Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Bradbury, Ian R.; Lehnert, S. J; Messmer, A; Duffy, S. J; Verspoor, Eric; Kess, Tony; Gilbey, John; Wennevik, Vidar; Robertson, M; Chaput, G; Sheehan, Timothy F.; Bentzen, Paul; Dempson, J. Brian; Reddin, D.
Range-wide genetic assignment confirms long-distance oceanic migration in Atlantic salmon over half a century. ICES Journal of Marine Science 2021 ;Volum 78.(4) s. 1434-1443
HAVFORSK Untitled
 
2 Duval, Eloïse; Skaala, Øystein; Sanchez, Maria Quintela; Dahle, Geir; Delaval, Aurelien Nicolas; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin Alan; Hansen, Michael Möller.
Long-term monitoring of a brown trout (Salmo trutta) population reveals kin-associated migration patterns and contributions by resident trout to the anadromous run. BMC Ecology and Evolution 2021
UiB NORD HAVFORSK Untitled
 
3 Gilbey, John; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar; Beck, Alexander Christian; Kausrud, Kyrre Linné; Hindar, Kjetil; de Leaniz, Carlos Garcia; Cherbonnel, Corrine; Coughlan, Jamie; Cross, Tom F.; Dillane, Eileen; Ensing, Dennis; García-Vázquez, Eva; Hole, Lars Robert; Holm, Marianne; Holst, Jens Christian; Jacobsen, Jan Arge; Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Ó Maoiléidigh, Niall; Mork, Kjell Arne; Nielsen, Einar Eg; Nøttestad, Leif; Primmer, Craig R.; Prodöhl, Paulo; Prusov, Sergey; Stevens, Jamie R.; Thomas, Katie; Whelan, Ken; McGinnity, Philip; Verspoor, Eric.
The early marine distribution of Atlantic salmon in the North-east Atlantic: A genetically informed stock-specific synthesis. Fish and Fisheries 2021 ;Volum 22. s. 1274-1306
HAVFORSK VETINST NINA MET Untitled
 
4 Glover, Kevin Alan; Hindar, Kjetil; Wennevik, Vidar; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Heino, Mikko Petteri; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje; Fiske, Peder.
Kapittel 4 - Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks. I: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
5 Glover, Kevin Alan; Wennevik, Vidar; Skaala, Øystein; Solberg, Monica Favnebøe; Fiske, Peder; Diserud, Ola Håvard; Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil.
Kapittel 4 - Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks. I: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
6 Johnsen, Ingrid A.; Harvey, Alison; Sævik, Pål Næverlid; Sandvik, Anne D.; Ugedal, Ola; Ådlandsvik, Bjørn; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin A.; Karlsen, Ørjan.
Salmon lice-induced mortality of Atlantic salmon during post-smolt migration in Norway. ICES Journal of Marine Science 2021 ;Volum 78.(1) s. 142-154
HAVFORSK NINA Untitled
 
7 Karlsen, Ørjan; Serra Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Harvey, Alison C.; Wennevik, Vidar.
En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2021 - Basert på data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Bergen: Havforskningsinstituttet 2021 78 s. Rapport fra havforskningen(2021 - 47)
HAVFORSK Untitled
 
8 Utne, Kjell Rong; Pauli, Beatriz Diaz; Haugland, Monika; Jacobsen, Jan Arge; Maoileidigh, Niall; Melle, Webjørn Raunsgård; Broms, Cecilie Thorsen; Nøttestad, Leif; Holm, Marianne; Thomas, Katie; Wennevik, Vidar.
Poor feeding opportunities and reduced condition factor for salmon post-smolts in the Northeast Atlantic Ocean. ICES Journal of Marine Science 2021 ;Volum 78.(8) s. 2844-2857
HAVFORSK UiB Untitled
 
9 Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Andersen-Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2021 57 s. Rapport fra havforskningen(2021 - 27)
NORCE NINA VETINST HAVFORSK Untitled
 
2020
10 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Solberg, Ingrid; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 56 s. Fisken og Havet(2020 - 03)
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
11 Aykanat, Tutku; Rasmussen, Martin; Ozerov, Mikhail; Niemelä, Eero; Paulin, Lars; Vähä, Juha-Pekka; Hindar, Kjetil; Wennevik, Vidar; Pedersen, Torstein; Svenning, Martin; Primmer, Craig R..
Life‐history genomic regions explain differences in Atlantic salmon marine diet specialization. Journal of Animal Ecology 2020 ;Volum 89.(11) s. 2677-2691
HAVFORSK NINA UiT Untitled
 
12 Bienfait, André Marcel; Kutti, Tina; Meier, Sonnich; van der Meeren, Terje; Asplin, Lars; Kögel, Tanja; Wennevik, Vidar.
HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE REVIDERING AV TILLATELSEN TIL SYDVARANGER DRIFT AS. : Havforskningsinstitutt 2020 18 s.
HAVFORSK UiB Untitled
 
13 Glover, Kevin; Hindar, Kjetil; Wennevik, Vidar; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Heino, Mikko Petteri; Bolstad, Geir Hysing; Diserud, Ola Håvard; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje; Fiske, Peder.
Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av rømt oppdrettslaks. I: Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
14 Glover, Kevin; Wennevik, Vidar; Hindar, Kjetil; Skaala, Øystein; Fiske, Peder; Solberg, Monica Favnebøe; Diserud, Ola Håvard; Svåsand, Terje; Karlsson, Sten; Berg Andersen, Lasse; Grefsrud, Ellen Sofie.
The future looks like the past: Introgression of domesticated Atlantic salmon escapees in a risk assessment framework. Fish and Fisheries 2020 s. -
HAVFORSK NINA UiB UIS Untitled
 
15 Harvey, Alison C.; Glover, Kevin; Wennevik, Vidar; Skaala, Øystein.
Atlantic salmon and sea trout display synchronised smolt migration relative to linked environmental cues. Scientific Reports 2020 ;Volum 10. s. 1-13
HAVFORSK UiB Untitled
 
16 Karlsen, Ørjan; Serra Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Finstad, Bengt; Harvey, Allison G.; Wennevik, Vidar.
En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene i 2018 og 2019 - Basert på data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 41 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 51)
HAVFORSK NINA Untitled
 
17 Karlsen, Ørjan; Serra Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Harvey, Alison C.; Wennevik, Vidar.
En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene i 2020 - basert på data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO). Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 43 s. Rapport fra havforskningen(2020 - 53)
HAVFORSK Untitled
 
18 Madhun, Abdullah Sami; Wennevik, Vidar; Utne, Kjell Rong; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Karlsbakk, Egil.
Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019: Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts for viral infections. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 12 s. Rapport fra havforskningen(2020 - 16)
HAVFORSK Untitled
 
19 van der Meeren, Terje; Asplin, Lars; Kutti, Tina; Søvik, Guldborg; Kögel, Tanja; Heiberg, Sigurd Espeland; Wennevik, Vidar; Bienfait, André Marcel; Valdersnes, Stig; Ørnsrud, Robin; Rastrick, Samuel.
HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR UTVINNING AV GULL I BOGADALENKOLSVIK I BINDAL KOMMUNE. : Havforskningsinstitutt 2020 24 s.
HAVFORSK UiB Untitled
 
2019
20 Albretsen, Jon; Beck, Alexander Christian; Biuw, Martin; Huserbråten, Mats Brockstedt Olsen; Kutti, Tina; Kvamme, Bjørn Olav; Skagseth, Øystein; Utne, Kjell Rong; Vikebø, Frode Bendiksen; Wennevik, Vidar.
Havbruk til havs – Fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 75 s. Rapport fra havforskningen(2019 - 41)
HAVFORSK Untitled
 
21 Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar.
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet. Bergen: Havforskningsinstituttet 2019 52 s. Fisken og Havet(2019 - 4)
HAVFORSK NINA NORCE VETINST Untitled
 
22 Fiske, Peder; Jensen, Arne Johan; Wennevik, Vidar; Utne, Kjell Rong; Bolstad, Geir Hysing.
Atlantic salmon; National report for Norway 2018. ICES working group for North Atlantic salmon (WGNAS); 2019-03-26 - 2019-04-04
NINA HAVFORSK Untitled
 
23 Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Otterå, Håkon Magne; Fiske, Peder; Heino, Mikko Petteri; Aronsen, Tonje; Sægrov, Harald; Diserud, Ola Håvard; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hindar, Kjetil; Bakke, Gunnar O; Solberg, Ingrid; Lo, Håvard; Solberg, Monica Favnebøe; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Lamberg, Anders; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Muladal, Rune; Skilbrei, Ove Tommy; Wennevik, Vidar.
Domesticated escapees on the run: The second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(4) s. 1151-1161
HAVFORSK NINA NORCE UiB VETINST Untitled
 
24 Harvey, Alison C.; Sanchez, Maria Quintela; Glover, Kevin; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Skaala, Øystein; Sægrov, Harald; Kolås, Steinar; Knutar, Sofie; Wennevik, Vidar.
Inferring Atlantic salmon post-smolt migration patterns using genetic assignment. Royal Society Open Science 2019 ;Volum 6:190426.(10) s. 1-10
HAVFORSK UiB Untitled
 
25 Harvey, Alison C.; Sanchez, Maria Quintela; Glover, Kevin; Wennevik, Vidar.
Genetiske metoder for å undersøke utvandring av villaks. Villakskonferansen 2019; 2019-01-22 - 2019-01-23
HAVFORSK UiB Untitled
 
26 Harvey, Alison C.; Sanchez, Maria Quintela; Glover, Kevin; Wennevik, Vidar.
Genetiske metoder for å undersøke utvandring av villaks. Hardangerfjordseminaret 2019; 2019-05-10 - 2019-05-11
HAVFORSK UiB Untitled
 
27 Johnsen, Ingrid Askeland; Harvey, Alison C.; Sandvik, Anne Dagrun; Ugedal, Ola; Sævik, Pål Næverlid; Ådlandsvik, Bjørn; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin; Karlsen, Ørjan.
Salmon lice (Lepeophtheirus Salmonis) induced mortality of Atlantic salmon (Salsmo salar) during post-smolt migration in Norway. Aquaculture Europe 2019; 2019-10-07 - 2019-10-10
HAVFORSK NINA UiB Untitled
 
28 Kjærner-Semb, Erik Nordtorp; Edvardsen, Rolf Brudvik; Ayllon, Fernando; Furmanek, Tomasz; Rubin, Carl Johan; Wennevik, Vidar; Nilsen, Tom Ole; McCormic, Stephen; Primmer, Craig; Wargelius, Anna.
Genomic regions under selection in landlocked Atlantic salmon. International Conference on Integrative Salmonid Biology (ICISB 2019); 2019-11-17 - 2019-11-20
HAVFORSK UiB Untitled
 
29 Madhun, Abdullah Sami; Mæhle, Stig; Wennevik, Vidar; Karlsbakk, Egil.
Prevalence and genotypes of infectious salmon anaemia virus (ISAV) in returning wild Atlantic salmon (Salmo salar L.) in northern Norway. Journal of Fish Diseases 2019 ;Volum 42.(8) s. 1217-1221
HAVFORSK UiB Untitled
 
30 Mahlum, Shad Kenneth; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin; Urdal, Kurt; Bakke, Gunnar O; Vollset, Knut.
Swimming with the fishes: validating drift diving to identify farmed Atlantic salmon escapees in the wild. Aquaculture Environment Interactions 2019 ;Volum 11. s. 417-427
HAVFORSK NORCE UiB Untitled
 
31 Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Niemelä, Eero; Vähä, Juha-Pekka; Wennevik, Vidar; Ozerov, Mikhail; Prusov, Sergey; Dempson, J. Brian; Power, Michael; Fauchald, Per.
Coastal migration patterns of the four largest Barents Sea Atlantic salmon stocks inferred using genetic stock identification methods. ICES Journal of Marine Science 2019 ;Volum 76.(6) s. 1379-1389
HAVFORSK NINA Untitled
 
32 Wennevik, Vidar; Sanchez, Maria Quintela; Skaala, Øystein; Verspoor, Eric; Prusov, Sergey; Glover, Kevin.
Population genetic analysis reveals a geographically limited transition zone between two genetically distinct Atlantic salmon lineages in Norway. Ecology and Evolution 2019 ;Volum 9.(12) s. 6901-6921
HAVFORSK Untitled
 
2018
33 Gilbey, John; Coughlan, Jamie; Wennevik, Vidar; Prodöhl, Paulo A.; Stevens, Jamie R; de Leániz, Carlos García; Ensing, Dennis; Cauwelier, Eef; Cherbonnel, Corrine; Consuegra, Sofia; Coulson, Mark W.; Cross, Tom F.; Crozier, Walter; Dillane, Eileen; Ellis, Jonathan S.; Garcıa-Vazquez, Eva; Griffiths, Andrew M.; Gudjonsson, Sigurdur; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Knox, David; Machado-Schiaffino, Gonzalo; Meldrup, Dorte; Nielsen, Einar Eg; Ólafsson, Kristinn; Primmer, Craig R.; Prusov, Sergey; Stradmeyer, Lee; Vähä, Juha-Pekka; Veselov, Alexey Je.; Webster, Lucy M.I.; McGinnity, Philip; Verspoor, Eric.
A microsatellite baseline for genetic stock identification of European Atlantic salmon (Salmo salar L.). ICES Journal of Marine Science 2018 ;Volum 75.(2) s. 662-674
HAVFORSK NINA Untitled
 
34 Hindar, Kjetil; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir Hysing; Foldvik, Anders; Wennevik, Vidar; Bremset, Gunnbjørn; Rosten, Carolyn.
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3192-3) ;Volum 1461.56 s. NINA rapport(1461)
HAVFORSK NINA Untitled
 
35 Johnsen, Ingrid Askeland; Harvey, Alison C.; Sandvik, Anne Dagrun; Wennevik, Vidar; Ådlandsvik, Bjørn; Karlsen, Ørjan.
Estimert luserelatert dødelighet hos postsmolt som vandrer ut fra norske lakseelver 2012-2017. Bergen: Havforskningsinstituttet 2018 59 s. Rapport fra havforskningen(28-2018)
HAVFORSK Untitled
 
36 Jørgensen, Katarina Mariann; Wennevik, Vidar; Sørvik, Anne Grete Eide; Unneland, Laila; Prusov, Sergey; Ayllon, Fernando; Glover, Kevin.
Investigating the frequency of triploid Atlantic salmon in wild Norwegian and Russian populations. BMC Genetics 2018 ;Volum 19:90. s. 1-9
HAVFORSK UiB Untitled
 
37 Karlsen, Ørjan; Harvey, Alison C.; Wennevik, Vidar; Glover, Kevin; Nilsen, Rune.
The river positions within fjords affects salmon lice infestation on trawled postsmolt Atlantic salmon. SeaLice 2018 12th International Conference; 2018-11-04 - 2018-11-08
HAVFORSK Untitled
 
38 Madhun, Abdullah Sami; Isachsen, Cecilie Helen; Omdal Strandenes, Linn Maren; Einen, Ann Cathrine B.; Mæhle, Stig; Wennevik, Vidar; Niemelä, Eero; Svåsand, Terje; Karlsbakk, Egil.
Prevalence of piscine orthoreovirus and salmonid alphavirus in sea-caught returning adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) in northern Norway. Journal of Fish Diseases 2018 ;Volum 41.(5) s. 797-803
HAVFORSK UiB Untitled
 
39 Solberg, Monica Favnebøe; Wennevik, Vidar.
Fettet til rømt laks avslører hvor lenge den har vært på rømmen. Nordlys 2018
HAVFORSK Untitled
 
40 Thorstad, Eva Bonsak; Wennevik, Vidar.
Nytt prosjekt skal avsløre laksens liv i havet. pH-status : forum for sur nedbør og kalking 2018 (2018-1) s. 3-3
HAVFORSK NINA Untitled
 
2017
41 Agnalt, Ann-Lisbeth; Andersen, Sissel; Asplin, Lars; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Durif, Caroline; Falkenhaug, Tone; Fosså, Jan Helge; Gabrielsen, kjersti lie; Godø, Olav Rune; Hauge, Marie; Hjøllo, Solfrid Sætre; Holte, Børge; Husa, Vivian; Kjesbu, Olav Sigurd; Kutti, Tina; Mortensen, Stein; Nøttestad, Leif; Sivle, Lise Doksæter; Skiftesvik, Anne Berit; Skaala, Øystein; Strohmeier, Tore; Sundby, Svein; Wennevik, Vidar; Salvanes, Anne Gro Vea; Troedsson, Christofer; Pettersson, Lasse; Samuelsen, Annette.
Hav er meir enn vatn. Bergen: Havforskningsinstituttet 2017 114 s.
HAVFORSK NERSC UiB Untitled
 
42 Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar.
The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(6) s. 1495-1513
VETINST UiT UiO NORCE NINA NIVA HAVFORSK Untitled
 
43 Gilbey, John; Wennevik, Vidar; Bradbury, Ian R.; Fiske, Peder; Hansen, Lars Petter; Jacobsen, Jan Arge; Potter, Ted (E.C.E.).
Genetic stock identification of Atlantic salmon caught in the Faroese fishery. Fisheries Research 2017 ;Volum 187. s. 110-119
HAVFORSK NINA Untitled
 
44 Haldorsen, Anne-Katrine L.; Lock, Erik-Jan; Rasinger, Josef Daiel; Nøstbakken, Ole Jakob; Hannisdal, Rita; Karlsbakk, Egil; Wennevik, Vidar; Madhun, Abdullah Sami; Madsen, Lise; Graff, Ingvild Eide; Ørnsrud, Robin.
Lower levels of Persistent Organic Pollutants, metals and the marine omega 3-fatty acid DHA in farmed compared to wild Atlantic salmon (Salmo salar). Environmental Research 2017 ;Volum 155. s. 49-59
HAVFORSK Untitled
 
45 Harvey, Alison C.; Tang, Yongkai; Wennevik, Vidar; Skaala, Øystein; Glover, Kevin.
Timing is everything: Fishing-season placement may represent the most important angling-induced evolutionary pressure on Atlantic salmon populations. Ecology and Evolution 2017 ;Volum 7.(18) s. 7490-7502
HAVFORSK UiB Untitled
 
46 Madhun, Abdullah Sami; Wennevik, Vidar; Karlsbakk, Egil; Skaala, Øystein; Fiksdal, Ingrid Uglenes; Meier, Sonnich; Tang, Yongkai; Glover, Kevin.
The ecological profile of Atlantic salmon escapees entering a river throughout an entire season: Diverse in escape history and genetic background, but frequently virus-infected. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(5) s. 1371-1381
HAVFORSK UiB Untitled
 
47 Ozerov, Mikhail; Vähä, Juha-Pekka; Wennevik, Vidar; Niemelä, Eero; Svenning, Martin; Prusov, Sergey; Fernandez, Rogelio Diaz; Unneland, Laila; Vasemägi, Anti; Falkegård, Morten; Kalske, Tiia; Christiansen, Bente.
Comprehensive microsatellite baseline for genetic stock identification of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in northernmost Europe. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 74.(8) s. 2159-2169
HAVFORSK NINA Untitled
 
48 Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D.; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkosek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volum 75.(1) s. 50-60
NINA UiB NORCE HAVFORSK VETINST NIVA Untitled
 
49 Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkošek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon. ICES årskonferanse; 2017-09-11
UiB NTNU NINA HAVFORSK VETINST NIVA NORCE Untitled
 
2016
50 Edvardsen, Rolf; Kjærner-Semb, Erik Nordtorp; Ayllon, Fernando; Furmanek, Tomasz; Hansen, Tom Johnny; Fjelldal, Per Gunnar; Rubin, Carl Johan; Kleppe, Lene; Skaftnesmo, Kai Ove; Sørhus, Elin; Mohammadi, Faezeh; Dahle, Geir; Wennevik, Vidar; Solberg, Monica Favnebøe; Glover, Kevin; Norberg, Birgitta; Taranger, Geir Lasse; Andersson, Eva; Schulz, Rüdiger W.; Wargelius, Anna.
Adaptive plasticity in Atlantic salmon- genetic predisposition of time at maturity and environmental triggers. The 8th International Symposium on Fish Endocrinology; 2016-06-28 - 2016-07-02
HAVFORSK UiB UiO Untitled
 
    Vis neste liste