Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 158 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Diserud, Ola Håvard.
Genetisk innkryssing fra rømt oppdrettslaks i ville laksebestander - hvor og hvorfor?. Kultiveringsmøtet 2019; 2019-03-19 - 2019-03-21
NINA Untitled
 
2 Diserud, Ola Håvard.
Genetisk innkryssing i ville laksebestander. Foredrag for Skogn folkehøgskole; 2019-03-05
NINA Untitled
 
3 Diserud, Ola Håvard.
Sea Trout - life cycle models. WGTRUTTA; 2019-02-26 - 2019-02-28
NINA Untitled
 
4 Diserud, Ola Håvard.
Villaks og gytebestandsmål. Foredrag for Skogn folkehøgskole; 2019-03-05
NINA Untitled
 
5 Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Sægrov, Harald; Urdal, K.; Aronsen, Tonje; Lo, Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Niemela, Eero; Orell, P.; Erkinaro, J.; Lund, Roar A.; Økland, Finn; Østborg, Gunnel Marie; Hansen, Lars Petter; Hindar, Kjetil.
Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013. ICES Journal of Marine Science 2019
NINA NORCE VETINST Untitled
 
6 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Hvorfor varierer genetisk innkryssing fra rømt oppdrettslaks i villaksbestandene?. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
NINA Untitled
 
7 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Glover, Kevin; Skaala, Øystein.
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3404-7) 68 s. NINA rapport(1659)
HAVFORSK NINA Untitled
 
8 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Oppformering av oppdrettsgener i anlegg. Kultiveringsmøtet 2019; 2019-03-20 - 2019-03-20
NINA NMBU VETINST Untitled
 
9 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of escaped farmed salmon in a wild salmon population. NASCO; 2019-06-03 - 2019-06-04
NINA NMBU VETINST Untitled
 
10 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Supplementary stocking selects for domesticated genotypes. Nature Communications 2019 ;Volum 10.(1) s. 1-8
NINA VETINST Untitled
 
11 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering. Villakskonferansen 2019; 2019-02-22 - 2019-02-23
NINA NMBU VETINST Untitled
 
12 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Helland, Bjart Are; Holte, Espen; Lo, Håvard; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten.
Hva vet vi om effekten av kultivering?. Hardangerfjordseminaret; 2019-05-10 - 2019-05-11
NINA NORCE NMBU VETINST Untitled
 
2018
13 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Karlsson, Sten.
Effekten av innkrysning på villaksens livshistorie. Hvordan går det med villaksen? - Kunnskapsstatus og kunnskapshull; 2018-02-07 - 2018-02-07
NINA Untitled
 
14 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Karlsson, Sten.
Genflyt frå rømt oppdrettslaks førar til endringar i heile livssyklusen til villaks. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2019-04-20
NINA Untitled
 
15 Bornarel, Virginie; Lambert, Patrick; Briand, Cedric; Antunes, Carlos; Belpaire, Claude; Ciccotti, Eleonora; Diaz, Estibaliz; Diserud, Ola Håvard; Doherty, Denis; Domingos, Isabel; Evans, Derek; de Graaf, Martin; O'Leary, Ciara; Pedersen, Michael; Poole, Russell; Walker, Alan; Wickström, Håkan; Beaulaton, Laurent; Drouineau, Hilaire.
Modelling the recruitment of European eel (Anguilla anguilla) throughout its European range. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 541-552
NINA Untitled
 
16 Diserud, Ola Håvard; Finstad, Bengt; Hendrichsen, Ditte Katrine; Hedger, Richard David; Jensen, Arne Johan; Ugedal, Ola.
Sea lice infestation affects sea trout dynamics. Sea Lice 2018; 2018-11-11 - 2018-11-15
NINA Untitled
 
17 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten.
Factors explaining entry of escaped farmed salmon in Norwegian rivers and genetic introgression into wild Atlantic salmon populations. Aqua 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA Untitled
 
18 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Jensen, Arne Johan.
Hvilke faktorer forklarer innslag av rømt oppdrettslaks og genetisk innkrysning i ville laksebestander?. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
NINA Untitled
 
19 Diserud, Ola Håvard; Solbu, Erik Blystad; Kålås, John Atle; Engen, Steinar.
How can heterogeneity among species affect community dynamics - Norwegian bird communities as a case study. Oikos 2018; 2018-02-19 - 2018-02-22
NINA NTNU Untitled
 
20 Finstad, Bengt; Solberg, Ingrid; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Bråthen Kristoffersen, Anja; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Jeong, Jaewoon; SivertsgÅrd, rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Menneskelig lusetelling. Går veien til mer presis lakseluskamp og bedre fiskevelferd gjennom sertifiserte tellere?. TEKMAR 2018; 2018-11-04 - 2018-11-05
OCEAN NINA NTNU VETINST Untitled
 
21 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
22 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. Sustaining iconic diadromous fishes: The potential and pitfalls of cultivation; 2018-06-17 - 2018-06-19
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
23 Hagen, Ingerid Julie; Jensen, Arne Johan; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Lo, Håvard; Karlsson, Sten.
Stocking accentuates genetic introgression of farmed escaped salmon in a wild salmon population. II Joint Congress on Evolutionary Biology; 2018-08-18 - 2018-08-22
NINA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
24 Havn, Torgeir Børresen; Thorstad, Eva Bonsak; Teichert, Maxim A.K.; Sæther, Stein Are; Heermann, Lisa; Hedger, Richard David; Tambets, Meelis; Diserud, Ola Håvard; Borcherding, Jost; Økland, Finn.
Hydropower-related mortality and behaviour of Atlantic salmon smolts in the River Sieg, a German tributary to the Rhine. Hydrobiologia 2018 ;Volum 805.(1) s. 273-290
NINA Untitled
 
25 Hedger, Richard David; Diserud, Ola Håvard; Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Laila M.; Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn.
Bias in estimates of electrofishing capture probability of juvenile Atlantic salmon. Fisheries Research 2018 ;Volum 208. s. 286-295
NINA Untitled
 
26 Hedger, Richard David; Sauterleute, Julian Friedrich; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Bakken, Tor Haakon.
Modelling the effect of hydropeaking‐induced stranding mortality on Atlantic salmon population abundance. Ecohydrology 2018 ;Volum 11.(5)
ENERGISINT NINA Untitled
 
27 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Wennevik, Vidar; Bremset, Gunnbjørn; Rosten, Carolyn.
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3192-3) ;Volum 1461.56 s. NINA rapport(1461)
HAVFORSK NINA Untitled
 
28 Karlsson, Sten; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil.
Klassifisering av delnorm genetisk integritet – Kunnskapsstatus. Miljøfagkonferanse; 2018-10-16 - 2018-10-17
NINA NTNU Untitled
 
29 Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hagen, Ingerid Julie; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik.
A synthesis of escaped farmed salmon in Norway – genetic introgression and consequences for wild salmon populations. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NINA NTNU Untitled
 
30 Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Aronsen, Tonje; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil.
Seleksjon mot laks med oppdrettsopphav i naturen. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
NINA NTNU Untitled
 
31 Lennox, Robert J.; Eliason, Erika J.; Havn, Torgeir Børresen; Johansen, Martin Rognli; Thorstad, Eva Bonsak; Cooke, Steven J.; Diserud, Ola Håvard; Whoriskey, Frederick G.; Farrell, Anthony P.; Uglem, Ingebrigt.
Bioenergetic consequences of warming rivers to adult Atlantic salmon Salmo salar during their spawning migration. Freshwater Biology 2018
NINA Untitled
 
32 Lennox, Robert J.; Thorstad, Eva Bonsak; Diserud, Ola Håvard; Økland, Finn; Cooke, Steven J.; Aasestad, Ingar; Forseth, Torbjørn.
Biotic and abiotic determinants of the ascent behaviour of adult Atlantic salmon transiting passable waterfalls. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2018 ;Volum 34.(8) s. 907-917
NINA Untitled
 
33 Majaneva, Markus; Diserud, Ola Håvard; Eagle, Shannon; Boström, Erik; Hajibabaei, Mehrdad; Ekrem, Torbjørn.
Environmental DNA filtration techniques affect recovered biodiversity. Scientific Reports 2018 ;Volum 8. s. -
NINA NTNU Untitled
 
34 Majaneva, Markus; Diserud, Ola Håvard; Eagle, Shannon; Hajibabaei, Mehrdad; Ekrem, Torbjørn.
Choice of DNA extraction method affects DNA metabarcoding of unsorted invertebrate bulk samples. Metabarcoding and Metagenomics 2018 ;Volum 2.
NINA NTNU Untitled
 
35 Poole, W. Russell; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak; Durif, Caroline; Dolan, Conor; Sandlund, Odd Terje; Bergesen, Knut Aanestad; Rogan, Gerard; Kelly, Sean D.; Vøllestad, Leif Asbjørn.
Long-term variation in numbers and biomass of silver eels being produced in two European river systems. ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(5) s. 1627-1637
HAVFORSK NINA UiO Untitled
 
36 Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik H.; Diserud, Ola Håvard; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Marie Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle.
Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3279-1) ;Volum 1541.39 s. NINA rapport(1541)
OCEAN NINA VETINST Untitled
 
37 Solbu, Erik Blystad; Diserud, Ola Håvard; Kålås, John Atle; Engen, Steinar.
Heterogeneity among species and community dynamics – Norwegian bird communities as a case study. Ecological Modelling 2018 ;Volum 388. s. 13-23
NINA NTNU Untitled
 
38 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Hedger, Richard David; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Finstad, Anders Gravbrøt; Sauterleute, Julian Friedrich; Tøfte, Lena S; Alfredsen, Knut; Forseth, Torbjørn.
Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers. Science of the Total Environment 2018 ;Volum 631-632. s. 1005-1017
ENERGISINT NINA NTNU Untitled
 
2017
39 Aronsen, Tonje; Karlsson, Sten; Ugedal, Ola; Diserud, Ola Håvard; Ulvan, Eva Marita; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor.
Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3112-1) ;Volum 1385.32 s. NINA rapport(1385)
NINA Untitled
 
40 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Diserud, Ola Håvard.
Effekter av innkrysning på villaksens livshistorie. FISKERIDIREKTORATETS SEKTORANSVAR FOR RØMT OPPDRETTSLAKS OG KUNNSKAPSSTATUS FOR VÅRE VILLE LAKSEBESTANDER; 2017-02-15 - 2017-02-16
NINA Untitled
 
41 Bolstad, Geir Hysing; Hindar, Kjetil; Robertsen, Grethe; Jonsson, Bror; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Barlaup, Bjørn Torgeir; Florø-Larsen, Bjørn; Lo, Håvard; Niemela, Eero; Karlsson, Sten.
Gene flow from domesticated escapes alters thelife history of wild Atlantic salmon. Nature Ecology and Evolution 2017 ;Volum 1.
NINA NORCE VETINST Untitled
 
42 Bremset, Gunnbjørn; Diserud, Ola Håvard; Saksgård, Laila M.; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola.
Elektrisk fiske - effekter av høy vanntemperatur på fangbarhet av ungfisk. Resultater fra eksperimentelt feltstudium sommeren 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2899-2) 19 s. NINA Kortrapport(13)
NINA NTNU Untitled
 
43 Dervo, Børre Kind; Bærum, Kim Magnus; Diserud, Ola Håvard.
Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3136-7) ;Volum 1408.50 s. NINA rapport(1408)
NINA Untitled
 
44 Diserud, Ola Håvard.
Interaksjoner mellom havbruk og vill laksefisk. SIS-seminar; 2017-03-28 - 2017-03-28
NINA Untitled
 
45 Diserud, Ola Håvard.
Konsekvenser for vill laksefisk - syntese og modellering. SIS-seminar; 2017-03-28 - 2017-03-28
NINA Untitled
 
46 Diserud, Ola Håvard; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Glover, Kevin; Skaala, Øystein.
Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – status 2017. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3041-4) ;Volum 1337.55 s. NINA rapport(1337)
HAVFORSK NINA Untitled
 
47 Diserud, Ola Håvard; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Kvalitetsnormen - genetisk integritet. Fiskeridirektoratets tilsynssamling; 2017-06-13 - 2017-06-15
NINA Untitled
 
48 Havn, Torgeir Børresen; Sæther, Stein Are; Thorstad, Eva Bonsak; Teichert, Maxim; Heermann, Lisa; Diserud, Ola Håvard; Borcherding, Jost; Tambets, Meelis; Økland, Finn.
Downstream migration of Atlantic salmon smolts past a low head hydropower station equippped with Archimedes screw and Francis turbines. Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology 2017 ;Volum 105. s. 262-275
NINA Untitled
 
49 Havn, Torgeir Børresen; Teichert, Maxim A. K.; Thorstad, Eva Bonsak; Heerman, Lisa; Sæther, Stein Are; Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Tambets, Meelis; Borcherding, Jost; Økland, Finn.
Downstream migration of Atlantic salmon smolts and European silver eels past a hydropower station and evaluation of mitigation measures.. 4th International Conference on Fish Telemetry (ICFT); 2017-06-18 - 2017-06-23
NINA NTNU Untitled
 
50 Havn, Torgeir Børresen; Økland, Finn; Teichert, Maxim A.K.; Heermann, L.; Borcherding, J; Sæther, Stein Are; Tambets, M.; Diserud, Ola Håvard; Thorstad, Eva Bonsak.
Movements of dead fish in rivers. Animal Biotelemetry 2017 ;Volum 5.(1)
NINA Untitled
 
    Vis neste liste