Volum 2019.(5) s. 24-29
NINA Untitled
 
3 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens.
Blindpassasjerer med hageplanter - Kartlegging og overvåking av spredningsveien «import av planteprodukter». Medlemsmøte NEF; 2019-03-19 - 2019-03-19
NINA Untitled
 
4 Fauchald, Per; Tarroux, Arnaud; Bråthen, Vegard Sandøy; Descamps, Sebastian; Ekker, Morten; Helgason, Halfdan Helgi; Merkel, Benjamin; Moe, Børge; Åström, Jens; Strøm, Hallvard.
Arctic-breeding seabirds’ hotspots in space and time - A methodological framework for year-round modelling of environmental niche and abundance using light-logger data. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3401-6) 85 s. NINA rapport(1657)
NINA NPI Untitled
 
5 Jacobsen, Rannveig Margrete; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett.
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3308-8) ;Volum 1569.116 s. NINA rapport(1569)
NINA Untitled
 
6 Moe, Børge; Åström, Jens; Bråthen, Vegard Sandøy.
Database developments and web application. Automatic processing of GLS- data. Seatrack workshop 2019; 2019-11-11 - 2019-11-13
NINA Untitled
 
7 Olsen, Siri Lie; Evju, Marianne; Åström, Jens; Andresen, Jonas L.; Løkken, Jørn Olav; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Climate influence on plant-pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus. 20th ITEX meeting - Documenting and understanding tundra ecosystem changes; 2019-09-09 - 2019-09-15
NINA Untitled
 
8 Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans; Gjershaug, Jan Ove; Nygård, Torgeir; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Follestad, Arne.
Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. Tillegg til NINA-Rapport 1585. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 8 s. NINA Prosjektnotat(168)
NINA Untitled
 
9 Stokke, Bård Gunnar; Pavòn-Jordàn, Diego; Hanssen, Frank Ole; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans.
Kan merking av høyspent-ledninger redusere risikoen for fuglekollisjoner?. Fagdager vindkraft; 2019-10-14 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
10 Systad, Geir Helge Rødli; Breistøl, Arild; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Guidos, Steven; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård Gunnar; Østerås, Tom Roger; Åström, Jens.
Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale. Bergen: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3443-6) 76 s. NINA rapport(1693)
NINA Untitled
 
11 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Brandsegg, Hege.
Fremmede arter – spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking og metodeutvikling 2017–2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3296-8) 77 s. NINA rapport(1557)
NINA Untitled
 
12 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein.
Ufrivillig, ubevisst og uønsket - Fremmede arter med planteimport. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(2/3) s. 19-36
NINA Untitled
 
13 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3287-6) 75 s. NINA rapport(1549)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
14 Åström, Jens; May, Roelof Frans.
Tap av insekter i vindkraftanlegg under drift. Kort vurdering av problemstillingen og kunnskapsnivået for Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3473-3) 18 s. NINA rapport(1721)
NINA Untitled
 
15 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3416-0) 45 s. NINA rapport(1670)
NINA NTNU Untitled
 
2018
16 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Åström, Jens; Eide, Nina Elisabeth.
Bilberry and bumblebees - interactions along altitudinal gradients. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
17 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. 5th European Congress of Conservation Biology; 2018-06-12 - 2018-06-15
NINA NTNU NMBU Untitled
 
18 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. Ecological Indicators 2018 ;Volum 91. s. 138-148
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
19 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. NEFOM network meeting; 2018-02-08 - 2018-02-09
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
20 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. The Nordic Oikos conference; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
21 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul; Bakkestuen, Vegar.
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3120-6) ;Volum 1393.116 s. NINA rapport(1393)
NINA Untitled
 
22 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Skarpaas, Olav; Blaalid, Rakel; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA UiO Untitled
 
23 Rusch, Graciela; Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Ødegaard, Frode; Stange, Erik; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Barton, David Nicholas.
Hvor er biene og hvilke blomster bruker de i Oslo?. Samling om biediversitet, pollenressurser og honning i Oslo; 2018-06-05 - 2018-06-05
NINA NTNU Untitled
 
24 Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim Paul; Nilsen, Erlend Birkeland; Åström, Jens.
Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3299-9) ;Volum 1560.24 s. NINA rapport(1560)
NINA Untitled
 
25 Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim Paul; Nilsen, Erlend Birkeland; Åström, Jens.
Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen - planter. Naturindeks faggruppemøte; 2018-04-26
NINA UiB UiO Untitled
 
26 Stokke, Bård Gunnar; Hanssen, Frank Ole; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans.
Kan merking av høyspent-ledninger redusere risikoen for fuglekollisjoner?. NINAs Fornybardag; 2018-04-18 - 2018-04-18
NINA Untitled
 
27 Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans; Hamre, Øyvind; Åström, Jens; Gjershaug, Jan Ove; Follestad, Arne.
Kartlegging av fugletrekket over Bremanger-landet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3324-8) ;Volum 1585.44 s. NINA rapport(1585)
NINA Untitled
 
28 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
29 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter - kartlegging og overvåking av sprednings-veien import av planteprodukter. Mattilsynet Plantehelse SKUP-kurs; 2018-03-07 - 2018-03-07
NINA Untitled
 
30 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3124-4) ;Volum 1397.23 s. NINA rapport(1397)
NINA Untitled
 
31 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2017. Trondheim: Norsk instutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3211-1) ;Volum 1480.34 s. NINA rapport(1480)
NINA Untitled
 
2017
32 Kallioniemi, Eveliina; Åström, Jens; Rusch, Graciela; Dahle, Sondre; Åström, Sandra Charlotte Helene; Gjershaug, Jan Ove.
Local resources, linear elements and mass-flowering crops determine bumblebee occurrences in moderately intensified farmlands. Agriculture, Ecosystems & Environment 2017 ;Volum 239. s. 90-100
NIBIO NINA Untitled
 
33 Bruteig, Inga Elise; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2984-5) 25 s. NINA Kortrapport(39)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
34 Bruteig, Inga Elise; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3032-2) ;Volum 1329.221 s. NINA rapport(1329)
NINA Untitled
 
35 Dahle, Sondre; Fossøy, Frode; Rusch, Graciela; Peneva, V.; Lazarova, S.; Elshishka, M.; Vagalinski, B.; Dedov, I.; Yordanov, Y.; Blaalid, Rakel; Åström, Jens.
DNA-metabarcoding to assess the impact of cropland management on soil functions. Mapping and Assessment of Ecosystem Services - Science in Action. International Scientific Conference on Ecosystem Services; 2017-02-06 - 2017-02-07
NINA Untitled
 
36 May, Roelof Frans; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Dahl, Espen Lie.
Do birds in flight respond to (ultra)violet lighting? A pilot study. Conference on Wind Energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
37 May, Roelof Frans; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Dahl, Espen Lie.
Do birds in flight respond to (ultra)violet lighting?. Avian Research 2017 ;Volum 8. s. 1-10
NINA Untitled
 
38 Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne; Åström, Jens; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Insekter er viktig for bærprodukjonen hos blåbær. NINA fakta 2017 ;Volum 5-2017. s. -
NINA Untitled
 
39 Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans; Falkdalen, Ulla; Sæther, Stein Are; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Nygård, Torgeir.
Visual mitigation measures to reduce bird collisions – experimental tests at the Smøla wind-power plant, Norway. The 4th Conference on Wind energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
40 Stokke, Bård Gunnar; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans.
En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3021-6) 23 s. NINA Kortrapport(59)
NINA Untitled
 
41 Sæther, Stein Are; Åström, Jens; May, Roelof Frans.
A spatio-temporal model for optimal operational shutdown of wind turbines. Conference on Wind Energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
42 Åström, Jens; Ødegaard, Frode; Hanssen, Oddvar; Åström, Sandra Charlotte Helene.
Endring i leveområder for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ved Gaula. Forekomst og dynamikk av elveører fra 1947 til 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2900-5) ;Volum 1314.32 s. NINA rapport(1314)
NINA Untitled
 
43 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3031-5) ;Volum 1328.33 s. NINA rapport(1328)
NINA Untitled
 
2016
44 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Løkken, Jørn Olav; Olsen, Siri Lie; Rusch, Graciela; Åström, Jens.
Undersøker samspillet mellom blåbær og humler i fjellet. NINA fakta 2016 (1-2016) s. 1-2
NINA Untitled
 
45 Garibaldi, Lucas A.; Carvalheiro, Luísa G.; Vaissière, Bernard E.; Gemmill-Herren, Barbara; Hipólito, Juliana; Freitas, Breno M.; Ngo, Hien T.; Azzu, Nadine; Sáez, Agustín; Åström, Jens; An, Jiandong; Blochtein, Betina; Buchori, Damayanti; Chamorro García, Fermín J.; Oliveira da Silva, Fabiana; Devkota, Kedar; de Fátima Ribeiro, Márcia; Freitas, Leandro; Gaglianone, Maria C.; Goss, Maria; Irshad, Mohammad; Kasina, Muo; Pacheco Filho, Alípio J.S.; Piedade Kiill, Lucia H.; Kwapong, Peter; Nates Parra, Guiomar; Pires, Carmen; Pires, Viviane; Rawal, Ranbeer S.; Rizali, Akhmad; Saraiva, Antonio M.; Veldtman, Ruan; Viana, Blandina F.; Witter, Sidia; Zhang, Hong.
Mutually beneficial pollinator diversity and crop yield outcomes in small and large farms. Science 2016 ;Volum 351.(6271) s. 388-391
NINA Untitled
 
46 Havstad, Lars T.; Åström, Jens; Dahle, Bjørn; Øverland, John I.; Valand, Silja; Gunnarstorp, Trond; Hetland, Ove; Susort, Åge.
Bedre pollinering med humler og honningbier i rødkløverfrøavlen. I: Jord- og Plantekultur 2016. Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2015. Ås: NIBIO 2016 ISBN 978-82-17-01561-1. s. 220-229
NIBIO NINA Untitled
 
47 Åström, Jens; Åström, Sandra Charlotte Helene; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2865-7) ;Volum 1230.38 s. NINA rapport(1230)
NINA Untitled
 
2015
48 Dahl, Espen Lie; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Åström, Jens; Diserud, Ola Håvard.
Repowering Smøla wind-power plant. An assessment of avian conflicts. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2757-5) 41 s. NINA rapport(1135)
NINA Untitled
 
49 Havstad, Lars T.; Åström, Jens; Øverland, John Ingar; Valand, Silja; Hetland, Ove; Susort, Åge.
Bedre pollinering av rødkløver. I: Jord-og plantekultur 2015. Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2014. Ås: Bioforsk 2015 ISBN 978-82-17-01375-4. s. 224-232
NIBIO NINA Untitled
 
50 Hendrichsen, Ditte Katrine; Åström, Jens; Forsgren, Elisabet; Skarpaas, Olav.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2710-0) 113 s. NINA rapport(1091)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste