Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 116 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Forsgren, Elisabet.
Kutlingfamilien, Gobiidae.
NINA Untitled
 
2 Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
Mating competition and sex roles: what have we learnt from the two-spotted goby?. New directions in evolutionary research of sex roles; 2019-01-10 - 2019-01-13
NINA NTNU Untitled
 
3 Forsgren, Elisabet; Hanssen, Frank Ole.
Svartmunnet kutling: sannsynlige områder for introduksjon og etablering i Norge​. Fagdag om fremmede arter; 2019-11-12 - 2019-11-12
NINA Untitled
 
4 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Hedger, Richard David; Finstad, Anders Gravbrøt; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Ugedal, Ola.
Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-2982-1) 58 s. NINA rapport(1303)
NINA NTNU Untitled
 
5 Olsson, Karin H.; Forsgren, Elisabet; Merilaita, Sami; Kvarnemo, Charlotta; St. Mary, Colette.
Effect of sand texture on nest quality and mating success in a fish with parental care. Behavioral Ecology and Sociobiology 2019 ;Volum 73.
NINA Untitled
 
6 Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth.
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions 2019 ;Volum 21.(10) s. 2997-3012
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
7 Sandvik, Hanno; Forsgren, Elisabet.
Marine invasive species. Ocean Talks: Tides are changing; 2019-11-22 - 2019-11-22
NINA Untitled
 
2018
8 Forsgren, Elisabet; Dupont, Sam; Jutfelt, Fredrik; Amundsen, Trond.
Elevated CO2 affects embryonic development and larval phototaxis in the two-spotted goby. Goby meeting 2018; 2018-03-07 - 2018-03-09
NINA NTNU Untitled
 
9 Forsgren, Elisabet; Florin, Ann-Britt.
Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3185-5) ;Volum 1454.34 s. NINA rapport(1454)
NINA Untitled
 
10 Forsgren, Elisabet; Hesthagen, Trygve H.; Finstad, Anders Gravbrøt.
Fisk på ville veier - hva kan det føre til?. Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse; 2018-06-05 - 2018-06-06
NINA NTNU Untitled
 
11 Forsgren, Elisabet; Næss, Camilla.
Gobies of Norway. Goby meeting 2018; 2018-03-07 - 2018-03-09
NINA Untitled
 
2017
12 Amundsen, Trond; Östlund-Nilsson, Sara; Forsgren, Elisabet; Cait, Newport; Wacker, Sebastian.
Mate choice plasticity in a coral reef fish. Behaviour 2017; 2017-07-30 - 2017-08-04
NB NINA NTNU Untitled
 
2016
13 Forsgren, Elisabet.
Hva skjer i naturen som følge av klimaendringene ?. Naturens verden. NRK 1 [Radio] 2016-04-10
NINA Untitled
 
14 Forsgren, Elisabet.
The two-spotted goby - a key species in the algal zone. Understanding productivity, ecosystem functioning and ecosystem services of marine artificial structures; 2016-05-30 - 2016-05-31
NINA Untitled
 
15 Forsgren, Elisabet.
Virkninger av klimaendringer på naturmangfold i Norge – Innledning og marint. Fagdag om naturmangfold og klima; 2016-09-07 - 2016-09-07
NINA Untitled
 
16 Forsgren, Elisabet; Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Järnegren, Johanna; Larsen, Bjørn Mejdell; Aarrestad, Per Arild.
Utredning av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold ved utvidelse av anlegg ved Skretting AS, Averøy (revidert utgave). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016 (ISBN 978-82-426-2871-8) ;Volum 1211b.44 s. NINA rapport(1211b)
NINA Untitled
 
17 Wacker, Sebastian; Nilsson, Sara Østlund; Forsgren, Elisabet; Newport, Cait; Amundsen, Trond.
Mate choice plasticity in a coral reef fish. Behavioral Ecology 2016 ;Volum 27.(5) s. 1331-1342
NB NINA NTNU Untitled
 
2015
18 Amundsen, Trond; Forsgren, Elisabet; Wacker, Sebastian; Utne-Palm, Anne Christine; Kvarnemo, Charlotta; Lindström, Kai; Magnhagen, Carin; Mobley, Kenyon B.; de Jong, Karen.
Spatial and temporal variation in sex ratio and sexual size dimorphism in two species of gobies. Gobies as a model for invasion biology, evolutionary ecology, and reproductive strategies. A Marcus Wallenberg Symposium; 2015-02-24 - 2015-02-27
HAVFORSK NINA NTNU Untitled
 
19 Bergan, Morten Andre; Bongard, Terje; Forsgren, Elisabet; Hanssen, Oddvar; Järnegren, Johanna.
Biologiske miljøundersøkelser av Søra og Gaula etter diesellekkasje fra Statoilstasjonen på Klett.. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2725-4) 76 s. NINA rapport(1105)
NINA Untitled
 
20 Forsgren, Elisabet; Aarrestad, Per Arild; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Friberg, Nikolai; Jonsson, Bror; Kaste, Øyvind; Lindholm, Markus; Nilsen, Erlend Birkeland; Systad, Geir Helge; Veiberg, Vebjørn; Ødegaard, Frode.
Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2840-4) ;Volum 2015.133 s. NINA rapport(1210)
NINA NIVA Untitled
 
21 Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond; Utne-Palm, Anne Christine; Kvarnemo, Lotta; Lindström, Kai; de Jong, Karen; Wacker, Sebastian; Svensson, Ola; St. Mary, Colette.
Who limits who? Skewed sex ratios in Nordic gobies – preliminary results from transect investigations in Sweden, Norway and Finland. The goby meeting 2015: Gobies as a model for invasion biology, evolutionary ecology, and reproductive strategies – A Marcus Wallenberg symposium; 2015-02-24 - 2015-02-27
HAVFORSK NINA NTNU Untitled
 
22 Forsgren, Elisabet; de Jong, Karen; Mobley, Kenyon; Myhre, Lise Cats; Wacker, Sebastian; Amundsen, Trond.
Hvem begrenser hvem? Skjeve kjønnsrater og reproduksjonsøkologi hos en liten fisk i algebeltet. Havet og kysten avslutningskonferanse; 2015-04-07 - 2015-04-09
NINA NTNU Untitled
 
23 Hendrichsen, Ditte Katrine; Åström, Jens; Forsgren, Elisabet; Skarpaas, Olav.
Spredningsveier for fremmede arter i Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2710-0) 113 s. NINA rapport(1091)
NINA Untitled
 
2014
24 Järnegren, Johanna; Forsgren, Elisabet; Sneli, Jon-Arne.
Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2716-2) 40 s. NINA rapport(1097)
NINA NTNU Untitled
 
25 Magnhagen, Carin; Wacker, Sebastian; Forsgren, Elisabet; Myhre, Lise Cats; Espy, Elisabeth; Amundsen, Trond.
Context Consistency and Seasonal Variation in Boldness of Male Two-Spotted Gobies. PLOS ONE 2014 ;Volum 9.(3)
NINA NTNU Untitled
 
26 Wacker, Sebastian; Amundsen, Trond; Forsgren, Elisabet; Mobley, Kenyon.
Within-season variation in sexual selection in a fish with dynamic sex roles. Molecular Ecology 2014 ;Volum 23.(14) s. 3587-3599
NINA NTNU Untitled
 
2013
27 Forsgren, Elisabet; Dupont, Sam; Jutfelt, Fredrik; Amundsen, Trond.
Elevated CO2 affects embryonic development and larval phototaxis in a temperate marine fish. Ecology and Evolution 2013 ;Volum 3.(11) s. 3637-3646
NINA NTNU Untitled
 
28 Myhre, Lise Cats; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
Effects of habitat complexity on mating behavior and mating success in a marine fish. Behavioral Ecology 2013 ;Volum 24.(2) s. 553-563
NINA NTNU Untitled
 
29 Wacker, Sebastian; Mobley, Kenyon; Forsgren, Elisabet; Myhre, Lise Cats; de Jong, Karen; Amundsen, Trond.
Operational sex ratio but not density affects sexual selection in a fish. Evolution 2013 ;Volum 67.(7) s. 1937-1949
NINA NTNU Untitled
 
2012
30 Wacker, Sebastian; de Jong, Karen; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
Large males fight and court more across a range of social environments: an experiment on the two spotted goby Gobiusculus flavescens. Journal of Fish Biology 2012 ;Volum 81.(1) s. 21-34
NINA NTNU Untitled
 
31 Amundsen, Trond; Forsgren, Elisabet; Newport, Caitlin; Sara Östlund, Nilsson.
Coloration signals dominance in a coral reef fish. 12th International Coral Reef Symposium; 2012-07-01 - 2012-07-06
NINA NTNU Untitled
 
32 de Jong, Karen; Amundsen, Trond; Bouton, Niels; Forsgren, Elisabet; Heubel, Katja; Sandvik, Hanno; slabbekoorn, hans; Wacker, Sebastian.
The love life of gobies and rockpool blennies: About sounds and other forms of mating competition. group seminar; 2012-03-26
NTNU Untitled
 
33 de Jong, Karen; Forsgren, Elisabet; Sandvik, Hanno; Amundsen, Trond.
Measuring mating competition correctly: available evidence supports operational sex ratio theory. Behavioral Ecology 2012 ;Volum 23.(6) s. 1170-1177
NINA NTNU Untitled
 
34 Myhre, Lise Cats; de Jong, Karen; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
Sex roles and mutual mate choice matter during mate sampling. American Naturalist 2012 ;Volum 179.(6) s. 741-755
NINA NTNU Untitled
 
35 Wacker, Sebastian; Mobley, Kenyon; Forsgren, Elisabet; Myhre, Lise Cats; de Jong, Karen; Amundsen, Trond.
OSR but not density affects the strength of sexual selection in a marine fish. ISBE 2012; 2012-08-12 - 2012-08-18
NINA NTNU Untitled
 
36 Wacker, Sebastian; Mobley, Kenyon; Forsgren, Elisabet; Myhre, Lise Cats; de Jong, Karen; Amundsen, Trond.
Sexual selection in a marine fish: affected by OSR but not density. ASSEMBLE Conference; 2012-10-23 - 2012-10-25
NINA NTNU Untitled
 
2011
37 Forsgren, Elisabet.
Comment on Rosvall: "Intrasexual competition among females: evidence for sexual selection?. Behavioral Ecology 2011 ;Volum 22. s. 1142-1142
NINA Untitled
 
2010
38 de Jong, Karen; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
How to test sex-role theory: A novel experimental approach. ISBE; 2010-09-26 - 2010-10-01
NTNU Untitled
 
39 de Jong, Karen; Myhre, Lise Cats; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
A "nest box" study on two-spotted gobies. The 4th Nordic Goby Meeting; 2010-11-29 - 2010-12-01
NTNU Untitled
 
40 Myhre, Lise Cats; de Jong, Karen; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
Female mate sampling in a fish with dynamic sex roles. ISBE; 2010-09-26 - 2010-10-01
NINA NTNU Untitled
 
2009
41 de Jong, Karen; Wacker, Sebastian; Amundsen, Trond; Forsgren, Elisabet.
Do operational sex ratio and density affect mating behaviour? An experiment on the two-spotted goby. Animal Behaviour 2009 ;Volum 78.(5) s. 1229-1238
NINA NTNU Untitled
 
42 Barber, Iain; Davies, Angela J.; Ironside, Joe E.; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
First record of a Kabatana sp. microsporidium infecting fish in the Atlantic Ocean. Diseases of Aquatic Organisms 2009 ;Volum 20.(2) s. 145-152
NINA NTNU Untitled
 
43 Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet.
El-fiskemetodikk. Gamle problemer og nye utfordringer. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2060-6) 74 s. NINA rapport(488)
NINA Untitled
 
44 Forsgren, Elisabet; Christensen-Dalsgaard, Signe; Fauchald, Per; Järnegren, Johanna; Næsje, Tor.
Norwegian marine ecosystems – are northern ones more vulnerable to pollution from oil than southern ones?. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2086-6) 32 s. NINA rapport(514)
NINA Untitled
 
45 Mobley, Kenyon; Amundsen, Trond; Forsgren, Elisabet; Svensson, Andreas; Jones, Adam G..
Multiple mating and a low incidence of cuckoldry for nest-holding males in the two-spotted goby, Gobiusculus flavescens. BMC Evolutionary Biology 2009 ;Volum 9.
NINA NTNU Untitled
 
46 Svensson, Andreas; Blount, Jonathan D.; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
Female ornamentation and egg carotenoids of six sympatric gobies. Journal of Fish Biology 2009 ;Volum 75.(10) s. 2777-2787
NINA NTNU Untitled
 
47 Svensson, Andreas; Pelabon, Christophe; Blount, Jonathan D.; Forsgren, Elisabet; Bjerkeng, Bjørn; Amundsen, Trond.
Temporal variability in a multicomponent trait: nuptial coloration of female two-spotted gobies. Behavioral Ecology 2009 ;Volum 20.(2) s. 346-353
NOFIMA NTNU Untitled
 
48 Wacker, Sebastian; Mobley, Kenyon B.; Forsgren, Elisabet; Amundsen, Trond.
Do OSR and density affect the genetic mating system of the two-spotted goby?. EMPSEB; 2009-09-14 - 2009-09-19
NTNU Untitled
 
2008
49 Barber, Iain; Bjelvenmark, Jens; Borg, Åsa Alexandra; Davies, Angela J.; Forsgren, Elisabet; Ironside, Joe; Pelabon, Christophe; Svensson, P. Andreas; Amundsen, Trond.
A newly described Kabatana sp. microsporidium from two-spotted gobies: pathology of infection, ecology and consequences for host behaviour and evolution. Gobies as Models in Evolutionary Ecology; 2008-10-13 - 2008-10-17
NINA NTNU Untitled
 
50 De, Jong Karen; Amundsen, Trond; Forsgren, Elisabet.
The influence of having many partners on the frequency of courtship behaviour: How does the assumption that frequency = eagerness affect the outcome of our experiments?. Gobies as Models in Evolutionary Ecology; 2008-10-13 - 2008-10-17
NINA NTNU Untitled
 
    Vis neste liste