Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens.
Fremmede arter med planteimport. Gartneryrket 2019 ;Volum 2019.(5) s. 24-29
NINA Untitled
 
2 Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens.
Blindpassasjerer med hageplanter - Kartlegging og overvåking av spredningsveien «import av planteprodukter». Medlemsmøte NEF; 2019-03-19 - 2019-03-19
NINA Untitled
 
3 Fauchald, Per; Tarroux, Arnaud; Bråthen, Vegard Sandøy; Descamps, Sebastian; Ekker, Morten; Helgason, Halfdan Helgi; Merkel, Benjamin; Moe, Børge; Åström, Jens; Strøm, Hallvard.
Arctic-breeding seabirds’ hotspots in space and time - A methodological framework for year-round modelling of environmental niche and abundance using light-logger data. Tromsø: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3401-6) 85 s. NINA rapport(1657)
NINA Untitled
 
4 Jacobsen, Rannveig Margrete; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett.
Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3308-8) ;Volum 1569.116 s. NINA rapport(1569)
NINA Untitled
 
5 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein.
Ufrivillig, ubevisst og uønsket - Fremmede arter med planteimport. Insektnytt 2019 ;Volum 44.(2/3) s. 19-36
NINA Untitled
 
6 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3287-6) 75 s. NINA rapport(1549)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2018
7 Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Åström, Jens; Eide, Nina Elisabeth.
Bilberry and bumblebees - interactions along altitudinal gradients. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA Untitled
 
8 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. 5th European Congress of Conservation Biology; 2018-06-12 - 2018-06-15
NINA NTNU NMBU Untitled
 
9 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. Ecological Indicators 2018 ;Volum 91. s. 138-148
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
10 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. NEFOM network meeting; 2018-02-08 - 2018-02-09
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
11 Nordén, Jenni; Åström, Jens; Josefsson, Torbjörn; Blumentrath, Stefan; Ovaskainen, Otso; Sverdrup-Thygeson, Anne; Nordén, Björn.
At which spatial and temporal scales can fungi indicate habitat connectivity?. The Nordic Oikos conference; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA NTNU UiO NMBU Untitled
 
12 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Bjerke, Jarle W.; Blaalid, Rakel; Töpper, Joachim Paul; Bakkestuen, Vegar.
Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3120-6) ;Volum 1393.116 s. NINA rapport(1393)
NINA Untitled
 
13 Olsen, Siri Lie; Åström, Jens; Hendrichsen, Ditte Katrine; Skarpaas, Olav; Blaalid, Rakel; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Invasive alien plant species in Norway: hotspots for introduction, current distribution, mapping and management. Oikos 2018; 2018-02-20 - 2018-02-22
NINA UiO Untitled
 
14 Rusch, Graciela; Dahle, Sondre; Blaalid, Rakel; Ødegaard, Frode; Stange, Erik; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Barton, David Nicholas.
Hvor er biene og hvilke blomster bruker de i Oslo?. Samling om biediversitet, pollenressurser og honning i Oslo; 2018-06-05 - 2018-06-05
NINA NTNU Untitled
 
15 Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim Paul; Nilsen, Erlend Birkeland; Åström, Jens.
Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3299-9) ;Volum 1560.24 s. NINA rapport(1560)
NINA Untitled
 
16 Skarpaas, Olav; Töpper, Joachim Paul; Nilsen, Erlend Birkeland; Åström, Jens.
Dataflyt og modellering av indikatorer for naturindeksen - planter. Naturindeks faggruppemøte; 2018-04-26
NINA UiB UiO Untitled
 
17 Stokke, Bård Gunnar; Hanssen, Frank Ole; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans.
Kan merking av høyspent-ledninger redusere risikoen for fuglekollisjoner?. NINAs Fornybardag; 2018-04-18 - 2018-04-18
NINA Untitled
 
18 Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans; Hamre, Øyvind; Åström, Jens; Gjershaug, Jan Ove; Follestad, Arne.
Kartlegging av fugletrekket over Bremanger-landet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3324-8) ;Volum 1585.44 s. NINA rapport(1585)
NINA Untitled
 
19 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
20 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter - kartlegging og overvåking av sprednings-veien import av planteprodukter. Mattilsynet Plantehelse SKUP-kurs; 2018-03-07 - 2018-03-07
NINA Untitled
 
21 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Hanssen, Oddvar; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen.
Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3124-4) ;Volum 1397.23 s. NINA rapport(1397)
NINA Untitled
 
22 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2017. Trondheim: Norsk instutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3211-1) ;Volum 1480.34 s. NINA rapport(1480)
NINA Untitled
 
2017
23 Kallioniemi, Eveliina; Åström, Jens; Rusch, Graciela; Dahle, Sondre; Åström, Sandra Charlotte Helene; Gjershaug, Jan Ove.
Local resources, linear elements and mass-flowering crops determine bumblebee occurrences in moderately intensified farmlands. Agriculture, Ecosystems & Environment 2017 ;Volum 239. s. 90-100
NIBIO NINA Untitled
 
24 Bruteig, Inga Elise; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2984-5) 25 s. NINA Kortrapport(39)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
25 Bruteig, Inga Elise; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3032-2) ;Volum 1329.221 s. NINA rapport(1329)
NINA Untitled
 
26 Dahle, Sondre; Fossøy, Frode; Rusch, Graciela; Peneva, V.; Lazarova, S.; Elshishka, M.; Vagalinski, B.; Dedov, I.; Yordanov, Y.; Blaalid, Rakel; Åström, Jens.
DNA-metabarcoding to assess the impact of cropland management on soil functions. Mapping and Assessment of Ecosystem Services - Science in Action. International Scientific Conference on Ecosystem Services; 2017-02-06 - 2017-02-07
NINA Untitled
 
27 May, Roelof Frans; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Dahl, Espen Lie.
Do birds in flight respond to (ultra)violet lighting? A pilot study. Conference on Wind Energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
28 May, Roelof Frans; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Dahl, Espen Lie.
Do birds in flight respond to (ultra)violet lighting?. Avian Research 2017 ;Volum 8. s. 1-10
NINA Untitled
 
29 Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne; Åström, Jens; Dahle, Sondre; Eide, Nina Elisabeth.
Insekter er viktig for bærprodukjonen hos blåbær. NINA fakta 2017 ;Volum 5-2017. s. -
NINA Untitled
 
30 Stokke, Bård Gunnar; May, Roelof Frans; Falkdalen, Ulla; Sæther, Stein Are; Åström, Jens; Hamre, Øyvind; Nygård, Torgeir.
Visual mitigation measures to reduce bird collisions – experimental tests at the Smøla wind-power plant, Norway. The 4th Conference on Wind energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
31 Stokke, Bård Gunnar; Åström, Jens; Bevanger, Kjetil Modolv; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans.
En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3021-6) 23 s. NINA Kortrapport(59)
NINA Untitled
 
32 Sæther, Stein Are; Åström, Jens; May, Roelof Frans.
A spatio-temporal model for optimal operational shutdown of wind turbines. Conference on Wind Energy and Wildlife impacts; 2017-09-06 - 2017-09-08
NINA Untitled
 
33 Åström, Jens; Ødegaard, Frode; Hanssen, Oddvar; Åström, Sandra Charlotte Helene.
Endring i leveområder for elvesandjeger og stor elvebreddedderkopp ved Gaula. Forekomst og dynamikk av elveører fra 1947 til 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2900-5) ;Volum 1314.32 s. NINA rapport(1314)
NINA Untitled
 
34 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3031-5) ;Volum 1328.33 s. NINA rapport(1328)
NINA Untitled
 
2016
35 Evju, Marianne; Eide, Nina Elisabeth; Løkken, Jørn Olav; Olsen, Siri Lie; Rusch, Graciela; Åström, Jens.
Undersøker samspillet mellom blåbær og humler i fjellet. NINA fakta 2016 (1-2016) s. 1-2
NINA Untitled
 
36 Garibaldi, Lucas A.; Carvalheiro, Luísa G.; Vaissière, Bernard E.; Gemmill-Herren, Barbara; Hipólito, Juliana; Freitas, Breno M.; Ngo, Hien T.; Azzu, Nadine; Sáez, Agustín; Åström, Jens; An, Jiandong; Blochtein, Betina; Buchori, Damayanti; Chamorro García, Fermín J.; Oliveira da Silva, Fabiana; Devkota, Kedar; de Fátima Ribeiro, Márcia; Freitas, Leandro; Gaglianone, Maria C.; Goss, Maria; Irshad, Mohammad; Kasina, Muo; Pacheco Filho, Alípio J.S.; Piedade Kiill, Lucia H.; Kwapong, Peter; Nates Parra, Guiomar; Pires, Carmen; Pires, Viviane; Rawal, Ranbeer S.; Rizali, Akhmad; Saraiva, Antonio M.; Veldtman, Ruan; Viana, Blandina F.; Witter, Sidia; Zhang, Hong.
Mutually beneficial pollinator diversity and crop yield outcomes in small and large farms. Science 2016 ;Volum 351.(6271) s. 388-391
NINA Untitled
 
37 Havstad, Lars T.; Åström, Jens; Dahle, Bjørn; Øverland, John I.; Valand, Silja; Gunnarstorp, Trond; Hetland, Ove; Susort, Åge.
Bedre pollinering med humler og honningbier i rødkløverfrøavlen. I: Jord- og Plantekultur 2016. Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2015. Ås: NIBIO 2016 ISBN 978-82-17-01561-1. s. 220-229
NIBIO NINA Untitled
 
38 Åström, Jens; Åström, Sandra Charlotte Helene; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2865-7) ;Volum 1230.38 s. NINA rapport(1230)
NINA Untitled
 
2015
39 Dahl, Espen Lie; May, Roelof Frans; Nygård, Torgeir; Åström, Jens; Diserud, Ola Håvard.
Repowering Smøla wind-power plant. An assessment of avian conflicts. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2757-5) 41 s. NINA rapport(1135)
NINA Untitled
 
40 Havstad, Lars T.; Åström, Jens; Øverland, John Ingar; Valand, Silja; Hetland, Ove; Susort, Åge.
Bedre pollinering av rødkløver. I: Jord-og plantekultur 2015. Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2014. Ås: Bioforsk 2015 ISBN 978-82-17-01375-4. s. 224-232
NIBIO NINA Untitled
 
41 Hendrichsen, Ditte Katrine; Åström, Jens; Forsgren, Elisabet; Skarpaas, Olav.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2710-0) 113 s. NINA rapport(1091)
NINA Untitled
 
42 Johansen, Line; Hovstad, Knut Anders; Åström, Jens.
Åpent lavland. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 92-102
NIBIO NINA Untitled
 
43 Johansen, Line; Hovstad, Knut; Åström, Jens.
Åpent lavland. Lanseringseminar for Naturindeks for Norge 2015.. Lanseringseminar for Naturindeks for Norge 2015; 2015-11-24
NIBIO NINA Untitled
 
2014
44 Aarrestad, Per Arild; Bjerke, Jarle W.; Hak, Claudia; Lunder, Helene; Myklebost, Heidi Elin; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Statoils overvåkingsprogram for Snøhvit. Overvåking av vegetasjon og jord – gjenanalyser i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2627-1) 71 s. NINA rapport(1017)
NILU NINA Untitled
 
45 Havstad, Lars T.; Åström, Jens; Øverland, John I.; Westrum, Karin; Hetland, Ove; Susort, Åge.
Bedre pollinering av rødkløver. I: Jord- og Plantekultur 2014; Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2013. : Bioforsk 2014 ISBN 978-82-17-01203-0. s. 252-262
NIBIO NINA Untitled
 
46 Åström, Jens; Dramstad, Wenche; Debella-Gilo, Misganu; Hovstad, Knut Anders; Åström, Sandra Charlotte Helene; Rusch, Graciela.
Assessing Norwegian pollination deficits. Capacity building towards IPBES - implementation and methodological evaluation of the "Protocol to Detect and Assess Pollination Deficits in crops". Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2721-6) 51 s. NINA rapport(1101)
NIBIO NINA NMBU Untitled
 
47 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2717-9) 27 s. NINA rapport(1098)
NINA Untitled
 
2013
48 Hanssen, Frank Ole; Foldvik, Anders; Jepsen, Jane Uhd; Johnsen, Stein Ivar; Van Moorter, Bram F. A.; Ruano, Monica Montalvan; Åström, Jens; Blumentrath, Stefan; Panzacchi, Manuela.
GIS strategy for NINA. NINA Lunch Seminar; 2013-03-26 - 2013-06-26
NINA UiT Untitled
 
49 Totland, Ørjan; Hovstad, Knut; Ødegaard, Frode; Åström, Jens.
Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge - betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter. Trondheim: Artsdatabanken 2013 (ISBN 9788292838341) 74 s.
NIBIO NINA NMBU Untitled
 
50 Åström, Jens; Pärt, Tomas.
Negative and matrix-dependent effects of dispersal corridors in an experimental metacommunity. Ecology 2013 ;Volum 94.(1) s. 72-82
NINA Untitled
 
    Vis neste liste