Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3389-7) 349 s. NINA rapport(1646)
NINA NIVA NTNU UiO Untitled
 
2 Jakobsson, Simon; Pedersen, Bård.
Indikatorer som grunnlag for beregning av Naturindeks 2020. Møte i faggruppen for Naturindeks; 2019-05-15 - 2019-05-16
NINA Untitled
 
3 Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Hassel, Kristian; Kallioniemi, Eveliina; Staverløkk, Arnstein; Pedersen, Bård; Wehn, Sølvi.
Naturindeks for Norge: Evaluering av indikatorer innen åpent lavland. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02368-5) ;Volum 5.52 s. NIBIO Rapport(84)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
4 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin.
Tiltak for å ta vare på trua natur. NINA seminar; 2019-01-09 - 2019-01-09
NINA Untitled
 
5 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Kielland, Øystein Nordeide; Kjærstad, Gaute; Persson, Jonas.
Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av eksisterende indikatorsett og datagrunnlag og forslag til justeringer.. Oslo: Norsk Institutt for Naturforskning 2019 (ISBN 978-82-4263431-3) 60 s. NINA rapport(1683)
NIVA NINA NTNU Untitled
 
6 Schartau, Ann Kristin; Pedersen, Bård.
Naturindeks for Norge - ferskvann. Evaluering av indikatorsett, dets datagrunnlag og behov for ytterligere tilfang av datakilder.. Møte i faggruppen for Naturindeks; 2019-05-15 - 2019-05-16
NINA Untitled
 
2018
7 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin.
Tiltak for å ta vare på trua natur. Fylkesmannssamling miljøfagkonferanse; 2018-10-16 - 2018-10-18
NINA Untitled
 
8 Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Evju, Marianne; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Haugen, Inger Marie Aalberg; Jackson, Craig Ryan; Thomassen, Jørn.
Tiltak for å ta vare på truet natur. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3292-0) ;Volum 1554.74 s. NINA rapport(1554)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
9 Pedersen, Bård; Berge, Siw Elisabeth.
Naturindeks – funksjonalitet og status. Datainfrastruktur for fagsystemet økologisk tilstand; 2018-12-06 - 2018-12-06
NINA Untitled
 
10 Pedersen, Bård; Bjerke, Jarle W.; Pedersen, Hans Christian; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Oddvar; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge.
Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3193-0) ;Volum 1462.116 s. NINA rapport(1462)
NINA NTNU Untitled
 
11 Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Kozub, Łukasz; Goldstein, Klara; Wilk, Mateusz.
Long-term effects of nutrient enrichment controlling plant species and functional composition in a boreal rich fen. Journal of Vegetation Science 2018 ;Volum 29. s. 907-920
NINA NTNU Untitled
 
12 Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders.
Naturindeks for slåttemyr (semi-naturlig myr). Referansetilstand og mulige indikatorer. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2018 (ISBN 978-82-8322-128-2) ;Volum 2018.28 s. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport(2)
NINA NTNU Untitled
 
2017
13 Gremer, Jennifer R.; Ramula, Satu; Pedersen, Bård; Crone, Elizabeth; Lesica, Peter; Jäkäläniemi, Anne; Tuomi, Juha.
Complex life histories and senescence in plants. Avenues to escape age-related decline?. I: The Evolution of Senescence in the Tree of Life. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-107-07850-5. s. 320-338
NINA Untitled
 
14 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Berge, Siw Elisabeth; Næss, Camilla.
Videreutvikling av naturindeksens database, innsynsløsning og koordinering av arbeidet. Naturindeks faggruppemøte og seminar; 2017-03-30 - 2017-03-31
NINA Untitled
 
15 Pedersen, Bård.
Datagrunnlag for naturindeks - fjell og våtmark. Naturindeks faggruppemøte og seminar; 2017-03-30 - 2017-03-31
NINA Untitled
 
16 Pedersen, Bård; Myklebost, Heidi Elin; Stabbetorp, Odd Egil; Framstad, Erik.
Evaluering av metode for naturfaglige registreringer i skogvernarbeidet basert på Natur i Norge-systemet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3010-0) ;Volum 1319.77 s. NINA rapport(1319)
NINA Untitled
 
17 Rydgren, Knut; Hagen, Dagmar; Rosef, Line; Pedersen, Bård; Aradòttir, Åsa L..
Designing seed mixtures for restoration on alpine soils: who should your neighbours be?. Applied Vegetation Science 2017 ;Volum 20.(3) s. 317-326
HVL NINA NMBU Untitled
 
2016
18 Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Pedersen, Bård.
Flowering in the rich fen species eriophorum latifolium depends on climate and reproduction in the previous year. Wetlands (Wilmington, N.C.) 2016 ;Volum 37.(1) s. 1-13
NINA NTNU Untitled
 
19 Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn.
How does climate and mowing affect flowering in Eriophorum latifolium in hay-fens?. SER Europe Conference 2016; 2016-08-22 - 2016-08-26
NINA NTNU Untitled
 
20 Moe, Nina; Pedersen, Bård; Nordbø, Svein Arne; Skanke, Lars Høsøien; Krokstad, Sidsel; Smyrnaios, Anastasios; Døllner, Henrik.
Respiratory virus detection and clinical diagnosis in children attending day care. PLOS ONE 2016 ;Volum 11.(7)
NINA NTNU STO Untitled
 
21 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Description of the major ecosystems and their reference states. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
22 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut Anders; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Ecological framework. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB NMBU Untitled
 
23 Nybø, Signe; Skarpaas, Olav; Pedersen, Bård; Framstad, Erik.
State of biodiversity – the Nature Index as a measure of ecosystem integrity. European Ecosystem Services Conference; 2016-09-19 - 2016-09-23
NINA NMBU Untitled
 
24 Pedersen, Bård.
Norwegian Institute for Nature Research – NINA as a partner in the project "Improving the information system of the National System for Biodiversity Monitoring (IBBIS)".. Opening meeting of the Project IBBIS in Program BG03 “Biodiversity and Ecosystems” under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.; 2016-04-14
NINA Untitled
 
25 Pedersen, Bård.
The data used for the Nature Index. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 42-50
NINA Untitled
 
26 Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål.
Database and web portal. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 51-60
NINA NTNU Untitled
 
27 Pedersen, Bård; Nybø, Signe; Sæther, Stein Are.
Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2858-9) ;Volum 1226.84 s. NINA rapport(1226)
NINA Untitled
 
28 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. Møte med oppdragsgiver; 2016-03-14 - 2016-03-14
NINA Untitled
 
29 Pedersen, Bård; Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag.. Møte i faggruppen for Naturindeks 19.04.2016; 2016-04-19
NINA NIVA Untitled
 
30 Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav.
Mathematical framework and calculation of the Nature Index. I: Nature Index for Norway 2015. Ecological framework, computational methods, database and information systems. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 ISBN 978-82-426-2858-9. s. 30-37
NINA Untitled
 
31 Pedersen, Bård; Sæther, Stein Are.
The Nature index - purpose and presentation. Workshop under activity 4 in PDP1 under BG03 - Financial Mechanism of the European Economic Area; 2016-04-12 - 2016-04-13
NINA Untitled
 
32 Pedersen, Bård; Sæther, Stein Are.
The role of the expert community in the Norwegian Nature Index. Adaptation of data to the Nature Index framework. Workshop under activity 4 of predefined project IBBIS in Program BG03 under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.; 2016-04-12 - 2016-04-13
NINA Untitled
 
33 Schartau, Ann Kristin; Gundersen, Hege; Pedersen, Bård.
Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2866-4) 44 s. NINA Kortrapport(5)
NINA NIVA Untitled
 
34 Sæther, Stein Are; Pedersen, Bård.
General introduction to the Nature index framework. Workshop under activity 4 of predefined project IBBIS in Program BG03 under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.; 2016-04-12 - 2016-04-13
NINA Untitled
 
35 Øien, Dag Inge; Pedersen, Bård; Kozub, Lukasz; Goldstein, Klara; Wilks, Mateusz.
Long-term effects of nutrient enrichment in boreal rich fens - the role of N and P availability in controlling plant species and functional composition. Workshop på det bilaterale forskningsprosjektet MIRACLE - Mires and climate: towards enhancing functional resilience of fen peatlands; 2016-11-09 - 2016-11-10
NINA NTNU Untitled
 
36 Øien, Dag Inge; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn.
Species composition in boreal rich fens – the role of nutrient limitation and management. Best practice in restoration - The 10th European conference on ecological restoration; 2016-08-22 - 2016-08-26
NINA NTNU Untitled
 
2015
37 Bakken, Anne Kjersti; Bonesmo, Helge Sverre; Pedersen, Bård.
Spatial and Temporal Abundance of Interacting Populations of White Clover and Grass Species as Assessed by Image Analyses. Dataset Papers in Science 2015
NIBIO NINA Untitled
 
38 Framstad, Erik; Nybø, Signe; Pedersen, Bård.
Naturindeksens bilde av utviklingen for biologisk mangfold. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 15-29
NINA Untitled
 
39 Framstad, Erik; Pedersen, Bård.
Hvordan svarer naturindeksen på klimaendringer. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 30-38
NINA Untitled
 
40 Framstad, Erik; Pedersen, Bård; Nybø, Signe.
Naturindeksens oppbygning og datagrunnlag. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 11-14
NINA Untitled
 
41 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Beskrivelse av hoved-økosystemene og deres referansetilstand. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 21-26
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
42 Nybø, Signe; Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav; Aslaksen, Iulie; Bjerke, Jarle W.; Certain, Gregoire; Edvardsen, Hanne; Framstad, Erik; Garnåsjordet, Per Arild; Granhus, Aksel; Gundersen, Hege; Henriksen, Snorre; Hovstad, Knut; Jelmert, Anders; McBride, Margaret; Norderhaug, Ann; Ottersen, Geir; Oug, Eivind; Pedersen, Hans-Christian; Schartau, Ann Kristin; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid.
Økologisk rammeverk. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 11-20
HAVFORSK NIBIO NINA NIVA NTNU SSB Untitled
 
43 Pedersen, Bård.
Datagrunnlaget. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 41-49
NINA Untitled
 
44 Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål.
Database og innsynsløsning. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 50-58
NINA Untitled
 
45 Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål.
Manual for entering data to the nature index database. Version 2.1. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2761-2) 52 s. NINA rapport(1139)
NINA Untitled
 
46 Pedersen, Bård; Nybø, Signe.
Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2752-0) 80 s. NINA rapport(1130)
NINA Untitled
 
47 Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav.
Matematisk rammeverk og beregning av naturindeksen. I: Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 ISBN 978-82-426-2752-0. s. 30-36
NINA Untitled
 
48 Schartau, Ann Kristin; Pedersen, Bård; van Dijk, Jiska Joanneke; Solheim, Anne Lyche.
Ferskvann. I: Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 s. 59-67
NINA NIVA Untitled
 
2014
49 Barton, David Nicholas; Certain, Gregoire; Chaves, Sylvia; Cuadra, Jose; Herrera, Alvaro; Kvaløy, Pål; Mora, Maria A.; Nybø, Signe; Obando, Vilma; Pedersen, Bård; Ugalde, Jesus; Vargas, Manuel.
Nature Index Costa Rica. An IPBES pilot project.. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2733-9) 67 s. NINA rapport(1112)
HAVFORSK NINA Untitled
 
50 Rydgren, Knut; Aradóttir, Ása L.; Hagen, Dagmar; Pedersen, Bård; Rosef, Line.
Betydning av jordtype og naboskap for spiring og vegetasjonsutvikling fra lokalt frø i tidlig restaureringsfase. Sluttseminar i prosjekt ECONADA; 2014-11-26 - 2014-11-26
HVL NINA NMBU Untitled
 
    Vis neste liste